0840 Woorden van de Vader – Eenvoudige levenswijze – Schijngoederen

1 april 1939: Boek 17

Aan al jouw verzoeken moet worden voldaan, Mijn kind, en je zult zien en voelen, hoe innig de liefde van jouw Heiland jou omvat. Want degene, die naar Mij streeft, wordt waarlijk door Mij gegrepen en met alle liefde geleid en met zorg omringt.

Kijk, Mijn kind, het hart van de mens heeft als bestemming om Mij op te nemen, en het zal in zo’n overvloed van liefde huiveren, als Ik daarin verblijf, dat het waarlijk geen aardse vreugden meer begeert. Wanneer Ik het mensenkind dus nader, is elk verlangen naar de wereld geweken, en het leeft alleen voor Mij en Mijn liefde. In alle eenvoud verlangen naar wat jou het diepste geluk geeft, is veel waardevoller dan de voortdurende zorg om aardse verlangens. Pas als jullie rekening houden met de behoeften van je ziel, zullen jullie in overvloed hebben, wat jullie lichaam nodig heeft. En zo zegen Ik jouw toewijding aan dit werk in het bijzonder en Ik blijf steeds in jouw nabijheid om je te beschermen tegen alle vijandelijkheden van buiten.

De drang naar de waarheid zal voor degenen, die aan de vorst van de leugen vervallen zijn, altijd een ergernis zijn, omdat het in het aardse leven voor hen hinderlijk zou kunnen zijn. En ze zullen dit werk van waarheid proberen te vernietigen. Maar Ik sta je steeds terzijde en waarschuw je, waar jouw ijver je schade zou kunnen berokkenen. Ik leg jou de juiste woorden in de mond en laat je niet in gevaar komen. Want Mijn strijders staan onder Mijn bescherming en mogen zich nooit door Mij verlaten voelen.

Alle streven naar de waarheid is ook voor degenen, die zich van Mij gescheiden hebben, een doorn in het oog, en dat op zelfzuchtige gronden. Die in de eenvoudige levenswandel, die Mijn geboden van hen eisen, niet hun levensvervulling vinden en daarom een volledig andere wetgeving tot hun richtsnoer willen maken, dan wat door Mij in Mijn leer opgenomen is. En jullie mensen begrijpen maar niet, hoeveel hinderlijker de door jullie voorgenomen levenswandel voor jullie geestelijke ontwikkeling is. Jullie zien niet het nadeel voor jullie ziel, maar denken slechts aan het lichaam met dat wat hem bevalt.

Wanneer jullie nu een weg gaan, die jullie aanzienlijk op een dwaalspoor brengt, en Ik jullie niet de waarheid, die jullie de juiste weg wijst, toe zou mogen sturen, hoe zou het er dan wel met het resultaat van jullie aardse levens uit moeten zien? Het is onvergelijkelijk moeilijker om het doel te bereiken, wanneer jullie weerstand groter wordt, in plaats van haar te verminderen. Jullie verlangen zo veel, wat jullie gedachten van het zuiver geestelijke afleidt. Jullie zijn voortdurend eenzaam, ondanks alle denkbare afleiding, die de wereld jullie biedt, want al deze zaken dienen alleen het lichaam, maar nooit de ziel tot haar heil. Jullie verzwakken je weerstandvermogen en blijven geheel krachteloos, want jullie gebruiken je levensenergie voor nutteloze dingen en zijn slaaf van jullie hartstochten, in plaats van ze te beheersen. En als jullie nu de waarheid geboden wordt, smaakt ze jullie niet en jullie willen haar daarom niet horen, maar jullie zijn voor de leringen over het wereldse veel meer toegankelijk.

Denken jullie er eens een keer aan, dat jullie jezelf beroven. Dat jullie een veel mooier leven in de eeuwigheid opofferen, ter wille van de korte tijd op aarde, als jullie deze verkeerd en tegengesteld aan jullie bestemming doorgebracht hebben. En stel je dan voor, voor welke onbeduidendheden jullie de heerlijkheden in het hiernamaals vergooid hebben. En bedenk dat Ik jullie gedurende jullie leven op aarde waarlijk niet zonder waarschuwing laat om jullie juist voor deze dwaling, die zulke ernstige gevolgen tot zich trekt, te behoeden.

Waarom nemen jullie de waarheid niet aan? Waarom geven jullie de korte tijd op aarde met haar schijngoederen de voorkeur boven de eeuwigheid, die jullie de ware vervulling kan geven? Het leven is jullie door Mij gegeven, opdat het bij de juiste manier van leven jullie tot zegen strekt. En Ik Zelf geef jullie de handleiding, hoe jullie uit dit leven het grootste voordeel voor de ziel kunnen behalen. Maar degene, die slechts alleen aan het lichaam denkt, benut het geschenk uit de hemel niet, want Degene, Die jullie het aardse leven gaf, wil daardoor het eeuwige rijk voor jullie toegankelijk maken.

Amen

Vertaald door: Peter Schelling

Deze openbaring is niet opgenomen in de themaboekjes.

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations