110 Jezus Christus

Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek  

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Extra
5747 Het geloof in de missie van Jezus Christus - Het juiste onderricht 15. 8. 1953 2  Afdrukvoorbeeld
8634 Historische bewijzen van Jezus en Zijn werk van verlossing zijn niet voorhanden 3. 10. 1963 6  Afdrukvoorbeeld
8963 Stemmen de evangeliën overeen met de waarheid? 15. 4. 1965 6  Afdrukvoorbeeld
Afval van God en geestelijke duisternis - De reden van de missie van Jezus
7067 De scheppingsdaad van de geestelijke wezens 17. 3. 1958 9  Afdrukvoorbeeld
8702 De langzame positieve ontwikkeling van de wezens in de schepping 17. 12. 1963 3  Afdrukvoorbeeld
5802 Adam - Oer-geest - Lucifers poging - Vernielen van de vorm 9. 11. 1953 7  Afdrukvoorbeeld
6130 Motivatie van de menswording van Christus - Daad van erbarmen 9. 12. 1954 6  Afdrukvoorbeeld
De ziel en het lichaam van Jezus
6642 De ziel van Jezus 11. 9. 1956 3  Afdrukvoorbeeld
8586 Wat was het lichaam van Jezus? 14. 8. 1963 6  Afdrukvoorbeeld
8620 Aanvulling op BD. 8586 - Wat was het lichaam van Jezus? 18. 9. 1963 5  Afdrukvoorbeeld
8750 Was de ziel van Jezus al voor de menswording van God geïncarneerd? 11. 2. 1964 11  Afdrukvoorbeeld
7250 Bewijzen voor het bestaan van Jezus op aarde 8. 1. 1959 6  Afdrukvoorbeeld
De menswording van God in Jezus
8537 „God zond Zijn Zoon naar de aarde“ 22. 6. 1963 3  Afdrukvoorbeeld
8141 "En het Woord is vlees geworden!" 3. 4. 1962 9  Afdrukvoorbeeld
6719 Ik kwam zelf naar de aarde 20. 12. 1956 6  Afdrukvoorbeeld
7731 De menswording van God in Jezus 27. 10. 1960 8  Afdrukvoorbeeld
8250 God en Jezus zijn één - De menswording van God 24. 8. 1962 7  Afdrukvoorbeeld
De geboorte van Jezus
6673 Beantwoording van vragen over onbevlekte ontvangenis 20. 10. 1956 7  Afdrukvoorbeeld
6951 Jezus kwam als Redder in de nood 21. 10. 1957 10  Afdrukvoorbeeld
7237 De geboorte van Christus 24. 12. 1958 7  Afdrukvoorbeeld
7780 Het Licht daalde af naar de aarde 24. 12. 1960 8  Afdrukvoorbeeld
De kinderjaren en jeugd van Jezus
3634 „Wist u niet, dat Ik in datgene moet zijn wat van mijn Vader is?“ 23. 12. 1945 4  Afdrukvoorbeeld
5551 De wonderwerken van het kind Jezus 9. 12. 1952 6  Afdrukvoorbeeld
8486 Het leven van Jezus voor zijn leerjaren 3. 5. 1963 4  Afdrukvoorbeeld
De strijd van Jezus tegen de verzoekingen
7056 De strijd van Jezus tegen de verzoekingen 5. 3. 1958 9  Afdrukvoorbeeld
7872 De strijd van de "mens" Jezus 14. 4. 1961 6  Afdrukvoorbeeld
Jezus’ leer van de liefde en werken van liefde
4000 De inhoud van de bijbel is de leer van de liefde 16. 3. 1947 10  Afdrukvoorbeeld
6145 Jezus vernam Gods woord - Middelaar tussen God en de mensen 25. 12. 1954 3  Afdrukvoorbeeld
8454 Jezus onderrichtte op aarde de liefde 31. 3. 1963 3  Afdrukvoorbeeld
5282 Tot de zwakken, zieken en behoeftigen kwam Jezus 27. 12. 1951 5  Afdrukvoorbeeld
8308 Het werkzaam zijn van Jezus op aarde 23. 10. 1962 3  Afdrukvoorbeeld
Uittreksels uit de liefdesleer van Jezus
2147 "Wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem" 11. 11. 1941 7  Afdrukvoorbeeld
3460 Zalig zijn zij die barmhartig zijn 9. 3. 1945 4  Afdrukvoorbeeld
3624 „Word als kinderen“ 10. 12. 1945 3  Afdrukvoorbeeld
3767 "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" 11. 5. 1946 4  Afdrukvoorbeeld
3927 Verhoring van het gebed in het vaste geloof "Vader, uw wil geschiede" 2. 12. 1946 3  Afdrukvoorbeeld
4360 De gelijkenis van de goede Herder 2. 7. 1948 3  Afdrukvoorbeeld
4408 Niemand kan twee heren dienen! 18. 8. 1948 3  Afdrukvoorbeeld
4580 „Ik zal u de trooster zenden“ 5. 3. 1949 3  Afdrukvoorbeeld
4662 „Waak en bid opdat u niet in bekoring komt“ 9. 6. 1949 4  Afdrukvoorbeeld
5336 Mijn rijk is niet van deze wereld 14. 3. 1952 9  Afdrukvoorbeeld
5508 „Kom allen tot Mij“ 15. 10. 1952 9  Afdrukvoorbeeld
6968 Zoek eerst het rijk Gods 14. 11. 1957 3  Afdrukvoorbeeld
7057 „De deemoedige schenk Ik mijn genade“ 6. 3. 1958 5  Afdrukvoorbeeld
7075 „Waar twee of drie samen zijn“ 28. 3. 1958 7  Afdrukvoorbeeld
7501 „Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees“ 17. 1. 1960 4  Afdrukvoorbeeld
7702 Joh. 14:18. - "Ik wil u niet tot wezen laten worden" 17. 9. 1960 6  Afdrukvoorbeeld
8786 "Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden" 21. 3. 1964 5  Afdrukvoorbeeld
Het wijzen van Jezus op de eindtijd
2437 Voorteken voor 'n natuurverschijnsel - Vermelding door Jezus op aarde 5. 8. 1942 6  Afdrukvoorbeeld
4575 Ze aten en dronken zoals voor de zondvloed 28. 2. 1949 5  Afdrukvoorbeeld
4639 „Er zal geen steen op de andere blijven“ 14. 5. 1949 11  Afdrukvoorbeeld
5029 De krachten des hemels zullen gaan werken - Het omvergooien van de natuurwetten - De wegneming 28. 12. 1950 6  Afdrukvoorbeeld
7225 „Ik zal voor u de dagen verkorten“ 9. 12. 1958 4  Afdrukvoorbeeld
Het avondmaal van Jezus
6135 „Neem en eet“ 14. 12. 1954 3  Afdrukvoorbeeld
7120 Avondmaal - Communie - Liefde 14. 5. 1958 3  Afdrukvoorbeeld
7666 Woorden bij de aanstelling 5. 8. 1960 4  Afdrukvoorbeeld
3740 “Doe dit tot mijn gedachtenis” - Avondmaal 10. 4. 1946 4  Afdrukvoorbeeld
Jezus’ angsten en de twijfels van de discipelen
6088 Jezus was zich tevoren van Zijn werk bewust 24. 10. 1954 9  Afdrukvoorbeeld
7278 Noden en angsten van de mens Jezus 9. 2. 1959 6  Afdrukvoorbeeld
7328 Twijfel bij de discipelen bij de arrestatie van Jezus 7. 4. 1959 5  Afdrukvoorbeeld
Jezus’ lijdensweg en dood aan het kruis
5643 Goede Vrijdag - Weg naar Golgotha 3. 4. 1953 2  Afdrukvoorbeeld
6233 Lijden en sterven 9. 4. 1955 6  Afdrukvoorbeeld
7992 De vrije wil van de mens Jezus 15. 9. 1961 5  Afdrukvoorbeeld
5092 Het lijden van Christus (Goede Vrijdag) 23. 3. 1951 6  Afdrukvoorbeeld
7083 Het werk van erbarmen door de mens Jezus 4. 4. 1958 4  Afdrukvoorbeeld
7758 Woorden van Jezus aan het kruis: "Ik heb dorst" 28. 11. 1960 3  Afdrukvoorbeeld
7764 De laatste woorden van Jezus aan het kruis 5. 12. 1960 2  Afdrukvoorbeeld
8201 „Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?“ 27. 6. 1962 6  Afdrukvoorbeeld
8964 Goede Vrijdag 16. 4. 1965 3  Afdrukvoorbeeld
7668 „Het is volbracht“ 7. 8. 1960 3  Afdrukvoorbeeld
Het verlossingswerk van Jezus
6513 Verzoening van de schuld door Jezus Christus 30. 3. 1956 8  Afdrukvoorbeeld
6600 Met de kruisdood begon er een periode van verlossing 20. 7. 1956 4  Afdrukvoorbeeld
7019 Het kruisoffer werd voor tijd en eeuwigheid gebracht 17. 1. 1958 3  Afdrukvoorbeeld
8222 Jezus heeft de gerechtigheid van God genoegdoening geschonken 24. 7. 1962 4  Afdrukvoorbeeld
De verrijzenis van Jezus
5934 Opstanding 18. 4. 1954 4  Afdrukvoorbeeld
6810 Opstanding op de derde dag 20. 4. 1957 4  Afdrukvoorbeeld
7086 Door de verrijzenis van Jezus Christus heeft de dood zijn prikkel verloren 7. 4. 1958 3  Afdrukvoorbeeld
De verheerlijking van Jezus - De vergeestelijking van de ziel en het lichaam van Jezus
1739 Verheerlijking van Jezus - "Mijn Vader en Ik zijn één" 15. 12. 1940 8  Afdrukvoorbeeld
2345 Lichaam en ziel van Jezus Christus waren op God gericht 24. 5. 1942 6  Afdrukvoorbeeld
8422 Jezus is God 25. 2. 1963 4  Afdrukvoorbeeld
8574 De vergeestelijking van het lichaam van Jezus 29. 7. 1963 3  Afdrukvoorbeeld
7693 Verrijzenis en vergeestelijking van Jezus 6. 9. 1960 5  Afdrukvoorbeeld
Het afdalen van Jezus in de hel
6315 Het afdalen in de hel 18. 7. 1955 3  Afdrukvoorbeeld
6531 Het nederdalen ter helle - De vijandschap van Lucifer 25. 4. 1956 9  Afdrukvoorbeeld
6543 Afgedaald in de hel 10. 5. 1956 2  Afdrukvoorbeeld
Het verschijnen van Jezus na de opstanding
7320 Verrijzenis op de derde dag 29. 3. 1959 4  Afdrukvoorbeeld
7579 Pasen 17. 4. 1960 2  Afdrukvoorbeeld
De hemelvaart van Jezus Christus
3622 De hemelvaart van Christus - Verheerlijking 7. 12. 1945 3  Afdrukvoorbeeld
7358 De hemelvaart van Jezus 8. 5. 1959 2  Afdrukvoorbeeld
8506 Hemelvaart 23. 5. 1963 5  Afdrukvoorbeeld
Het uitgieten van de Geest
7148 Verlichting van de discipelen pas na de kruisdood van Jezus 19. 6. 1958 2  Afdrukvoorbeeld
7897 De belevenis van Pinksteren 21. 5. 1961 2  Afdrukvoorbeeld
8803 Het uitgieten van de geest over de discipelen en ook nu 16. 5. 1964 2  Afdrukvoorbeeld
De kerk van Christus
8375 De kerk van Christus in haar begin 8. 1. 1963 6  Afdrukvoorbeeld
3297 Het kwijtschelden of laten behouden van zonden - Volgelingen van Jezus 17. 10. 1944 4  Afdrukvoorbeeld
4942 „Jij bent Petrus, de rots, op jou wil…“ 27. 7. 1950 4  Afdrukvoorbeeld
8836 Handelingen der apostelen 7: 55-56 4. 8. 1964 6  Afdrukvoorbeeld
8890 Hoe lang is de leer van Christus zuiver gebleven? 5. 12. 1964 6  Afdrukvoorbeeld
De wederkomst van Christus
3768 Het tweede nederdalen van Christus 12. 5. 1946 4  Afdrukvoorbeeld
4847 Over de wederkomst van Christus 26. 2. 1950 4  Afdrukvoorbeeld
6037 De komst van de Heer is letterlijk te verstaan 29. 8. 1954 4  Afdrukvoorbeeld
Verbinding met Jezus Christus en navolging van Jezus
2304 Levensbeschouwing met Jezus Christus 16. 4. 1942 2  Afdrukvoorbeeld
3277 Heeft Jezus Christus alle mensen verlost of zijn alle mensen verlost? 2. 10. 1944 9  Afdrukvoorbeeld
5844 Erkennen of afwijzen - Jezus Christus 3. 1. 1953 7  Afdrukvoorbeeld
5847 Het geloof in Jezus Christus - Het lijden van Christus 7. 1. 1954 4  Afdrukvoorbeeld
8973 Geloof en liefde leiden naar de vereniging met God 9. 5. 1965 5  Afdrukvoorbeeld
6169 De naam Jezus overwint de duivel 19. 1. 1955 2  Afdrukvoorbeeld
7035 Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van de wil 6. 2. 1958 4  Afdrukvoorbeeld
7442 Vergeving van de zonde door Jezus Christus 31. 10. 1959 7  Afdrukvoorbeeld
8983 De weg naar het kruis moeten alle mensen gaan 26. 5. 1965 5  Afdrukvoorbeeld
3920 Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en zelfverloochening 1. 11. 1946 7  Afdrukvoorbeeld
8019 Verandering van wezen tot liefde met hulp van Jezus Christus 15. 10. 1961 3  Afdrukvoorbeeld
6363 Verbinding met Jezus Christus in elke nood 23. 9. 1955 5  Afdrukvoorbeeld
7622 Het navolgen van Jezus - Draag het kruis met geduld 15. 6. 1960 3  Afdrukvoorbeeld
5733 Jezus Christus, Leidsman op de goede weg 28. 7. 1953 3  Afdrukvoorbeeld
7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus 24. 5. 1958 3  Afdrukvoorbeeld
Verlossing door Jezus Christus in het hiernamaals
6850 Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid 12. 6. 1957 5  Afdrukvoorbeeld
7290 Overwinning van de kloof in het hiernamaals: Jezus Christus 22. 2. 1959 2  Afdrukvoorbeeld
8784 Zonder de verlossing door Jezus Christus is er geen gelukzaligheid 19. 3. 1964 5  Afdrukvoorbeeld
6700 Het verkrijgen van vrijheid in de huidige tijd tot het einde - Jezus Christus 28. 11. 1956 6  Afdrukvoorbeeld
6333 Jezus Christus betekent alles 15. 8. 1955 3  Afdrukvoorbeeld
8464 Gods opdracht, de medemensen over Jezus te onderrichten 11. 4. 1963 4  Afdrukvoorbeeld
4831 Belijden voor de wereld - Het uitspreken van de naam Jezus 6. 2. 1950 1  Afdrukvoorbeeld
Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek