Openbaringen 0xxx

0xxx - 1xxx - 2xxx - 3xxx - 4xxx - 5xxx - 6xxx - 7xxx - 8xxx - 9xxx
B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven label.action
0182 Vermaning om vol te houden - Geestelijk weten 16. Nov 1937 57
0183 Lichamelijke en geestelijke strijd - Verblindden 16. Nov 1937 40
0184 Beproevingen 17. Nov 1937 36
0185 Het Oude Testament 17. Nov 1937 54
0186 Zuivere waarheid - Teken - Wonder 18. Nov 1937 55
0187 Heilige hallen - Zegen van de arbeid voor geestelijke wezens 18. Nov 1937 37
0188 Gebed 19. Nov 1937 43
0189 Bescherming tegen vergissing - Aanmaning tot gebed 19. Nov 1937 41
0190 Uitwerking op onwetende geestelijke wezens 20. Nov 1937 41
0191 Geleerden - Arm en rijk - Pond 20. Nov 1937 36
0192 Aanwijzingen (voortzetting van nr. 191) 21. Nov 1937 48
0193 Vijanden van de mensheid – Strijd - “Jullie is de overwinning” 21. Nov 1937 39
0194 Leren onder dwang 22. Nov 1937 36
0195 Liefde van de Heiland - Met geestelijke ogen schouwen 22. Nov 1937 34
0196 „Met de maat waarmee gij meet zal u worden toegemeten“ 23. Nov 1937 40
0197 Aardbol - Donderstem 23. Nov 1937 36
0198 Strijd van het licht met de duisternis 24. Nov 1937 38
0199 Strijd van het licht met de duisternis (Voortzetting van nr. 198) 24. Nov 1937 33
0200 Strijd van het licht met de duisternis (Voortzetting van nr. 198 en 199) 25. Nov 1937 35
0201 Woorden van de Heiland - Onweerswolken 26. Nov 1937 37
0202 Demonen gaan door het heelal - Gebed 26. Nov 1937 37
0203 Dwalende zielen in het etherruim - Licht en duisternis - hiernamaals - licht 27. Nov 1937 36
0204 Land van de vrede - Gabriel 27. Nov 1937 32
0205 Het firmament 28. Nov 1937 50
0206 Boodschappers - Gebed - Aanmaning 28. Nov 1937 34
0207 Boze machten - Aardse goederen - Schatten voor het hiernamaals 29. Nov 1937 30
0208 Ontwaken uit de nacht - Voorbeeld - Verwijzing naar werkzaamheden 29. Nov 1937 28
0209 „Ik heb je nodig“ 30. Nov 1937 30
0210 Bron van liefde - Gevaren - Macht van de liefde 1. Dec 1937 29
0211 Waarschuwing - Liefde van de Heiland 2. Dec 1937 32
0212 Waarschuwing voor boze machten 2. Dec 1937 33
0213 Geestelijke bescherming - Waarschuwing 3. Dec 1937 33
0214 Onderwerpen aan de wil van de Hoogste 4. Dec 1937 31
0215 Uitwerkingen van Gods Woord 5. Dec 1937 30
0216 Menswording 6. Dec 1937 31
0217 Inzage in de werkzaamheid van alle wezens 7. Dec 1937 30
0218 Raad om geestelijk goed te verschaffen - Inzicht 8. Dec 1937 30
0219 “Blijf in de liefde werkzaam” 9. Dec 1937 33
0220 Gebed in vertrouwen op God - Geestelijke bescherming 9. Dec 1937 30
0221 Het Woord van de Heiland – Leidende ster in de donkere nacht 10. Dec 1937 31
0222 Heilbrengende werkzaamheid 11. Dec 1937 28
0223 Schatten 12. Dec 1937 32
0224 Gods middel tot inzicht (Voortzetting van 223) 12. Dec 1937 34
0225 Gods middel tot inzicht (Voortzetting van 223 en 224) 13. Dec 1937 28
0226 Buitengewone begaafdheid - Christelijke leer veranderd in aardse 14. Dec 1937 30
0227 Het uur van de geboorte van Christus - Geestelijke wedergeboorte 15. Dec 1937 30
0228 Gemakkelijk ontvangen – zegeningen van het geloof 16. Dec 1937 29
0229 Het aardse leven ter vooruitgang - Leed van geestelijke vrienden 17. Dec 1937 30
0230 Moeilijke dagen voor geduld - Deemoed – Zachtmoedigheid - Werkzaam zijn in liefde in de genadetijd 18. Dec 1937 30
0231 Opgave in het hiernamaals - Kracht van de liefde 19. Dec 1937 31
0232 Ludendorffs dood 20. Dec 1937 32
0233 Geloof - Hoop - Liefde - Zorg om hen die zwak zijn en dwalen 21. Dec 1937 26
0234 Deze openbaringen: een teken van goddelijke liefde 22. Dec 1937 31
0235 Vertrouwen op God - Zegen van het gebed 23. Dec 1937 30
0236 Licht is leven - Inwerking van Gods boden - Kerstnacht 24. Dec 1937 33
0237 Zon - Goddelijke lichtkracht - Licht en liefde 25. Dec 1937 31
0238 Wezens uit het hiernamaals - Hulp vragen 26. Dec 1937 32
0239 Werkzaam zijn in het hiernamaals - Inwerking op onwetenden 27. Dec 1937 33
0240 God en natuur - Bewust werken aan de voltooiing 28. Dec 1937 31
0241 Aan Zijn zegen is alles gelegen 29. Dec 1937 34
0242 Goddelijke waarheid - Wetenschap 30. Dec 1937 32
0243 Denk aan de dood 31. Dec 1937 32
0244 Ontvangen met eigen kracht - zonder vreemde inwerking 2. Jan 1938 34
0245 Boek: de jeugd van Jezus 2. Jan 1938 31
0246 Kindschap Gods - Vader - kinderen - Aanmaning - opgave 3. Jan 1938 30
0247 Dwalingen - Levenswandel van de Heer Zelf - Kennisgeving van een wijze discipel 4. Jan 1938 29
0248 Herkennen van de waarheid niet zonder gebed - Zoals jullie vragen, wordt jullie gegeven 5. Jan 1938 30
0249 Zonder licht geen leven - Duisternis in het hiernamaals 6. Jan 1938 33
0250 Lijden - Deelname aan het verlossingswerk - Lijden en vreugde van korte duur 7. Jan 1938 32
0251 Nood van de zielen op aarde - Hulp door deze verbinding 8. Jan 1938 30
0252 Ellende van de zielen - Dienen en bereidheid zich in te zetten - Loon 8. Jan 1938 33
0253 Vechten voor de waarheid - Hulp door gebed 9. Jan 1938 32
0254 Hemellichamen - Natuurwetten - Vergeefs onderzoeken 10. Jan 1938 50
0255 Boze machten - Goede geestwezens - Grond en wonderen van de kennisgevingen 11. Jan 1938 32
0256 Waarschuwing - Tegenwerken van Gods Woord - Ernstige vermaning 12. Jan 1938 32
0257 Besturen van het levensscheepje zonder roer - Gods Woord - Heerlijkheid 13. Jan 1938 35
0258 Sterren - Verblijfplaats van de zielen – Zonlicht 14. Jan 1938 54
0259 Woorden van de Vader - Kennisgevingen 15. Jan 1938 33
0260 Afzonderen van de wereld 16. Jan 1938 37
0323 Nood van de mensheid - Waarschuwingen en aanmaning Gods Woord aan te nemen 6. Mar 1938 37
0324 Het Woord van God 7. Mar 1938 36
0325 Goddelijke genade 8. Mar 1938 33
0326 Goddelijke genade - Geest van God 9. Mar 1938 37
0327 Openbaring van de Heer Zelf 10. Mar 1938 33
0328 Afwijzen van gedachten aan een voortleven na de dood 11. Mar 1938 34
0329 Woorden van troost van de Vader - Boekenverbod 12. Mar 1938 36
0330 De rechterlijke macht 13. Mar 1938 35
0331 Wonderbaarlijke bewijzen - Hetzelfde doel voor ongelovigen 14. Mar 1938 38
0332 Zegen van God - Aards en geestelijk 15. Mar 1938 34
0333 Aanmaning om de innerlijke stem te volgen - Grondpeiler voor de waarheid 15. Mar 1938 32
0334 Vijandige bejegeningen van boze machten - “Leid ons niet in verzoeking” 16. Mar 1938 35
0335 Geestelijke arbeid - Geestelijke honger - Goddelijke genade 16. Mar 1938 38
0336 Opnamevat - Organische ledematen - Doel van het hart 17. Mar 1938 39
0337 Gestage vooruitgang - Verzuimd levensstadium 18. Mar 1938 37
0338 Waarom God de druk toelaat door hebzucht - Leugen en onrecht 19. Mar 1938 33
0339 Geestelijk werken en loon - Aardse arbeid en loon - Arbeid in het hiernamaals 20. Mar 1938 34
0340 Twijfel aan de goddelijkheid van Christus - Leer van Christus - Menswording 20. Mar 1938 34
0341 Goddelijke genade - Geestelijke vrienden - Gevaren van buiten - Hulp 21. Mar 1938 36
0342 Mijd de vreugden van de wereld 21. Mar 1938 32
0343 Gevaar van de eigenliefde - Liefde voor God en de naasten 22. Mar 1938 31
0344 De ontwikkelingsweg is een voortdurende strijd - Strijd in de natuur 22. Mar 1938 33
0345 Zegen van ziekte en lijden 23. Mar 1938 32
0346 “En het Woord is vlees geworden” 25. Mar 1938 33
0347 Maar het grootste wonder is de liefde 27. Mar 1938 29
0348 Vermaning 27. Mar 1938 35
0349 Mysterie van de menswording - Gods genade en kracht 27. Mar 1938 30
0350 Kandidaten voor het eeuwige rijk 28. Mar 1938 33
0351 Bevolkingsproblemen (1) 28. Mar 1938 32
0352 Bevolkingsproblemen (2) 29. Mar 1938 31
0353 Gevaar voor het zielenheil van de wereld 29. Mar 1938 28
0354 Geloof 30. Mar 1938 29
0355 (Hugo) 30. Mar 1938 34
0356 Aansporing tot werkzaamheid - Gods wil - 7 jaar leed - Woorden van de Vader 31. Mar 1938 29
0357 (Verjaardag) 1. Apr 1938 34
0358 De wil onderwerpen aan de goddelijke wil 1. Apr 1938 30
0359 Geduld en zachtmoedigheid van de Heer - Zijn goedheid duurt eeuwig 2. Apr 1938 28
0360 Georganiseerde sociale voorzieningen - gebrek aan naastenliefde 2. Apr 1938 29
0361 Liefdevolle woorden van de Vader (1) 3. Apr 1938 31
0362 Liefdevolle woorden van de Vader (2) 3. Apr 1938 30
0363 Innerlijke stem - Heerschappij van de ziel over het lichaam 3. Apr 1938 29
0364 Noodzaak van voortdurende strijd - Reiniging door elementen - Storm 4. Apr 1938 30
0365 Woorden van de Vader - Geest - Lijden - Liefde 5. Apr 1938 28
0366 Strijder voor God - Woord van God - Graanschuur 5. Apr 1938 29
0367 Boodschappen door God Zelf gegeven zijn onvernietigbaar 6. Apr 1938 31
0368 Gloeiend hart - Vormen van de ziel - Macht van de liefde 6. Apr 1938 31
0369 Scheppende geesten – vrije wil 7. Apr 1938 32
0370 De groep discipelen van de Heiland - Joodse rijk 7. Apr 1938 26
0371 Antroposofen - Gedicht 8. Apr 1938 31
0372 Verstandelijk willen overbrengen - Innerlijk besef 9. Apr 1938 30
0373 Het doel van het lijden - Beproevingen - Traagheid van de geest 11. Apr 1938 54
0374 Goddelijke geboden - Werk van de geestelijke wezens 12. Apr 1938 30
0375 Weten - Innerlijk leven - Waardeverschil tussen geestelijk en aards weten 12. Apr 1938 29
0376 Bouwwerk en fundering - Druk van de geschriften - Waarschuwing 13. Apr 1938 27
0377 Doorgeven van geestelijke kennis - De Heer stelt grenzen 13. Apr 1938 31
0378 Zuivering van de ziel voorwaarde voor de vereniging met God - Hulp aan de dwalenden 14. Apr 1938 30
0379 Goddelijke krachten - Uitstroming van de Liefde van God 16. Apr 1938 35
0380 Woord van God - Kracht - Genade - Onbegrensde gave van de geest 17. Apr 1938 35
0381 Volharden in de wil van God - Openbaring - “Mijn Vader” - Loon 18. Apr 1938 30
0382 Weerstand tegen het kwaad door het verlangen naar God - Geest van het licht - Woord van God als wapen 19. Apr 1938 34
0383 Zuiverheid van het hart - Innerlijke deemoed - Zelfkennis 20. Apr 1938 36
0384 Bloementuin - Hart van de mensen - Deugden - Gedicht 21. Apr 1938 30
0385 Geestelijk schouwen - Verspreiding van het Woord van God in zuiverste vorm 22. Apr 1938 29
0386 Voorspelling - Wet - Taak op aarde - Leer van Christus 23. Apr 1938 32
0387 Voorspelling - Daniel - Strijd van de geestelijke wezens uit de lichtsfeer 24. Apr 1938 33
0388 Het geweten 25. Apr 1938 48
0389 Mijn leider en beschermer - Controlegeest - Leerling - Leraar 26. Apr 1938 34
0390 Voorwaarde voor de graad van rijpheid - Onderzoekingsgeest - Droom? - Zorg van de Vader 27. Apr 1938 31
0391 Afzondering van de wereld - Klooster 29. Apr 1938 59
0392 Weerleggen van twijfels over schrijven - Geloof - Teken 1. May 1938 33
0393 Onderzoeken en dwaling - Liefde en waarheid - Bouwmeester 2. May 1938 34
0394 Wereldlijk leven - Geloof - Liefde van God 2. May 1938 28
0395 Aanmaning om hen die geestelijk dwalen te helpen 3. May 1938 32
0396 Gevoel voor natuurschoon en de bedoeling hiervan voor de mensen 3. May 1938 37
0397 Boze gedachten - Bewuste herkenning van God - Graad van rijpheid 4. May 1938 32
0398 Rotsvast geloof is noodzakelijk voor de nabijheid van de Heiland 4. May 1938 30
0399 Liefdadigheid - Kommer - De Heiland tegenwoordig in liefde 5. May 1938 47
0400 Het uittreden uit de moederkerk 5. May 1938 93
0401 Beslissing - Liefde op aarde of offer 6. May 1938 34
0402 Gevaren van de wereld - Schijnglans 6. May 1938 30
0403 Goddelijke kracht - Daadkracht - Het juiste willen 7. May 1938 29
0404 “O, komt allen tot Mij” - Zorg van de Heer niet nodig te zijn 7. May 1938 27
0405 Nadeel van de culturele ontwikkeling - Wereldwijze - Natuurkrachten - Liefdadigheidsinstellingen 8. May 1938 31
0406 Woorden van de Vader 8. May 1938 30
0407 Zekerheid van de waarheid - Belang van de kennis - Controlegeesten 9. May 1938 28
0408 Werkzaamheid van een vriendin - Effect op zielen in het hiernamaals - IJverige luisteraars 9. May 1938 30
0409 Verwijzing naar aardbevingen en rampen 10. May 1938 40
0410 Nieuwvorming van wezens - Leger van scheppende geesten - Problemen 11. May 1938 31
0411 Werkzaamheid in het hiernamaals - Deelname aan de onderrichtingen - Waarde hiervan 11. May 1938 25
0412 Kringloop der dingen - Ritme - Driemaal zonnewerking 12. May 1938 30
0413 Troostrijke woorden van de Vader - Aansporing tot vast geloof 12. May 1938 28
0414 Liefde - Gods Woord - Veld - Zaad - Gods bescherming 13. May 1938 28
0415 Werkzaamheid van de demonen - Liefde als wapen - Gedicht 13. May 1938 26
0416 Toestand van bereidwilligheid om te ontvangen - Onderschikking van de wil 14. May 1938 29
0417 Koren - Oogst - Maaiers - Wereldlijke vreugden 14. May 1938 31
0418 Lieflijk aards dal - Uurwerk 15. May 1938 29
0419 Wenk naar werkzaamheid als leraar - Wijze - Onwetende 15. May 1938 28
0420 Tegenwoordige tijd en verleden - Verlossing 16. May 1938 30
0421 Resultaat van de onderzoeker en innerlijke stem - Schakel - Voorspellingen 16. May 1938 30
0422 Verbinding van de aarde met het hiernamaals 17. May 1938 31
0423 (Vorderheide) 18. May 1938 31
0424 Woorden van de Vader - Liefde - Verschijning - Deelname van degenen in het hiernamaals 18. May 1938 31
0425 Ontwikkeling van de jeugd - Ingrijpen van God 20. May 1938 33
0426 Wijzen van de oudheid 21. May 1938 29
0427 Ondermijnen van de leer van Christus 22. May 1938 27
0428 Kennisgeving ter verklaring van 0410 23. May 1938 30
0429 Liefde 23. May 1938 27
0430 Oneindigheid - Eeuwigheid - Omvang van het scheppingswerk - Scheppende geesten 24. May 1938 36
0431 Verschijnen van de Heer - Versterking tijdens het lijden - Zweefbaan 24. May 1938 27
0432 Inzicht in het hiernamaals - Vermomming van de lichtwezens - Zelfverwijt 25. May 1938 29
0433 De nabijheid van God - Aardse goederen - Onthouding en offer 25. May 1938 28
0434 Wil - Geloof - Weten 26. May 1938 31
0435 Ompraten door bekenden 26. May 1938 29
0436 Secularisatie van de staat 27. May 1938 30
0437 Offer en werken van liefde 27. May 1938 32
0438 Bloemen - Omvorming van de wezens - Scheppingswerk 28. May 1938 31
0439 Gevaar van wereldlijke vreugden 28. May 1938 31
0440 Sterk geloof - Vermogen om te oordelen - Voorspelling 29. May 1938 30
0441 Geest van God - Kiem van Gods liefde 30. May 1938 31
0442 Zon - Geestelijke zon - Goddelijke genadezon 31. May 1938 38
0443 Hartstochten 31. May 1938 32
0444 Vergeving van de zonden (1) 31. May 1938 26
0445 Vergeving van de zonden (2) 1. Jun 1938 30
0446 Twijfel - Geloof - Wil - Woord van God 1. Jun 1938 31
0447 Lijden (noodzaak) - Goddelijke wil boven de macht van het kwade 2. Jun 1938 32
0448 Aanname van het geloof zonder inzicht - Levend geloof - Zegen 2. Jun 1938 31
0449 Boek des levens - Samenvattende geboden 3. Jun 1938 33
0450 Stem van de Heer - Geloof en ongeloof 4. Jun 1938 34
0451 “Aan hun vruchten zullen jullie hen herkennen” - Geestelijke traagheid 5. Jun 1938 32
0452 School - Gevolgen van het ongeloof - Wonderen van het sterke geloof 6. Jun 1938 29
0453 Zeldzame verschijnselen voor ongelovigen - Nood van de aarde 7. Jun 1938 32
0454 Inwerking op gedachten door geestelijke wezens 8. Jun 1938 31
0455 Belichaming, een genade - Tijd op aarde - Tijd van genade 8. Jun 1938 31
0456 Zuivering van de leer van Christus 9. Jun 1938 32
0457 Wilskracht 9. Jun 1938 29
0458 Gelukzaligheid - Vereniging met God 10. Jun 1938 32
0459 Verlossingswerk van Christus - Zondeschuld 10. Jun 1938 30
0460 De Liefde van de Heer voor de zijnen 11. Jun 1938 29
0461 Goddelijke genade - Noodzaak van het gebed 11. Jun 1938 29
0462 Totaal ongeloof - Diepste val 12. Jun 1938 26
0463 Waarschuwing voor hoogmoed en eigendunk 13. Jun 1938 28
0464 Het mysterie van de Liefde 13. Jun 1938 27
0465 13.06 - Antonius? 13. Jun 1938 27
0466 Verlossingswerk - Geloof hierin noodzakelijk 14. Jun 1938 31
0467 “Ik ben midden onder jullie” 15. Jun 1938 30
0468 Dwaalleren - Ingrijpen van God - Wie verhard is 16. Jun 1938 29
0469 Hulp aan de verstokten 17. Jun 1938 27
0470 Dood in de Heer - Rouw - Arme zielen - Gebed 17. Jun 1938 28
0471 Zelfkennis - Liefde 18. Jun 1938 32
0472 Dienen - Liefde - Opdracht 18. Jun 1938 31
0473 Goddelijke genade 19. Jun 1938 30
0474 Compromis - Aanvaarding van het geloof - Hulp in wereldse nood 19. Jun 1938 26
0475 Opgave van de kleine schepselen en van de mensen - Aardse en geestelijke werkzaamheid 20. Jun 1938 26
0476 Contact met de Heer - Graad van rijpheid - Werkzaamheid als leraar 20. Jun 1938 31
0477 Wijzen uit het oosten - Liefde van de Heiland 21. Jun 1938 29
0478 Lucht-, vuur-, watergeesten 22. Jun 1938 26
0479 Natuurkrachten en hun werkzaamheid 22. Jun 1938 29
0480 Boden van God en hun werk 23. Jun 1938 32
0481 Verkeerde verhouding tot de Vader - Aanvaarding van Jezus Christus 23. Jun 1938 29
0482 Kracht van God - Innerlijk schouwen - Verlangen 25. Jun 1938 27
0483 Beproevingen - Het vermogen weerstand te bieden - Leven of sterven voor de Heer 25. Jun 1938 33
0484 Vertrouwen verhoogt de bekwaamheid - Verhouding tot de bovenaardse werkzaamheid 26. Jun 1938 30
0485 Ongeloof - Hindernis 26. Jun 1938 31
0486 De wil om te dienen - Het ontwaken van het innerlijke leven - Willen 27. Jun 1938 26
0487 Beeldende verschijning van de Heer 28. Jun 1938 32
0488 Het verzamelen van aardse goederen is een hindernis 28. Jun 1938 35
0489 Dier en mens - Werkzaamheid - Kracht 29. Jun 1938 28
0490 Lijden als bewijs van Gods liefde 30. Jun 1938 27
0491 Waarschuwing voor twijfel - Liefdevolle aanmaning 30. Jun 1938 28
0492 Kennisgeving over goddelijk ingrijpen 2. Jul 1938 31
0493 Uitdoven van het licht - Teken van goddelijke welwillendheid - Aardse macht 2. Jul 1938 31
0494 Nabijheid van de Heer - Kinderlijk vertrouwen - Eenvoudige vorm 4. Jul 1938 31
0495 Zonnestelsels - Vuurspuwende berg - Uitbarstingen 5. Jul 1938 31
0543 Het beïnvloeden van zwakke mensen door laagstaande geesten 13. Aug 1938 57
0544 Vereniging van de geest met de ziel - Loskomen van het lichaam en aardse bezigheid 13. Aug 1938 33
0545 Stem van het geweten - Waarschuwende geestelijke wezens - Afwenden van gevaar 14. Aug 1938 32
0546 Nieuwe wetten - Leer van Jezus Christus 14. Aug 1938 38
0547 Brug naar de geestelijke wereld - Voorwaarde daartoe 15. Aug 1938 34
0548 Aanmaning tot eensgezindheid - Vredelievendheid - Liefde 16. Aug 1938 31
0549 Het voorbereiden van zielen door de krachten van gene zijde 17. Aug 1938 31
0550 Het voorbereiden van de zielen door de krachten van gene zijde 18. Aug 1938 32
0551 Het gebieden van de natuur - De kracht van God toe-eigenen 21. Aug 1938 32
0552 Innerlijke stem - Maar nooit dwang - Het kind leert eerst de wil te gebruiken 22. Aug 1938 36
0553 Bescherming tegen de aardse macht door de kracht van God 22. Aug 1938 31
0554 Overgang naar de geestelijke wereld - Willen - Geestelijke krachten 23. Aug 1938 30
0555 Lot - Vrije wil 26. Aug 1938 34
0556 Licht - Wedergeboorte van de geest 26. Aug 1938 30
0557 Troost - Indirecte hulp van geestelijke wezens in de verlatenheid van de ziel 27. Aug 1938 34
0558 Belangstelling van de wereld aan gene zijde voor de geschriften 27. Aug 1938 36
0559 Ontvangen zonder storing 28. Aug 1938 32
0560 Waarschuwing voor wereldlijke vreugden 28. Aug 1938 30
0561 Inspanningen van de wereld tegen het geloof - Geestelijk schouwen - Voorspelling 29. Aug 1938 32
0562 Gave om te spreken - Tegenspraak - Wilskracht - Waarheid en wil 30. Aug 1938 29
0563 Liefdesgeluk aan deze en aan gene zijde - Lichtsferen - Naar binnen schouwen - Oorlog 31. Aug 1938 32
0564 Inzicht en onvermogen - Liefdeswerk zonder kennis van de waarde 1. Sep 1938 30
0565 Het Woord van God - Genade daardoor 2. Sep 1938 32
0566 Leugen en waarheid (1) 1. Sep 1938 32
0567 Leugen en waarheid (2) 3. Sep 1938 29
0568 Barmhartigheid 4. Sep 1938 29
0569 Almacht en wijsheid - Geen willekeur - Aanmatiging 4. Sep 1938 31
0570 Het vrijgeven van de geest door het lichaam - Antwoord op alle vragen 5. Sep 1938 31
0571 Kracht van God - Openbaringen in het hart - Werktuig van Gods wil 5. Sep 1938 31
0572 Macht van het gebed - Ontvlucht de vreugden van de wereld - Lichaam en ziel 6. Sep 1938 31
0573 Het eeuwige rijk - Brug - Pijlers - Nood en ellende 6. Sep 1938 31
0574 Het in de materie verbannen kwaad - Begrippen goed en kwaad 7. Sep 1938 31
0575 Stromen van liefde - Het paleis van de rijke - De hut van de arme 6. Sep 1938 30
0576 Dwaze maagden - Vrouw in de nacht - Wandelaar op aarde 8. Sep 1938 30
0577 De ziel kiest haar verblijfplaats als mens zelf - Mensen als scheppende macht 10. Sep 1938 31
0578 Eeuwwisseling - Kracht van God - Zieken genezen 10. Sep 1938 33
0579 Verscheidenheid van aardse levens U zou vragen om leed 11. Sep 1938 52
0580 Antwoord in liefde - Verklaring voor lijden 12. Sep 1938 30
0581 Afvalligen - Eer - Roem - Aards loon - Goden 12. Sep 1938 34
0582 Geloofsvrijheid - Natuurlijke verklaring - Vreugdevolle arbeid aan de ziel - Afwijzen 13. Sep 1938 32
0583 Innerlijke deemoed - Verschrikking en paniek voor de halsstarrigen 14. Sep 1938 30
0584 Arbeid van de geestelijke krachten - Innerlijk leven - Hek - Barmhartigheid van God - Noodzakelijkheid van lijden 15. Sep 1938 30
0585 Woord van God - Werk - Brood des levens - Kracht 16. Sep 1938 30
0586 Verbannen machten - Materie drager van geestelijke substantie 17. Sep 1938 29
0587 Aardse kennis - Wijsheid van God - Waarheid door Gods geest 18. Sep 1938 31
0588 Rechtstreekse verbinding - Adem Gods - Hemelse vrede - Geluk 18. Sep 1938 33
0589 Grenzen van het verstand - Wereldwijs - “Ik weet dat ik niets weet” 19. Sep 1938 26
0590 Openbaring van Gods liefde - Vaderliefde 20. Sep 1938 29
0605 Liefdewerk tegenover vijanden 6. Oct 1938 53
0616 Het woord van God - Vlees en bloed 12. Oct 1938 31
0617 Hemelse gelukzaligheid - vergankelijkheid van de aardse goederen 13. Oct 1938 32
0618 Afwijzen en aannemen van de geestelijke waarheid. 13. Oct 1938 29
0619 Vrije wil – Beseffen – Onderwerpen aan Gods wil 14. Oct 1938 31
0620 Strijd van het leven die nodig is voor het rijpen van de ziel – Zielen, die zich belichamen willen 15. Oct 1938 30
0621 Aanmatiging – Gedachten aan overledenen – Hun verzoeken 15. Oct 1938 27
0622 De geest van God 16. Oct 1938 28
0623 Gebed in de naam van Jezus – Schouwen in de droom – Liefde en wijsheid 16. Oct 1938 31
0624 ‘Tijd en ruimte’ – Eindeloos en talloos – Werkplaats van de geestelijke wezens 17. Oct 1938 30
0625 Vormgeloof – Valse godsdienst 17. Oct 1938 33
0626 Gevoelsleven van de mensen – Vertrouwen op God 18. Oct 1938 28
0627 Gebed - Roep Mij aan in de nood 18. Oct 1938 52
0628 Het woord van God als hulp tegen verzoekingen 19. Oct 1938 27
0630 Alle begin is moeilijk – Wilskracht – Gebed bij oorlog – Strijd om het woord van God 20. Oct 1938 29
0631 Vrije meningsuiting – Scherpte van het oordeel 20. Oct 1938 30
0632 Zelfverheffing – Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden – Eigendunk 21. Oct 1938 28
0633 Het innerlijk schouwen 21. Oct 1938 34
0634 Jongste dag – Lot van de goeden en kwaden in het hiernamaals 22. Oct 1938 30
0635 Woorden van de Vader – Gemeenschappelijke arbeid – Strijder van God 22. Oct 1938 29
0636 Levensweg van het wezen – Veranderde uiterlijke vorm 23. Oct 1938 35
0637 Vreugden van de wereld – Opnamevat van de goddelijke geest 24. Oct 1938 30
0638 Toestand van de geest – Gedachten aan God hulp voor de zelfveredeling 24. Oct 1938 35
0639 Traagheid 25. Oct 1938 33
0640 Laat de kinderen tot Mij komen 26. Oct 1938 35
0641 Voorspelling – Vernietiging van Gods woord en geschriften – Gebed 27. Oct 1938 34
0642 Sfeer van de ziel – Levendige drager van Gods woord – Aardse opdracht 27. Oct 1938 31
0643 Worstelen om wilskracht – Onderwerpen aan de wil van God 28. Oct 1938 30
0644 De mens, het grootste wonder van de schepping – Geestelijke werkzaamheid 29. Oct 1938 36
0645 Aardse en geestelijke werkzaamheid – Geloof – Liefde 30. Oct 1938 34
0646 Mensen zonder leed - Leed is liefde 30. Oct 1938 56
0647 De zorg voor het lichamelijke welzijn 31. Oct 1938 34
0648 Het dragen van het kruis in geduld "HEER, Uw Wil geschiedde" 31. Oct 1938 57
0649 Wil om te geloven – Inwerken van de goede geestelijke krachten 1. Nov 1938 32
0650 Woorden van de Vader: “Ik heb jullie nodig, Mijn dienaren op aarde” 1. Nov 1938 32
0651 Lot van de arme zielen in het hiernamaals en hulp 2. Nov 1938 33
0653 De in gevaar gebrachte positie van het christendom - De noodzaak van het werkzaam zijn van de Godheid 3. Nov 1938 33
0654 Oppervlakkig geloof – Godsdienst op ieder tijdstip – Voor de vorm houden aan geboden 4. Nov 1938 35
0655 Verbinding met God is nodig voor het ontvangen van het woord van God en de goddelijke wijsheden (1) 6. Nov 1938 31
0656 Verbinding met God is nodig voor het ontvangen van het woord van God en de goddelijke wijsheden (2) 7. Nov 1938 33
0657 Publicatie van de geschriften 8. Nov 1938 31
0658 De houding van hen die God getrouw zijn – Zonder vrees tegenover de dood 8. Nov 1938 34
0659 Ook het leed is genade - "VADER uw Wil geschiede" 9. Nov 1938 53
0660 Liefde – Levensstroom – Goddelijke kracht – Bevrijding 9. Nov 1938 30
0661 Het werkzaam zijn van natuurkrachten volgens Gods wil - Catastrofe 10. Nov 1938 68
0662 De eeuwige Drieëenheid 11. Nov 1938 48
0663 Verandering van de vroegere leer van de Heer – Gevaar van de starre leer 11. Nov 1938 34
0664 Aan Mij is alle macht gegeven – Strafgericht – Puinhopen 12. Nov 1938 31
0665 Machtsmisbruik 13. Nov 1938 31
0666 Vermogen en kracht om op aarde te strijden - Hiernamaals zonder kracht 13. Nov 1938 32
0667 Nacht der verschrikking 14. Nov 1938 27
0668 Strafgericht van God 14. Nov 1938 29
0669 Voorbede voor arme zielen 15. Nov 1938 31
0670 Gebed om Gods hulp bij de onderrichting van dwalenden 15. Nov 1938 27
0673 Zich toevertrouwen aan de genade van de Heer 17. Nov 1938 27
0674 Beproevingen als graadmeter van de liefde 19. Nov 1938 32
0675 Goddelijke leermeester in geduld – Weten – Het woord van God 20. Nov 1938 35
0676 Kennis is macht – Aardse wijsheid – Geestelijke kennis 21. Nov 1938 31
0677 Alleen de wil is de weg tot waarheid en kennis – Deemoed – Verwaandheid 22. Nov 1938 36
0685 Het verschil tussen de "wolf in schaapskleren" en de Voorloper van de HEER vóór Zijn wederkomst 26. Nov 1938 58
0687 De zegen van ziekte en leed 27. Nov 1938 55
0688 Aards bezit en eigenliefde - Geestelijk bezit en naastenliefde 28. Nov 1938 54
0692 Noodzaak van het bemiddelen – Het woord van God – Zuiverste waarheid 30. Nov 1938 37
0693 Bevattingsvermogen voor geestelijke kost – Zielzorger 30. Nov 1938 38
0694 Voorspelling van een geweldig gebeuren 1. Dec 1938 59
0695 Vol gelovig vertrouwen – Strijd tegen de twijfel 3. Dec 1938 28
0696 Liefde – Vervulling – Bron van geestelijke rijkdom 4. Dec 1938 30
0697 Heiland als arts – De hedendaagse leer – Boodschap uit de hemel 5. Dec 1938 30
0698 Godsbesef – Besef van de oorsprong 5. Dec 1938 29
0699 Toestand van de ziel na de dood – Geest van God 6. Dec 1938 31
0700 Gods liefde – Kracht – Wil om te scheppen 7. Dec 1938 27
0705 Erfdeel van de Vader – Kindschap Gods – Lichtwezen 10. Dec 1938 32
0706 Gebrek aan zelfkennis - Eigenliefde - Stijfkoppigheid 10. Dec 1938 51
0707 Werkzaamheid van de schepselen – Scheppingskracht – Vrije wil 11. Dec 1938 28
0708 Geestelijk weten noodzakelijk ter beproeving en beoordeling van de gaven van boven 12. Dec 1938 30
0709 Velen zijn geroepen – Kracht van het gebed om ontvankelijkheid 12. Dec 1938 33
0710 Woorden van liefde van de Vader – Medewerker 13. Dec 1938 29
0711 Woorden van liefde van de Vader – Dictaat – Hoorbare stemmen 14. Dec 1938 31
0713 Licht en waarheid 16. Dec 1938 27
0714 Oerkracht 17. Dec 1938 33
0715 Zorg van geestelijke vrienden voor de familieleden op aarde 18. Dec 1938 28
0716 Microkosmos 19. Dec 1938 60
0717 Wonder van de goddelijke liefde – Woorden van de Vader 21. Dec 1938 28
0718 Bereidwilligheid om te schrijven – Ontvangen van het levende woord – Echtheid 22. Dec 1938 26
0719 Voor het hemelrijk is geweld nodig 23. Dec 1938 27
0721 Herkennen van de Godheid alleen door liefde – Zoekenden naar God 25. Dec 1938 28
0722 Begrijpen en afscheiden van de gedachten volgens de wil van God – Verschrikkingen van de dood 25. Dec 1938 29
0723 Liefdevolle woorden van de Vader 26. Dec 1938 28
0724 Geestelijke dwaling – Leiden in de waarheid – Vermolmd hekwerk – Levend onderricht 26. Dec 1938 29
0725 Toelating van boven ter verhoging van de wil om weerstand te bieden 27. Dec 1938 31
0726 Lot geen hindernis voor het besef – Vrije wil 29. Dec 1938 28
0727 Geloof en vertrouwen in God nodig voor de tegenstand – Storm 30. Dec 1938 29
0728 Liefde is de tegenpool van de kwade macht – Scheidsmuur – Woord van God is leven 30. Dec 1938 29
0729 Oudjaar – Verdovingen 31. Dec 1938 26
0730 Goddelijke wet – Zonde 1. Jan 1939 27
0731 Ziel na de dood 2. Jan 1939 28
0733 Het woord van God – Liefde – Waarheid – Wijsheid 3. Jan 1939 25
0734 Deelname aan het voorlezen door wezens in het hiernamaals 4. Jan 1939 34
0735 Waarde van het verlossingswerk – Het aardse lijden van Jezus 5. Jan 1939 26
0736 Begrip ‘genade’ 8. Jan 1939 29
0737 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (1) 8. Jan 1939 46
0738 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (2) 8. Jan 1939 50
0739 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (3) 9. Jan 1939 47
0740 Inkeren in het innerlijk – Wilskracht door goddelijke genade 10. Jan 1939 25
0741 Woorden van de Vader 10. Jan 1939 28
0742 Woorden van de Vader (2) 10. Jan 1939 27
0743 Helderziende zijn 12. Jan 1939 32
0744 Belofte van bescherming voor een strijder van God 13. Jan 1939 27
0745 Invloed op de stijfkoppigheid 14. Jan 1939 29
0746 Genade (keuze) – Rode draad 16. Jan 1939 29
0747 Inpassen in de goddelijke ordening 17. Jan 1939 26
0748 Lichtverschijnselen 20. Jan 1939 31
0749 Overwinnaar van de materie – Ontsluiten van het innerlijke oog – Geestelijke groei 21. Jan 1939 30
0750 Ik ben het begin van alle dingen 21. Jan 1939 78
0751 Bescherming van de waarheid door geestelijke krachten bij het opnemen 22. Jan 1939 34
0752 Verklaring van de openbaringen – ‘Niet één steen zal op de andere blijven’ 23. Jan 1939 31
0753 Mysterie van het goddelijk wezen– Geloof – Liefde – Geest van God 23. Jan 1939 29
0755 Verwijzing naar een groot gebeuren – Einde van veel mensen 24. Jan 1939 32
0756 Verering van de maagd Maria – Geboorte van Christus 25. Jan 1939 31
0757 Inspanningen van de leerkrachten van de andere zijde 25. Jan 1939 33
0758 Zegen van het verlossingswerk – Geloof daarin noodzakelijk 26. Jan 1939 35
0759 Geestelijke opdracht voor de levende wezens – Innerlijk schouwen 26. Jan 1939 27
0760 Doorsturen van goddelijke kracht – Elektronen 27. Jan 1939 31
0761 Kinderlijk vertrouwen - "Kom allen tot Mij" 27. Jan 1939 69
0762 De nutteloosheid van het leven - Angst voor de dood 28. Jan 1939 54
0763 Woorden van de VADER (Uitleg over de naam Bertha Dudde) 28. Jan 1939 57
0764 Avondmaal 29. Jan 1939 53
0765 Liefde - Haat 31. Jan 1939 51
0766 Bezorgdheid om en verering van het lichaam – De natuur voor zijn – Verouderen 1. Feb 1939 31
0767 Het woord van God 3. Feb 1939 31
0768 Geestelijke blindheid – Moeitevolle arbeid van de geestelijke wezens 5. Feb 1939 28
0769 Omgevormd woord – Graad van welbehagen – Kennis van de waarheid 6. Feb 1939 28
0770 De tegenstrijdigheden van het leven zijn noodzakelijk 8. Feb 1939 48
0771 Na een bekendmaking in trance 9. Feb 1939 35
0772 Juist denken – Leiding van God – Ster 10. Feb 1939 28
0773 (Lezing Jakob Böhme) Antwoord? 12. Feb 1939 34
0774 De geest van God – Drager van de waarheid 12. Feb 1939 31
0775 De weg van het vlees (onvoltooid) 13. Feb 1939 29
0776 Genadewerk van de Heer – Zijn wil 14. Feb 1939 31
0777 Woorden van de Vader – Het woord – Medewerking aan de strijd om de zielen 15. Feb 1939 29
0778 Duidelijk bewijs van genade – Hemels brood 16. Feb 1939 28
0779 Licht van de waarheid – Duidelijk kenteken – Het woord van God 16. Feb 1939 39
0780 De zin van het leven – Geloof en liefde 18. Feb 1939 29
0781 Het boekwerk als drager van de waarheid – Vooruitblik op de geestelijke nood 19. Feb 1939 28
0783 Heiligverklaring 21. Feb 1939 48
0784 Levende verbondenheid met God – Sterkte van het geloof – Deemoed – Genade – Volmaaktheid 22. Feb 1939 30
0785 School van de geest – Lichtsferen – Gelukzaligheid 23. Feb 1939 27
0786 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming 24. Feb 1939 50
0787 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming 25. Feb 1939 51
0788 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming 25. Feb 1939 53
0789 Strijd tegen het boze – Verzorging van het innerlijke leven – Gewone zorgen 26. Feb 1939 29
0790 Goddelijke wil – Schijnbare perioden van vernietiging zijn ook werken van God 27. Feb 1939 29
0791 Overwinnen van aardse verlangens vergroot de kracht om weerstand te bieden 28. Feb 1939 29
0793 Goddelijk besturen en leiden – Spiritisme – Waarheid 2. Mar 1939 27
0794 Uur van de vergelding (gelovig na voordracht over Christus) 3. Mar 1939 26
0795 Geestelijke gedachtenuitwisseling – Afstand van de wereld 4. Mar 1939 30
0796 Mogelijkheden tot uitrijpen – Wereldgebeuren – Geestelijk denken 5. Mar 1939 30
0797 Lucifer – Strijd en overwinning 5. Mar 1939 27
0798 Krachten van beneden 6. Mar 1939 27
0799 Actieve wil noodzakelijk – Geloven zonder bewijs 7. Mar 1939 30
0800 Juiste godsdienst 8. Mar 1939 30
0801 Geestelijke chaos - Wereldbrand - Messias - De voorloper van de Heer 9. Mar 1939 74
0802 Geestelijke voeding – Waarheid – Openbaring 9. Mar 1939 35
0803 Vrijheid van de geest –Hulpkrachten uit het hiernamaals voor aardse werkzaamheid 10. Mar 1939 33
0804 Wezen van de Godheid – Het willen doorgronden – Onverschilligheid 10. Mar 1939 31
0805 Nieuwe scheppingen – Wisseling van vorm – Omhulsel en zielensubstantie 11. Mar 1939 32
0806 Drager van geest – Doel van al het geschapene – Groei van de planten 12. Mar 1939 38
0807 Werking van de gedachten op verre afstand 12. Mar 1939 32
0808 Gemeenschap op aarde en in het hiernamaals ter redding van dwalende zielen 12. Mar 1939 34
0809 Gods bescherming van de strijders voor Zijn woord 13. Mar 1939 34
0810 Drager van het woord – Zoeken naar de waarheid – Opleidingsstation – Onderzoeker 14. Mar 1939 33
0811 Geloof – Verdedigingswal – Goddelijke preek 14. Mar 1939 34
0812 Bescherming door de Heiland – Saamhorigheid – Levende verbondenheid met God 15. Mar 1939 31
0813 Zelfverlossing van de ziel – Streven naar vereniging 16. Mar 1939 33
0814 Het door de gedachten beïnvloeden van het geestelijke in de materie 17. Mar 1939 38
0815 Effecten van de strijd voor de zielen 18. Mar 1939 30
0816 Verandering van de uiterlijke vorm – Verandering van het geestelijke 19. Mar 1939 32
0817 Werkzame wil – Vrijheid van de wil 19. Mar 1939 30
0818 Het opvoedingswerk van GOD Geestelijke traagheid - Doel van het lijden 20. Mar 1939 54
0819 Voltooiing van de geest – Toestand van rijpheid – Bescherming 20. Mar 1939 30
0820 Gevaar voor de lauwen – Achteruitgang – Laatste worsteling van de ziel 21. Mar 1939 32
0821 God is de liefde 21. Mar 1939 30
0826 Het uur van de dood - Zonder voorbereiding - De kwellingen van het overlijden 24. Mar 1939 50
0832 Luchtledige ruimte 28. Mar 1939 47
0835 Goddelijke liefde – Anode – Contact 29. Mar 1939 27
0836 Aanpassingsvermogen – Drang tot werkzaamheid – Opwekken van de geest van God 30. Mar 1939 28
0838 Geestelijke zelfzucht – Aankunnen van aardse arbeid afhankelijk van het geestelijke 31. Mar 1939 25
0839 Misvorming en de zegen ervan 31. Mar 1939 68
0840 Woorden van de Vader – Eenvoudige levenswijze – Schijngoederen 1. Apr 1939 27
0841 Diverse vaardigheden om te ontvangen – Vorm en inhoud van de opnamen 1. Apr 1939 27
0842 Strafgericht geen ondergang van de aarde – Omvorming van de aarde 2. Apr 1939 27
0843 Veronachtzamen van de geboden – Vervullen van de geopenbaarde wil van God 2. Apr 1939 27
0844 Naastenliefde – Tien geboden 2. Apr 1939 31
0845 Goddelijkheid van Jezus – Merkwaardig teken aangaande het lijden en sterven van Jezus – Toelating tegen het christendom 3. Apr 1939 30
0846 Insecten 3. Apr 1939 29
0847 Ongedierte – Technisch hulpmiddelen 4. Apr 1939 29
0848 Hoogmoed – Val– Geestelijke brug in gevaar – Begoocheling 4. Apr 1939 26
0849 Doel van het scheppingswerk – Geen totale vernietiging 5. Apr 1939 24
0851 Verdiepen in geestelijke vraagstukken – Hoge vlucht – Nutteloosheid van het leven 6. Apr 1939 25
0852 Bron van de waarheid – Geestelijke gemeenschap – Geestelijk licht 6. Apr 1939 24
0853 Het lijden en sterven van Jezus – Uur van de dood 7. Apr 1939 24
0855 Woorden van de Vader 8. Apr 1939 29
0856 Woorden van de Vader – Hoorbare stemmen – Vertrouwen en een vast geloof 9. Apr 1939 25
0857 Vervulling van de voorspellingen van de Schrift - Het ontvangen van het Woord 10. Apr 1939 48
0858 Hoorbare innerlijke stem 12. Apr 1939 24
0859 Opheldering en onderrichting van boven – Tijd van lijden voor de ongelovige 12. Apr 1939 27
0873 Zinnelijke liefde 19. Apr 1939 47
0885 Herkennen van de waarheid alleen mogelijk door de liefde voor God – Scherpte van het verstand 26. Apr 1939 29
0886 Geestelijke afvalligheid – Zelfoverschatting – Ketenen 26. Apr 1939 30
0887 Kracht van het gebed – Kracht van de liefde 27. Apr 1939 32
0888 Gedachtestromen – Voorwaarden voor een gemakkelijke opname van geestelijke goederen 27. Apr 1939 28
0889 Aardse gebeurtenissen – Tijdverschijnselen – Traagheid van de geest 28. Apr 1939 28
0890 Blik in het hiernamaals – Geloof – Rijpheid – Vrije wil 29. Apr 1939 29
0891 Geest van God – Goddelijke oerkracht – Liefde 29. Apr 1939 29
0892 Wereld van vrede – Leider van het volk 30. Apr 1939 32
0893 Nieuwe scheppingen – Onveranderde natuurwet – Dezelfde loop – Ritme 1. May 1939 33
0894 Nieuwe opdracht en werkzaamheid in het hiernamaals – Heerlijkheid – Liefde 1. May 1939 33
0895 Innerlijke vrede 2. May 1939 35
0897 Goddelijke genade 4. May 1939 29
0898 Leven zonder liefde – Vroegtijdig wegroepen 4. May 1939 34
0899 Het uur van de dood 5. May 1939 34
0900 Activiteit van de gedachten – Geestelijk goed is geestelijke kracht 6. May 1939 30
0901 Onderzoeken van dit werk – Bekwaamheid om het directe woord te ontvangen 7. May 1939 27
0902 Goddelijke bescherming – Lijdensweg – Voorspelling van het wereldgebeuren 7. May 1939 29
0903 Drager van de waarheid – Vorst van de leugen – Vergissing 8. May 1939 29
0904 Aansporing om weerstand te bieden 8. May 1939 33
0905 Opdracht, die de vrije wil van de mens vereist 10. May 1939 32
0907 Gebonden wil – Wilsvrijheid 11. May 1939 33
0908 Tijden van nood van de ziel – Hulp van boven 11. May 1939 29
0909 Woningen in het huis van de Vader – Gelukstoestand – Rusteloos 12. May 1939 32
0910 Geestelijk schouwen 12. May 1939 32
0911 “Mijn rijk is van boven gekomen” 13. May 1939 30
0912 Heerschappij van het schepsel – Sterke wil 13. May 1939 28
0913 Onderzoeken van de openbaringen – Meest gelovige toewijding – Waarheid 14. May 1939 27
0914 Ketenen van de ziel – Toestand van lijden – Saulus-Paulus 14. May 1939 30
0915 Ongeloof – Chaos – Nood van de aarde – Stuurman 15. May 1939 29
0916 Mededeling van een wezen uit het hiernamaals 15. May 1939 29
0917 Geestelijke uitwisseling – Verklaringen van de vrienden in het hiernamaals 16. May 1939 28
0918 Kennis alleen is niet voldoende – Het vervullen van de geboden is nodig 16. May 1939 33
0920 Werkzaamheid als onderwijzer in het hiernamaals – Studie-ijver van de onvolmaakte wezens 17. May 1939 30
0921 Weergave van profetische woorden – Opdracht – Klinkende stem 18. May 1939 32
0930 Het mysterie van de Drieëenheid GOD de VADER - GOD de ZOON 26. May 1939 51
0952 Verschillende levensomstandigheden zijn geen belemmering voor de ontwikkeling van de ziel 7. Jun 1939 49
0954 “Waak en bid” - Verzoekingen 8. Jun 1939 57
0962 Denkend bezig zijn - Hart - Hersenen 13. Jun 1939 65
0963 Voorspellingen van de profeten De wederkomst van CHRISTUS 13. Jun 1939 47
0968 Het lijden van Jezus aan het kruis - Aards lichaam 17. Jun 1939 29
0974a Onvergankelijkheid - Eeuwigheid - Zelfmoord 21. Jun 1939 53
0974b Onvergankelijkheid - Eeuwigheid - Zelfmoord 22. Jun 1939 53
0977 De staat van licht 23. Jun 1939 31
0985 Werken van naastenliefde - Zonder liefde - Onder dwang 28. Jun 1939 54
0992 Het leed van de medemensen helpen dragen Verlossingswerk 3. Jul 1939 51