O Berthe Dudde

Ježiš Kristus hovorí "Ja Som cesta, pravda a život". Cesta, ktorou sa my ľudia potrebujeme vybrať, je cesta Lásky, ukázaná Ježišom Kristom, ktorá vedie do večného života v Jeho prítomnosti. Pravda, ktorú by sme mali vedieť nám je daná skrze Božie Slovo, ktoré nám Boh Osobne v Ježišovi Kristovi preniesol skrze Jeho učeníkov a skrze Jeho poslov dnešného času. On Osobne hovorí 'Vylejem zo Svojho Ducha na každé telo; slúhovia a slúžky budú prorokovať

Kto?

Jedna zo slúhov a slúžok dnešného času je Bertha Dudde, skrze ktorú Boh 'vylial zo Svojho Ducha', vlasne, skrze ktorú my prímame Jeho Slovo v najčistejšom tvare, aby sme spoznali význam a účel tuzemského života a Jeho plán Spásy. Našou žiadosťou je teraz zdieľať sa a rozširovať "Božie Slovo" prijaté skrze Berthu Dudde. Tou príčinou vám dávame k dispozícii odpisy jednotlivých posolstiev na čítanie a oznamujeme vám kde si môžete objednať kópie textov.

Ako?

Tieto texty boli tlačené v tvare kníh od roku 1933 s pomocou mnohých priateľov, a prenesené boli každému tko mal záujem. Po rokoch se ukázalo, že sú oni k zvláštnej pomoci ľuďom, ktorí nasledujú cestu Ježiša Krista. Ale, stáva sa tiež samozrejmé, že tá cesta nie je prekonateľná bez Prikázaní Lásky, ktoré sú nám dané skrze Ježiša Krista.

Prečo?

Preto, lebo máme možnosť rozumieť Jeho jazyku iba ak žijeme život lásky. Vo dvoch zošitoch 'Návrat k Bohu' ponúkame vám stručný prehľad celého diela. Po tom, každy kto úprimne túži prísť na cestu návratu, mal by dovoliť sebe byť vedený posolstvami v knihách, ktoré sú nám dané od Otca skrze Berthu Dudde.

Kto sme my?

Wilhelm Wegers

Mentor, k pamiatke

Zakladateľ Bertha-Dudde.org, mentor a priateľ. Zosnul 15. marca 2015 po krátkej i ťažkej chorobe.

Hans-Willi Schmitz

Tlač, odosielanie, koordinácia

Zodpovedný pre tlač, odosielanie a výrobu tematických kníh

Markus Stenzel

Redakcia, programátor, e-knihy.

Technický kontakt na objednávanie elektronických a zvukových kníh.

Mnohí priatelia

Preklad

Bez pomoci mnohých priateľov, taký veľký projekt by nebol uskutočniteľný. Sme zo srdca vďační na dlhoročnej podpore.

My sme viacjazyční!

Vďaka veľkorysej pomoci mnohých priateľov dokázali sme preložiť dokumenty do mnoho rôznych jazykov. Naším cieľom je poskytnúť „Božie slovo“ v čo najväčšom počte jazykov a formátov. Ak ste skúseným rodeným hovorcom cudzieho jazyka, boli by sme vďační za vašu pomoc.

My sme úplní!

Okrem ponúk, ktoré nájdete na tejto stránke, sme umelo zaznamenali aj Vyhlášky vo formáte mp3, e-knihy bez DRM vo formáte ePub a Kindle, spolu so softvérom Windows (ktorý už nie je podporovaný) pre systémy Windows XP, Vista a 7 až 10, s integrovaným úplnym textovým vyhľadávaním, ktoré funguje aj bez internetového pripojenia.

Jazyky k dispozícii

V súčasnosti ponúkame Vyhlášky v nasledovných jazykoch (v príprave sú ďalšie jazyky):