0352 Bevolkingsproblemen (2)

29 maart 1938: Boek 8

Mijn lief kind, wees niet bang, geloof alleen maar. Het is de heiligste wil van de Heer om de zijnen hun kracht in de geest te laten oefenen. De diepe verbondenheid met de Heer verzekert je in ieder geval de zuivere waarheid. Het is voor jou een teken van de onverbrekelijke macht van de Heer. Zoals jullie aannemen, zo zullen jullie bedacht worden.

Maar de wereld is zoals je werd aangegeven. Nog een korte tijd en je zult de waarachtigheid van Zijn woorden inzien. Maar wanneer je deze regels niet begrijpt, ontvang dan het volgende: een verandering van levenshervormingen zal ervoor zorgen dat jullie allemaal moeten veranderen en dat jullie het gebod van het verstand buiten beschouwing laten. Het streven van de mensheid zal zich richten op het oplossen van problemen van bevolkingstoename. En het zal op een wijze geregeld worden dat het verloop van alle gebeurtenissen voor jullie zo verschrikkelijk zal zijn zoals jullie het nooit voor mogelijk houden.

Wanneer twee personen paren dan moet de liefde daartoe voorwaarde zijn. Wanneer de geslachtsdaad echter uitgevoerd wordt zonder enige innerlijke of zielsverbinding, dan is dat tegen Gods ordening en legt de mens daardoor in het verwekte wezen de grondstof van alle aardse ondeugden en begeertes. Want het bestaan van de mens is noodzakelijk voor een hoger doel en wanneer de ziel al vanaf het begin van de belichaming zo diep in duisternis wordt gehuld, dan zal ze zich moeilijk kunnen verlossen uit de boeien die haar omgeven, om een lichtvolle weg in te slaan. En voor de korte duur van haar aardse bestaan moet ze onzegbaar strijden als ze het doel van haar belichaming wil bereiken.

In tijden van zulke dwalingen zullen grote tekenen van boven moeten verschijnen om de mensen op het zondige van hun ondernemen te wijzen. Als de mensen naast elkaar leven en ze zich niet volledig aan de ordening van God aanpassen, dan is de bodem voor de macht van de duisternis altijd goed voorbereid om slecht zaad op te nemen. De zorg van de Heer zal de zijnen oneindig zegenrijk bedenken, Hij zal hen beschutten voor tegenspoed. Maar je hart moet elke twijfel ver van zich houden. Ontvang zoals het je wordt aangeboden en vertrouw op de Heer die je op elk moment juist voert als je in Zijn wil blijft. En ontvang de woorden van de Heer: “Jullie allen moeten Mij dienen opdat Ik jullie zegen”.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is niet opgenomen in de themaboekjes.

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations