0339 Geestelijk werken en loon - Aardse arbeid en loon - Arbeid in het hiernamaals

20 maart 1938: Boek 8

Zie, mijn kind, zeker duizenden proberen zich een helder beeld te vormen van de oneindigheid en de wetten die haar beheersen, en ze zijn toch niet in staat dit te doorgronden. Toch kan één enkel ogenblik voldoende zijn om hun geheel en al uitsluitsel te geven over het goddelijke heersen en werken. En alle mensen kunnen dit ogenblik zelf voorbereiden, wanneer ze in hun leven zich enkel richten op het vastberaden streven naar volmaaktheid. Als het menselijke omhulsel, het aardse lichaam, dan van de ziel afvalt, dan ziet deze het grote wonderwerk van God met zuiverste helderheid en vat bliksemsnel wat een mens hier op aarde nooit in staat is in te zien.

En het is jullie aardse doel deze volmaaktheid na te streven. Als jullie je nu geheel aan het geestelijke willen overgeven, dan creëren jullie daardoor voor jezelf een mogelijkheid om je tijdens het bestaan op aarde ook een geestelijke vooruitblik toe te eigenen. Deze vooruitblik is wederom bevorderlijk voor deze geestelijke werkzaamheden en ondersteunt jullie in jullie geestelijke werk. Want als jullie eenmaal de sfeer doorlopen hebben die jullie met ketenen aan de aarde, aan de materie leek vast te houden, zullen jullie licht en vrij worden en jullie werken zal vanaf dan zuiver geestelijk zijn.

Toch drukt de Heer jullie op het hart overal waar jullie nodig zijn, de aardse plichten niet te vergeten. Want zoals jullie steeds eerst jullie voor de aarde gestelde opgave moeten vervullen, zo zal jullie ook in het hiernamaals de arbeid van de liefde opwachten. En een mens die door bedrijvige werkzaamheden voorbereid is, zal zich ook daar gemakkelijk en gewetensvol onderwerpen aan de liefdesplichten die van hem verwacht worden.

Door de arbeid van de aarde wordt jullie kracht beproefd. De Heer geeft jullie Zijn bijstand zodat jullie je opgave aankunnen. En wenden jullie je in gebed tot Hem voor Zijn zegen, dan zal Hij jullie deze niet onthouden. En jullie mogen nooit de moed verliezen en denken dat de kracht jullie zou kunnen ontbreken voor jullie werkzaamheid op aarde, wanneer jullie hart ook door geestelijke werken in beslag genomen wordt en de ziel zich vol verlangen naar boven keert. Het mooiste loon op aarde is het bewustzijn zijn plicht vervuld te hebben op aards gebied. En het zoetste loon van de hemel wacht jullie na afloop van de aardse tijd voor jullie geestelijke arbeid. Laat dus beide zich ontplooien. De aarde vraagt jullie inspanning zolang jullie op de aarde verblijven. Toch zal alles gemakkelijk voor jullie worden als jullie de ziel niet vergeten en de Heer en Heiland die steeds voor jullie klaarstaat en die overal helpend ingrijpt waar jullie Zijn hulp vragen. In Zijn Liefde zullen jullie te allen tijde kracht en versterking vinden.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is niet opgenomen in de themaboekjes.

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations