Openbaringen 0xxx

0xxx - 1xxx - 2xxx - 3xxx - 4xxx - 5xxx - 6xxx - 7xxx - 8xxx - 9xxx
B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven label.action
0182 Vermaning om vol te houden - Geestelijk weten 16. 11. 1937 5
0183 Lichamelijke en geestelijke strijd - Verblindden 16. 11. 1937 3
0184 Beproevingen 17. 11. 1937 3
0185 Het Oude Testament 17. 11. 1937 4
0186 Zuivere waarheid - Teken - Wonder 18. 11. 1937 4
0187 Heilige hallen - Zegen van de arbeid voor geestelijke wezens 18. 11. 1937 4
0188 Gebed 19. 11. 1937 4
0189 Bescherming tegen vergissing - Aanmaning tot gebed 19. 11. 1937 3
0190 Uitwerking op onwetende geestelijke wezens 20. 11. 1937 5
0191 Geleerden - Arm en rijk - Pond 20. 11. 1937 3
0192 Aanwijzingen (voortzetting van nr. 191) 21. 11. 1937 6
0193 Vijanden van de mensheid – Strijd - “Jullie is de overwinning” 21. 11. 1937 4
0194 Leren onder dwang 22. 11. 1937 4
0195 Liefde van de Heiland - Met geestelijke ogen schouwen 22. 11. 1937 4
0196 „Met de maat waarmee gij meet zal u worden toegemeten“ 23. 11. 1937 5
0197 Aardbol - Donderstem 23. 11. 1937 3
0198 Strijd van het licht met de duisternis 24. 11. 1937 3
0199 Strijd van het licht met de duisternis (Voortzetting van nr. 198) 24. 11. 1937 2
0200 Strijd van het licht met de duisternis (Voortzetting van nr. 198 en 199) 25. 11. 1937 3
0201 Woorden van de Heiland - Onweerswolken 26. 11. 1937 4
0202 Demonen gaan door het heelal - Gebed 26. 11. 1937 4
0203 Dwalende zielen in het etherruim - Licht en duisternis - hiernamaals - licht 27. 11. 1937 4
0204 Land van de vrede - Gabriel 27. 11. 1937 3
0205 Het firmament 28. 11. 1937 5
0206 Boodschappers - Gebed - Aanmaning 28. 11. 1937 5
0207 Boze machten - Aardse goederen - Schatten voor het hiernamaals 29. 11. 1937 3
0208 Ontwaken uit de nacht - Voorbeeld - Verwijzing naar werkzaamheden 29. 11. 1937 3
0209 „Ik heb je nodig“ 30. 11. 1937 4
0210 Bron van liefde - Gevaren - Macht van de liefde 1. 12. 1937 4
0211 Waarschuwing - Liefde van de Heiland 2. 12. 1937 5
0212 Waarschuwing voor boze machten 2. 12. 1937 4
0213 Geestelijke bescherming - Waarschuwing 3. 12. 1937 4
0214 Onderwerpen aan de wil van de Hoogste 4. 12. 1937 4
0215 Uitwerkingen van Gods Woord 5. 12. 1937 4
0216 Menswording 6. 12. 1937 3
0217 Inzage in de werkzaamheid van alle wezens 7. 12. 1937 3
0218 Raad om geestelijk goed te verschaffen - Inzicht 8. 12. 1937 5
0219 “Blijf in de liefde werkzaam” 9. 12. 1937 5
0220 Gebed in vertrouwen op God - Geestelijke bescherming 9. 12. 1937 4
0221 Het Woord van de Heiland – Leidende ster in de donkere nacht 10. 12. 1937 5
0222 Heilbrengende werkzaamheid 11. 12. 1937 4
0223 Schatten 12. 12. 1937 5
0224 Gods middel tot inzicht (Voortzetting van 223) 12. 12. 1937 5
0225 Gods middel tot inzicht (Voortzetting van 223 en 224) 13. 12. 1937 3
0226 Buitengewone begaafdheid - Christelijke leer veranderd in aardse 14. 12. 1937 4
0227 Het uur van de geboorte van Christus - Geestelijke wedergeboorte 15. 12. 1937 4
0228 Gemakkelijk ontvangen – zegeningen van het geloof 16. 12. 1937 4
0229 Het aardse leven ter vooruitgang - Leed van geestelijke vrienden 17. 12. 1937 3
0230 Moeilijke dagen voor geduld - Deemoed – Zachtmoedigheid - Werkzaam zijn in liefde in de genadetijd 18. 12. 1937 6
0231 Opgave in het hiernamaals - Kracht van de liefde 19. 12. 1937 5
0232 Ludendorffs dood 20. 12. 1937 5
0233 Geloof - Hoop - Liefde - Zorg om hen die zwak zijn en dwalen 21. 12. 1937 3
0234 Deze openbaringen: een teken van goddelijke liefde 22. 12. 1937 4
0235 Vertrouwen op God - Zegen van het gebed 23. 12. 1937 4
0236 Licht is leven - Inwerking van Gods boden - Kerstnacht 24. 12. 1937 3
0237 Zon - Goddelijke lichtkracht - Licht en liefde 25. 12. 1937 4
0238 Wezens uit het hiernamaals - Hulp vragen 26. 12. 1937 3
0239 Werkzaam zijn in het hiernamaals - Inwerking op onwetenden 27. 12. 1937 4
0240 God en natuur - Bewust werken aan de voltooiing 28. 12. 1937 3
0241 Aan Zijn zegen is alles gelegen 29. 12. 1937 5
0242 Goddelijke waarheid - Wetenschap 30. 12. 1937 4
0243 Denk aan de dood 31. 12. 1937 4
0244 Ontvangen met eigen kracht - zonder vreemde inwerking 2. 1. 1937 4
0245 Boek: de jeugd van Jezus 2. 1. 1937 3
0246 Kindschap Gods - Vader - kinderen - Aanmaning - opgave 3. 1. 1938 4
0247 Dwalingen - Levenswandel van de Heer Zelf - Kennisgeving van een wijze discipel 4. 1. 1938 3
0248 Herkennen van de waarheid niet zonder gebed - Zoals jullie vragen, wordt jullie gegeven 5. 1. 1938 4
0249 Zonder licht geen leven - Duisternis in het hiernamaals 6. 1. 1938 6
0250 Lijden - Deelname aan het verlossingswerk - Lijden en vreugde van korte duur 7. 1. 1938 5
0251 Nood van de zielen op aarde - Hulp door deze verbinding 8. 1. 1938 3
0252 Ellende van de zielen - Dienen en bereidheid zich in te zetten - Loon 8. 1. 1938 4
0253 Vechten voor de waarheid - Hulp door gebed 9. 1. 1938 5
0254 Hemellichamen - Natuurwetten - Vergeefs onderzoeken 10. 1. 1938 5
0255 Boze machten - Goede geestwezens - Grond en wonderen van de kennisgevingen 11. 1. 1938 3
0256 Waarschuwing - Tegenwerken van Gods Woord - Ernstige vermaning 12. 1. 1938 4
0257 Besturen van het levensscheepje zonder roer - Gods Woord - Heerlijkheid 13. 1. 1938 4
0258 Sterren - Verblijfplaats van de zielen – Zonlicht 14. 1. 1938 8
0259 Woorden van de Vader - Kennisgevingen 15. 1. 1938 3
0260 Afzonderen van de wereld 16. 1. 1938 4
0323 Nood van de mensheid - Waarschuwingen en aanmaning Gods Woord aan te nemen 6. 3. 1938 5
0324 Het Woord van God 7. 3. 1938 4
0325 Goddelijke genade 8. 3. 1938 4
0326 Goddelijke genade - Geest van God 9. 3. 1938 3
0327 Openbaring van de Heer Zelf 10. 3. 1938 2
0328 Afwijzen van gedachten aan een voortleven na de dood 11. 3. 1938 2
0329 Woorden van troost van de Vader - Boekenverbod 12. 3. 1938 2
0330 De rechterlijke macht 13. 3. 1938 2
0331 Wonderbaarlijke bewijzen - Hetzelfde doel voor ongelovigen 14. 3. 1938 3
0332 Zegen van God - Aards en geestelijk 15. 3. 1938 3
0333 Aanmaning om de innerlijke stem te volgen - Grondpeiler voor de waarheid 15. 3. 1938 2
0334 Vijandige bejegeningen van boze machten - “Leid ons niet in verzoeking” 16. 3. 1938 4
0335 Geestelijke arbeid - Geestelijke honger - Goddelijke genade 16. 3. 1938 5
0336 Opnamevat - Organische ledematen - Doel van het hart 17. 3. 1938 5
0337 Gestage vooruitgang - Verzuimd levensstadium 18. 3. 1938 4
0338 Waarom God de druk toelaat door hebzucht - Leugen en onrecht 19. 3. 1938 3
0339 Geestelijk werken en loon - Aardse arbeid en loon - Arbeid in het hiernamaals 20. 3. 1938 3
0340 Twijfel aan de goddelijkheid van Christus - Leer van Christus - Menswording 20. 3. 1938 2
0341 Goddelijke genade - Geestelijke vrienden - Gevaren van buiten - Hulp 21. 3. 1938 4
0342 Mijd de vreugden van de wereld 21. 3. 1938 2
0343 Gevaar van de eigenliefde - Liefde voor God en de naasten 22. 3. 1938 2
0344 De ontwikkelingsweg is een voortdurende strijd - Strijd in de natuur 22. 3. 1938 4
0345 Zegen van ziekte en lijden 23. 3. 1938 2
0346 “En het Woord is vlees geworden” 25. 3. 1938 3
0347 Maar het grootste wonder is de liefde 27. 3. 1938 2
0348 Vermaning 27. 3. 1938 6
0349 Mysterie van de menswording - Gods genade en kracht 27. 3. 1938 2
0350 Kandidaten voor het eeuwige rijk 28. 3. 1938 2
0351 Bevolkingsproblemen (1) 28. 3. 1938 4
0352 Bevolkingsproblemen (2) 29. 3. 1938 5
0353 Gevaar voor het zielenheil van de wereld 29. 3. 1938 2
0354 Geloof 30. 3. 1938 2
0355 (Hugo) 30. 3. 1938 3
0356 Aansporing tot werkzaamheid - Gods wil - 7 jaar leed - Woorden van de Vader 31. 3. 1938 2
0357 (Verjaardag) 1. 4. 1938 3
0358 De wil onderwerpen aan de goddelijke wil 1. 4. 1938 3
0359 Geduld en zachtmoedigheid van de Heer - Zijn goedheid duurt eeuwig 2. 4. 1938 2
0360 Georganiseerde sociale voorzieningen - gebrek aan naastenliefde 2. 4. 1938 4
0361 Liefdevolle woorden van de Vader (1) 3. 4. 1938 2
0362 Liefdevolle woorden van de Vader (2) 3. 4. 1938 2
0363 Innerlijke stem - Heerschappij van de ziel over het lichaam 3. 4. 1938 2
0364 Noodzaak van voortdurende strijd - Reiniging door elementen - Storm 4. 4. 1938 3
0365 Woorden van de Vader - Geest - Lijden - Liefde 5. 4. 1938 2
0366 Strijder voor God - Woord van God - Graanschuur 5. 4. 1938 2
0367 Boodschappen door God Zelf gegeven zijn onvernietigbaar 6. 4. 1938 3
0368 Gloeiend hart - Vormen van de ziel - Macht van de liefde 6. 4. 1938 2
0369 Scheppende geesten – vrije wil 7. 4. 1938 4
0370 De groep discipelen van de Heiland - Joodse rijk 7. 4. 1938 2
0371 Antroposofen - Gedicht 8. 4. 1938 2
0372 Verstandelijk willen overbrengen - Innerlijk besef 9. 4. 1938 4
0373 Het doel van het lijden - Beproevingen - Traagheid van de geest 11. 4. 1938 5
0374 Goddelijke geboden - Werk van de geestelijke wezens 12. 4. 1938 4
0375 Weten - Innerlijk leven - Waardeverschil tussen geestelijk en aards weten 12. 4. 1938 3
0376 Bouwwerk en fundering - Druk van de geschriften - Waarschuwing 13. 4. 1938 3
0377 Doorgeven van geestelijke kennis - De Heer stelt grenzen 13. 4. 1938 3
0378 Zuivering van de ziel voorwaarde voor de vereniging met God - Hulp aan de dwalenden 14. 4. 1938 3
0379 Goddelijke krachten - Uitstroming van de Liefde van God 16. 4. 1938 4
0380 Woord van God - Kracht - Genade - Onbegrensde gave van de geest 17. 4. 1938 4
0381 Volharden in de wil van God - Openbaring - “Mijn Vader” - Loon 18. 4. 1938 3
0382 Weerstand tegen het kwaad door het verlangen naar God - Geest van het licht - Woord van God als wapen 19. 4. 1938 3
0383 Zuiverheid van het hart - Innerlijke deemoed - Zelfkennis 20. 4. 1938 2
0384 Bloementuin - Hart van de mensen - Deugden - Gedicht 21. 4. 1938 2
0385 Geestelijk schouwen - Verspreiding van het Woord van God in zuiverste vorm 22. 4. 1938 3
0386 Voorspelling - Wet - Taak op aarde - Leer van Christus 23. 4. 1938 3
0387 Voorspelling - Daniel - Strijd van de geestelijke wezens uit de lichtsfeer 24. 4. 1938 5
0388 Het geweten 25. 4. 1938 3
0389 Mijn leider en beschermer - Controlegeest - Leerling - Leraar 26. 4. 1938 3
0390 Voorwaarde voor de graad van rijpheid - Onderzoekingsgeest - Droom? - Zorg van de Vader 27. 4. 1938 4
0391 Afzondering van de wereld - Klooster 29. 4. 1938 5
0392 Weerleggen van twijfels over schrijven - Geloof - Teken 1. 5. 1938 4
0393 Onderzoeken en dwaling - Liefde en waarheid - Bouwmeester 2. 5. 1938 5
0394 Wereldlijk leven - Geloof - Liefde van God 2. 5. 1938 3
0395 Aanmaning om hen die geestelijk dwalen te helpen 3. 5. 1938 4
0396 Gevoel voor natuurschoon en de bedoeling hiervan voor de mensen 3. 5. 1938 6
0397 Boze gedachten - Bewuste herkenning van God - Graad van rijpheid 4. 5. 1938 4
0398 Rotsvast geloof is noodzakelijk voor de nabijheid van de Heiland 4. 5. 1938 3
0399 Liefdadigheid - Kommer - De Heiland tegenwoordig in liefde 5. 5. 1938 3
0400 Het uittreden uit de moederkerk 5. 5. 1938 11
0401 Beslissing - Liefde op aarde of offer 6. 5. 1938 6
0402 Gevaren van de wereld - Schijnglans 6. 5. 1938 3
0403 Goddelijke kracht - Daadkracht - Het juiste willen 7. 5. 1938 2
0404 “O, komt allen tot Mij” - Zorg van de Heer niet nodig te zijn 7. 5. 1938 2
0405 Nadeel van de culturele ontwikkeling - Wereldwijze - Natuurkrachten - Liefdadigheidsinstellingen 8. 5. 1938 3
0406 Woorden van de Vader 8. 5. 1938 4
0407 Zekerheid van de waarheid - Belang van de kennis - Controlegeesten 9. 5. 1938 3
0408 Werkzaamheid van een vriendin - Effect op zielen in het hiernamaals - IJverige luisteraars 9. 5. 1938 4
0409 Verwijzing naar aardbevingen en rampen 10. 5. 1938 4
0410 Nieuwvorming van wezens - Leger van scheppende geesten - Problemen 11. 5. 1938 4
0411 Werkzaamheid in het hiernamaals - Deelname aan de onderrichtingen - Waarde hiervan 11. 5. 1938 3
0412 Kringloop der dingen - Ritme - Driemaal zonnewerking 12. 5. 1938 5
0413 Troostrijke woorden van de Vader - Aansporing tot vast geloof 12. 5. 1938 2
0414 Liefde - Gods Woord - Veld - Zaad - Gods bescherming 13. 5. 1938 2
0415 Werkzaamheid van de demonen - Liefde als wapen - Gedicht 13. 5. 1938 2
0416 Toestand van bereidwilligheid om te ontvangen - Onderschikking van de wil 14. 5. 1938 2
0417 Koren - Oogst - Maaiers - Wereldlijke vreugden 14. 5. 1938 3
0418 Lieflijk aards dal - Uurwerk 15. 5. 1938 4
0419 Wenk naar werkzaamheid als leraar - Wijze - Onwetende 15. 5. 1938 2
0420 Tegenwoordige tijd en verleden - Verlossing 16. 5. 1938 3
0421 Resultaat van de onderzoeker en innerlijke stem - Schakel - Voorspellingen 16. 5. 1938 2
0422 Verbinding van de aarde met het hiernamaals 17. 5. 1938 4
0423 (Vorderheide) 18. 5. 1938 4
0424 Woorden van de Vader - Liefde - Verschijning - Deelname van degenen in het hiernamaals 18. 5. 1938 4
0425 Ontwikkeling van de jeugd - Ingrijpen van God 20. 5. 1938 4
0426 Wijzen van de oudheid 21. 5. 1938 3
0427 Ondermijnen van de leer van Christus 22. 5. 1938 2
0428 Kennisgeving ter verklaring van 0410 23. 5. 1938 5
0429 Liefde 23. 5. 1938 2
0430 Oneindigheid - Eeuwigheid - Omvang van het scheppingswerk - Scheppende geesten 24. 5. 1938 4
0431 Verschijnen van de Heer - Versterking tijdens het lijden - Zweefbaan 24. 5. 1938 3
0432 Inzicht in het hiernamaals - Vermomming van de lichtwezens - Zelfverwijt 25. 5. 1938 2
0433 De nabijheid van God - Aardse goederen - Onthouding en offer 25. 5. 1938 2
0434 Wil - Geloof - Weten 26. 5. 1938 2
0435 Ompraten door bekenden 26. 5. 1938 3
0436 Secularisatie van de staat 27. 5. 1938 3
0437 Offer en werken van liefde 27. 5. 1938 5
0438 Bloemen - Omvorming van de wezens - Scheppingswerk 28. 5. 1938 3
0439 Gevaar van wereldlijke vreugden 28. 5. 1938 3
0440 Sterk geloof - Vermogen om te oordelen - Voorspelling 29. 5. 1938 2
0441 Geest van God - Kiem van Gods liefde 30. 5. 1938 2
0442 Zon - Geestelijke zon - Goddelijke genadezon 31. 5. 1938 8
0443 Hartstochten 31. 5. 1938 4
0444 Vergeving van de zonden (1) 31. 5. 1938 3
0445 Vergeving van de zonden (2) 1. 6. 1938 3
0446 Twijfel - Geloof - Wil - Woord van God 1. 6. 1938 4
0447 Lijden (noodzaak) - Goddelijke wil boven de macht van het kwade 2. 6. 1938 4
0448 Aanname van het geloof zonder inzicht - Levend geloof - Zegen 2. 6. 1938 4
0449 Boek des levens - Samenvattende geboden 3. 6. 1938 4
0450 Stem van de Heer - Geloof en ongeloof 4. 6. 1938 5
0451 “Aan hun vruchten zullen jullie hen herkennen” - Geestelijke traagheid 5. 6. 1938 4
0452 School - Gevolgen van het ongeloof - Wonderen van het sterke geloof 6. 6. 1938 3
0453 Zeldzame verschijnselen voor ongelovigen - Nood van de aarde 7. 6. 1938 5
0454 Inwerking op gedachten door geestelijke wezens 8. 6. 1938 5
0455 Belichaming, een genade - Tijd op aarde - Tijd van genade 8. 6. 1938 4
0456 Zuivering van de leer van Christus 9. 6. 1938 4
0457 Wilskracht 9. 6. 1938 3
0458 Gelukzaligheid - Vereniging met God 10. 6. 1938 6
0459 Verlossingswerk van Christus - Zondeschuld 10. 6. 1938 5
0460 De Liefde van de Heer voor de zijnen 11. 6. 1938 4
0461 Goddelijke genade - Noodzaak van het gebed 11. 6. 1938 3
0462 Totaal ongeloof - Diepste val 12. 6. 1938 3
0463 Waarschuwing voor hoogmoed en eigendunk 13. 6. 1938 4
0464 Het mysterie van de Liefde 13. 6. 1938 3
0465 13.06 - Antonius? 13. 6. 1938 3
0466 Verlossingswerk - Geloof hierin noodzakelijk 14. 6. 1938 4
0467 “Ik ben midden onder jullie” 15. 6. 1938 3
0468 Dwaalleren - Ingrijpen van God - Wie verhard is 16. 6. 1938 4
0469 Hulp aan de verstokten 17. 6. 1938 3
0470 Dood in de Heer - Rouw - Arme zielen - Gebed 17. 6. 1938 4
0471 Zelfkennis - Liefde 18. 6. 1938 4
0472 Dienen - Liefde - Opdracht 18. 6. 1938 3
0473 Goddelijke genade 19. 6. 1938 3
0474 Compromis - Aanvaarding van het geloof - Hulp in wereldse nood 19. 6. 1938 3
0475 Opgave van de kleine schepselen en van de mensen - Aardse en geestelijke werkzaamheid 20. 6. 1938 4
0476 Contact met de Heer - Graad van rijpheid - Werkzaamheid als leraar 20. 6. 1938 6
0477 Wijzen uit het oosten - Liefde van de Heiland 21. 6. 1938 3
0478 Lucht-, vuur-, watergeesten 22. 6. 1938 3
0479 Natuurkrachten en hun werkzaamheid 22. 6. 1938 5
0480 Boden van God en hun werk 23. 6. 1938 5
0481 Verkeerde verhouding tot de Vader - Aanvaarding van Jezus Christus 23. 6. 1938 3
0482 Kracht van God - Innerlijk schouwen - Verlangen 25. 6. 1938 3
0483 Beproevingen - Het vermogen weerstand te bieden - Leven of sterven voor de Heer 25. 6. 1938 4
0484 Vertrouwen verhoogt de bekwaamheid - Verhouding tot de bovenaardse werkzaamheid 26. 6. 1938 4
0485 Ongeloof - Hindernis 26. 6. 1938 5
0486 De wil om te dienen - Het ontwaken van het innerlijke leven - Willen 27. 6. 1938 4
0487 Beeldende verschijning van de Heer 28. 6. 1938 5
0488 Het verzamelen van aardse goederen is een hindernis 28. 6. 1938 4
0489 Dier en mens - Werkzaamheid - Kracht 29. 6. 1938 3
0490 Lijden als bewijs van Gods liefde 30. 6. 1938 4
0491 Waarschuwing voor twijfel - Liefdevolle aanmaning 30. 6. 1938 4
0492 Kennisgeving over goddelijk ingrijpen 2. 7. 1938 3
0493 Uitdoven van het licht - Teken van goddelijke welwillendheid - Aardse macht 2. 7. 1938 4
0494 Nabijheid van de Heer - Kinderlijk vertrouwen - Eenvoudige vorm 4. 7. 1938 4
0495 Zonnestelsels - Vuurspuwende berg - Uitbarstingen 5. 7. 1938 4
0543 Het beïnvloeden van zwakke mensen door laagstaande geesten 13. 8. 1938 5
0544 Vereniging van de geest met de ziel - Loskomen van het lichaam en aardse bezigheid 13. 8. 1938 4
0545 Stem van het geweten - Waarschuwende geestelijke wezens - Afwenden van gevaar 14. 8. 1938 3
0546 Nieuwe wetten - Leer van Jezus Christus 14. 8. 1938 3
0547 Brug naar de geestelijke wereld - Voorwaarde daartoe 15. 8. 1938 6
0548 Aanmaning tot eensgezindheid - Vredelievendheid - Liefde 16. 8. 1938 4
0549 Het voorbereiden van zielen door de krachten van gene zijde 17. 8. 1938 3
0550 Het voorbereiden van de zielen door de krachten van gene zijde 18. 8. 1938 2
0551 Het gebieden van de natuur - De kracht van God toe-eigenen 21. 8. 1938 4
0552 Innerlijke stem - Maar nooit dwang - Het kind leert eerst de wil te gebruiken 22. 8. 1938 4
0553 Bescherming tegen de aardse macht door de kracht van God 22. 8. 1938 3
0554 Overgang naar de geestelijke wereld - Willen - Geestelijke krachten 23. 8. 1938 3
0555 Lot - Vrije wil 26. 8. 1938 3
0556 Licht - Wedergeboorte van de geest 26. 8. 1938 3
0557 Troost - Indirecte hulp van geestelijke wezens in de verlatenheid van de ziel 27. 8. 1938 4
0558 Belangstelling van de wereld aan gene zijde voor de geschriften 27. 8. 1938 3
0559 Ontvangen zonder storing 28. 8. 1938 3
0560 Waarschuwing voor wereldlijke vreugden 28. 8. 1938 3
0561 Inspanningen van de wereld tegen het geloof - Geestelijk schouwen - Voorspelling 29. 8. 1938 4
0562 Gave om te spreken - Tegenspraak - Wilskracht - Waarheid en wil 30. 8. 1938 2
0563 Liefdesgeluk aan deze en aan gene zijde - Lichtsferen - Naar binnen schouwen - Oorlog 31. 8. 1938 4
0564 Inzicht en onvermogen - Liefdeswerk zonder kennis van de waarde 1. 9. 1938 3
0565 Het Woord van God - Genade daardoor 2. 9. 1938 4
0566 Leugen en waarheid (1) 1. 9. 1938 2
0567 Leugen en waarheid (2) 3. 9. 1938 2
0568 Barmhartigheid 4. 9. 1938 4
0569 Almacht en wijsheid - Geen willekeur - Aanmatiging 4. 9. 1938 2
0570 Het vrijgeven van de geest door het lichaam - Antwoord op alle vragen 5. 9. 1938 4
0571 Kracht van God - Openbaringen in het hart - Werktuig van Gods wil 5. 9. 1938 3
0572 Macht van het gebed - Ontvlucht de vreugden van de wereld - Lichaam en ziel 6. 9. 1938 3
0573 Het eeuwige rijk - Brug - Pijlers - Nood en ellende 6. 9. 1938 2
0574 Het in de materie verbannen kwaad - Begrippen goed en kwaad 7. 9. 1938 2
0575 Stromen van liefde - Het paleis van de rijke - De hut van de arme 6. 9. 1938 2
0576 Dwaze maagden - Vrouw in de nacht - Wandelaar op aarde 8. 9. 1938 2
0577 De ziel kiest haar verblijfplaats als mens zelf - Mensen als scheppende macht 10. 9. 1938 2
0578 Eeuwwisseling - Kracht van God - Zieken genezen 10. 9. 1938 4
0579 Verscheidenheid van aardse levens U zou vragen om leed 11. 9. 1938 5
0580 Antwoord in liefde - Verklaring voor lijden 12. 9. 1938 4
0581 Afvalligen - Eer - Roem - Aards loon - Goden 12. 9. 1938 4
0582 Geloofsvrijheid - Natuurlijke verklaring - Vreugdevolle arbeid aan de ziel - Afwijzen 13. 9. 1938 5
0583 Innerlijke deemoed - Verschrikking en paniek voor de halsstarrigen 14. 9. 1938 5
0584 Arbeid van de geestelijke krachten - Innerlijk leven - Hek - Barmhartigheid van God - Noodzakelijkheid van lijden 15. 9. 1938 2
0585 Woord van God - Werk - Brood des levens - Kracht 16. 9. 1938 2
0586 Verbannen machten - Materie drager van geestelijke substantie 17. 9. 1938 2
0587 Aardse kennis - Wijsheid van God - Waarheid door Gods geest 18. 9. 1938 2
0588 Rechtstreekse verbinding - Adem Gods - Hemelse vrede - Geluk 18. 9. 1938 3
0589 Grenzen van het verstand - Wereldwijs - “Ik weet dat ik niets weet” 19. 9. 1938 2
0590 Openbaring van Gods liefde - Vaderliefde 20. 9. 1938 3
0605 Liefdewerk tegenover vijanden 6. 10. 1938 5
0616 Het woord van God - Vlees en bloed 12. 10. 1938 3
0617 Hemelse gelukzaligheid - vergankelijkheid van de aardse goederen 13. 10. 1938 2
0618 Afwijzen en aannemen van de geestelijke waarheid. 13. 10. 1938 3
0619 Vrije wil – Beseffen – Onderwerpen aan Gods wil 14. 10. 1938 4
0620 Strijd van het leven die nodig is voor het rijpen van de ziel – Zielen, die zich belichamen willen 15. 10. 1938 2
0621 Aanmatiging – Gedachten aan overledenen – Hun verzoeken 15. 10. 1938 3
0622 De geest van God 16. 10. 1938 3
0623 Gebed in de naam van Jezus – Schouwen in de droom – Liefde en wijsheid 16. 10. 1938 5
0624 ‘Tijd en ruimte’ – Eindeloos en talloos – Werkplaats van de geestelijke wezens 17. 10. 1938 2
0625 Vormgeloof – Valse godsdienst 17. 10. 1938 3
0626 Gevoelsleven van de mensen – Vertrouwen op God 18. 10. 1938 3
0627 Gebed - Roep Mij aan in de nood 18. 10. 1938 5
0628 Het woord van God als hulp tegen verzoekingen 19. 10. 1938 2
0630 Alle begin is moeilijk – Wilskracht – Gebed bij oorlog – Strijd om het woord van God 20. 10. 1938 2
0631 Vrije meningsuiting – Scherpte van het oordeel 20. 10. 1938 2
0632 Zelfverheffing – Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden – Eigendunk 21. 10. 1938 2
0633 Het innerlijk schouwen 21. 10. 1938 3
0634 Jongste dag – Lot van de goeden en kwaden in het hiernamaals 22. 10. 1938 3
0635 Woorden van de Vader – Gemeenschappelijke arbeid – Strijder van God 22. 10. 1938 4
0636 Levensweg van het wezen – Veranderde uiterlijke vorm 23. 10. 1938 4
0637 Vreugden van de wereld – Opnamevat van de goddelijke geest 24. 10. 1938 2
0638 Toestand van de geest – Gedachten aan God hulp voor de zelfveredeling 24. 10. 1938 3
0639 Traagheid 25. 10. 1938 3
0640 Laat de kinderen tot Mij komen 26. 10. 1938 2
0641 Voorspelling – Vernietiging van Gods woord en geschriften – Gebed 27. 10. 1938 2
0642 Sfeer van de ziel – Levendige drager van Gods woord – Aardse opdracht 27. 10. 1938 2
0643 Worstelen om wilskracht – Onderwerpen aan de wil van God 28. 10. 1938 2
0644 De mens, het grootste wonder van de schepping – Geestelijke werkzaamheid 29. 10. 1938 5
0645 Aardse en geestelijke werkzaamheid – Geloof – Liefde 30. 10. 1938 5
0646 Mensen zonder leed - Leed is liefde 30. 10. 1938 4
0647 De zorg voor het lichamelijke welzijn 31. 10. 1938 2
0648 Het dragen van het kruis in geduld "HEER, Uw Wil geschiedde" 31. 10. 1938 5
0649 Wil om te geloven – Inwerken van de goede geestelijke krachten 1. 11. 1938 3
0650 Woorden van de Vader: “Ik heb jullie nodig, Mijn dienaren op aarde” 1. 11. 1938 3
0651 Lot van de arme zielen in het hiernamaals en hulp 2. 11. 1938 3
0653 De in gevaar gebrachte positie van het christendom - De noodzaak van het werkzaam zijn van de Godheid 3. 11. 1938 5
0654 Oppervlakkig geloof – Godsdienst op ieder tijdstip – Voor de vorm houden aan geboden 4. 11. 1938 3
0655 Verbinding met God is nodig voor het ontvangen van het woord van God en de goddelijke wijsheden (1) 6. 11. 1938 3
0656 Verbinding met God is nodig voor het ontvangen van het woord van God en de goddelijke wijsheden (2) 7. 11. 1938 3
0657 Publicatie van de geschriften 8. 11. 1938 3
0658 De houding van hen die God getrouw zijn – Zonder vrees tegenover de dood 8. 11. 1938 5
0659 Ook het leed is genade - "VADER uw Wil geschiede" 9. 11. 1938 5
0660 Liefde – Levensstroom – Goddelijke kracht – Bevrijding 9. 11. 1938 4
0661 Het werkzaam zijn van natuurkrachten volgens Gods wil - Catastrofe 10. 11. 1938 5
0662 De eeuwige Drieëenheid 11. 11. 1938 4
0663 Verandering van de vroegere leer van de Heer – Gevaar van de starre leer 11. 11. 1938 3
0664 Aan Mij is alle macht gegeven – Strafgericht – Puinhopen 12. 11. 1938 4
0665 Machtsmisbruik 13. 11. 1938 3
0666 Vermogen en kracht om op aarde te strijden - Hiernamaals zonder kracht 13. 11. 1938 2
0667 Nacht der verschrikking 14. 11. 1938 3
0668 Strafgericht van God 14. 11. 1938 3
0669 Voorbede voor arme zielen 15. 11. 1938 4
0670 Gebed om Gods hulp bij de onderrichting van dwalenden 15. 11. 1938 2
0673 Zich toevertrouwen aan de genade van de Heer 17. 11. 1938 3
0674 Beproevingen als graadmeter van de liefde 19. 11. 1938 3
0675 Goddelijke leermeester in geduld – Weten – Het woord van God 20. 11. 1938 5
0676 Kennis is macht – Aardse wijsheid – Geestelijke kennis 21. 11. 1938 3
0677 Alleen de wil is de weg tot waarheid en kennis – Deemoed – Verwaandheid 22. 11. 1938 3
0685 Het verschil tussen de "wolf in schaapskleren" en de Voorloper van de HEER vóór Zijn wederkomst 26. 11. 1938 5
0687 De zegen van ziekte en leed 27. 11. 1938 5
0688 Aards bezit en eigenliefde - Geestelijk bezit en naastenliefde 28. 11. 1938 5
0692 Noodzaak van het bemiddelen – Het woord van God – Zuiverste waarheid 30. 11. 1938 4
0693 Bevattingsvermogen voor geestelijke kost – Zielzorger 30. 11. 1938 4
0694 Voorspelling van een geweldig gebeuren 1. 12. 1938 5
0695 Vol gelovig vertrouwen – Strijd tegen de twijfel 3. 12. 1938 2
0696 Liefde – Vervulling – Bron van geestelijke rijkdom 4. 12. 1938 3
0697 Heiland als arts – De hedendaagse leer – Boodschap uit de hemel 5. 12. 1938 2
0698 Godsbesef – Besef van de oorsprong 5. 12. 1938 3
0699 Toestand van de ziel na de dood – Geest van God 6. 12. 1938 3
0700 Gods liefde – Kracht – Wil om te scheppen 7. 12. 1938 2
0705 Erfdeel van de Vader – Kindschap Gods – Lichtwezen 10. 12. 1938 2
0706 Gebrek aan zelfkennis - Eigenliefde - Stijfkoppigheid 10. 12. 1938 5
0707 Werkzaamheid van de schepselen – Scheppingskracht – Vrije wil 11. 12. 1938 2
0708 Geestelijk weten noodzakelijk ter beproeving en beoordeling van de gaven van boven 12. 12. 1938 2
0709 Velen zijn geroepen – Kracht van het gebed om ontvankelijkheid 12. 12. 1938 2
0710 Woorden van liefde van de Vader – Medewerker 13. 12. 1938 2
0711 Woorden van liefde van de Vader – Dictaat – Hoorbare stemmen 14. 12. 1938 4
0713 Licht en waarheid 16. 12. 1938 2
0714 Oerkracht 17. 12. 1938 5
0715 Zorg van geestelijke vrienden voor de familieleden op aarde 18. 12. 1938 3
0716 Microkosmos 19. 12. 1938 6
0717 Wonder van de goddelijke liefde – Woorden van de Vader 21. 12. 1938 3
0718 Bereidwilligheid om te schrijven – Ontvangen van het levende woord – Echtheid 22. 12. 1938 2
0719 Voor het hemelrijk is geweld nodig 23. 12. 1938 2
0721 Herkennen van de Godheid alleen door liefde – Zoekenden naar God 25. 12. 1938 4
0722 Begrijpen en afscheiden van de gedachten volgens de wil van God – Verschrikkingen van de dood 25. 12. 1938 4
0723 Liefdevolle woorden van de Vader 26. 12. 1938 2
0724 Geestelijke dwaling – Leiden in de waarheid – Vermolmd hekwerk – Levend onderricht 26. 12. 1938 3
0725 Toelating van boven ter verhoging van de wil om weerstand te bieden 27. 12. 1938 4
0726 Lot geen hindernis voor het besef – Vrije wil 29. 12. 1938 3
0727 Geloof en vertrouwen in God nodig voor de tegenstand – Storm 30. 12. 1938 2
0728 Liefde is de tegenpool van de kwade macht – Scheidsmuur – Woord van God is leven 30. 12. 1938 2
0729 Oudjaar – Verdovingen 31. 12. 1938 3
0730 Goddelijke wet – Zonde 1. 1. 1938 3
0731 Ziel na de dood 2. 1. 1939 3
0733 Het woord van God – Liefde – Waarheid – Wijsheid 3. 1. 1939 2
0734 Deelname aan het voorlezen door wezens in het hiernamaals 4. 1. 1939 3
0735 Waarde van het verlossingswerk – Het aardse lijden van Jezus 5. 1. 1939 3
0736 Begrip ‘genade’ 8. 1. 1939 2
0737 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (1) 8. 1. 1939 3
0738 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (2) 8. 1. 1939 5
0739 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (3) 9. 1. 1939 4
0740 Inkeren in het innerlijk – Wilskracht door goddelijke genade 10. 1. 1939 3
0741 Woorden van de Vader 10. 1. 1939 5
0742 Woorden van de Vader (2) 10. 1. 1939 5
0743 Helderziende zijn 12. 1. 1939 4
0744 Belofte van bescherming voor een strijder van God 13. 1. 1939 3
0745 Invloed op de stijfkoppigheid 14. 1. 1939 3
0746 Genade (keuze) – Rode draad 16. 1. 1939 3
0747 Inpassen in de goddelijke ordening 17. 1. 1939 3
0748 Lichtverschijnselen 20. 1. 1939 4
0749 Overwinnaar van de materie – Ontsluiten van het innerlijke oog – Geestelijke groei 21. 1. 1939 4
0750 Ik ben het begin van alle dingen 21. 1. 1939 4
0751 Bescherming van de waarheid door geestelijke krachten bij het opnemen 22. 1. 1939 4
0752 Verklaring van de openbaringen – ‘Niet één steen zal op de andere blijven’ 23. 1. 1939 3
0753 Mysterie van het goddelijk wezen– Geloof – Liefde – Geest van God 23. 1. 1939 4
0755 Verwijzing naar een groot gebeuren – Einde van veel mensen 24. 1. 1939 3
0756 Verering van de maagd Maria – Geboorte van Christus 25. 1. 1939 3
0757 Inspanningen van de leerkrachten van de andere zijde 25. 1. 1939 4
0758 Zegen van het verlossingswerk – Geloof daarin noodzakelijk 26. 1. 1939 3
0759 Geestelijke opdracht voor de levende wezens – Innerlijk schouwen 26. 1. 1939 3
0760 Doorsturen van goddelijke kracht – Elektronen 27. 1. 1939 2
0761 Kinderlijk vertrouwen - "Kom allen tot Mij" 27. 1. 1939 5
0762 De nutteloosheid van het leven - Angst voor de dood 28. 1. 1939 4
0763 Woorden van de VADER (Uitleg over de naam Bertha Dudde) 28. 1. 1939 4
0764 Avondmaal 29. 1. 1939 2
0765 Liefde - Haat 31. 1. 1939 2
0766 Bezorgdheid om en verering van het lichaam – De natuur voor zijn – Verouderen 1. 2. 1939 3
0767 Het woord van God 3. 2. 1939 3
0768 Geestelijke blindheid – Moeitevolle arbeid van de geestelijke wezens 5. 2. 1939 4
0769 Omgevormd woord – Graad van welbehagen – Kennis van de waarheid 6. 2. 1939 3
0770 De tegenstrijdigheden van het leven zijn noodzakelijk 8. 2. 1939 5
0771 Na een bekendmaking in trance 9. 2. 1939 4
0772 Juist denken – Leiding van God – Ster 10. 2. 1939 3
0773 (Lezing Jakob Böhme) Antwoord? 12. 2. 1939 3
0774 De geest van God – Drager van de waarheid 12. 2. 1939 3
0775 De weg van het vlees (onvoltooid) 13. 2. 1939 3
0776 Genadewerk van de Heer – Zijn wil 14. 2. 1939 4
0777 Woorden van de Vader – Het woord – Medewerking aan de strijd om de zielen 15. 2. 1939 3
0778 Duidelijk bewijs van genade – Hemels brood 16. 2. 1939 3
0779 Licht van de waarheid – Duidelijk kenteken – Het woord van God 16. 2. 1939 5
0780 De zin van het leven – Geloof en liefde 18. 2. 1939 4
0781 Het boekwerk als drager van de waarheid – Vooruitblik op de geestelijke nood 19. 2. 1939 4
0783 Heiligverklaring 21. 2. 1939 5
0784 Levende verbondenheid met God – Sterkte van het geloof – Deemoed – Genade – Volmaaktheid 22. 2. 1939 4
0785 School van de geest – Lichtsferen – Gelukzaligheid 23. 2. 1939 4
0786 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming 24. 2. 1939 4
0787 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming 25. 2. 1939 3
0788 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming 25. 2. 1939 4
0789 Strijd tegen het boze – Verzorging van het innerlijke leven – Gewone zorgen 26. 2. 1939 3
0790 Goddelijke wil – Schijnbare perioden van vernietiging zijn ook werken van God 27. 2. 1939 5
0791 Overwinnen van aardse verlangens vergroot de kracht om weerstand te bieden 28. 2. 1939 4
0793 Goddelijk besturen en leiden – Spiritisme – Waarheid 2. 3. 1939 4
0794 Uur van de vergelding (gelovig na voordracht over Christus) 3. 3. 1939 3
0795 Geestelijke gedachtenuitwisseling – Afstand van de wereld 4. 3. 1939 3
0796 Mogelijkheden tot uitrijpen – Wereldgebeuren – Geestelijk denken 5. 3. 1939 3
0797 Lucifer – Strijd en overwinning 5. 3. 1939 3
0798 Krachten van beneden 6. 3. 1939 3
0799 Actieve wil noodzakelijk – Geloven zonder bewijs 7. 3. 1939 5
0800 Juiste godsdienst 8. 3. 1939 4
0801 Geestelijke chaos - Wereldbrand - Messias - De voorloper van de Heer 9. 3. 1939 6
0802 Geestelijke voeding – Waarheid – Openbaring 9. 3. 1939 4
0803 Vrijheid van de geest –Hulpkrachten uit het hiernamaals voor aardse werkzaamheid 10. 3. 1939 3
0804 Wezen van de Godheid – Het willen doorgronden – Onverschilligheid 10. 3. 1939 3
0805 Nieuwe scheppingen – Wisseling van vorm – Omhulsel en zielensubstantie 11. 3. 1939 4
0806 Drager van geest – Doel van al het geschapene – Groei van de planten 12. 3. 1939 7
0807 Werking van de gedachten op verre afstand 12. 3. 1939 4
0808 Gemeenschap op aarde en in het hiernamaals ter redding van dwalende zielen 12. 3. 1939 5
0809 Gods bescherming van de strijders voor Zijn woord 13. 3. 1939 3
0810 Drager van het woord – Zoeken naar de waarheid – Opleidingsstation – Onderzoeker 14. 3. 1939 3
0811 Geloof – Verdedigingswal – Goddelijke preek 14. 3. 1939 3
0812 Bescherming door de Heiland – Saamhorigheid – Levende verbondenheid met God 15. 3. 1939 4
0813 Zelfverlossing van de ziel – Streven naar vereniging 16. 3. 1939 3
0814 Het door de gedachten beïnvloeden van het geestelijke in de materie 17. 3. 1939 4
0815 Effecten van de strijd voor de zielen 18. 3. 1939 5
0816 Verandering van de uiterlijke vorm – Verandering van het geestelijke 19. 3. 1939 3
0817 Werkzame wil – Vrijheid van de wil 19. 3. 1939 3
0818 Het opvoedingswerk van GOD Geestelijke traagheid - Doel van het lijden 20. 3. 1939 5
0819 Voltooiing van de geest – Toestand van rijpheid – Bescherming 20. 3. 1939 3
0820 Gevaar voor de lauwen – Achteruitgang – Laatste worsteling van de ziel 21. 3. 1939 3
0821 God is de liefde 21. 3. 1939 3
0826 Het uur van de dood - Zonder voorbereiding - De kwellingen van het overlijden 24. 3. 1939 4
0832 Luchtledige ruimte 28. 3. 1939 2
0835 Goddelijke liefde – Anode – Contact 29. 3. 1939 2
0836 Aanpassingsvermogen – Drang tot werkzaamheid – Opwekken van de geest van God 30. 3. 1939 2
0838 Geestelijke zelfzucht – Aankunnen van aardse arbeid afhankelijk van het geestelijke 31. 3. 1939 2
0839 Misvorming en de zegen ervan 31. 3. 1939 7
0840 Woorden van de Vader – Eenvoudige levenswijze – Schijngoederen 1. 4. 1939 2
0841 Diverse vaardigheden om te ontvangen – Vorm en inhoud van de opnamen 1. 4. 1939 2
0842 Strafgericht geen ondergang van de aarde – Omvorming van de aarde 2. 4. 1939 3
0843 Veronachtzamen van de geboden – Vervullen van de geopenbaarde wil van God 2. 4. 1939 2
0844 Naastenliefde – Tien geboden 2. 4. 1939 2
0845 Goddelijkheid van Jezus – Merkwaardig teken aangaande het lijden en sterven van Jezus – Toelating tegen het christendom 3. 4. 1939 3
0846 Insecten 3. 4. 1939 3
0847 Ongedierte – Technisch hulpmiddelen 4. 4. 1939 4
0848 Hoogmoed – Val– Geestelijke brug in gevaar – Begoocheling 4. 4. 1939 3
0849 Doel van het scheppingswerk – Geen totale vernietiging 5. 4. 1939 3
0851 Verdiepen in geestelijke vraagstukken – Hoge vlucht – Nutteloosheid van het leven 6. 4. 1939 2
0852 Bron van de waarheid – Geestelijke gemeenschap – Geestelijk licht 6. 4. 1939 3
0853 Het lijden en sterven van Jezus – Uur van de dood 7. 4. 1939 2
0855 Woorden van de Vader 8. 4. 1939 4
0856 Woorden van de Vader – Hoorbare stemmen – Vertrouwen en een vast geloof 9. 4. 1939 3
0857 Vervulling van de voorspellingen van de Schrift - Het ontvangen van het Woord 10. 4. 1939 4
0858 Hoorbare innerlijke stem 12. 4. 1939 3
0859 Opheldering en onderrichting van boven – Tijd van lijden voor de ongelovige 12. 4. 1939 3
0873 Zinnelijke liefde 19. 4. 1939 4
0885 Herkennen van de waarheid alleen mogelijk door de liefde voor God – Scherpte van het verstand 26. 4. 1939 4
0886 Geestelijke afvalligheid – Zelfoverschatting – Ketenen 26. 4. 1939 4
0887 Kracht van het gebed – Kracht van de liefde 27. 4. 1939 6
0888 Gedachtestromen – Voorwaarden voor een gemakkelijke opname van geestelijke goederen 27. 4. 1939 4
0889 Aardse gebeurtenissen – Tijdverschijnselen – Traagheid van de geest 28. 4. 1939 4
0890 Blik in het hiernamaals – Geloof – Rijpheid – Vrije wil 29. 4. 1939 4
0891 Geest van God – Goddelijke oerkracht – Liefde 29. 4. 1939 4
0892 Wereld van vrede – Leider van het volk 30. 4. 1939 4
0893 Nieuwe scheppingen – Onveranderde natuurwet – Dezelfde loop – Ritme 1. 5. 1939 8
0894 Nieuwe opdracht en werkzaamheid in het hiernamaals – Heerlijkheid – Liefde 1. 5. 1939 7
0895 Innerlijke vrede 2. 5. 1939 3
0897 Goddelijke genade 4. 5. 1939 4
0898 Leven zonder liefde – Vroegtijdig wegroepen 4. 5. 1939 4
0899 Het uur van de dood 5. 5. 1939 6
0900 Activiteit van de gedachten – Geestelijk goed is geestelijke kracht 6. 5. 1939 4
0901 Onderzoeken van dit werk – Bekwaamheid om het directe woord te ontvangen 7. 5. 1939 4
0902 Goddelijke bescherming – Lijdensweg – Voorspelling van het wereldgebeuren 7. 5. 1939 4
0903 Drager van de waarheid – Vorst van de leugen – Vergissing 8. 5. 1939 4
0904 Aansporing om weerstand te bieden 8. 5. 1939 4
0905 Opdracht, die de vrije wil van de mens vereist 10. 5. 1939 4
0907 Gebonden wil – Wilsvrijheid 11. 5. 1939 7
0908 Tijden van nood van de ziel – Hulp van boven 11. 5. 1939 4
0909 Woningen in het huis van de Vader – Gelukstoestand – Rusteloos 12. 5. 1939 4
0910 Geestelijk schouwen 12. 5. 1939 7
0911 “Mijn rijk is van boven gekomen” 13. 5. 1939 8
0912 Heerschappij van het schepsel – Sterke wil 13. 5. 1939 4
0913 Onderzoeken van de openbaringen – Meest gelovige toewijding – Waarheid 14. 5. 1939 4
0914 Ketenen van de ziel – Toestand van lijden – Saulus-Paulus 14. 5. 1939 6
0915 Ongeloof – Chaos – Nood van de aarde – Stuurman 15. 5. 1939 4
0916 Mededeling van een wezen uit het hiernamaals 15. 5. 1939 5
0917 Geestelijke uitwisseling – Verklaringen van de vrienden in het hiernamaals 16. 5. 1939 4
0918 Kennis alleen is niet voldoende – Het vervullen van de geboden is nodig 16. 5. 1939 8
0920 Werkzaamheid als onderwijzer in het hiernamaals – Studie-ijver van de onvolmaakte wezens 17. 5. 1939 5
0921 Weergave van profetische woorden – Opdracht – Klinkende stem 18. 5. 1939 6
0930 Het mysterie van de Drieëenheid GOD de VADER - GOD de ZOON 26. 5. 1939 5
0952 Verschillende levensomstandigheden zijn geen belemmering voor de ontwikkeling van de ziel 7. 6. 1939 7
0954 “Waak en bid” - Verzoekingen 8. 6. 1939 6
0962 Denkend bezig zijn - Hart - Hersenen 13. 6. 1939 5
0963 Voorspellingen van de profeten De wederkomst van CHRISTUS 13. 6. 1939 6
0968 Het lijden van Jezus aan het kruis - Aards lichaam 17. 6. 1939 3
0974a Onvergankelijkheid - Eeuwigheid - Zelfmoord 21. 6. 1939 7
0974b Onvergankelijkheid - Eeuwigheid - Zelfmoord 22. 6. 1939 7
0977 De staat van licht 23. 6. 1939 3
0985 Werken van naastenliefde - Zonder liefde - Onder dwang 28. 6. 1939 4
0992 Het leed van de medemensen helpen dragen Verlossingswerk 3. 7. 1939 7