Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/1016

1016 Geloof en liefde voorwaarde voor inzicht en kennis

22 juli 1939: Boek 19

Degene, die in het geloof en de liefde leeft, herkent ook spoedig de grootheid, wijsheid en almacht van God. En het inzicht en begrip van degene, die er de Vader van het heelal in geest en in waarheid om vraagt, zal toenemen en hij zal alle dingen nu pas goed doorzien en begrijpen. Doordat hij gelooft en liefheeft, vervult hij de goddelijke geboden en eist door het gebed goddelijke kracht en deze zal hem spoedig gegeven worden. De levende bron van kennis opent zich voor hem en nu vloeit de goddelijke wijsheid over in het hart van de mens en stimuleert de ziel en de geest.

Het is daarentegen verspilde moeite om zich een kennis eigen te willen maken, wanneer de mens liefde en geloof uit zijn leven elimineert en niet in staat is om zich in zijn nood in het gebed aan de Schepper van de hemel en de aarde toe te vertrouwen. Diens geest is, aards gezien, veel verder gevorderd, maar juist enkel naar aards oordeel, waar de kennis in zekere zin afhankelijk gemaakt wordt van het verstandsmatige denken.

Maar deze mens weet niets en zijn bekwaamheden en vermeende kennis strekken zich enkel uit over zaken, die in het aardse leven voor de mens belangrijk lijken, maar voor het leven in de eeuwigheid zonder enige waarde zijn. En deze mens leeft lekker in overvloed op aarde en schrijft dit toe aan zijn intelligentie en zijn kracht. Maar hij bezorgt zich daardoor juist slechts een leven van welbehagen op deze aarde en kan van zijn bezit niets meenemen naar de overkant, als zijn leven aards beƫindigd is. En zijn aardse rijkdom zal door geestelijke armoede afgelost worden.

Hoor daarom weer de roep uit de hoogte: Wees gelovig en in liefde met elkaar verbonden. Beroof jullie niet van de kennis, die de Heer jullie Zelf geeft, maar neem Zijn goddelijke woord in diep geloof aan. En jullie zullen versterkt door het aardse leven gaan, gemakkelijk van haar heengaan en je eens in de eeuwigheid in geestelijke rijkdom bevinden.

En probeer binnen te dringen in de geheimen van de schepping en dat via de weg van het hart door de liefde. Alles is voor jullie gereedgemaakt. Jullie mogen je kennis steeds opnieuw verrijken en jullie moeten aan al het denken en handelen het geloof in God vooropzetten. Jullie moeten Hem door de liefde zoeken en door innig gebed om Zijn genade en liefde vragen. En jullie zullen je midden in de wijsheid bevinden.

Amen