0350 Kandidaten voor het eeuwige rijk

28 maart 1938: Boek 8

Het eeuwige rijk is voorbehouden aan de trouwe aanhangers van de Heiland. In de hemelse velden van eeuwige zaligheid worden allen opgenomen, die de Naam van de Heer in het hart dragen, die op deze aarde trouw zijn aan Zijn leringen en geduldig en zonder morren hun kruis dragen uit liefde voor de Heiland. God heeft zich voor al deze mensen opgeofferd. Zijn lijdensweg was niet voor niets afgelegd, indien Zijn kinderen op aarde Hem navolgden en ze zich van het wezen van de Godheid helder bewust werden. Een leven in welke er gedachteloos op los wordt geleefd, is voor de eeuwigheid vergeefs geleefd. Alleen de voortdurende lankmoedigheid en het geduld van de Heer behoedt de mensen die niet willen erkennen, voor een snel overlijden. En Hij geeft hun steeds maar opnieuw aanwijzingen opdat ze zich bezinnen en eindelijk de goede weg zullen vinden.

Degenen die van goede wil zijn, zullen zeer spoedig in staat zijn de stem van de Heiland te horen en volgen Zijn roep. Maar wie zich afwendt, dwaalt lang in de duisternis van de geest totdat ook in hem eens, hier op aarde of in het hiernamaals, het inzicht zal komen. Maar het inzicht in het hiernamaals is voor hem nagenoeg nutteloos in vergelijking met de zegeningen van het licht dat de mens op aarde reeds gevonden heeft. Op aarde zonder licht leven is gelijk aan geestelijk dood zijn. Maar jullie doel moet het eeuwige leven zijn. Zoek daarom God en laat Zijn woord ingang vinden in jullie harten, opdat jullie je voorbereiden en waardig maken voor het eeuwige rijk.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is niet opgenomen in de themaboekjes.

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations