0652 Voorspelling – Het gericht van God – Natuurelementen

3 november 1938: Boek 14

Tijdens momenten van de hoogste nood heeft de Heiland Zichzelf steeds te kennen gegeven en daarom zal de Heer Zich ook nu openbaren en de macht van de Allerhoogste zal voor de hele wereld duidelijk worden. En de eeuwige Godheid zal zich direct uiten. In enkele ogenblikken zullen alle mensen op aarde aan de natuurelementen overgeleverd zijn en met een donderstem zal de Heer hen uit de slaap schudden.

En degene, die zonder schuld is, zal de zon stralend aan het firmament op zien komen en voor hem zal de heerlijkheid van God zichtbaar worden. Maar de anderen zullen door ontzetting overmeesterd worden. Ze zullen proberen te vluchten en naar alle richtingen hetzelfde gericht herkennen. En de Heer zal nog degenen, die in de grootste nood tot Hem bidden, verzamelen. Hij zal Zich liefdevol over hen buigen en hen redden, terwijl daarentegen alles, wat ook dan nog niet de reddende hand van de Vader grijpt, vernietigd wordt.

Elk woord van liefde, dat Hij tot de Zijnen spreekt, zal onbeschrijflijke gelukzaligheden teweegbrengen, maar vreselijk zal Zijn stem klinken voor degenen, die geen acht op Hem slaan. En alles, wat de mensen tot vermaak en vreugde diende, zal onder deze stem ineenstorten. Hij zal de machtigen slaan, de hogen ten val brengen en de geweldigen, die niets in de wereld vrezen, zullen beven.

De Heer heeft deze tijd in woord en geschrift verkondigd. Maar de mensen slaan geen acht op Zijn woord en zo menigeen voelt zich zelfs nog geroepen om Zijn goddelijke woord, dat de mensen tot hun heil gegeven werd, van hen te vervreemden en hiertegen ten strijde te trekken. Deze strijd zal op zo’n duidelijke manier wraak nemen op de twijfelaars en de goddelijke macht zal hen vernietigen.

Wanneer deze tijd nabij is, zullen de stormen dag en nacht razen. Het schijnsel van de sterren zal uitdoven en de zon zal achter de wolken blijven en de hemel zal verduisteren en vuur zal op de aarde vallen. En wat in Zijn naam bijeenkomt, zal zonder angst en beven het natuurgeweld bekijken. Maar de anderen zullen door mateloze schrik gegrepen worden en geen landstreek zal gespaard blijven. Onder de dieren zal een paniek uitbreken en de mensen zullen ze niet kunnen temmen, want hun eigen noodlot houdt hen in vrees en schrik.

En alleen het licht uit de hemel zal de gemoederen kunnen bedaren. En er zal overal, waar dit licht schijnt en van de Heer van de hemel en de aarde getuigenis aflegt, vertrouwen zijn. Alle hulp zal aan degenen, die het woord van de Heer horen en zich daaraan houden, verleend worden, want de Heer belooft degenen, die Zijn woord horen en ernaar leven, het eeuwige leven. Hij zal de Zijnen ook beschermen in de nood, die over de aarde uitbreekt.

Maar jullie, die de Heer dienen, moeten dan stevig staan en niet wankelmoedig worden, want de Heer heeft jullie nodig en jullie zal kracht gegeven worden en als jullie Zijn stem horen, zullen jullie jubelen en Hem in eeuwigheid dienen. En onophoudelijk zullen jullie door Mij begeleid worden, want Ik ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij. Ze zullen Mij niet verloochenen, maar openlijk belijden voor degenen, die hen bedreigen en daarom staat Mijn liefde steeds voor hen klaar.

Maar omdat de tegenstander te erg tekeer zal gaan om de Mijnen schade te berokkenen, zal de tijd van het gericht en de kwelling slechts van korte duur zijn, want de mens is zwak en de Mijnen moeten geen schade lijden aan hun ziel. Ik wil er ook voor zorgen, dat de tegenstander degenen, die in hun nood hun smeekbede tot Mij richten, niets kan aandoen en ik wil hen op wonderbaarlijke manier sterker maken. Elke roep tot Mij zal verhoord worden en elk leed zal Ik zeer spoedig stillen. Maar degene, die in de duisternis blijft en zich verzet tegen Degene, Die dit de mensheid oplegt, zal door de aarde verzwolgen worden en zal zich daarheen wenden, waar zijn ziel al leeft. In de donkerste nacht in de boeien van Satan.

Maar dan zal de lichte morgen voor al Mijn schaapjes aanbreken. Ik zal hen leiden en ze zullen Mijn roep volgen. En er zal maar één kudde en één herder zijn.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is niet opgenomen in de themaboekjes.

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations