Boek 19

book.description

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Commands
0985 Werken van naastenliefde - Zonder liefde - Onder dwang 28 jun. 1939 344 Afdrukken
0986 Woorden van het eeuwige leven 29 jun. 1939 149 Afdrukken
0987 Waarheid 30 jun. 1939 141 Afdrukken
0988 “Niet zoals de wereld jullie geeft” 30 jun. 1939 141 Afdrukken
0989 Verwijzing naar ernstig lijden – Kracht van het gebed 1 jul. 1939 148 Afdrukken
0990 Gang door alle materie – Lichtwezen – Daardoor kennis 2 jul. 1939 141 Afdrukken
0991 Geestelijke rijkdom – Bewuste afwijzing van de waarheid 2 jul. 1939 142 Afdrukken
0992 Het leed van de medemensen helpen dragen Verlossingswerk 3 jul. 1939 333 Afdrukken
0993 Materialisten – Godsbegrip – Eigen wil 4 jul. 1939 138 Afdrukken
0994 Kracht van de goddelijke liefde – Tegenstand 5 jul. 1939 155 Afdrukken
0995 Dag van de scheiding – Woeden van de elementen – Natuurgebeuren 5 jul. 1939 320 Afdrukken
0996 Betekenis van de Latijnse woorden – Zwakke geestelijk staat - Nomine l’est arkanum brento 6 jul. 1939 145 Afdrukken
0997 Nieuw geestelijk rijk (opgenomen bij heftig onweer) 6 jul. 1939 149 Afdrukken
0998 Geestelijke armoede – Geestelijke rijkdom – Het afstand doen van het aardse 7 jul. 1939 148 Afdrukken
0999 Verlangen naar het goddelijke woord is de uitstroming van de liefde van God 8 jul. 1939 150 Afdrukken
1000 Motief van de naastenliefde 9 jul. 1939 108 Afdrukken
1001 Ondergeschikt maken van de wil – Inkijk in het vaderland van de geest 9 jul. 1939 131 Afdrukken
1002 Ongeloof aanleiding voor het wereldgebeuren – Laatste uitstel – Kaders 11 jul. 1939 103 Afdrukken
1003 Waarschuwing tot zelfbeheersing – Zachtmoedigheid-Verdraagzaamheid 12 jul. 1939 298 Afdrukken
1004 “Zie, Ik ben bij u alle dagen” 13 jul. 1939 268 Afdrukken
1005 Kennis uit God bestaat voort tot in alle eeuwigheid – Deelname van de zielen aan het onderricht 13 jul. 1939 100 Afdrukken
1006 De ziel kiest zelf haar verblijfplaats 14 jul. 1939 91 Afdrukken
1007 Bewijsvoering van dat, wat de mens gelooft 15 jul. 1939 104 Afdrukken
1008 Saturnus 16 jul. 1939 104 Afdrukken
1009 Informeren van de onderwijzende geestelijke wezens door hogere lichtwezens is nodig 17 jul. 1939 95 Afdrukken
1010 Veranderingen in de schepping – Catastrofen zijn nodig 18 jul. 1939 96 Afdrukken
1011 Uitvindingen - Natuurkrachten - Geloven - Natuurmachten 19 jul. 1939 282 Afdrukken
1012 Zon 20 jul. 1939 96 Afdrukken
1013 Zon 21 jul. 1939 93 Afdrukken
1014 Zon 21 jul. 1939 90 Afdrukken
1015 Zon 22 jul. 1939 90 Afdrukken
1016 Geloof en liefde voorwaarde voor inzicht en kennis 22 jul. 1939 100 Afdrukken
1017 Wereldbrand - Profetieën 22 jul. 1939 289 Afdrukken
1018 Bliksemflits – Nood en rampspoed – Heldere morgen 23 jul. 1939 94 Afdrukken
1019 Schepsel – Scheppingswerk – Mens 23 jul. 1939 93 Afdrukken
1020 Liefde – Genade – Woord – Troostrijke woorden van de Vader 23 jul. 1939 97 Afdrukken
1021 Het samenzijn in liefde maakt de aardse weg gemakkelijker 24 jul. 1939 289 Afdrukken
1022 Strijders voor het geloof – Macht van het geloof 24 jul. 1939 96 Afdrukken
