7935 U, mensen gaat het einde tegemoet

05. Jul 1961: Boek 83

Een verlossingsperiode loopt ten einde, want de tijd is vervuld. Mijn heilsplan is vastgesteld sinds eeuwigheid, en Mijn plan zal worden doorgevoerd zoals het in Mijn Liefde en Wijsheid is bepaald. Maar u, mensen kunt niet doorgronden wat dit einde te betekenen heeft, want u kunt zich niet voorstellen dat een verandering komt die al de schepselen vernietigt en alles wat leeft oplost en uitwist.

Een parallel daarvan heeft de mensheid nog nooit beleefd en daarom wil zij ook niet geloven dat de aarde haar einde tegemoet gaat. U, mensen staat vóór geweldige gebeurtenissen, maar u zult de ware betekenis niet toekennen want u bent u de ernst van uw toestand niet bewust.

U gaat het einde tegemoet en alles wat u ziet en door u gezien kan worden houdt op te bestaan. Alles zal vernietigd worden, ook uzelf, als u niet behoort tot de mijnen die weggenomen zullen worden door Mijn Macht en Mijn Wil, zoals IK het heb verkondigd. IK zal ze wegnemen voor de ogen van hun medemensen omdat ze MIJ toebehoren en ze kann en wil plaatsen op de nieuwe aarde, als het werk van omvorming heeft plaatsgevonden.

De tijd is vervuld, want elke verlossingsperiode is tijdelijk begrensd, hoewel eindeloos lang dat u mensen niets meer weet van het begin, en daarom houdt u ook een einde voor onmogelijk. Maar dat u nu het einde moet beleven heeft zijn oorzaak in uw eigen wil. In de weerstand die het geestelijke in u MIJ heeft geboden en ook nu nog biedt, want anders zou u niet verloren kunnen gaan, d.w.z. de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde niet behoeven te vrezen.

Alleen de weerstand tegen MIJ beslist ook uw lot nà het einde van deze aarde, want zodra u die weerstand opgeeft, keert u zich tot MIJ en behoort tot de mijnen die IK zal redden vóór het einde komt. Voor u, mensen zonder 'n enkele geestelijke binding, is alles onbegrijpelijk wat samenhangt met het einde van de oude aarde. U zult waarschijnlijk nooit geloven dat de tijd is gekomen waarin ieder mens de beslissing moet nemen over leven en dood, want die beslissing zal niemand van u bespaard blijven.

U mag zich niet veilig wanen door het idee dat er nog lang geen einde komt aan dit scheppingswerk aarde, want spoediger dan u denkt is het einde gekomen omdat de tijd vervuld is. IKZelf ben in Mijn WEZEN standvastig, dus ben IK ook in Mijn Woord standvastig. Alles moet vervuld worden wat IK u heb aangekondigd, en Mijn plan zal verwezenlijkt worden als de tijd daar voor gekomen is.

En dat ze gekomen is kan wel gezien worden aan de vele "tekenen" waarop IK u opmerkzaam heb gemaakt, en waarop IK u steeds gewezen heb als IK het einde verkondigde. Wie dus oren heeft om te horen die hore, en wie ogen heeft om te zien die moet kijken. Maar u, mensen wilt niet horen en niet zien, en zo kan IK MIJ niet nog duidelijker openbaren om nog geloof bij u te vinden of te bereiken.

Mijn waarschuwingen zullen niet ophouden tot de dag gekomen is van het einde, en zalig zij die in Mijn Woorden geloven. Die volgens dat geloof leven en zich met MIJ verbinden in liefde en vertrouwen, want zij zijn waarlijk gered voor tijd en eeuwigheid. Voor hen zal IK zorgen in elke lichamelijke en geestelijke nood, en zij behoeven dus ook het einde niet te vrezen. Want voordat dit schrikwekkende uur aanbreekt worden zij van de aarde weggenomen en zij mogen de gebeurtenis van de vernietiging aanschouwen om er Mijn Macht en Heerlijkheid in te zien, want zij moeten er van getuigen op de nieuwe aarde.

En daar heeft al het leed een einde en zij mogen de vreugden beleven van het paradijs. De tijd is nu vervuld, en het zal gebeuren zoals het verkondigd is, want Mijn Woord is waarheid en zal waar blijven voor eeuwig.

AMEN

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:

Themaboekje Titel Downloaden
32 Het ingrijpen van GOD  ePub PDF Kindle
98 Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit  ePub PDF Kindle


Downloads

Download-aanbod voor boek 83

 ePub
Meer downloads

Deze openbaring

Luisteren

 als MP3 downloaden

Afdrukvoorbeeld
Kladschriften