Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/4493

4493 Het overlijden van een aardse machthebber - Keerpunt

23 november 1948: Boek 52

Als het nieuws over het overlijden van een aardse machthebber u zal bereiken, bent u op het tijdstip aangekomen, dat u het begin van het einde zult kunnen noemen. Dan zal de aarde een brandhaard worden, de vlammen zullen oplaaien, ongeremd zal de haat woeden en de mensheid zal door afgrijzen worden bevangen, want ze ziet geen uitweg meer uit het gevaar dat onafwendbaar is.

En nu wordt u door Mij aangespoord te spreken, want wanneer alles in oproer is, zal een grote rust zich van u meester maken, omdat u duidelijk inziet dat de tijd nabij is, waarin Ik zelf Mij openbaar en u dit dus de mensen bekend maakt die naar u luisteren. De mensen zullen zich van alle kanten omringd voelen door vijanden en daarom geen hoop hebben op een vreedzame oplossing. En daarom zal de angst buitengewoon zijn waar geen geloof aanwezig is aan die Ene die alleen helpen kan.

En zo zal men alleen letten op de gebeurtenissen in de wereld. De mensen zullen angstig trachten voor zichzelf te zorgen, omdat ze de grote aardse nood zien losbarsten. Ze zullen angstig trachten zich te verzekeren van aardse goederen en aanstalten maken om te vluchten, ofschoon het hen uitzichtloos toeschijnt. En alleen de gelovigen blijven bezonnen, en van hen bedien Ik me nu om op de medemensen in te werken die in hun ongeloof ongelukkig en vertwijfeld zijn. En Ik tracht nog eenmaal me dicht bij hen te laten brengen. Ik laat mijn dienaren praten en spreek zelf door hen woorden van liefde en bemoediging tot ze. Ik waarschuw hen om niet te vluchten en niet alleen maar voor hun lichamelijk welzijn te zorgen. Ik stel hen het uitzichtloze van hun voornemen voor de geest en vermaan hen vol te houden en hun lot in mijn handen te leggen en bijgevolg neemt alles zijn beloop.

De brand is ontstoken en zal niet meer door mensen worden gedoofd, maar Ik zelf zal hem laten doven doordat Ik er andere elementen tegenover plaats, doordat Ik zelf diegenen tegemoet treed die elkaar onderling trachten te verscheuren. En mijn stem zal van boven weerklinken. Een natuurcatastrofe zal de aarde teisteren en de strijdenden uit elkaar trekken, er zal hen een Macht tegemoet treden tegen welke geen van de strijdenden is opgewassen. Slechts enkele uren zal dit gebeuren duren, maar een totaal veranderde toestand in de wereld teweeg brengen, volledig veranderde verhoudingen en aanvankelijk onoverzichtelijke chaos, grootste aardse nood en onnoemelijk veel droefenis en nood onder de mensen.

Maar u zult dit alles moeten verdragen, want het loopt naar het einde en veel mogelijkheden om te louteren moeten nog worden verschaft, omdat de mensen allen nog maar een korte levensduur hebben en rijp moeten worden in de kortst mogelijke tijd. Het einde is nabij en zodra deze tijd begint, zult u met zekerheid ook spoedig de laatste dag kunnen verwachten en het laatste gericht, opdat vervuld wordt wat verkondigd is door woord en geschrift.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte