N2 Terugkeer naar God Deel II

Themaboekje downloaden als:

 ePub    Kindle    Luisterboek  

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Extra
Onze toekomst - Verwijzingen naar de eindtijd
8535 Openbaring aan Johannes 20 jun. 1963 144  Afdrukvoorbeeld
6936 Getuigenissen van de zieners en profeten in de eindtijd 5 okt. 1957 220  Afdrukvoorbeeld
7203 Het afwijzen van het goddelijk woord vanuit geestelijke arrogantie 6 nov. 1958 223  Afdrukvoorbeeld
8691 De tegenstander wordt niet in zijn werkzaam zijn gehinderd 3 dec. 1963 238  Afdrukvoorbeeld
7672 Verre verwijdering van God - Het einde 12 aug. 1960 156  Afdrukvoorbeeld
7549 Ongeloof aan het einde 15 mrt. 1960 210  Afdrukvoorbeeld
Het beëindigen van een verlossingsperiode
8085 Vastgestelde perioden als verlossingstijdperken 22 jan. 1962 152  Afdrukvoorbeeld
8345 Nieuwe verlossingsperiode 2 dec. 1962 280  Afdrukvoorbeeld
8387 Verwijzing naar de vele noden voor het einde 20 jan. 1963 137  Afdrukvoorbeeld
8717 Hernieuwde verwijzing naar catastrofen en oorlog 6 jan. 1964 372  Afdrukvoorbeeld
Het ingrijpen der mensen in de huishouding van de natuur
6855 Verontreiniging van lucht - Water - Voedsel 23 jun. 1957 369  Afdrukvoorbeeld
1888 Teruggang van de vegetatie - Stormen - Noodweer 14 apr. 1941 367  Afdrukvoorbeeld
7423 God alleen is Heer van de schepping - Ster 5 okt. 1959 274  Afdrukvoorbeeld
8457 God alleen is Gebieder van het heelal 3 apr. 1963 232  Afdrukvoorbeeld
Geestelijke vervlakking van de mensen
6588 Logische motivering van het wereldgebeuren 5 jul. 1956 227  Afdrukvoorbeeld
8026 Geestelijk dieptepunt - Motivering van de ontbinding 25 okt. 1961 224  Afdrukvoorbeeld
8277 De tekenen van de eindtijd 20 sep. 1962 216  Afdrukvoorbeeld
De wereldbrand
1103 Het omverwerpen van aardse macht 21 sep. 1939 239  Afdrukvoorbeeld
4001 Voorspelling - Strijdbijl - Laatste fase 17 mrt. 1947 216  Afdrukvoorbeeld
6970 Stilte voor de storm - Een bedrieglijke vrede 16 nov. 1957 413  Afdrukvoorbeeld
4493 Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt 23 nov. 1948 417  Afdrukvoorbeeld
De situatie voor de natuurcatastrofe
8104 De motivering van de catastrofe 17 feb. 1962 211  Afdrukvoorbeeld
2340 Goddelijke gerechtigheid - Ingreep - Catastrofe 19 mei 1942 146  Afdrukvoorbeeld
8781 Veranderingen in de kosmos (2) 16 mrt. 1964 207  Afdrukvoorbeeld
4359 Een lichtgestalte voor de catastrofe 1 jul. 1948 204  Afdrukvoorbeeld
1153 Natuurverschijnselen - Temperatuur - Ster - Voorspellingen 30 okt. 1939 216  Afdrukvoorbeeld
4371 Aankondiging van de catastrofe (De onrust van mens en dier) 11 jul. 1948 206  Afdrukvoorbeeld
De natuurcatastrofe
6405 Veranderd sterrenbeeld 18 nov. 1955 279  Afdrukvoorbeeld
6324 De nadering van een ster 3 aug. 1955 337  Afdrukvoorbeeld
1081 Wolkenformatie aan de hemel - Jezus’ lijden en sterven 4 sep. 1939 157  Afdrukvoorbeeld
3571 "Mijn stem zal van boven weerklinken" 8 okt. 1945 128  Afdrukvoorbeeld
1538 Toedracht van de catastrofe 25 jul. 1940 329  Afdrukvoorbeeld
8549 Het vergaren van kracht voor de chaos 5 jul. 1963 250  Afdrukvoorbeeld
De gevolgen van de natuurcatastrofe
4633 De angst van de mensen - De natuurcatastrofe en de gevolgen 10 mei 1949 349  Afdrukvoorbeeld
8619 Chaos na de ingreep 17 sep. 1963 283  Afdrukvoorbeeld
3709 De missie van Mijn dienaren op aarde na de natuurcatastrofe 10 mrt. 1946 271  Afdrukvoorbeeld
7331 Ongewone hulp van God na het natuurgebeuren 10 apr. 1959 132  Afdrukvoorbeeld
3964 De voorspelling van een spoedig einde en het zwakke geloof er in 29 jan. 1947 200  Afdrukvoorbeeld
2388a De komende gebeurtenis - De ingreep van God - Tijd van nood (1) 29 jun. 1942 133  Afdrukvoorbeeld
2388b De komende gebeurtenis - De ingreep van God - Tijd van nood (2) 29 jun. 1942 132  Afdrukvoorbeeld
6590 Wereldgebeuren - Natuurcatastrofe - Geloofsstrijd 8 jul. 1956 217  Afdrukvoorbeeld
De antichrist
3672 Antichrist - Einde 31 jan. 1946 200  Afdrukvoorbeeld
4947 Antichrist - Het geloof is in gevaar 6 aug. 1950 208  Afdrukvoorbeeld
8365 De aanvallen van de tegenstander in de eindtijd 29 dec. 1962 265  Afdrukvoorbeeld
De geloofsstrijd en de voorloper van Christus
6758 Geloofsstrijd - Antichrist 10 feb. 1957 398  Afdrukvoorbeeld
4878 De voorloper van Jezus aan het einde 13 apr. 1950 261  Afdrukvoorbeeld
8815 De voorloper 19 jun. 1964 218  Afdrukvoorbeeld
4635 Geloofsstrijd - Het belijden voor de wereld - Ik zal de dagen verkorten 11 mei 1949 265  Afdrukvoorbeeld
6619 Het zich verantwoorden voor het gerecht - Openlijk belijden 12 aug. 1956 132  Afdrukvoorbeeld
3947 Aaneensluiting van verschillende geestelijke richtingen in de geloofsstrijd 29 dec. 1946 269  Afdrukvoorbeeld
7954 Gods bescherming in de geloofsstrijd 1 aug. 1961 184  Afdrukvoorbeeld
Het geestelijk dieptepunt voor het einde
3805 Geestelijk dieptepunt - Einde van een verlossingsperiode 19 jun. 1946 143  Afdrukvoorbeeld
4374 Zondvloed - Eindtijd - Wereldse vooruitgang 13 jul. 1948 204  Afdrukvoorbeeld
6629 Laatste reddingspogingen - Laag niveau van de mensen 27 aug. 1956 129  Afdrukvoorbeeld
Zichtbare verschijning van Jezus en de wegneming van de gelovigen
7944 De komst in de wolken 18 jul. 1961 190  Afdrukvoorbeeld
8743 Opheldering over de komst van de Heer 3 feb. 1964 250  Afdrukvoorbeeld
3557 Het komen in de wolken - De wegneming 24 sep. 1945 274  Afdrukvoorbeeld
Menselijke experimenten
4708 Onverantwoordelijke experimenten oorzaak van de verwoesting van de aarde 9 aug. 1949 204  Afdrukvoorbeeld
3950 Oorzaak en krachten van de ontbinding van de aarde (Atoomenergie) 2 jan. 1947 198  Afdrukvoorbeeld
4731 Experimenten aan het eind van de aarde - Het ontketenen van krachten 1 sep. 1949 264  Afdrukvoorbeeld
Het laatste oordeel - Ontbinding en verandering van de aarde
8219 Het "rechtzetten" van het geestelijke aan het eind 21 jul. 1962 284  Afdrukvoorbeeld
8112 Reiniging van de aarde 28 feb. 1962 176  Afdrukvoorbeeld
3519 Einde van de wereld - De dag van het oordeel 22 aug. 1945 202  Afdrukvoorbeeld
7297 De omvorming van de aarde 2 mrt. 1959 194  Afdrukvoorbeeld
5983 Het laatste gericht is ook een liefdedaad van God 23 jun. 1954 275  Afdrukvoorbeeld
Hernieuwde kluistering in de materie
6828 Motivering van de verwoesting en de nieuwe schepping - Hel - Verbanning 12 mei 1957 216  Afdrukvoorbeeld
8430 De hernieuwde kluistering is onafwendbaar voor de aanhangers van Gods tegenstander 5 mrt. 1963 203  Afdrukvoorbeeld
6317 Hernieuwde gevangenschap 21 jul. 1955 201  Afdrukvoorbeeld
De nieuwe aarde
8440 Het scheppen van de nieuwe aarde in een ogenblik 16 mrt. 1963 197  Afdrukvoorbeeld
5235 Zie, Ik maak alles nieuw 14 okt. 1951 200  Afdrukvoorbeeld
8429 Harmonisch leven op de nieuwe aarde 4 mrt. 1963 200  Afdrukvoorbeeld
5743 Getuigen van het einde op de nieuwe aarde voor de nakomelingen 9 aug. 1953 273  Afdrukvoorbeeld
4125 Het laatste oordeel - De vergeestelijking van de aarde 16 sep. 1947 142  Afdrukvoorbeeld
6882 Eindprofetie - Behoort u tot de mijnen? 30 jul. 1957 213  Afdrukvoorbeeld
Lot - Dood - Contact met het geestelijke rijk
7146 Iedere ziel aanvaardt bewust haar weg over de aarde 17 jun. 1958 130  Afdrukvoorbeeld
6993 Gods wegen zijn niet altijd de wegen van de mens 14 dec. 1957 205  Afdrukvoorbeeld
Het lot
7928 Motivering van smartelijke slagen van het lot 26 jun. 1961 282  Afdrukvoorbeeld
7972 Beslissing geleid door het lot of door wat we meemaken 20 aug. 1961 179  Afdrukvoorbeeld
6289 Bestuurder van het lot - God van liefde 20 jun. 1955 128  Afdrukvoorbeeld
6290 Slagen van het lot - Geneesmiddel 21 jun. 1955 401  Afdrukvoorbeeld
4296 Lot - “Vader, uw wil geschiede” 11 mei 1948 275  Afdrukvoorbeeld
Smartelijke slagen van het lot
5141 Onterecht bezwaar dat we, door het noodlot bepaald, slecht moeten zijn 31 mei 1951 205  Afdrukvoorbeeld
5503 Het verlies van aardse goederen kan geestelijke schatten opleveren 10 okt. 1952 208  Afdrukvoorbeeld
8653 Ziekten en genezing 23 okt. 1963 339  Afdrukvoorbeeld
1602 Gemoedstoestanden - Depressies - Blijk van liefde 8 sep. 1940 141  Afdrukvoorbeeld
6419 Bezetenheid 8 dec. 1955 138  Afdrukvoorbeeld
8273 Motivering van misgeboorten 15 sep. 1962 280  Afdrukvoorbeeld
0839 Misvorming en de zegen ervan 31 mrt. 1939 264  Afdrukvoorbeeld
6005 Het eigenmachtig beëindigen van het leven 19 jul. 1954 213  Afdrukvoorbeeld
8772 De vroege dood van kinderen 7 mrt. 1964 352  Afdrukvoorbeeld
3260 Vroege dood - De barmhartigheid van God - Hoge ouderdom 18 sep. 1944 280  Afdrukvoorbeeld
7543 Troostrijke woorden 9 mrt. 1960 186  Afdrukvoorbeeld
Voortleven na de dood
8059 Het geloof aan een voortleven van de ziel 9 dec. 1961 275  Afdrukvoorbeeld
1874a De onsterfelijkheid van de ziel (1) 4 apr. 1941 311  Afdrukvoorbeeld
1874b De onsterfelijkheid van de ziel (2) 4 apr. 1941 313  Afdrukvoorbeeld
6439 Denk aan het einde 30 dec. 1955 259  Afdrukvoorbeeld
De dood
6616 De vrees voor de dood 8 aug. 1956 277  Afdrukvoorbeeld
6637 De angst om te sterven - Het van tevoren schouwen in het geestelijke rijk 6 sep. 1956 346  Afdrukvoorbeeld
7161 Niets kan vergaan - De poort van de dood - Het ware vaderland 7 jul. 1958 127  Afdrukvoorbeeld
6817 De ziel wisselt van verblijfplaats - De dood van het lichaam 28 apr. 1957 421  Afdrukvoorbeeld
4033 Het uur van de dood - Verklaring voor het lijden 30 apr. 1947 436  Afdrukvoorbeeld
6042 Het uur van de dood zonder vrees - Gereedheid 4 sep. 1954 156  Afdrukvoorbeeld
6920 Het lot van de zielen in het hiernamaals 16 sep. 1957 137  Afdrukvoorbeeld
5180 Ernstige aanmaning om te denken aan het leven na de dood 29 jul. 1951 218  Afdrukvoorbeeld
De verbinding van de aarde met het hiernamaals
5640 Brug naar het geestelijke rijk - Jezus 30 mrt. 1953 140  Afdrukvoorbeeld
6682 Het verkeer met het rijk hierna 1 nov. 1956 142  Afdrukvoorbeeld
3628 Het gedachtengoed uit het geestelijke rijk 16 dec. 1945 133  Afdrukvoorbeeld
Lichtwezens
3354 Het beïnvloeden door lichtwezens door middel van gedachten 3 dec. 1944 226  Afdrukvoorbeeld
6636 Beschermgeest - Geestelijke leidsman 5 sep. 1956 190  Afdrukvoorbeeld
6737 Reddingsmiddelen van de lichtwezens 15 jan. 1957 201  Afdrukvoorbeeld
7831 Over de belichaming der lichtwezens 20 feb. 1961 215  Afdrukvoorbeeld
8788 Gods tegenstander vermomt zich als lichtengel 23 mrt. 1964 127  Afdrukvoorbeeld
8228 Onderzoek de geesten 30 jul. 1962 195  Afdrukvoorbeeld
7655 Het aanroepen van lichtwezens na een gebed tot God 25 jul. 1960 121  Afdrukvoorbeeld
7925 Het openen van de poort naar het lichtrijk door Jezus Christus 23 jun. 1961 204  Afdrukvoorbeeld
Ons ware vaderland - Terugkeer
5336 Mijn rijk is niet van deze wereld 14 mrt. 1952 402  Afdrukvoorbeeld
Het binnengaan in het geestelijke rijk
7625 Gods gerechtigheid eist genoegdoening 18 jun. 1960 181  Afdrukvoorbeeld
3969 Het lot in de eeuwigheid in overeenstemming met de wil - Materie is verkeerde liefde 6 feb. 1947 136  Afdrukvoorbeeld
8745 Een verschillend lot van de zielen na de dood 5 feb. 1964 287  Afdrukvoorbeeld
4488 Hemel en hel 17 nov. 1948 140  Afdrukvoorbeeld
De toestand der duisternis in het geestelijke rijk
3952 De staat van duisternis van de zielen in het hiernamaals en hulp van de lichtwezens 4 jan. 1947 220  Afdrukvoorbeeld
1589 Over hen die onvrijwillig voortijdig zijn gestorven - Hiernamaals 31 aug. 1940 133  Afdrukvoorbeeld
1951 Zelfmoord - Lot in het hiernamaals 13 jun. 1941 147  Afdrukvoorbeeld
8224 Het smartelijk lot van de zielen in het hiernamaals 26 jul. 1962 122  Afdrukvoorbeeld
Eeuwige verdoemenis en herbelichaming Dwaalleren
6019 Eeuwigheidsbegrip - Volmaaktheid 10 aug. 1954 158  Afdrukvoorbeeld
4602 Eeuwige verdoemenis 30 mrt. 1949 224  Afdrukvoorbeeld
8443 Niets blijft voor eeuwig onverlost achter 20 mrt. 1963 185  Afdrukvoorbeeld
7096 Verspeel niet het eeuwige leven 18 apr. 1958 246  Afdrukvoorbeeld
8495 Opheldering over herbelichaming - Jezus en verlossing 13 mei 1963 191  Afdrukvoorbeeld
4590 De leer van de herbelichaming - Dwaalleer - Hemellichamen 17 mrt. 1949 266  Afdrukvoorbeeld
De betekenis van de hemellichamen
5449 "In mijn Vaders huis zijn vele woningen" 26 jul. 1952 328  Afdrukvoorbeeld
8405 Uiteenlopende scheppingen beantwoorden aan de val van de wezens 7 feb. 1963 179  Afdrukvoorbeeld
8838 Zijn de scheppingen van geestelijke of van materiële aard? - Onderscheid tussen de hemellichamen 8 aug. 1964 202  Afdrukvoorbeeld
Voorbeden voor arme zielen
6541 De dwaalleer van de zielenslaap 6 mei 1956 209  Afdrukvoorbeeld
9014 Vragen om het toesturen van kracht voor de zielen van de overledenen 13 jul. 1965 261  Afdrukvoorbeeld
Schemertoestand in het geestelijke rijk
7418 Schemertoestand in het hiernamaals 29 sep. 1959 196  Afdrukvoorbeeld
7199 Berouw in het hiernamaals - Vooruitgang 1 nov. 1958 198  Afdrukvoorbeeld
6735 Toevoer van licht in het hiernamaals 13 jan. 1957 190  Afdrukvoorbeeld
7404 Het rijk van het licht - Jezus Christus 5 sep. 1959 129  Afdrukvoorbeeld
8400 Het binnengaan van de ziel in het lichtrijk 2 feb. 1963 190  Afdrukvoorbeeld
5365 Het weerzien in het hiernamaals - Graad van voltooiing 15 apr. 1952 263  Afdrukvoorbeeld
3670 Geestelijke scheppingen - Gelukzaligheid - “Wat geen menselijk oog ooit heeft gezien” 28 jan. 1946 125  Afdrukvoorbeeld
“Wat geen menselijk oog ooit heeft gezien”
6821 Tweeslachtige wezens - Het hiernamaals 2 mei 1957 160  Afdrukvoorbeeld
6662 Verlossende activiteiten in het hiernamaals 5 okt. 1956 196  Afdrukvoorbeeld
4871 De vereniging met God - Het doel van de mens 31 mrt. 1950 139  Afdrukvoorbeeld
De terugkeer in het vaderhuis
6823 Het terugkeren naar God vereist een serieuze wil 6 mei 1957 136  Afdrukvoorbeeld
7257 Weg der terugkeer naar God 16 jan. 1959 134  Afdrukvoorbeeld
7529 De tijdsduur van de terugkeer naar God 23 feb. 1960 121  Afdrukvoorbeeld
5733 Jezus Christus, Leidsman op de goede weg 28 jul. 1953 233  Afdrukvoorbeeld
5314 Liefde is de sleutel tot het geestelijke rijk 10 feb. 1952 215  Afdrukvoorbeeld
7455 Jezus, de goede Herder 15 nov. 1959 179  Afdrukvoorbeeld
Themaboekje downloaden als:

 ePub    Kindle    Luisterboek