Openbaringen 0xxx

0xxx - 1xxx - 2xxx - 3xxx - 4xxx - 5xxx - 6xxx - 7xxx - 8xxx - 9xxx
B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Commands
0182 Vermaning om vol te houden - Geestelijk weten 16 nov. 1937 330
0183 Lichamelijke en geestelijke strijd - Verblindden 16 nov. 1937 281
0184 Beproevingen 17 nov. 1937 325
0185 Het Oude Testament 17 nov. 1937 434
0186 Zuivere waarheid - Teken - Wonder 18 nov. 1937 321
0187 Heilige hallen - Zegen van de arbeid voor geestelijke wezens 18 nov. 1937 262
0188 Gebed 19 nov. 1937 288
0189 Bescherming tegen vergissing - Aanmaning tot gebed 19 nov. 1937 277
0190 Uitwerking op onwetende geestelijke wezens 20 nov. 1937 275
0191 Geleerden - Arm en rijk - Pond 20 nov. 1937 257
0192 Aanwijzingen (voortzetting van nr. 191) 21 nov. 1937 281
0193 Vijanden van de mensheid – Strijd - “Jullie is de overwinning” 21 nov. 1937 280
0194 Leren onder dwang 22 nov. 1937 254
0195 Liefde van de Heiland - Met geestelijke ogen schouwen 22 nov. 1937 260
0196 „Met de maat waarmee gij meet zal u worden toegemeten“ 23 nov. 1937 278
0197 Aardbol - Donderstem 23 nov. 1937 253
0198 Strijd van het licht met de duisternis 24 nov. 1937 268
0199 Strijd van het licht met de duisternis (Voortzetting van nr. 198) 24 nov. 1937 264
0200 Strijd van het licht met de duisternis (Voortzetting van nr. 198 en 199) 25 nov. 1937 276
0201 Woorden van de Heiland - Onweerswolken 26 nov. 1937 265
0202 Demonen gaan door het heelal - Gebed 26 nov. 1937 276
0203 Dwalende zielen in het etherruim - Licht en duisternis - hiernamaals - licht 27 nov. 1937 254
0204 Land van de vrede - Gabriel 27 nov. 1937 243
0205 Het firmament 28 nov. 1937 384
0206 Boodschappers - Gebed - Aanmaning 28 nov. 1937 247
0207 Boze machten - Aardse goederen - Schatten voor het hiernamaals 29 nov. 1937 253
0208 Ontwaken uit de nacht - Voorbeeld - Verwijzing naar werkzaamheden 29 nov. 1937 232
0209 „Ik heb je nodig“ 30 nov. 1937 245
0210 Bron van liefde - Gevaren - Macht van de liefde 1 dec. 1937 232
0211 Waarschuwing - Liefde van de Heiland 2 dec. 1937 243
0212 Waarschuwing voor boze machten 2 dec. 1937 244
0213 Geestelijke bescherming - Waarschuwing 3 dec. 1937 247
0214 Onderwerpen aan de wil van de Hoogste 4 dec. 1937 236
0215 Uitwerkingen van Gods Woord 5 dec. 1937 240
0216 Menswording 6 dec. 1937 250
0217 Inzage in de werkzaamheid van alle wezens 7 dec. 1937 246
0218 Raad om geestelijk goed te verschaffen - Inzicht 8 dec. 1937 245
0219 “Blijf in de liefde werkzaam” 9 dec. 1937 231
0220 Gebed in vertrouwen op God - Geestelijke bescherming 9 dec. 1937 238
0221 Het Woord van de Heiland – Leidende ster in de donkere nacht 10 dec. 1937 237
0222 Heilbrengende werkzaamheid 11 dec. 1937 238
0223 Schatten 12 dec. 1937 243
0224 Gods middel tot inzicht (Voortzetting van 223) 12 dec. 1937 238
0225 Gods middel tot inzicht (Voortzetting van 223 en 224) 13 dec. 1937 233
0226 Buitengewone begaafdheid - Christelijke leer veranderd in aardse 14 dec. 1937 250
0227 Het uur van de geboorte van Christus - Geestelijke wedergeboorte 15 dec. 1937 220
0228 Gemakkelijk ontvangen – zegeningen van het geloof 16 dec. 1937 227
0229 Het aardse leven ter vooruitgang - Leed van geestelijke vrienden 17 dec. 1937 219
0230 Moeilijke dagen voor geduld - Deemoed – Zachtmoedigheid - Werkzaam zijn in liefde in de genadetijd 18 dec. 1937 249
0231 Opgave in het hiernamaals - Kracht van de liefde 19 dec. 1937 247
0232 Ludendorffs dood 20 dec. 1937 244
0233 Geloof - Hoop - Liefde - Zorg om hen die zwak zijn en dwalen 21 dec. 1937 208
0234 Deze openbaringen: een teken van goddelijke liefde 22 dec. 1937 232
0235 Vertrouwen op God - Zegen van het gebed 23 dec. 1937 241
0236 Licht is leven - Inwerking van Gods boden - Kerstnacht 24 dec. 1937 240
0237 Zon - Goddelijke lichtkracht - Licht en liefde 25 dec. 1937 243
0238 Wezens uit het hiernamaals - Hulp vragen 26 dec. 1937 225
0239 Werkzaam zijn in het hiernamaals - Inwerking op onwetenden 27 dec. 1937 248
0240 God en natuur - Bewust werken aan de voltooiing 28 dec. 1937 237
0241 Aan Zijn zegen is alles gelegen 29 dec. 1937 250
0242 Goddelijke waarheid - Wetenschap 30 dec. 1937 245
0243 Denk aan de dood 31 dec. 1937 235
0244 Ontvangen met eigen kracht - zonder vreemde inwerking 2 jan. 1938 231
0245 Boek: de jeugd van Jezus 2 jan. 1938 223
0246 Kindschap Gods - Vader - kinderen - Aanmaning - opgave 3 jan. 1938 226
0247 Dwalingen - Levenswandel van de Heer Zelf - Kennisgeving van een wijze discipel 4 jan. 1938 223
0248 Herkennen van de waarheid niet zonder gebed - Zoals jullie vragen, wordt jullie gegeven 5 jan. 1938 233
0249 Zonder licht geen leven - Duisternis in het hiernamaals 6 jan. 1938 229
0250 Lijden - Deelname aan het verlossingswerk - Lijden en vreugde van korte duur 7 jan. 1938 238
0251 Nood van de zielen op aarde - Hulp door deze verbinding 8 jan. 1938 219
0252 Ellende van de zielen - Dienen en bereidheid zich in te zetten - Loon 8 jan. 1938 238
0253 Vechten voor de waarheid - Hulp door gebed 9 jan. 1938 220
0254 Hemellichamen - Natuurwetten - Vergeefs onderzoeken 10 jan. 1938 385
0255 Boze machten - Goede geestwezens - Grond en wonderen van de kennisgevingen 11 jan. 1938 233
0256 Waarschuwing - Tegenwerken van Gods Woord - Ernstige vermaning 12 jan. 1938 237
0257 Besturen van het levensscheepje zonder roer - Gods Woord - Heerlijkheid 13 jan. 1938 250
0258 Sterren - Verblijfplaats van de zielen – Zonlicht 14 jan. 1938 404
0259 Woorden van de Vader - Kennisgevingen 15 jan. 1938 254
0260 Afzonderen van de wereld 16 jan. 1938 237
0323 Nood van de mensheid - Waarschuwingen en aanmaning Gods Woord aan te nemen 6 mrt. 1938 272
0324 Het Woord van God 7 mrt. 1938 255
0325 Goddelijke genade 8 mrt. 1938 254
0326 Goddelijke genade - Geest van God 9 mrt. 1938 241
0327 Openbaring van de Heer Zelf 10 mrt. 1938 250
0328 Afwijzen van gedachten aan een voortleven na de dood 11 mrt. 1938 248
0329 Woorden van troost van de Vader - Boekenverbod 12 mrt. 1938 247
0330 De rechterlijke macht 13 mrt. 1938 257
0331 Wonderbaarlijke bewijzen - Hetzelfde doel voor ongelovigen 14 mrt. 1938 260
0332 Zegen van God - Aards en geestelijk 15 mrt. 1938 260
0333 Aanmaning om de innerlijke stem te volgen - Grondpeiler voor de waarheid 15 mrt. 1938 249
0334 Vijandige bejegeningen van boze machten - “Leid ons niet in verzoeking” 16 mrt. 1938 247
0335 Geestelijke arbeid - Geestelijke honger - Goddelijke genade 16 mrt. 1938 251
0336 Opnamevat - Organische ledematen - Doel van het hart 17 mrt. 1938 263
0337 Gestage vooruitgang - Verzuimd levensstadium 18 mrt. 1938 260
0338 Waarom God de druk toelaat door hebzucht - Leugen en onrecht 19 mrt. 1938 250
0339 Geestelijk werken en loon - Aardse arbeid en loon - Arbeid in het hiernamaals 20 mrt. 1938 244
0340 Twijfel aan de goddelijkheid van Christus - Leer van Christus - Menswording 20 mrt. 1938 243
0341 Goddelijke genade - Geestelijke vrienden - Gevaren van buiten - Hulp 21 mrt. 1938 244
0342 Mijd de vreugden van de wereld 21 mrt. 1938 246
0343 Gevaar van de eigenliefde - Liefde voor God en de naasten 22 mrt. 1938 235
0344 De ontwikkelingsweg is een voortdurende strijd - Strijd in de natuur 22 mrt. 1938 239
0345 Zegen van ziekte en lijden 23 mrt. 1938 252
0346 “En het Woord is vlees geworden” 25 mrt. 1938 246
0347 Maar het grootste wonder is de liefde 27 mrt. 1938 242
0348 Vermaning 27 mrt. 1938 241
0349 Mysterie van de menswording - Gods genade en kracht 27 mrt. 1938 245
0350 Kandidaten voor het eeuwige rijk 28 mrt. 1938 239
0351 Bevolkingsproblemen (1) 28 mrt. 1938 235
0352 Bevolkingsproblemen (2) 29 mrt. 1938 222
0353 Gevaar voor het zielenheil van de wereld 29 mrt. 1938 234
0354 Geloof 30 mrt. 1938 235
0355 (Hugo) 30 mrt. 1938 234
0356 Aansporing tot werkzaamheid - Gods wil - 7 jaar leed - Woorden van de Vader 31 mrt. 1938 230
0357 (Verjaardag) 1 apr. 1938 237
0358 De wil onderwerpen aan de goddelijke wil 1 apr. 1938 245
0359 Geduld en zachtmoedigheid van de Heer - Zijn goedheid duurt eeuwig 2 apr. 1938 228
0360 Georganiseerde sociale voorzieningen - gebrek aan naastenliefde 2 apr. 1938 233
0361 Liefdevolle woorden van de Vader (1) 3 apr. 1938 245
0362 Liefdevolle woorden van de Vader (2) 3 apr. 1938 235
0363 Innerlijke stem - Heerschappij van de ziel over het lichaam 3 apr. 1938 218
0364 Noodzaak van voortdurende strijd - Reiniging door elementen - Storm 4 apr. 1938 230
0365 Woorden van de Vader - Geest - Lijden - Liefde 5 apr. 1938 232
0366 Strijder voor God - Woord van God - Graanschuur 5 apr. 1938 231
0367 Boodschappen door God Zelf gegeven zijn onvernietigbaar 6 apr. 1938 230
0368 Gloeiend hart - Vormen van de ziel - Macht van de liefde 6 apr. 1938 235
0369 Scheppende geesten – vrije wil 7 apr. 1938 232
0370 De groep discipelen van de Heiland - Joodse rijk 7 apr. 1938 238
0371 Antroposofen - Gedicht 8 apr. 1938 233
0372 Verstandelijk willen overbrengen - Innerlijk besef 9 apr. 1938 249
0373 Het doel van het lijden - Beproevingen - Traagheid van de geest 11 apr. 1938 395
0374 Goddelijke geboden - Werk van de geestelijke wezens 12 apr. 1938 227
0375 Weten - Innerlijk leven - Waardeverschil tussen geestelijk en aards weten 12 apr. 1938 245
0376 Bouwwerk en fundering - Druk van de geschriften - Waarschuwing 13 apr. 1938 244
0377 Doorgeven van geestelijke kennis - De Heer stelt grenzen 13 apr. 1938 250
0378 Zuivering van de ziel voorwaarde voor de vereniging met God - Hulp aan de dwalenden 14 apr. 1938 252
0379 Goddelijke krachten - Uitstroming van de Liefde van God 16 apr. 1938 241
0380 Woord van God - Kracht - Genade - Onbegrensde gave van de geest 17 apr. 1938 256
0381 Volharden in de wil van God - Openbaring - “Mijn Vader” - Loon 18 apr. 1938 243
0382 Weerstand tegen het kwaad door het verlangen naar God - Geest van het licht - Woord van God als wapen 19 apr. 1938 258
0383 Zuiverheid van het hart - Innerlijke deemoed - Zelfkennis 20 apr. 1938 244
0384 Bloementuin - Hart van de mensen - Deugden - Gedicht 21 apr. 1938 237
0385 Geestelijk schouwen - Verspreiding van het Woord van God in zuiverste vorm 22 apr. 1938 242
0386 Voorspelling - Wet - Taak op aarde - Leer van Christus 23 apr. 1938 241
0387 Voorspelling - Daniel - Strijd van de geestelijke wezens uit de lichtsfeer 24 apr. 1938 250
0388 Het geweten 25 apr. 1938 402
0389 Mijn leider en beschermer - Controlegeest - Leerling - Leraar 26 apr. 1938 261
0390 Voorwaarde voor de graad van rijpheid - Onderzoekingsgeest - Droom? - Zorg van de Vader 27 apr. 1938 255
0391 Afzondering van de wereld - Klooster 29 apr. 1938 427
0392 Weerleggen van twijfels over schrijven - Geloof - Teken 1 mei 1938 258
0393 Onderzoeken en dwaling - Liefde en waarheid - Bouwmeester 2 mei 1938 248
0394 Wereldlijk leven - Geloof - Liefde van God 2 mei 1938 250
0395 Aanmaning om hen die geestelijk dwalen te helpen 3 mei 1938 247
0396 Gevoel voor natuurschoon en de bedoeling hiervan voor de mensen 3 mei 1938 258
0397 Boze gedachten - Bewuste herkenning van God - Graad van rijpheid 4 mei 1938 255
0398 Rotsvast geloof is noodzakelijk voor de nabijheid van de Heiland 4 mei 1938 237
0399 Liefdadigheid - Kommer - De Heiland tegenwoordig in liefde 5 mei 1938 378
0400 Het uittreden uit de moederkerk 5 mei 1938 646
0401 Beslissing - Liefde op aarde of offer 6 mei 1938 242
0402 Gevaren van de wereld - Schijnglans 6 mei 1938 239
0403 Goddelijke kracht - Daadkracht - Het juiste willen 7 mei 1938 232
0404 “O, komt allen tot Mij” - Zorg van de Heer niet nodig te zijn 7 mei 1938 234
0405 Nadeel van de culturele ontwikkeling - Wereldwijze - Natuurkrachten - Liefdadigheidsinstellingen 8 mei 1938 231
0406 Woorden van de Vader 8 mei 1938 241
0407 Zekerheid van de waarheid - Belang van de kennis - Controlegeesten 9 mei 1938 241
0408 Werkzaamheid van een vriendin - Effect op zielen in het hiernamaals - IJverige luisteraars 9 mei 1938 237
0409 Verwijzing naar aardbevingen en rampen 10 mei 1938 273
0410 Nieuwvorming van wezens - Leger van scheppende geesten - Problemen 11 mei 1938 218
0411 Werkzaamheid in het hiernamaals - Deelname aan de onderrichtingen - Waarde hiervan 11 mei 1938 214
0412 Kringloop der dingen - Ritme - Driemaal zonnewerking 12 mei 1938 208
0413 Troostrijke woorden van de Vader - Aansporing tot vast geloof 12 mei 1938 227
0414 Liefde - Gods Woord - Veld - Zaad - Gods bescherming 13 mei 1938 229
0415 Werkzaamheid van de demonen - Liefde als wapen - Gedicht 13 mei 1938 229
0416 Toestand van bereidwilligheid om te ontvangen - Onderschikking van de wil 14 mei 1938 226
0417 Koren - Oogst - Maaiers - Wereldlijke vreugden 14 mei 1938 220
0418 Lieflijk aards dal - Uurwerk 15 mei 1938 208
0419 Wenk naar werkzaamheid als leraar - Wijze - Onwetende 15 mei 1938 220
0420 Tegenwoordige tijd en verleden - Verlossing 16 mei 1938 229
0421 Resultaat van de onderzoeker en innerlijke stem - Schakel - Voorspellingen 16 mei 1938 231
0422 Verbinding van de aarde met het hiernamaals 17 mei 1938 227
0423 (Vorderheide) 18 mei 1938 234
0424 Woorden van de Vader - Liefde - Verschijning - Deelname van degenen in het hiernamaals 18 mei 1938 230
0425 Ontwikkeling van de jeugd - Ingrijpen van God 20 mei 1938 244
0426 Wijzen van de oudheid 21 mei 1938 223
0427 Ondermijnen van de leer van Christus 22 mei 1938 228
0428 Kennisgeving ter verklaring van 0410 23 mei 1938 221
0429 Liefde 23 mei 1938 217
0430 Oneindigheid - Eeuwigheid - Omvang van het scheppingswerk - Scheppende geesten 24 mei 1938 225
0431 Verschijnen van de Heer - Versterking tijdens het lijden - Zweefbaan 24 mei 1938 220
0432 Inzicht in het hiernamaals - Vermomming van de lichtwezens - Zelfverwijt 25 mei 1938 222
0433 De nabijheid van God - Aardse goederen - Onthouding en offer 25 mei 1938 231
0434 Wil - Geloof - Weten 26 mei 1938 229
0435 Ompraten door bekenden 26 mei 1938 235
0436 Secularisatie van de staat 27 mei 1938 219
0437 Offer en werken van liefde 27 mei 1938 246
0438 Bloemen - Omvorming van de wezens - Scheppingswerk 28 mei 1938 227
0439 Gevaar van wereldlijke vreugden 28 mei 1938 228
0440 Sterk geloof - Vermogen om te oordelen - Voorspelling 29 mei 1938 235
0441 Geest van God - Kiem van Gods liefde 30 mei 1938 235
0442 Zon - Geestelijke zon - Goddelijke genadezon 31 mei 1938 249
0443 Hartstochten 31 mei 1938 247
0444 Vergeving van de zonden (1) 31 mei 1938 242
0445 Vergeving van de zonden (2) 1 jun. 1938 247
0446 Twijfel - Geloof - Wil - Woord van God 1 jun. 1938 244
0447 Lijden (noodzaak) - Goddelijke wil boven de macht van het kwade 2 jun. 1938 256
0448 Aanname van het geloof zonder inzicht - Levend geloof - Zegen 2 jun. 1938 252
0449 Boek des levens - Samenvattende geboden 3 jun. 1938 257
0450 Stem van de Heer - Geloof en ongeloof 4 jun. 1938 252
0451 “Aan hun vruchten zullen jullie hen herkennen” - Geestelijke traagheid 5 jun. 1938 237
0452 School - Gevolgen van het ongeloof - Wonderen van het sterke geloof 6 jun. 1938 249
0453 Zeldzame verschijnselen voor ongelovigen - Nood van de aarde 7 jun. 1938 246
0454 Inwerking op gedachten door geestelijke wezens 8 jun. 1938 234
0455 Belichaming, een genade - Tijd op aarde - Tijd van genade 8 jun. 1938 245
0456 Zuivering van de leer van Christus 9 jun. 1938 243
0457 Wilskracht 9 jun. 1938 237
0458 Gelukzaligheid - Vereniging met God 10 jun. 1938 240
0459 Verlossingswerk van Christus - Zondeschuld 10 jun. 1938 246
0460 De Liefde van de Heer voor de zijnen 11 jun. 1938 242
0461 Goddelijke genade - Noodzaak van het gebed 11 jun. 1938 236
0462 Totaal ongeloof - Diepste val 12 jun. 1938 243
0463 Waarschuwing voor hoogmoed en eigendunk 13 jun. 1938 240
0464 Het mysterie van de Liefde 13 jun. 1938 238
0465 13.06 - Antonius? 13 jun. 1938 233
0466 Verlossingswerk - Geloof hierin noodzakelijk 14 jun. 1938 234
0467 “Ik ben midden onder jullie” 15 jun. 1938 245
0468 Dwaalleren - Ingrijpen van God - Wie verhard is 16 jun. 1938 243
0469 Hulp aan de verstokten 17 jun. 1938 234
0470 Dood in de Heer - Rouw - Arme zielen - Gebed 17 jun. 1938 230
0471 Zelfkennis - Liefde 18 jun. 1938 241
0472 Dienen - Liefde - Opdracht 18 jun. 1938 249
0473 Goddelijke genade 19 jun. 1938 232
0474 Compromis - Aanvaarding van het geloof - Hulp in wereldse nood 19 jun. 1938 238
0475 Opgave van de kleine schepselen en van de mensen - Aardse en geestelijke werkzaamheid 20 jun. 1938 232
0476 Contact met de Heer - Graad van rijpheid - Werkzaamheid als leraar 20 jun. 1938 233
0477 Wijzen uit het oosten - Liefde van de Heiland 21 jun. 1938 231
0478 Lucht-, vuur-, watergeesten 22 jun. 1938 224
0479 Natuurkrachten en hun werkzaamheid 22 jun. 1938 237
0480 Boden van God en hun werk 23 jun. 1938 249
0481 Verkeerde verhouding tot de Vader - Aanvaarding van Jezus Christus 23 jun. 1938 233
0482 Kracht van God - Innerlijk schouwen - Verlangen 25 jun. 1938 232
0483 Beproevingen - Het vermogen weerstand te bieden - Leven of sterven voor de Heer 25 jun. 1938 247
0484 Vertrouwen verhoogt de bekwaamheid - Verhouding tot de bovenaardse werkzaamheid 26 jun. 1938 229
0485 Ongeloof - Hindernis 26 jun. 1938 223
0486 De wil om te dienen - Het ontwaken van het innerlijke leven - Willen 27 jun. 1938 224
0487 Beeldende verschijning van de Heer 28 jun. 1938 236
0488 Het verzamelen van aardse goederen is een hindernis 28 jun. 1938 255
0489 Dier en mens - Werkzaamheid - Kracht 29 jun. 1938 246
0490 Lijden als bewijs van Gods liefde 30 jun. 1938 233
0491 Waarschuwing voor twijfel - Liefdevolle aanmaning 30 jun. 1938 234
0492 Kennisgeving over goddelijk ingrijpen 2 jul. 1938 237
0493 Uitdoven van het licht - Teken van goddelijke welwillendheid - Aardse macht 2 jul. 1938 242
0494 Nabijheid van de Heer - Kinderlijk vertrouwen - Eenvoudige vorm 4 jul. 1938 246
0495 Zonnestelsels - Vuurspuwende berg - Uitbarstingen 5 jul. 1938 244
0543 Het beïnvloeden van zwakke mensen door laagstaande geesten 13 aug. 1938 405
0544 Vereniging van de geest met de ziel - Loskomen van het lichaam en aardse bezigheid 13 aug. 1938 250
0545 Stem van het geweten - Waarschuwende geestelijke wezens - Afwenden van gevaar 14 aug. 1938 251
0546 Nieuwe wetten - Leer van Jezus Christus 14 aug. 1938 264
0547 Brug naar de geestelijke wereld - Voorwaarde daartoe 15 aug. 1938 250
0548 Aanmaning tot eensgezindheid - Vredelievendheid - Liefde 16 aug. 1938 255
0549 Het voorbereiden van zielen door de krachten van gene zijde 17 aug. 1938 242
0550 Het voorbereiden van de zielen door de krachten van gene zijde 18 aug. 1938 261
0551 Het gebieden van de natuur - De kracht van God toe-eigenen 21 aug. 1938 262
0552 Innerlijke stem - Maar nooit dwang - Het kind leert eerst de wil te gebruiken 22 aug. 1938 266
0553 Bescherming tegen de aardse macht door de kracht van God 22 aug. 1938 249
0554 Overgang naar de geestelijke wereld - Willen - Geestelijke krachten 23 aug. 1938 250
0555 Lot - Vrije wil 26 aug. 1938 247
0556 Licht - Wedergeboorte van de geest 26 aug. 1938 229
0557 Troost - Indirecte hulp van geestelijke wezens in de verlatenheid van de ziel 27 aug. 1938 250
0558 Belangstelling van de wereld aan gene zijde voor de geschriften 27 aug. 1938 257
0559 Ontvangen zonder storing 28 aug. 1938 243
0560 Waarschuwing voor wereldlijke vreugden 28 aug. 1938 228
0561 Inspanningen van de wereld tegen het geloof - Geestelijk schouwen - Voorspelling 29 aug. 1938 243
0562 Gave om te spreken - Tegenspraak - Wilskracht - Waarheid en wil 30 aug. 1938 235
0563 Liefdesgeluk aan deze en aan gene zijde - Lichtsferen - Naar binnen schouwen - Oorlog 31 aug. 1938 247
0564 Inzicht en onvermogen - Liefdeswerk zonder kennis van de waarde 1 sep. 1938 234
0565 Het Woord van God - Genade daardoor 2 sep. 1938 242
0566 Leugen en waarheid (1) 1 sep. 1938 249
0567 Leugen en waarheid (2) 3 sep. 1938 237
0568 Barmhartigheid 4 sep. 1938 242
0569 Almacht en wijsheid - Geen willekeur - Aanmatiging 4 sep. 1938 241
0570 Het vrijgeven van de geest door het lichaam - Antwoord op alle vragen 5 sep. 1938 236
0571 Kracht van God - Openbaringen in het hart - Werktuig van Gods wil 5 sep. 1938 233
0572 Macht van het gebed - Ontvlucht de vreugden van de wereld - Lichaam en ziel 6 sep. 1938 231
0573 Het eeuwige rijk - Brug - Pijlers - Nood en ellende 6 sep. 1938 236
0574 Het in de materie verbannen kwaad - Begrippen goed en kwaad 7 sep. 1938 234
0575 Stromen van liefde - Het paleis van de rijke - De hut van de arme 6 sep. 1938 226
0576 Dwaze maagden - Vrouw in de nacht - Wandelaar op aarde 8 sep. 1938 237
0577 De ziel kiest haar verblijfplaats als mens zelf - Mensen als scheppende macht 10 sep. 1938 235
0578 Eeuwwisseling - Kracht van God - Zieken genezen 10 sep. 1938 237
0579 Verscheidenheid van aardse levens U zou vragen om leed 11 sep. 1938 393
0580 Antwoord in liefde - Verklaring voor lijden 12 sep. 1938 254
0581 Afvalligen - Eer - Roem - Aards loon - Goden 12 sep. 1938 242
0582 Geloofsvrijheid - Natuurlijke verklaring - Vreugdevolle arbeid aan de ziel - Afwijzen 13 sep. 1938 237
0583 Innerlijke deemoed - Verschrikking en paniek voor de halsstarrigen 14 sep. 1938 219
0584 Arbeid van de geestelijke krachten - Innerlijk leven - Hek - Barmhartigheid van God - Noodzakelijkheid van lijden 15 sep. 1938 232
0585 Woord van God - Werk - Brood des levens - Kracht 16 sep. 1938 247
0586 Verbannen machten - Materie drager van geestelijke substantie 17 sep. 1938 237
0587 Aardse kennis - Wijsheid van God - Waarheid door Gods geest 18 sep. 1938 249
0588 Rechtstreekse verbinding - Adem Gods - Hemelse vrede - Geluk 18 sep. 1938 260
0589 Grenzen van het verstand - Wereldwijs - “Ik weet dat ik niets weet” 19 sep. 1938 244
0590 Openbaring van Gods liefde - Vaderliefde 20 sep. 1938 249
0591 Ware vertegenwoordigers van het woord van God – Houding in het aardse leven 22 sep. 1938 117
0592 De geest van God 23 sep. 1938 123
0593 Lichtwezens in de materie – Hulp aan de zwakken van wil – Deemoed 24 sep. 1938 114
0594 Loskomen van de materie – Verwaandheid – Besef van zwakheid 24 sep. 1938 109
0595 Het woord van God – Geestelijke kracht – Verstand – Uitvindingen 25 sep. 1938 110
0596 Openbaring van de leer van Jezus Christus en het lijden aan het kruis – De stem van God – Toorn 26 sep. 1938 114
0597 De groten der aarde – Zekerheid voor het leven – Strijd om de ziel – Gebed 26 sep. 1938 117
0598 Antwoord op katholiek geestelijken – Gedicht 28 sep. 1938 117
0599 Depressies – Traagheid van de geest en het lichaam 30 sep. 1938 124
0600 Geloof 1 okt. 1938 119
0601 Woorden van de Vader – De leer van God – Kinderen van God 2 okt. 1938 128
0602 Aardse maatregelen – Voorbeschikking van God - Nood en onheil 2 okt. 1938 118
0603 Oorzaak en werking van de geestelijk ervaring 3 okt. 1938 114
0604 Intelligenties 5 okt. 1938 109
0605 Liefdewerk tegenover vijanden 6 okt. 1938 391
0606 Functie van de ongebonden wezens – Leven opwekkende werkzaamheid 7 okt. 1938 114
0607 Medewerkers van de Heer – Voorwaarde – Uitverkoren mensen 8 okt. 1938 119
0608 Ware volgelingen en hun lot – Zanderige woestijn – Levensbron 8 okt. 1938 142
0609 Werkzaamheid van de wezens – Herinnering – Liefde 9 okt. 1938 119
0610 Het onverbeterlijke – Vloek van de mammon – Liefde 9 okt. 1938 112
0611 Doel op aarde – Geestelijke ervaring – Gebed en wil 10 okt. 1938 111
0612 De strijd tegen het christendom – Het voorleggen van de vraag aan God Zelf – Verantwoordelijkheid voor de ziel 10 okt. 1938 107
0613 Hemelsluizen – Tegenspoed – Woorden van de Vader 11 okt. 1938 112
0614 Geestelijke brug – Innerlijke blik – Liefdevolle woorden van de Vader 11 okt. 1938 104
0615 Geestelijk goed – Gedachten in hun uitwerking 12 okt. 1938 106
0616 Het woord van God - Vlees en bloed 12 okt. 1938 233
0617 Hemelse gelukzaligheid - vergankelijkheid van de aardse goederen 13 okt. 1938 226
0618 Afwijzen en aannemen van de geestelijke waarheid. 13 okt. 1938 235
0619 Vrije wil – Beseffen – Onderwerpen aan Gods wil 14 okt. 1938 242
0620 Strijd van het leven die nodig is voor het rijpen van de ziel – Zielen, die zich belichamen willen 15 okt. 1938 226
0621 Aanmatiging – Gedachten aan overledenen – Hun verzoeken 15 okt. 1938 221
0622 De geest van God 16 okt. 1938 236
0623 Gebed in de naam van Jezus – Schouwen in de droom – Liefde en wijsheid 16 okt. 1938 234
0624 ‘Tijd en ruimte’ – Eindeloos en talloos – Werkplaats van de geestelijke wezens 17 okt. 1938 231
0625 Vormgeloof – Valse godsdienst 17 okt. 1938 237
0626 Gevoelsleven van de mensen – Vertrouwen op God 18 okt. 1938 228
0627 Gebed - Roep Mij aan in de nood 18 okt. 1938 384
0628 Het woord van God als hulp tegen verzoekingen 19 okt. 1938 230
0629 Gevangenneming van de dienaren Gods – Aardse macht 19 okt. 1938 104
0630 Alle begin is moeilijk – Wilskracht – Gebed bij oorlog – Strijd om het woord van God 20 okt. 1938 239
0631 Vrije meningsuiting – Scherpte van het oordeel 20 okt. 1938 236
0632 Zelfverheffing – Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden – Eigendunk 21 okt. 1938 235
0633 Het innerlijk schouwen 21 okt. 1938 232
0634 Jongste dag – Lot van de goeden en kwaden in het hiernamaals 22 okt. 1938 231
0635 Woorden van de Vader – Gemeenschappelijke arbeid – Strijder van God 22 okt. 1938 232
0636 Levensweg van het wezen – Veranderde uiterlijke vorm 23 okt. 1938 240
0637 Vreugden van de wereld – Opnamevat van de goddelijke geest 24 okt. 1938 243
0638 Toestand van de geest – Gedachten aan God hulp voor de zelfveredeling 24 okt. 1938 244
0639 Traagheid 25 okt. 1938 240
0640 Laat de kinderen tot Mij komen 26 okt. 1938 249
0641 Voorspelling – Vernietiging van Gods woord en geschriften – Gebed 27 okt. 1938 238
0642 Sfeer van de ziel – Levendige drager van Gods woord – Aardse opdracht 27 okt. 1938 237
0643 Worstelen om wilskracht – Onderwerpen aan de wil van God 28 okt. 1938 231
0644 De mens, het grootste wonder van de schepping – Geestelijke werkzaamheid 29 okt. 1938 244
0645 Aardse en geestelijke werkzaamheid – Geloof – Liefde 30 okt. 1938 254
0646 Mensen zonder leed - Leed is liefde 30 okt. 1938 401
0647 De zorg voor het lichamelijke welzijn 31 okt. 1938 242
0648 Het dragen van het kruis in geduld "HEER, Uw Wil geschiedde" 31 okt. 1938 376
0649 Wil om te geloven – Inwerken van de goede geestelijke krachten 1 nov. 1938 225
0650 Woorden van de Vader: “Ik heb jullie nodig, Mijn dienaren op aarde” 1 nov. 1938 239
0651 Lot van de arme zielen in het hiernamaals en hulp 2 nov. 1938 242
0652 Voorspelling – Het gericht van God – Natuurelementen 3 nov. 1938 198
0653 De in gevaar gebrachte positie van het christendom - De noodzaak van het werkzaam zijn van de Godheid 3 nov. 1938 239
0654 Oppervlakkig geloof – Godsdienst op ieder tijdstip – Voor de vorm houden aan geboden 4 nov. 1938 233
0655 Verbinding met God is nodig voor het ontvangen van het woord van God en de goddelijke wijsheden (1) 6 nov. 1938 231
0656 Verbinding met God is nodig voor het ontvangen van het woord van God en de goddelijke wijsheden (2) 7 nov. 1938 239
