Boek 18

book.description

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Commands
0877 Kindschap van God – Einddoel van het leven – Toestand van het licht 21 apr. 1939 58 Afdrukken
0878 Beproevingen naar gelang de rijpheidstoestand – Dieper geloof in aardse nood 22 apr. 1939 60 Afdrukken
0879 Worstelen van de ziel – Gebed – Vrije wil – Materie 22 apr. 1939 58 Afdrukken
0880 Onderzoek dit werk – Hindernis en diens verwijdering 23 apr. 1939 66 Afdrukken
0881 Woorden van de Vader – Vereniging met Hem 23 apr. 1939 63 Afdrukken
0882 Scheppingswonder – Gelijkvormige schepselen – Herhaling 24 apr. 1939 69 Afdrukken
0883 Liefde wekt op – Liefde bevrijdt 24 apr. 1939 65 Afdrukken
0884 Woorden van de Vader – Bliksemschicht – Leider 25 apr. 1939 62 Afdrukken
0885 Herkennen van de waarheid alleen mogelijk door de liefde voor God – Scherpte van het verstand 26 apr. 1939 177 Afdrukken
0886 Geestelijke afvalligheid – Zelfoverschatting – Ketenen 26 apr. 1939 182 Afdrukken
0887 Kracht van het gebed – Kracht van de liefde 27 apr. 1939 191 Afdrukken
0888 Gedachtestromen – Voorwaarden voor een gemakkelijke opname van geestelijke goederen 27 apr. 1939 177 Afdrukken
0889 Aardse gebeurtenissen – Tijdverschijnselen – Traagheid van de geest 28 apr. 1939 186 Afdrukken
0890 Blik in het hiernamaals – Geloof – Rijpheid – Vrije wil 29 apr. 1939 178 Afdrukken
0891 Geest van God – Goddelijke oerkracht – Liefde 29 apr. 1939 178 Afdrukken
0892 Wereld van vrede – Leider van het volk 30 apr. 1939 179 Afdrukken
0893 Nieuwe scheppingen – Onveranderde natuurwet – Dezelfde loop – Ritme 1 mei 1939 174 Afdrukken
0894 Nieuwe opdracht en werkzaamheid in het hiernamaals – Heerlijkheid – Liefde 1 mei 1939 176 Afdrukken
0895 Innerlijke vrede 2 mei 1939 193 Afdrukken
0896a Aanmaning tot het verspreiden van het woord van God 2 mei 1939 144 Afdrukken
0896b Aanmaning tot het verspreiden van het woord van God 3 mei 1939 143 Afdrukken
0897 Goddelijke genade 4 mei 1939 182 Afdrukken
0898 Leven zonder liefde – Vroegtijdig wegroepen 4 mei 1939 180 Afdrukken
0899 Het uur van de dood 5 mei 1939 185 Afdrukken
0900 Activiteit van de gedachten – Geestelijk goed is geestelijke kracht 6 mei 1939 173 Afdrukken
0901 Onderzoeken van dit werk – Bekwaamheid om het directe woord te ontvangen 7 mei 1939 175 Afdrukken
0902 Goddelijke bescherming – Lijdensweg – Voorspelling van het wereldgebeuren 7 mei 1939 167 Afdrukken
0903 Drager van de waarheid – Vorst van de leugen – Vergissing 8 mei 1939 172 Afdrukken
0904 Aansporing om weerstand te bieden 8 mei 1939 182 Afdrukken
0905 Opdracht, die de vrije wil van de mens vereist 10 mei 1939 170 Afdrukken
0906 Vergeving van de zonden 10 mei 1939 145 Afdrukken
0907 Gebonden wil – Wilsvrijheid 11 mei 1939 169 Afdrukken
0908 Tijden van nood van de ziel – Hulp van boven 11 mei 1939 172 Afdrukken
0909 Woningen in het huis van de Vader – Gelukstoestand – Rusteloos 12 mei 1939 178 Afdrukken
0910 Geestelijk schouwen 12 mei 1939 177 Afdrukken
0911 “Mijn rijk is van boven gekomen” 13 mei 1939 173 Afdrukken
0912 Heerschappij van het schepsel – Sterke wil 13 mei 1939 164 Afdrukken
0913 Onderzoeken van de openbaringen – Meest gelovige toewijding – Waarheid 14 mei 1939 166 Afdrukken
0914 Ketenen van de ziel – Toestand van lijden – Saulus-Paulus 14 mei 1939 165 Afdrukken
0915 Ongeloof – Chaos – Nood van de aarde – Stuurman 15 mei 1939 166 Afdrukken
0916 Mededeling van een wezen uit het hiernamaals 15 mei 1939 187 Afdrukken
0917 Geestelijke uitwisseling – Verklaringen van de vrienden in het hiernamaals 16 mei 1939 160 Afdrukken
0918 Kennis alleen is niet voldoende – Het vervullen van de geboden is nodig 16 mei 1939 163 Afdrukken
0919 Aansporing om Gods woord overal bekend te maken – Goede herder 17 mei 1939 124 Afdrukken
0920 Werkzaamheid als onderwijzer in het hiernamaals – Studie-ijver van de onvolmaakte wezens 17 mei 1939 156 Afdrukken
0921 Weergave van profetische woorden – Opdracht – Klinkende stem 18 mei 1939 162 Afdrukken
0922 Verplichte naleving van de geboden 19 mei 1939 126 Afdrukken
0923 Herkennen van de verkeerde levenswandel aanleiding tot ommekeer – Tot hulp bereidwillige wezens 19 mei 1939 132 Afdrukken
0924 Zegeningen van het diepe geloof – Vervulling van het gebed – Kennis 20 mei 1939 131 Afdrukken
0925 Zwakte van de geest – Vermindering van de bekwaamheid om te ontvangen 21 mei 1939 127 Afdrukken
0926 Via gedachten beïnvloeden door medeverantwoordelijke geestelijke wezens – Opheldering door hooggeplaatste wezens 22 mei 1939 123 Afdrukken
0927 Gebrek aan geloof – Macht van het gebed – Toeval 24 mei 1939 132 Afdrukken
0928 Geloofsstrijd – Methode – Kritiek – Bescherming door God 25 mei 1939 127 Afdrukken
0929 Ontwaken uit de geestelijke slaap – Licht – Geestelijke zon 25 mei 1939 128 Afdrukken
0930 Het mysterie van de Drieëenheid GOD de VADER - GOD de ZOON 26 mei 1939 282 Afdrukken
0931 Toppunt van zaligheid – Bevrijden van de ziel – Armen van geest 26 mei 1939 127 Afdrukken
0932 Stem van het geweten – Verlossingswerk op aarde 27 mei 1939 129 Afdrukken
0933 School van de geest – Leven op aarde als vormingsplaats 27 mei 1939 127 Afdrukken
0934 Vaderwoorden van liefde – Hoorbare stem 28 mei 1939 128 Afdrukken
0935 Engel, die door de wereld gaat – Natuurverschijnselen – Nood – Zorgen.....Gedicht 29 mei 1939 128 Afdrukken
0936 Leven – Geest uit God – Natuurwet 29 mei 1939 128 Afdrukken
0937 Waarheid – Wilskracht – Brug door de liefde 30 mei 1939 126 Afdrukken
0938 Verwaarlozing van de aardse arbeid – Traagheid – Ledigheid 30 mei 1939 127 Afdrukken
0939 Gevolgen van de geestelijke achterstand 31 mei 1939 123 Afdrukken
0940 Sterkte van het geloof – Gods hulp 1 jun. 1939 128 Afdrukken
0941 Veredeling van de medemens – Afwijzing – Uur van het besef 1 jun. 1939 126 Afdrukken
0942 Woordenschat – Zelfsuggestie – Het neerschrijven 2 jun. 1939 126 Afdrukken
0943 Onbenut aards leven – Bewuste arbeid - Toestand in het hiernamaals 2 jun. 1939 125 Afdrukken
0944 Onvergankelijke goederen – Gebed voor overledenen – Kracht van de liefde 3 jun. 1939 125 Afdrukken
0945 Botsing van de aarde met de zon – Onderzoekers – Kern van de aarde 3 jun. 1939 126 Afdrukken
0946 Zuiverheid van het hart – Geluk van de vereniging – Zwakte van het geloof 4 jun. 1939 126 Afdrukken
0947 Het uur van de beslissing – Waarschuwing om de Heer trouw te blijven 4 jun. 1939 125 Afdrukken
0948 Noodzaak van natuurrampen – Vorm geworden wil van God 5 jun. 1939 122 Afdrukken
0949 Noodzaak van natuurrampen – Strijders van God 5 jun. 1939 120 Afdrukken
0950 Voorspelling van een wereldschokkende gebeurtenis – Missie van de dienaren van God 6 jun. 1939 119 Afdrukken
0951 Het leven is een strijd – Woorden van de Vader – Twijfel 7 jun. 1939 119 Afdrukken
0952 Verschillende levensomstandigheden zijn geen belemmering voor de ontwikkeling van de ziel 7 jun. 1939 273 Afdrukken
0953 Vrijheid van de geest – Droom – Geestelijk rijk – Materie 8 jun. 1939 119 Afdrukken
0954 “Waak en bid” - Verzoekingen 8 jun. 1939 296 Afdrukken
0955 “Wordt zoals de kinderen” – De juiste verhouding tot de Vader 9 jun. 1939 130 Afdrukken
0956 Buitengewoon bewijs van genade – Aanmatiging van de onderzoekers 9 jun. 1939 121 Afdrukken
0957 Erupties – Scheppingswerk – Onderzoekers 10 jun. 1939 106 Afdrukken
0958 Staat van licht – Scheppingswerk – Schepping 11 jun. 1939 115 Afdrukken
0959 Strijd ter wille van de naam van Jezus – Wegvluchten van God – Aardse macht 11 jun. 1939 109 Afdrukken
0960 Geestelijke zon – Hemelse tuinier – Het woord van God 12 jun. 1939 108 Afdrukken
0961 Kortstondige verlangens inwerkingen van de boze macht 12 jun. 1939 110 Afdrukken
0962 Denkend bezig zijn - Hart - Hersenen 13 jun. 1939 382 Afdrukken
0963 Voorspellingen van de profeten De wederkomst van CHRISTUS 13 jun. 1939 271 Afdrukken
0964 Het jongste gericht – Goddelijke gerechtigheid 14 jun. 1939 108 Afdrukken
0965 Demonen – Verleidingen – Liefde voor de materie 15 jun. 1939 104 Afdrukken
0966 Wereldse bedrijvigheid – Geestelijk streven en de kracht daarvoor 16 jun. 1939 116 Afdrukken
0967 Zorgen van de geestelijke vrienden – Streven van de duistere machten 17 jun. 1939 110 Afdrukken
0968 Het lijden van Jezus aan het kruis - Aards lichaam 17 jun. 1939 162 Afdrukken
0969 Woorden van de Vader 18 jun. 1939 111 Afdrukken
0970 Staat van licht 18 jun. 1939 125 Afdrukken
0971 Weg naar de hoogte vol doornen – Het woord van God is een versterking 19 jun. 1939 120 Afdrukken
0972 Wereldse heerser – Diepe val is een genade 20 jun. 1939 107 Afdrukken
0973 Inhoud van de zendingen – Avondmaal 21 jun. 1939 112 Afdrukken
0974a Onvergankelijkheid - Eeuwigheid - Zelfmoord 21 jun. 1939 291 Afdrukken
0974b Onvergankelijkheid - Eeuwigheid - Zelfmoord 22 jun. 1939 293 Afdrukken
0975 Afscheiding van de vijanden van God 22 jun. 1939 114 Afdrukken
0976 Goddelijke wil – Aardse maatregelen – Al het geestelijke dient 23 jun. 1939 120 Afdrukken
0977 De staat van licht 23 jun. 1939 167 Afdrukken
0978 Gang over de aarde zonder Gods hulp 24 jun. 1939 113 Afdrukken
0979 Ontwikkelen van geestelijke vaardigheden door voortdurend te oefenen 24 jun. 1939 120 Afdrukken
0980 Geestelijke zon – Vereniging – Huwelijk met God 25 jun. 1939 150 Afdrukken
0981 Bekendmaking van een vriend in het hiernamaals 25 jun. 1939 126 Afdrukken
0982 Waarschuwing voor wereldse verleidingen – Aansporing voor dit werk 26 jun. 1939 109 Afdrukken
0983 Waarheid – Wil – Zwak geloof 27 jun. 1939 112 Afdrukken
0984 Gelovig gebed is bescherming tegen duistere machten 28 jun. 1939 55 Afdrukken