1023 Wat is genade? 25 jul. 1939 287 Afdrukken
1024 Het wonder van een sterk geloof en de kracht van het gebed 25 jul. 1939 95 Afdrukken
1025 Het lijden van Jezus aan het kruis 26 jul. 1939 97 Afdrukken
1026 Onjuist denken - Het afwijzen van iets zonder ermee bekend te zijn 26 jul. 1939 279 Afdrukken
1027 Kloosterleven? 29 jul. 1939 279 Afdrukken
1028 Kloosterleven? 29 jul. 1939 285 Afdrukken
1029 “Aan Mij is de wraak” – Vergelding 29 jul. 1939 102 Afdrukken
1030 Kinderlijke verhouding – Vormgebed – Taal van het hart 30 jul. 1939 94 Afdrukken
1031 Roep van God – Aardse werkzaamheid 30 jul. 1939 95 Afdrukken
1032 Barmhartigheid voor zieken en zwakken 31 jul. 1939 139 Afdrukken
1033 Geestelijke saamhorigheid van alle scheppingswerken – Zichtbaar 1 aug. 1939 116 Afdrukken
1034 Onsterfelijkheid van de ziel – Genadeschenking 1 aug. 1939 98 Afdrukken
1035 Overwinnen van de tegenstand – Verminderen van de materie 2 aug. 1939 86 Afdrukken
1036 Levend en dood geloof 3 aug. 1939 83 Afdrukken
1037 “Niemand kan twee heren dienen” 5 aug. 1939 87 Afdrukken
1038 Woorden van de Vader – Bidden in geest en waarheid – Traditie – Vroomheid – Geloof 5 aug. 1939 92 Afdrukken
1039 Overdragen van het goddelijke woord – Kracht van het woord 6 aug. 1939 83 Afdrukken
1040 Hulp door geestelijke kracht – De Heiland gaat door alle landen 7 aug. 1939 90 Afdrukken
1041 Kring van degenen, die kennis hebben staat onder controle – Werkzaamheid van de geest 8 aug. 1939 100 Afdrukken
1042 Geestelijke leider – Waarom de schreeuw om hulp nodig is 8 aug. 1939 91 Afdrukken
1043 Weldaad van het licht van boven – Geestelijke armoede – Waarheid 8 aug. 1939 93 Afdrukken
1044 Bescherming door de Heiland – Scheiden van de wereld – Weerstanden 9 aug. 1939 90 Afdrukken
1045 Strijd tegen de materie in het hiernamaals – Hulp van boven 9 aug. 1939 89 Afdrukken
1046 Gelovige wereldse onderzoekers – Beschikkingen van God 10 aug. 1939 91 Afdrukken
1047 De boodschappen zijn in een bepaalde volgorde gegeven 10 aug. 1939 406 Afdrukken
1048 Kwelling van de naakte zielen – Plechtigheden op aarde 11 aug. 1939 89 Afdrukken
1049 Werkzaamheid in het hiernamaals – Lichtstraal 11 aug. 1939 92 Afdrukken
1050 De eeuwige Godheid 12 aug. 1939 83 Afdrukken
1051 De eeuwige Godheid 12 aug. 1939 88 Afdrukken
1052 Volledige overgave – Hoorbare stem 12 aug. 1939 84 Afdrukken
1053 God van de liefde – Geen God van de wraak en de toorn 13 aug. 1939 89 Afdrukken
1054 Bekendmakingen van de goddelijke wil – Directe en indirecte stem 13 aug. 1939 87 Afdrukken
1055 Voorspelling over een groot gebeuren 13 aug. 1939 251 Afdrukken
1056 Meester zijn over alle verzoekingen, die tegen het werk gericht zijn 14 aug. 1939 88 Afdrukken
1057 Toelichting op het ontvangen (afwijzende zuster?) 15 aug. 1939 90 Afdrukken
1058 De aard van de materie 16 aug. 1939 68 Afdrukken
1059 Zelfmoord? 17 aug. 1939 71 Afdrukken
1060 Leugen en waarheid – Schijnwereld 17 aug. 1939 97 Afdrukken
1061 Verzamelen van geestelijke goederen – Bouwwerk – Fundament 18 aug. 1939 101 Afdrukken
1062 Het geluk van het intrek nemen van de Heer in het hart 19 aug. 1939 108 Afdrukken