Over Bertha Dudde

Jezus Christus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” De weg, die wij mensen moeten gaan, is de weg van de liefde, die Jezus Christus ons voorgeleefd heeft en die tot het eeuwige leven in Zijn nabijheid voert. De waarheid, die wij mensen moeten ervaren, verkrijgen we door het Woord van God, dat God Zelf in Jezus Christus, door Zijn discipelen en door Zijn hedendaagse boodschappers aan ons overbrengt. Zo zegt Hij Zelf: “Ik zal Mijn Geest uitgieten over alle vlees en knechten en maagden zullen profeteren.”

Wie?

Een van deze knechten en maagden van onze tijd is Bertha Dudde, door wie God Zelf “Zijn Geest uitgiet”, d.w.z. door wie wij Zijn Woord in de zuiverste vorm ervaren, om de zin en het doel van het leven op aarde en Zijn heilsplan te herkennen. Onze wens is nu, het “Woord van God”, gegeven via Bertha Dudde, te verbreiden. Daarom willen we u graag inzage geven in de teksten van de afzonderlijke openbaringen en aanwijzingen, waar de teksten verkrijgbaar zijn.

Hoe?

Sinds 1993 werden de teksten met behulp van vele vrienden in boeken afgedrukt en doorgegeven aan allen die geïnteresseerd waren. In de loop der jaren is gebleken, dat de mensen, die de weg van navolging van Christus betreden, hierdoor bijzondere hulp hebben ervaren. Maar ook werd duidelijk, dat deze weg niet begaanbaar is zonder de geboden van de liefde, die Jezus Christus ons gegeven heeft.

Waarom?

Omdat wij alleen, wanneer wij in de liefde leven, Zijn taal kunnen verstaan. Met de beide delen “Terugkeer naar God” bieden wij u een klein overzicht van het verzamelde werk aan. Vervolgens zou ieder, die serieus de weg terug betreden wil, zich door de openbaringen in de boeken moeten laten leiden, zoals de Vader ze ons via Bertha Dudde gegeven heeft.

Wie zijn wij?

Wilhelm Wegers

Mentor, in memoriam

Grondlegger van de website Bertha-Dudde.org, mentor en vriend. Hij overleed na een kortstondige ernstige ziekte op 15 maart 2015.

Hans-Willi Schmitz

Druk, verzending, coördinatie

Verantwoordelijk voor druk en verzending, alsmede de samenstelling van de themaboekjes

Markus Stenzel

Redactie, programmering, E-books

Technisch aanspreekpunt voor het verkrijgen van E-books en luisterboeken.

Vele vrienden

Vertalingen

Zonder de hulp van vele vrienden zou een project van deze omvang ondenkbaar zijn. Wij danken hen hartelijk voor de jarenlange ondersteuning!

Wij zijn meertalig!

Met behulp van vele vrienden is het ons gelukt, het verzamelde werk in veel verschillende talen over te zetten. Het is ons streven, het “Woord van God” in zoveel mogelijk talen en formats toegankelijk te maken. Wanneer u over bepaalde kennis van vreemde talen beschikt, zou u ons blij maken met uw bijdrage.

Wij zijn compleet!

Naast het aanbod op deze website bieden wij ook mechanisch gesproken openbaringen in de vorm van luisterboeken in MP3-format aan, vrij te kopiëren E-books in ePub-format en een (helaas niet meer verder ontwikkelde) Windows-software voor Windows XP, Vista, 7 en 8.1 met geïntegreerde zoekfunctie, welke ook zonder internetverbinding functioneert.

Beschikbare talen

Op dit moment bieden wij openbaringen aan in de volgende talen (meer talen zijn in voorbereiding):