0844 láska k blížnemu.... Desatoro....

2 apríla 1939: Kniha 17

Prikázanie Lásky k blížnemu zahŕňa všetky požiadavky dané ľuďom a Láska k Bohu je opäť podmienená Láskou k blížnemu. Človek tak úplne splní svoju úlohu na Zemi, ak rastie v Láske k Bohu a k svojmu blížnemu a na tomto základe stavia svoj život. Kdekoľvek môže srdce v Láske prinášať šťastie, tam nepriateľ stratil moc, pretože Láska je Božského pôvodu, pôsobí šťastie a oživuje, zatiaľ čo nepriateľská sila sa snaží zničiť to, čo Láska vytvára. Nezištná Láska k blížnemu sa však vždy postará o jeho blaho, nikdy však neurobí nič, čo by mu mohlo uškodiť (Rimanom 13:10), pretože potom by to naozaj nebola pravá Láska, ak by z toho pre blížneho vznikla strata. Preto, v úmysle Božieho Stvoriteľa, ohľadne službe Lásky k blížnemu, môže byť tiež iba riadenie sa podľa Desiatich prikázaní, ktoré Pán dal ľuďom, v skutočnosti podľa bližšieho vysvetlenia jednotlivých prikázaní, z ktorých každé je samostatnou požiadavkou milovať blížneho ako seba samého, a teda v súhrne mať nezištnú Lásku k blížnemu ako základ. Rovnaký duchovný prístup môže mať tiež za následok, že všetci, ktorí sú toho istého Ducha, sa spoja v Láske, alebo že Láska, ktorá sa stala silnou v ľuďoch, sa prejavuje takým spôsobom, že človek chce dať blížnemu čoraz viacej, a to bez túžbe aby dosiahol aj najmenšiu výhodu pre seba, pretože akonáhle prevládne záujem o výhodu, aj keď malú, akékoľvek dielo Lásky k blížnemu je naďalej určitou špekuláciou (obchodom), ale nikdy nie je to, čo učil Nebeský Otec v prikázaní milovať svojho blížneho, ale je skôr celý výpočet založený na vlastnej žiadostivosti po zisku a iba v niekoľkých prípadoch bude aktívna Láska k blížnemu vykonávaná v duchu Božom, kde je človek vždy pripravený dať, ale nikdy nechce vziať alebo vlastniť.

AMEŇ

Preložila: Lorens Novosel

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.

Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu _book
 ePub  
 Kindle  
  Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška
Počúvať
stiahni ako MP3
Zobrazenie tlače
 Rukopisy

Translations