0657 Publicatie van de geschriften 8 nov. 1938 234
0658 De houding van hen die God getrouw zijn – Zonder vrees tegenover de dood 8 nov. 1938 244
0659 Ook het leed is genade - "VADER uw Wil geschiede" 9 nov. 1938 403
0660 Liefde – Levensstroom – Goddelijke kracht – Bevrijding 9 nov. 1938 230
0661 Het werkzaam zijn van natuurkrachten volgens Gods wil - Catastrofe 10 nov. 1938 528
0662 De eeuwige Drieëenheid 11 nov. 1938 368
0663 Verandering van de vroegere leer van de Heer – Gevaar van de starre leer 11 nov. 1938 235
0664 Aan Mij is alle macht gegeven – Strafgericht – Puinhopen 12 nov. 1938 218
0665 Machtsmisbruik 13 nov. 1938 227
0666 Vermogen en kracht om op aarde te strijden - Hiernamaals zonder kracht 13 nov. 1938 232
0667 Nacht der verschrikking 14 nov. 1938 381
0668 Strafgericht van God 14 nov. 1938 226
0669 Voorbede voor arme zielen 15 nov. 1938 230
0670 Gebed om Gods hulp bij de onderrichting van dwalenden 15 nov. 1938 223
0671 Waardeloosheid en vergankelijkheid van aardse goederen 16 nov. 1938 125
0672 Geloof is een voorwaarde voor kennis – Voortleven 16 nov. 1938 194
0673 Zich toevertrouwen aan de genade van de Heer 17 nov. 1938 225
0674 Beproevingen als graadmeter van de liefde 19 nov. 1938 231
0675 Goddelijke leermeester in geduld – Weten – Het woord van God 20 nov. 1938 247
0676 Kennis is macht – Aardse wijsheid – Geestelijke kennis 21 nov. 1938 246
0677 Alleen de wil is de weg tot waarheid en kennis – Deemoed – Verwaandheid 22 nov. 1938 235
0678 Strafgericht zegen voor de zwakken in het geloof – Ongewone verschijnselen – Sterk geloof beschermd – Veilig gebouw – Rechterlijke hand 22 nov. 1938 159
0679 Hulp in het hiernamaals alleen door liefde – Onwetendheid grootste hindernis – Onderrichtingen in liefde en geduld – Eigen wil – Geschriften 23 nov. 1938 166
0680 Lot van de koppige zielen in het hiernamaals – Onderrichtingen van de geestelijke vrienden – Deelname van de ziel aan de geschriften 23 nov. 1938 186
0681 Informatie over werkzaam zijn op aarde en het einde – Geestelijke arbeid voor het strafgericht – Het nieuwe rijk – Toekomst van de aarde 24 nov. 1938 159
0682 Maatregelen tegen geschriften – Bescherming door God – Geestelijke genadezon 24 nov. 1938 178
0683 Gebed in de naam van Jezus – Beproevingen nodig ter vergroting van het geloof en versterking van de wilskracht 25 nov. 1938 176
0684 Gebed om hulp van geestelijke wezens – Boete en vergeving van zonden 26 nov. 1938 176
0685 Het verschil tussen de "wolf in schaapskleren" en de Voorloper van de HEER vóór Zijn wederkomst 26 nov. 1938 408
0686 Geheimen van de schepping 27 nov. 1938 171
0687 De zegen van ziekte en leed 27 nov. 1938 367
0688 Aards bezit en eigenliefde - Geestelijk bezit en naastenliefde 28 nov. 1938 395
0689 Menswording – Brug 28 nov. 1938 169
0690 Menswording – Wereldse vreugden – Zelfverlossing 29 nov. 1938 175
0691 Woorden van de Vader – Liefde – Gedicht 29 nov. 1938 164
0692 Noodzaak van het bemiddelen – Het woord van God – Zuiverste waarheid 30 nov. 1938 245
0693 Bevattingsvermogen voor geestelijke kost – Zielzorger 30 nov. 1938 235
0694 Voorspelling van een geweldig gebeuren 1 dec. 1938 422
0695 Vol gelovig vertrouwen – Strijd tegen de twijfel 3 dec. 1938 230
0696 Liefde – Vervulling – Bron van geestelijke rijkdom 4 dec. 1938 229
0697 Heiland als arts – De hedendaagse leer – Boodschap uit de hemel 5 dec. 1938 228
0698 Godsbesef – Besef van de oorsprong 5 dec. 1938 232
0699 Toestand van de ziel na de dood – Geest van God 6 dec. 1938 221
0700 Gods liefde – Kracht – Wil om te scheppen 7 dec. 1938 231
0701 Ongelovige – Voorspelling – Buitengewone tekenen 8 dec. 1938 115
0702 Voorspellingen – Voortekenen – Aardse maatregelen 8 dec. 1938 114
0703 Toestand van vrede op aarde is afhankelijk van de geestelijke toestand 9 dec. 1938 118
0704 Vervulling van de schrift – Uitbarstingen – Zee en vasteland 9 dec. 1938 127
0705 Erfdeel van de Vader – Kindschap Gods – Lichtwezen 10 dec. 1938 239
0706 Gebrek aan zelfkennis - Eigenliefde - Stijfkoppigheid 10 dec. 1938 393
0707 Werkzaamheid van de schepselen – Scheppingskracht – Vrije wil 11 dec. 1938 224
0708 Geestelijk weten noodzakelijk ter beproeving en beoordeling van de gaven van boven 12 dec. 1938 233
0709 Velen zijn geroepen – Kracht van het gebed om ontvankelijkheid 12 dec. 1938 223
0710 Woorden van liefde van de Vader – Medewerker 13 dec. 1938 224
0711 Woorden van liefde van de Vader – Dictaat – Hoorbare stemmen 14 dec. 1938 230
0712 Waarschuwing voor een verkeerd oordeel – Liefdeloosheid van de volkeren 15 dec. 1938 187
0713 Licht en waarheid 16 dec. 1938 223
0714 Oerkracht 17 dec. 1938 232
0715 Zorg van geestelijke vrienden voor de familieleden op aarde 18 dec. 1938 231
0716 Microkosmos 19 dec. 1938 431
0717 Wonder van de goddelijke liefde – Woorden van de Vader 21 dec. 1938 247
0718 Bereidwilligheid om te schrijven – Ontvangen van het levende woord – Echtheid 22 dec. 1938 234
0719 Voor het hemelrijk is geweld nodig 23 dec. 1938 220
0720 Ernstige vermaning – (Tweedracht en liefdeloosheid) 24 dec. 1938 191
0721 Herkennen van de Godheid alleen door liefde – Zoekenden naar God 25 dec. 1938 241
0722 Begrijpen en afscheiden van de gedachten volgens de wil van God – Verschrikkingen van de dood 25 dec. 1938 229
0723 Liefdevolle woorden van de Vader 26 dec. 1938 234
0724 Geestelijke dwaling – Leiden in de waarheid – Vermolmd hekwerk – Levend onderricht 26 dec. 1938 236
0725 Toelating van boven ter verhoging van de wil om weerstand te bieden 27 dec. 1938 233
0726 Lot geen hindernis voor het besef – Vrije wil 29 dec. 1938 225
0727 Geloof en vertrouwen in God nodig voor de tegenstand – Storm 30 dec. 1938 226
0728 Liefde is de tegenpool van de kwade macht – Scheidsmuur – Woord van God is leven 30 dec. 1938 216
0729 Oudjaar – Verdovingen 31 dec. 1938 216
0730 Goddelijke wet – Zonde 1 jan. 1939 230
0731 Ziel na de dood 2 jan. 1939 221
0732 Vertrouwen op God – Aardse zorgen – “Heer, Uw wil geschiedde” 2 jan. 1939 182
0733 Het woord van God – Liefde – Waarheid – Wijsheid 3 jan. 1939 212
0734 Deelname aan het voorlezen door wezens in het hiernamaals 4 jan. 1939 233
0735 Waarde van het verlossingswerk – Het aardse lijden van Jezus 5 jan. 1939 219
0736 Begrip ‘genade’ 8 jan. 1939 219
0737 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (1) 8 jan. 1939 376
0738 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (2) 8 jan. 1939 371
0739 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (3) 9 jan. 1939 359
0740 Inkeren in het innerlijk – Wilskracht door goddelijke genade 10 jan. 1939 223
0741 Woorden van de Vader 10 jan. 1939 227
0742 Woorden van de Vader (2) 10 jan. 1939 215
0743 Helderziende zijn 12 jan. 1939 233
0744 Belofte van bescherming voor een strijder van God 13 jan. 1939 225
0745 Invloed op de stijfkoppigheid 14 jan. 1939 224
0746 Genade (keuze) – Rode draad 16 jan. 1939 220
0747 Inpassen in de goddelijke ordening 17 jan. 1939 216
0748 Lichtverschijnselen 20 jan. 1939 216
0749 Overwinnaar van de materie – Ontsluiten van het innerlijke oog – Geestelijke groei 21 jan. 1939 230
0750 Ik ben het begin van alle dingen 21 jan. 1939 574
0751 Bescherming van de waarheid door geestelijke krachten bij het opnemen 22 jan. 1939 241
0752 Verklaring van de openbaringen – ‘Niet één steen zal op de andere blijven’ 23 jan. 1939 234
0753 Mysterie van het goddelijk wezen– Geloof – Liefde – Geest van God 23 jan. 1939 238
0754 Drie jaar geloofsbeproeving – Christendom – Lippengebed 24 jan. 1939 219
0755 Verwijzing naar een groot gebeuren – Einde van veel mensen 24 jan. 1939 254
0756 Verering van de maagd Maria – Geboorte van Christus 25 jan. 1939 231
0757 Inspanningen van de leerkrachten van de andere zijde 25 jan. 1939 252
0758 Zegen van het verlossingswerk – Geloof daarin noodzakelijk 26 jan. 1939 250
0759 Geestelijke opdracht voor de levende wezens – Innerlijk schouwen 26 jan. 1939 223
0760 Doorsturen van goddelijke kracht – Elektronen 27 jan. 1939 234
0761 Kinderlijk vertrouwen - "Kom allen tot Mij" 27 jan. 1939 555
0762 De nutteloosheid van het leven - Angst voor de dood 28 jan. 1939 382
0763 Woorden van de VADER (Uitleg over de naam Bertha Dudde) 28 jan. 1939 401
0764 Avondmaal 29 jan. 1939 397
0765 Liefde - Haat 31 jan. 1939 392
0766 Bezorgdheid om en verering van het lichaam – De natuur voor zijn – Verouderen 1 feb. 1939 236
0767 Het woord van God 3 feb. 1939 235
0768 Geestelijke blindheid – Moeitevolle arbeid van de geestelijke wezens 5 feb. 1939 231
0769 Omgevormd woord – Graad van welbehagen – Kennis van de waarheid 6 feb. 1939 239
0770 De tegenstrijdigheden van het leven zijn noodzakelijk 8 feb. 1939 388
0771 Na een bekendmaking in trance 9 feb. 1939 242
0772 Juist denken – Leiding van God – Ster 10 feb. 1939 229
0773 (Lezing Jakob Böhme) Antwoord? 12 feb. 1939 240
0774 De geest van God – Drager van de waarheid 12 feb. 1939 230
0775 De weg van het vlees (onvoltooid) 13 feb. 1939 234
0776 Genadewerk van de Heer – Zijn wil 14 feb. 1939 232
0777 Woorden van de Vader – Het woord – Medewerking aan de strijd om de zielen 15 feb. 1939 225
0778 Duidelijk bewijs van genade – Hemels brood 16 feb. 1939 227
0779 Licht van de waarheid – Duidelijk kenteken – Het woord van God 16 feb. 1939 249
0780 De zin van het leven – Geloof en liefde 18 feb. 1939 219
0781 Het boekwerk als drager van de waarheid – Vooruitblik op de geestelijke nood 19 feb. 1939 225
0782 Ontplooiing en resultaten van de geest van God – Natuurwet – Wetgever 20 feb. 1939 182
0783 Heiligverklaring 21 feb. 1939 371
0784 Levende verbondenheid met God – Sterkte van het geloof – Deemoed – Genade – Volmaaktheid 22 feb. 1939 225
0785 School van de geest – Lichtsferen – Gelukzaligheid 23 feb. 1939 221
0786 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming 24 feb. 1939 381
0787 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming 25 feb. 1939 375
0788 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming 25 feb. 1939 380
0789 Strijd tegen het boze – Verzorging van het innerlijke leven – Gewone zorgen 26 feb. 1939 217
0790 Goddelijke wil – Schijnbare perioden van vernietiging zijn ook werken van God 27 feb. 1939 218
0791 Overwinnen van aardse verlangens vergroot de kracht om weerstand te bieden 28 feb. 1939 218
0792 Manen tot liefde en vrede – Dragen van het kruis – Komen in een gedaante 1 mrt. 1939 187
0793 Goddelijk besturen en leiden – Spiritisme – Waarheid 2 mrt. 1939 223
0794 Uur van de vergelding (gelovig na voordracht over Christus) 3 mrt. 1939 215
0795 Geestelijke gedachtenuitwisseling – Afstand van de wereld 4 mrt. 1939 213
0796 Mogelijkheden tot uitrijpen – Wereldgebeuren – Geestelijk denken 5 mrt. 1939 223
0797 Lucifer – Strijd en overwinning 5 mrt. 1939 211
0798 Krachten van beneden 6 mrt. 1939 222
0799 Actieve wil noodzakelijk – Geloven zonder bewijs 7 mrt. 1939 221
0800 Juiste godsdienst 8 mrt. 1939 241
0801 Geestelijke chaos - Wereldbrand - Messias - De voorloper van de Heer 9 mrt. 1939 541
0802 Geestelijke voeding – Waarheid – Openbaring 9 mrt. 1939 242
0803 Vrijheid van de geest –Hulpkrachten uit het hiernamaals voor aardse werkzaamheid 10 mrt. 1939 243
0804 Wezen van de Godheid – Het willen doorgronden – Onverschilligheid 10 mrt. 1939 231
0805 Nieuwe scheppingen – Wisseling van vorm – Omhulsel en zielensubstantie 11 mrt. 1939 238
0806 Drager van geest – Doel van al het geschapene – Groei van de planten 12 mrt. 1939 238
0807 Werking van de gedachten op verre afstand 12 mrt. 1939 251
0808 Gemeenschap op aarde en in het hiernamaals ter redding van dwalende zielen 12 mrt. 1939 239
0809 Gods bescherming van de strijders voor Zijn woord 13 mrt. 1939 247
0810 Drager van het woord – Zoeken naar de waarheid – Opleidingsstation – Onderzoeker 14 mrt. 1939 238
0811 Geloof – Verdedigingswal – Goddelijke preek 14 mrt. 1939 229
0812 Bescherming door de Heiland – Saamhorigheid – Levende verbondenheid met God 15 mrt. 1939 241
0813 Zelfverlossing van de ziel – Streven naar vereniging 16 mrt. 1939 233
0814 Het door de gedachten beïnvloeden van het geestelijke in de materie 17 mrt. 1939 232
0815 Effecten van de strijd voor de zielen 18 mrt. 1939 220
0816 Verandering van de uiterlijke vorm – Verandering van het geestelijke 19 mrt. 1939 239
0817 Werkzame wil – Vrijheid van de wil 19 mrt. 1939 234
0818 Het opvoedingswerk van GOD Geestelijke traagheid - Doel van het lijden 20 mrt. 1939 381
0819 Voltooiing van de geest – Toestand van rijpheid – Bescherming 20 mrt. 1939 224
0820 Gevaar voor de lauwen – Achteruitgang – Laatste worsteling van de ziel 21 mrt. 1939 225
0821 God is de liefde 21 mrt. 1939 228
0822 Gods woord als bescherming tegen alle tegenspoed – Kracht van het geloof 22 mrt. 1939 118
0823 Woorden van de Vader – Gods woord is lafenis uit de hemel 22 mrt. 1939 120
0824 Beklimmen van de bergen – Streven naar de geestelijke hoogte 23 mrt. 1939 117
0825 Het handelen van de onderwereld – Hardnekkige godsloochenaar 23 mrt. 1939 119
0826 Het uur van de dood - Zonder voorbereiding - De kwellingen van het overlijden 24 mrt. 1939 389
0827 Tijd van het strafgericht nabij – Tijdsbesef – Tegenwoordige tijd 24 mrt. 1939 118
0828 Depressies – Leed is liefde van de Vader 25 mrt. 1939 118
0829 Komende gebeurtenis – Verandering van het aardse leven 26 mrt. 1939 117
0830 Tijd van schraalheid op geestelijk gebied – Rotsen – Kleine bron – Woord van boven 26 mrt. 1939 190
0831 Materie als geestdrager – Wil om vorm te geven – Ontbinden– Samenstellen 27 mrt. 1939 184
0832 Luchtledige ruimte 28 mrt. 1939 384
0833 Verwaandheid – Geloof gepaard gaande met de scherpte van het verstand 28 mrt. 1939 117
0834 Ritme – Natuurverschijnselen 29 mrt. 1939 121
0835 Goddelijke liefde – Anode – Contact 29 mrt. 1939 224
0836 Aanpassingsvermogen – Drang tot werkzaamheid – Opwekken van de geest van God 30 mrt. 1939 218
0837 Gelukzaligheid in het hiernamaals (huis) – Aanmaning betreffende de voortgang van dit werk 30 mrt. 1939 186
0838 Geestelijke zelfzucht – Aankunnen van aardse arbeid afhankelijk van het geestelijke 31 mrt. 1939 226
0839 Misvorming en de zegen ervan 31 mrt. 1939 539
0840 Woorden van de Vader – Eenvoudige levenswijze – Schijngoederen 1 apr. 1939 218
0841 Diverse vaardigheden om te ontvangen – Vorm en inhoud van de opnamen 1 apr. 1939 213
0842 Strafgericht geen ondergang van de aarde – Omvorming van de aarde 2 apr. 1939 207
0843 Veronachtzamen van de geboden – Vervullen van de geopenbaarde wil van God 2 apr. 1939 214
0844 Naastenliefde – Tien geboden 2 apr. 1939 226
0845 Goddelijkheid van Jezus – Merkwaardig teken aangaande het lijden en sterven van Jezus – Toelating tegen het christendom 3 apr. 1939 213
0846 Insecten 3 apr. 1939 211
0847 Ongedierte – Technisch hulpmiddelen 4 apr. 1939 215
0848 Hoogmoed – Val– Geestelijke brug in gevaar – Begoocheling 4 apr. 1939 217
0849 Doel van het scheppingswerk – Geen totale vernietiging 5 apr. 1939 203
0850 Zinsvervoering – Voortplanting – Doel 5 apr. 1939 184
0851 Verdiepen in geestelijke vraagstukken – Hoge vlucht – Nutteloosheid van het leven 6 apr. 1939 207
0852 Bron van de waarheid – Geestelijke gemeenschap – Geestelijk licht 6 apr. 1939 206
0853 Het lijden en sterven van Jezus – Uur van de dood 7 apr. 1939 212
0854 De geest van God – Openbaringen – Wetenschap en echte geleerdheid 8 apr. 1939 185
0855 Woorden van de Vader 8 apr. 1939 219
0856 Woorden van de Vader – Hoorbare stemmen – Vertrouwen en een vast geloof 9 apr. 1939 212
0857 Vervulling van de voorspellingen van de Schrift - Het ontvangen van het Woord 10 apr. 1939 358
0858 Hoorbare innerlijke stem 12 apr. 1939 212
0859 Opheldering en onderrichting van boven – Tijd van lijden voor de ongelovige 12 apr. 1939 201
0860 Ouderdomsverschijnselen – Nastreven van lichamelijke elasticiteit vanwege aardse motieven – Geweldig gebeuren 13 apr. 1939 159
0861 Verzorgen van het innerlijke leven – Beschouwend vrij uurtje 13 apr. 1939 157
0862 De zegen van God – Gebed en het welslagen van het werk 14 apr. 1939 192
0863 Geestelijke beïnvloeding – Directe verbinding – Gedachtenoverbrenging 14 apr. 1939 152
0864 Scheppingswerk – Vaste materie – Atmosfeer – Planten 15 apr. 1939 173
0865 Onderdrukking van verlangens een voordeel voor de ziel – Geboden – Zich ontzeggen 15 apr. 1939 168
0866 Zondagspreek – Godheid – Natuurkracht – Kennis en geloof 16 apr. 1939 160
0867 Verlossing door liefde – Wedergeboorte van de geest – Overwinnen van de dood 16 apr. 1939 182
0868 Zielenzorg van de geestelijke wezens in het hiernamaals – Wilsvrijheid 17 apr. 1939 180
0869 Heilige schrift – Woord van God in onverhulde vorm 17 apr. 1939 157
0870 Gebed voor de overledenen – Hulp door liefde 18 apr. 1939 163
0871 Doel en toekomst van dit werk – Aansporing tot de strijd voor de ziel 18 apr. 1939 186
0872 Aardse werkzaamheid – Geestelijke ondersteuning – Goddelijke kracht – Geloof 19 apr. 1939 162
0873 Zinnelijke liefde 19 apr. 1939 393
0874 Onderwijzer in het hiernamaals in opdracht van de Heer – Misbruik van geestelijke kracht 20 apr. 1939 167
0875 Zuiver geestelijke verbinding van de aarde met de geestelijke wereld – Nabijheid van geestelijke wezens 20 apr. 1939 103
0876 Werkkracht van de ziel – Zelfverloochening – Voorstadia – Lichte sferen 21 apr. 1939 111
0877 Kindschap van God – Einddoel van het leven – Toestand van het licht 21 apr. 1939 121
0878 Beproevingen naar gelang de rijpheidstoestand – Dieper geloof in aardse nood 22 apr. 1939 116
0879 Worstelen van de ziel – Gebed – Vrije wil – Materie 22 apr. 1939 117
0880 Onderzoek dit werk – Hindernis en diens verwijdering 23 apr. 1939 121
0881 Woorden van de Vader – Vereniging met Hem 23 apr. 1939 122
0882 Scheppingswonder – Gelijkvormige schepselen – Herhaling 24 apr. 1939 123
0883 Liefde wekt op – Liefde bevrijdt 24 apr. 1939 116
0884 Woorden van de Vader – Bliksemschicht – Leider 25 apr. 1939 119
0885 Herkennen van de waarheid alleen mogelijk door de liefde voor God – Scherpte van het verstand 26 apr. 1939 233
0886 Geestelijke afvalligheid – Zelfoverschatting – Ketenen 26 apr. 1939 230
0887 Kracht van het gebed – Kracht van de liefde 27 apr. 1939 245
0888 Gedachtestromen – Voorwaarden voor een gemakkelijke opname van geestelijke goederen 27 apr. 1939 230
0889 Aardse gebeurtenissen – Tijdverschijnselen – Traagheid van de geest 28 apr. 1939 241
0890 Blik in het hiernamaals – Geloof – Rijpheid – Vrije wil 29 apr. 1939 228
0891 Geest van God – Goddelijke oerkracht – Liefde 29 apr. 1939 237
0892 Wereld van vrede – Leider van het volk 30 apr. 1939 234
0893 Nieuwe scheppingen – Onveranderde natuurwet – Dezelfde loop – Ritme 1 mei 1939 220
0894 Nieuwe opdracht en werkzaamheid in het hiernamaals – Heerlijkheid – Liefde 1 mei 1939 231
0895 Innerlijke vrede 2 mei 1939 246
0896a Aanmaning tot het verspreiden van het woord van God 2 mei 1939 203
0896b Aanmaning tot het verspreiden van het woord van God 3 mei 1939 194
0897 Goddelijke genade 4 mei 1939 233
0898 Leven zonder liefde – Vroegtijdig wegroepen 4 mei 1939 227
0899 Het uur van de dood 5 mei 1939 242
0900 Activiteit van de gedachten – Geestelijk goed is geestelijke kracht 6 mei 1939 226
0901 Onderzoeken van dit werk – Bekwaamheid om het directe woord te ontvangen 7 mei 1939 226
0902 Goddelijke bescherming – Lijdensweg – Voorspelling van het wereldgebeuren 7 mei 1939 214
0903 Drager van de waarheid – Vorst van de leugen – Vergissing 8 mei 1939 221
0904 Aansporing om weerstand te bieden 8 mei 1939 229
0905 Opdracht, die de vrije wil van de mens vereist 10 mei 1939 220
0906 Vergeving van de zonden 10 mei 1939 197
0907 Gebonden wil – Wilsvrijheid 11 mei 1939 216
0908 Tijden van nood van de ziel – Hulp van boven 11 mei 1939 222
0909 Woningen in het huis van de Vader – Gelukstoestand – Rusteloos 12 mei 1939 228
0910 Geestelijk schouwen 12 mei 1939 233
0911 “Mijn rijk is van boven gekomen” 13 mei 1939 223
0912 Heerschappij van het schepsel – Sterke wil 13 mei 1939 215
0913 Onderzoeken van de openbaringen – Meest gelovige toewijding – Waarheid 14 mei 1939 215
0914 Ketenen van de ziel – Toestand van lijden – Saulus-Paulus 14 mei 1939 217
0915 Ongeloof – Chaos – Nood van de aarde – Stuurman 15 mei 1939 227
0916 Mededeling van een wezen uit het hiernamaals 15 mei 1939 237
0917 Geestelijke uitwisseling – Verklaringen van de vrienden in het hiernamaals 16 mei 1939 212
0918 Kennis alleen is niet voldoende – Het vervullen van de geboden is nodig 16 mei 1939 221
0919 Aansporing om Gods woord overal bekend te maken – Goede herder 17 mei 1939 175
0920 Werkzaamheid als onderwijzer in het hiernamaals – Studie-ijver van de onvolmaakte wezens 17 mei 1939 209
0921 Weergave van profetische woorden – Opdracht – Klinkende stem 18 mei 1939 214
0922 Verplichte naleving van de geboden 19 mei 1939 190
0923 Herkennen van de verkeerde levenswandel aanleiding tot ommekeer – Tot hulp bereidwillige wezens 19 mei 1939 188
0924 Zegeningen van het diepe geloof – Vervulling van het gebed – Kennis 20 mei 1939 186
0925 Zwakte van de geest – Vermindering van de bekwaamheid om te ontvangen 21 mei 1939 176
0926 Via gedachten beïnvloeden door medeverantwoordelijke geestelijke wezens – Opheldering door hooggeplaatste wezens 22 mei 1939 177
0927 Gebrek aan geloof – Macht van het gebed – Toeval 24 mei 1939 192
0928 Geloofsstrijd – Methode – Kritiek – Bescherming door God 25 mei 1939 185
0929 Ontwaken uit de geestelijke slaap – Licht – Geestelijke zon 25 mei 1939 182
0930 Het mysterie van de Drieëenheid GOD de VADER - GOD de ZOON 26 mei 1939 375
0931 Toppunt van zaligheid – Bevrijden van de ziel – Armen van geest 26 mei 1939 179
0932 Stem van het geweten – Verlossingswerk op aarde 27 mei 1939 179
0933 School van de geest – Leven op aarde als vormingsplaats 27 mei 1939 178
0934 Vaderwoorden van liefde – Hoorbare stem 28 mei 1939 192
0935 Engel, die door de wereld gaat – Natuurverschijnselen – Nood – Zorgen.....Gedicht 29 mei 1939 177
0936 Leven – Geest uit God – Natuurwet 29 mei 1939 176
0937 Waarheid – Wilskracht – Brug door de liefde 30 mei 1939 183
0938 Verwaarlozing van de aardse arbeid – Traagheid – Ledigheid 30 mei 1939 187
0939 Gevolgen van de geestelijke achterstand 31 mei 1939 172
0940 Sterkte van het geloof – Gods hulp 1 jun. 1939 180
0941 Veredeling van de medemens – Afwijzing – Uur van het besef 1 jun. 1939 180
0942 Woordenschat – Zelfsuggestie – Het neerschrijven 2 jun. 1939 177
0943 Onbenut aards leven – Bewuste arbeid - Toestand in het hiernamaals 2 jun. 1939 185
0944 Onvergankelijke goederen – Gebed voor overledenen – Kracht van de liefde 3 jun. 1939 187
0945 Botsing van de aarde met de zon – Onderzoekers – Kern van de aarde 3 jun. 1939 179
0946 Zuiverheid van het hart – Geluk van de vereniging – Zwakte van het geloof 4 jun. 1939 187
0947 Het uur van de beslissing – Waarschuwing om de Heer trouw te blijven 4 jun. 1939 182
0948 Noodzaak van natuurrampen – Vorm geworden wil van God 5 jun. 1939 171
0949 Noodzaak van natuurrampen – Strijders van God 5 jun. 1939 171
0950 Voorspelling van een wereldschokkende gebeurtenis – Missie van de dienaren van God 6 jun. 1939 173
0951 Het leven is een strijd – Woorden van de Vader – Twijfel 7 jun. 1939 179
0952 Verschillende levensomstandigheden zijn geen belemmering voor de ontwikkeling van de ziel 7 jun. 1939 362
0953 Vrijheid van de geest – Droom – Geestelijk rijk – Materie 8 jun. 1939 172
0954 “Waak en bid” - Verzoekingen 8 jun. 1939 394
0955 “Wordt zoals de kinderen” – De juiste verhouding tot de Vader 9 jun. 1939 189
0956 Buitengewoon bewijs van genade – Aanmatiging van de onderzoekers 9 jun. 1939 174
0957 Erupties – Scheppingswerk – Onderzoekers 10 jun. 1939 166
0958 Staat van licht – Scheppingswerk – Schepping 11 jun. 1939 170
0959 Strijd ter wille van de naam van Jezus – Wegvluchten van God – Aardse macht 11 jun. 1939 164
0960 Geestelijke zon – Hemelse tuinier – Het woord van God 12 jun. 1939 158
0961 Kortstondige verlangens inwerkingen van de boze macht 12 jun. 1939 162
0962 Denkend bezig zijn - Hart - Hersenen 13 jun. 1939 502
0963 Voorspellingen van de profeten De wederkomst van CHRISTUS 13 jun. 1939 367
0964 Het jongste gericht – Goddelijke gerechtigheid 14 jun. 1939 169
0965 Demonen – Verleidingen – Liefde voor de materie 15 jun. 1939 157
0966 Wereldse bedrijvigheid – Geestelijk streven en de kracht daarvoor 16 jun. 1939 170
0967 Zorgen van de geestelijke vrienden – Streven van de duistere machten 17 jun. 1939 163
0968 Het lijden van Jezus aan het kruis - Aards lichaam 17 jun. 1939 210
0969 Woorden van de Vader 18 jun. 1939 160
0970 Staat van licht 18 jun. 1939 179
0971 Weg naar de hoogte vol doornen – Het woord van God is een versterking 19 jun. 1939 177
0972 Wereldse heerser – Diepe val is een genade 20 jun. 1939 160
0973 Inhoud van de zendingen – Avondmaal 21 jun. 1939 171
0974a Onvergankelijkheid - Eeuwigheid - Zelfmoord 21 jun. 1939 393
0974b Onvergankelijkheid - Eeuwigheid - Zelfmoord 22 jun. 1939 393
0975 Afscheiding van de vijanden van God 22 jun. 1939 165
0976 Goddelijke wil – Aardse maatregelen – Al het geestelijke dient 23 jun. 1939 172
0977 De staat van licht 23 jun. 1939 222
0978 Gang over de aarde zonder Gods hulp 24 jun. 1939 169
0979 Ontwikkelen van geestelijke vaardigheden door voortdurend te oefenen 24 jun. 1939 176
0980 Geestelijke zon – Vereniging – Huwelijk met God 25 jun. 1939 198
0981 Bekendmaking van een vriend in het hiernamaals 25 jun. 1939 173
0982 Waarschuwing voor wereldse verleidingen – Aansporing voor dit werk 26 jun. 1939 156
0983 Waarheid – Wil – Zwak geloof 27 jun. 1939 160
0984 Gelovig gebed is bescherming tegen duistere machten 28 jun. 1939 107
0985 Werken van naastenliefde - Zonder liefde - Onder dwang 28 jun. 1939 387
0986 Woorden van het eeuwige leven 29 jun. 1939 177
0987 Waarheid 30 jun. 1939 169
0988 “Niet zoals de wereld jullie geeft” 30 jun. 1939 173
0989 Verwijzing naar ernstig lijden – Kracht van het gebed 1 jul. 1939 175
0990 Gang door alle materie – Lichtwezen – Daardoor kennis 2 jul. 1939 172
0991 Geestelijke rijkdom – Bewuste afwijzing van de waarheid 2 jul. 1939 167
0992 Het leed van de medemensen helpen dragen Verlossingswerk 3 jul. 1939 376
0993 Materialisten – Godsbegrip – Eigen wil 4 jul. 1939 166
0994 Kracht van de goddelijke liefde – Tegenstand 5 jul. 1939 182
0995 Dag van de scheiding – Woeden van de elementen – Natuurgebeuren 5 jul. 1939 347
0996 Betekenis van de Latijnse woorden – Zwakke geestelijk staat - Nomine l’est arkanum brento 6 jul. 1939 171
0997 Nieuw geestelijk rijk (opgenomen bij heftig onweer) 6 jul. 1939 174
0998 Geestelijke armoede – Geestelijke rijkdom – Het afstand doen van het aardse 7 jul. 1939 174
0999 Verlangen naar het goddelijke woord is de uitstroming van de liefde van God 8 jul. 1939 177