Vyhlášky 0xxx

0xxx - 1xxx - 2xxx - 3xxx - 4xxx - 5xxx - 6xxx - 7xxx - 8xxx - 9xxx
B.D.-č. Názov Dátum Návšteva label.action
0194 SILOU Vynútené učenia.... 22. Nov 1937 34
0730 Božie zákony.... hriech.... 1. Jan 1939 35
0844 láska k blížnemu.... Desatoro.... 2. Apr 1939 33
0865 Potlačenie túžby prospešné pre dušu.... prikázania.... zrieknutie sa.... 15. Apr 1939 39
0922 Plnenie prikázaní v stave prinútenia.... 19. May 1939 35