110 Jezus Christus

Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek  

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Extra
5747 Het geloof in de missie van Jezus Christus - Het juiste onderricht 15 aug. 1953 393  Afdrukvoorbeeld
8634 Historische bewijzen van Jezus en Zijn werk van verlossing zijn niet voorhanden 3 okt. 1963 396  Afdrukvoorbeeld
8963 Stemmen de evangeliën overeen met de waarheid? 15 apr. 1965 398  Afdrukvoorbeeld
Afval van God en geestelijke duisternis - De reden van de missie van Jezus
7067 De scheppingsdaad van de geestelijke wezens 17 mrt. 1958 740  Afdrukvoorbeeld
8702 De langzame positieve ontwikkeling van de wezens in de schepping 17 dec. 1963 375  Afdrukvoorbeeld
5802 Adam - Oer-geest - Lucifers poging - Vernielen van de vorm 9 nov. 1953 857  Afdrukvoorbeeld
6130 Motivatie van de menswording van Christus - Daad van erbarmen 9 dec. 1954 540  Afdrukvoorbeeld
De ziel en het lichaam van Jezus
6642 De ziel van Jezus 11 sep. 1956 506  Afdrukvoorbeeld
8586 Wat was het lichaam van Jezus? 14 aug. 1963 497  Afdrukvoorbeeld
8620 Aanvulling op BD. 8586 - Wat was het lichaam van Jezus? 18 sep. 1963 386  Afdrukvoorbeeld
8750 Was de ziel van Jezus al voor de menswording van God geïncarneerd? 11 feb. 1964 726  Afdrukvoorbeeld
7250 Bewijzen voor het bestaan van Jezus op aarde 8 jan. 1959 631  Afdrukvoorbeeld
De menswording van God in Jezus
8537 „God zond Zijn Zoon naar de aarde“ 22 jun. 1963 539  Afdrukvoorbeeld
8141 "En het Woord is vlees geworden!" 3 apr. 1962 842  Afdrukvoorbeeld
6719 Ik kwam zelf naar de aarde 20 dec. 1956 387  Afdrukvoorbeeld
7731 De menswording van God in Jezus 27 okt. 1960 352  Afdrukvoorbeeld
8250 God en Jezus zijn één - De menswording van God 24 aug. 1962 992  Afdrukvoorbeeld
De geboorte van Jezus
6673 Beantwoording van vragen over onbevlekte ontvangenis 20 okt. 1956 638  Afdrukvoorbeeld
6951 Jezus kwam als Redder in de nood 21 okt. 1957 610  Afdrukvoorbeeld
7237 De geboorte van Christus 24 dec. 1958 370  Afdrukvoorbeeld
7780 Het Licht daalde af naar de aarde 24 dec. 1960 548  Afdrukvoorbeeld
De kinderjaren en jeugd van Jezus
3634 „Wist u niet, dat Ik in datgene moet zijn wat van mijn Vader is?“ 23 dec. 1945 366  Afdrukvoorbeeld
5551 De wonderwerken van het kind Jezus 9 dec. 1952 482  Afdrukvoorbeeld
8486 Het leven van Jezus voor zijn leerjaren 3 mei 1963 497  Afdrukvoorbeeld
De strijd van Jezus tegen de verzoekingen
7056 De strijd van Jezus tegen de verzoekingen 5 mrt. 1958 605  Afdrukvoorbeeld
7872 De strijd van de "mens" Jezus 14 apr. 1961 492  Afdrukvoorbeeld
Jezus’ leer van de liefde en werken van liefde
4000 De inhoud van de bijbel is de leer van de liefde 16 mrt. 1947 618  Afdrukvoorbeeld
6145 Jezus vernam Gods woord - Middelaar tussen God en de mensen 25 dec. 1954 463  Afdrukvoorbeeld
8454 Jezus onderrichtte op aarde de liefde 31 mrt. 1963 442  Afdrukvoorbeeld
5282 Tot de zwakken, zieken en behoeftigen kwam Jezus 27 dec. 1951 586  Afdrukvoorbeeld
8308 Het werkzaam zijn van Jezus op aarde 23 okt. 1962 347  Afdrukvoorbeeld
Uittreksels uit de liefdesleer van Jezus
2147 "Wie in de liefde blijft, die blijft in Mij en Ik in hem" 11 nov. 1941 381  Afdrukvoorbeeld
3460 Zalig zijn zij die barmhartig zijn 9 mrt. 1945 478  Afdrukvoorbeeld
3624 „Word als kinderen“ 10 dec. 1945 479  Afdrukvoorbeeld
3767 "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" 11 mei 1946 451  Afdrukvoorbeeld
3927 Verhoring van het gebed in het vaste geloof "Vader, uw wil geschiede" 2 dec. 1946 687  Afdrukvoorbeeld
4360 De gelijkenis van de goede Herder 2 jul. 1948 444  Afdrukvoorbeeld
4408 Niemand kan twee heren dienen! 18 aug. 1948 455  Afdrukvoorbeeld
4580 „Ik zal u de trooster zenden“ 5 mrt. 1949 347  Afdrukvoorbeeld
4662 „Waak en bid opdat u niet in bekoring komt“ 9 jun. 1949 590  Afdrukvoorbeeld
5336 Mijn rijk is niet van deze wereld 14 mrt. 1952 705  Afdrukvoorbeeld
5508 „Kom allen tot Mij“ 15 okt. 1952 700  Afdrukvoorbeeld
6968 Zoek eerst het rijk Gods 14 nov. 1957 332  Afdrukvoorbeeld
7057 „De deemoedige schenk Ik mijn genade“ 6 mrt. 1958 568  Afdrukvoorbeeld
7075 „Waar twee of drie samen zijn“ 28 mrt. 1958 450  Afdrukvoorbeeld
7501 „Ik zal mijn geest uitgieten over alle vlees“ 17 jan. 1960 457  Afdrukvoorbeeld
7702 Joh. 14:18. - "Ik wil u niet tot wezen laten worden" 17 sep. 1960 565  Afdrukvoorbeeld
8786 "Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden" 21 mrt. 1964 340  Afdrukvoorbeeld
Het wijzen van Jezus op de eindtijd
2437 Voorteken voor 'n natuurverschijnsel - Vermelding door Jezus op aarde 5 aug. 1942 717  Afdrukvoorbeeld
4575 Ze aten en dronken zoals voor de zondvloed 28 feb. 1949 461  Afdrukvoorbeeld
4639 „Er zal geen steen op de andere blijven“ 14 mei 1949 586  Afdrukvoorbeeld
5029 De krachten des hemels zullen gaan werken - Het omvergooien van de natuurwetten - De wegneming 28 dec. 1950 468  Afdrukvoorbeeld
7225 „Ik zal voor u de dagen verkorten“ 9 dec. 1958 450  Afdrukvoorbeeld
Het avondmaal van Jezus
6135 „Neem en eet“ 14 dec. 1954 345  Afdrukvoorbeeld
7120 Avondmaal - Communie - Liefde 14 mei 1958 327  Afdrukvoorbeeld
7666 Woorden bij de aanstelling 5 aug. 1960 441  Afdrukvoorbeeld
3740 “Doe dit tot mijn gedachtenis” - Avondmaal 10 apr. 1946 462  Afdrukvoorbeeld
Jezus’ angsten en de twijfels van de discipelen
6088 Jezus was zich tevoren van Zijn werk bewust 24 okt. 1954 461  Afdrukvoorbeeld
7278 Noden en angsten van de mens Jezus 9 feb. 1959 457  Afdrukvoorbeeld
7328 Twijfel bij de discipelen bij de arrestatie van Jezus 7 apr. 1959 334  Afdrukvoorbeeld
Jezus’ lijdensweg en dood aan het kruis
5643 Goede Vrijdag - Weg naar Golgotha 3 apr. 1953 467  Afdrukvoorbeeld
6233 Lijden en sterven 9 apr. 1955 585  Afdrukvoorbeeld
7992 De vrije wil van de mens Jezus 15 sep. 1961 461  Afdrukvoorbeeld
5092 Het lijden van Christus (Goede Vrijdag) 23 mrt. 1951 450  Afdrukvoorbeeld
7083 Het werk van erbarmen door de mens Jezus 4 apr. 1958 594  Afdrukvoorbeeld
7758 Woorden van Jezus aan het kruis: "Ik heb dorst" 28 nov. 1960 299  Afdrukvoorbeeld
7764 De laatste woorden van Jezus aan het kruis 5 dec. 1960 423  Afdrukvoorbeeld
8201 „Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?“ 27 jun. 1962 486  Afdrukvoorbeeld
8964 Goede Vrijdag 16 apr. 1965 340  Afdrukvoorbeeld
7668 „Het is volbracht“ 7 aug. 1960 455  Afdrukvoorbeeld
Het verlossingswerk van Jezus
6513 Verzoening van de schuld door Jezus Christus 30 mrt. 1956 968  Afdrukvoorbeeld
6600 Met de kruisdood begon er een periode van verlossing 20 jul. 1956 346  Afdrukvoorbeeld
7019 Het kruisoffer werd voor tijd en eeuwigheid gebracht 17 jan. 1958 597  Afdrukvoorbeeld
8222 Jezus heeft de gerechtigheid van God genoegdoening geschonken 24 jul. 1962 351  Afdrukvoorbeeld
De verrijzenis van Jezus
5934 Opstanding 18 apr. 1954 545  Afdrukvoorbeeld
6810 Opstanding op de derde dag 20 apr. 1957 482  Afdrukvoorbeeld
7086 Door de verrijzenis van Jezus Christus heeft de dood zijn prikkel verloren 7 apr. 1958 453  Afdrukvoorbeeld
De verheerlijking van Jezus - De vergeestelijking van de ziel en het lichaam van Jezus
1739 Verheerlijking van Jezus - "Mijn Vader en Ik zijn één" 15 dec. 1940 465  Afdrukvoorbeeld
2345 Lichaam en ziel van Jezus Christus waren op God gericht 24 mei 1942 343  Afdrukvoorbeeld
8422 Jezus is God 25 feb. 1963 555  Afdrukvoorbeeld
8574 De vergeestelijking van het lichaam van Jezus 29 jul. 1963 445  Afdrukvoorbeeld
7693 Verrijzenis en vergeestelijking van Jezus 6 sep. 1960 450  Afdrukvoorbeeld
Het afdalen van Jezus in de hel
6315 Het afdalen in de hel 18 jul. 1955 336  Afdrukvoorbeeld
6531 Het nederdalen ter helle - De vijandschap van Lucifer 25 apr. 1956 582  Afdrukvoorbeeld
6543 Afgedaald in de hel 10 mei 1956 347  Afdrukvoorbeeld
Het verschijnen van Jezus na de opstanding
7320 Verrijzenis op de derde dag 29 mrt. 1959 429  Afdrukvoorbeeld
7579 Pasen 17 apr. 1960 318  Afdrukvoorbeeld
De hemelvaart van Jezus Christus
3622 De hemelvaart van Christus - Verheerlijking 7 dec. 1945 351  Afdrukvoorbeeld
7358 De hemelvaart van Jezus 8 mei 1959 302  Afdrukvoorbeeld
8506 Hemelvaart 23 mei 1963 432  Afdrukvoorbeeld
Het uitgieten van de Geest
7148 Verlichting van de discipelen pas na de kruisdood van Jezus 19 jun. 1958 328  Afdrukvoorbeeld
7897 De belevenis van Pinksteren 21 mei 1961 327  Afdrukvoorbeeld
8803 Het uitgieten van de geest over de discipelen en ook nu 16 mei 1964 336  Afdrukvoorbeeld
De kerk van Christus
8375 De kerk van Christus in haar begin 8 jan. 1963 451  Afdrukvoorbeeld
3297 Het kwijtschelden of laten behouden van zonden - Volgelingen van Jezus 17 okt. 1944 451  Afdrukvoorbeeld
4942 „Jij bent Petrus, de rots, op jou wil…“ 27 jul. 1950 465  Afdrukvoorbeeld
8836 Handelingen der apostelen 7: 55-56 4 aug. 1964 492  Afdrukvoorbeeld
8890 Hoe lang is de leer van Christus zuiver gebleven? 5 dec. 1964 461  Afdrukvoorbeeld
De wederkomst van Christus
3768 Het tweede nederdalen van Christus 12 mei 1946 455  Afdrukvoorbeeld
4847 Over de wederkomst van Christus 26 feb. 1950 590  Afdrukvoorbeeld
6037 De komst van de Heer is letterlijk te verstaan 29 aug. 1954 471  Afdrukvoorbeeld
Verbinding met Jezus Christus en navolging van Jezus
2304 Levensbeschouwing met Jezus Christus 16 apr. 1942 333  Afdrukvoorbeeld
3277 Heeft Jezus Christus alle mensen verlost of zijn alle mensen verlost? 2 okt. 1944 702  Afdrukvoorbeeld
5844 Erkennen of afwijzen - Jezus Christus 3 jan. 1954 550  Afdrukvoorbeeld
5847 Het geloof in Jezus Christus - Het lijden van Christus 7 jan. 1954 315  Afdrukvoorbeeld
8973 Geloof en liefde leiden naar de vereniging met God 9 mei 1965 450  Afdrukvoorbeeld
6169 De naam Jezus overwint de duivel 19 jan. 1955 334  Afdrukvoorbeeld
7035 Versterking van de wil door Jezus Christus - De beoordeling van de wil 6 feb. 1958 591  Afdrukvoorbeeld
7442 Vergeving van de zonde door Jezus Christus 31 okt. 1959 562  Afdrukvoorbeeld
8983 De weg naar het kruis moeten alle mensen gaan 26 mei 1965 460  Afdrukvoorbeeld
3920 Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en zelfverloochening 1 nov. 1946 566  Afdrukvoorbeeld
8019 Verandering van wezen tot liefde met hulp van Jezus Christus 15 okt. 1961 489  Afdrukvoorbeeld
6363 Verbinding met Jezus Christus in elke nood 23 sep. 1955 557  Afdrukvoorbeeld
7622 Het navolgen van Jezus - Draag het kruis met geduld 15 jun. 1960 436  Afdrukvoorbeeld
5733 Jezus Christus, Leidsman op de goede weg 28 jul. 1953 425  Afdrukvoorbeeld
7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus 24 mei 1958 557  Afdrukvoorbeeld
Verlossing door Jezus Christus in het hiernamaals
6850 Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid 12 jun. 1957 801  Afdrukvoorbeeld
7290 Overwinning van de kloof in het hiernamaals: Jezus Christus 22 feb. 1959 439  Afdrukvoorbeeld
8784 Zonder de verlossing door Jezus Christus is er geen gelukzaligheid 19 mrt. 1964 323  Afdrukvoorbeeld
6700 Het verkrijgen van vrijheid in de huidige tijd tot het einde - Jezus Christus 28 nov. 1956 442  Afdrukvoorbeeld
6333 Jezus Christus betekent alles 15 aug. 1955 319  Afdrukvoorbeeld
8464 Gods opdracht, de medemensen over Jezus te onderrichten 11 apr. 1963 336  Afdrukvoorbeeld
4831 Belijden voor de wereld - Het uitspreken van de naam Jezus 6 feb. 1950 341  Afdrukvoorbeeld
Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek