Vyhlášky 0xxx

0xxx - 1xxx - 2xxx - 3xxx - 4xxx - 5xxx - 6xxx - 7xxx - 8xxx - 9xxx
B.D.-č. Názov Dátum Návšteva label.action
0194 SILOU Vynútené učenia.... 22 nov 1937 75
0730 Božie zákony.... hriech.... 1 jan 1939 72
0844 láska k blížnemu.... Desatoro.... 2 apr 1939 72
0865 Potlačenie túžby prospešné pre dušu.... prikázania.... zrieknutie sa.... 15 apr 1939 78
0922 Plnenie prikázaní v stave prinútenia.... 19 máj 1939 74