Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/4374

4374 Zondvloed - Eindtijd - Wereldse vooruitgang

13 juli 1948: Boek 51

Net zoals in de tijd van de zondvloed zal het ook kort voor het einde zijn. De mensen zullen verslaafd zijn aan alle wereldse geneugten en hun lichamelijke lusten en verdorvenheden botvieren. Zij zullen een zedeloze en immorele levenswandel leiden en hun gedachten niet naar boven keren, naar Hem die de Heer is van hemel en aarde, want zij zullen geen geloof meer hebben. Er zal een geestelijk dieptepunt zijn zoals nog nooit bereikt is sinds het begin van deze ontwikkelingsperiode. Honend en lasterend zullen zij tegenover de weinige gelovigen staan, hen vijandig behandelen en vervolgen en hun alles onthouden wat zij voor hun levensonderhoud nodig hebben. Zij zelf echter zullen zwelgen en brassen, leven en liefhebben, maar hun liefde zal een verkeerde, hun levenswandel een valse zijn, want het zijn duivelsdienaren die in de laatste tijd de aarde bevolken en de ontbinding van de aarde zal een einde maken aan deze toestand die geen opwaartse ontwikkeling van de mensen meer toelaat.

Het is een tijd van zondigheid zoals men zich niet erger kan indenken. God zal geheel verdrongen worden en die in Hem geloven zal men naar het leven staan. En deze tijd zal God zelf beƫindigen en de laatste dag zal plotseling en onverwacht komen, midden in de vreugderoes van de wereld waarin de mensen in de laatste tijd voortdurend leven. Daarom zal van tevoren een schijnbare opleving te zien zijn. Al het wereldse zal de mensen aangeboden worden. Het verlangen naar de wereld zal overdreven sterk zijn en gewetenloos zal een ieder zichzelf verschaffen waar zijn zintuigen naar verlangen. Het zal een strijd zijn van het sterke tegen het zwakke, en overwinnaar is hij die zonder enige liefde zich toeƫigent wat hem niet toebehoort. Want hij heeft satan zelf als weldoener die hem materieel begunstigt en tot verhoogd levensgenot aanzet.

De zonde zal de overhand nemen en het gericht zal losbreken wanneer niemand het vermoedt. Want de mensen moeten van de aardbodem gevaagd worden als zij op deze trede van ontwikkeling zijn aangekomen, omdat zij dan ware duivelsdienaren geworden zijn en God totaal verloochenen. En dan komt voor alle zondaren het uur van de verantwoording. Dan komt de dag van de gerechtigheid Gods. Dan komt de dag van het gericht voor al diegenen die aan Gods tegenstander toebehoren en de dag van de beloning voor de weinige Godsgetrouwen die standhielden en aan de verzoekingen van de wereld niet ten offer zijn gevallen, zoals het verkondigd is in woord en geschrift. Een verlossingsperiode loopt ten einde omdat de mensheid rijp is voor de ondergang.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte