0222 Heilbrengende werkzaamheid

11 december 1937: Boek 5/6

En wederom willen we je wijzen op jouw heilbrengende werkzaamheid. Er wordt je nog veel gegeven en alleen ijverig werk aan jezelf brengt je dichter bij het doel: de vereniging met de hemelse Vader. Want waar Gods boden zich inspannen om je in het mysterie van de eeuwigheid in te leiden, waar je doorlopend goddelijke wijsheden gegeven worden en waar de Heer Zelf je toebedeelt wat je moet ontvangen, daar wordt je genade na genade toegekend.

Zie, we willen je wil versterken. We willen je voorbereiden op je arbeid. We willen je helpen opdat je steeds naar het brood des hemels verlangt. Op geen enkel moment zal het je geweigerd worden, zolang je er zelf naar verlangt. En in een voortdurende verbinding met ons blijf je in een toestand van volledige verbondenheid met God. Want wij zijn slechts de uitvoerende krachten van de Heer. En waar het vurige verlangen naar de godheid voorhanden is, daar volgen we al Zijn voorschriften en leringen op.

Zodra een kwade gedachte van de boze machten ons streven wil doorkruisen en op een ongunstige manier op jou zou willen inwerken, zijn onze geestelijke wezens die voor je bescherming instaan, erop bedacht je aan deze invloed te onttrekken. En als jij je gedachten weer op de Heiland richt, zijn alle vijanden van je ziel machteloos. Daarom is het zo oneindig zegenrijk als je heel vaak de weg naar de Heiland vindt, die je verlangen in overgrote liefde vervult.

Daaruit kunnen jullie zien dat elke van jullie gedachten bepalend is voor jullie geestelijke ontwikkeling. Bekijk de mensen wier gedachten uitsluitend op wereldse verlangens gericht zijn, hoe weinig verbinding ze hebben met hun geestelijke omgeving. Hoe achteloos ze voorbij gaan aan zoveel genade die ook hun gegund zou zijn. Alle geestelijke wezens spannen zich voortdurend in om de gedachten van de kinderen van de aarde die hun toevertrouwd zijn, naar het geestelijke gebied te richten. Slechts een kleine tegemoetkoming hieraan maakt het voor jullie al mogelijk om de gedachten van jullie geestelijke vrienden in ontvangst te nemen. Dat wil zeggen: ze zijn in staat gedachten op jullie over te dragen en dan gaan jullie langzaam trede voor trede opwaarts, als jullie dat willen.

Want alleen de wil is bepalend. Jullie moeten in volkomen wilsvrijheid de weg naar de Vader kiezen. En aangezien jullie te zwak zijn uit eigen beweging het juiste te kiezen, moeten jullie bidden om kracht en om het juiste inzicht. En als jullie dat doen, dan worden jullie juist geleid. Want de Vader roept jullie in Zijn liefde. Wie van goede wil is, hoort de roep, want de hemelse Vader geeft aan iedereen en geen enkel wezen is voor Hem te gering, dat Hij niet probeert het naar boven te helpen. Zo ervaren jullie in jezelf onophoudelijk het strijden van de geestelijke wezens die jullie omgeven.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is niet opgenomen in de themaboekjes.

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations