Vyhlášky 8xxx

0xxx - 1xxx - 2xxx - 3xxx - 4xxx - 5xxx - 6xxx - 7xxx - 8xxx - 9xxx
B.D.-č. Názov Dátum Návšteva Commands
8054 Je Biblia dokončená/uzavretá? 3 dec 1961 63
8082 BOH JE LÁSKA.... 19 jan 1962 61
8222 Ježiš uspokojil Božiu spravodlivosť.... 24 júl 1962 111
8233 Ježiš uspokojil Božiu spravodlivosť... 4 aug 1962 109
8235 Ľudská bytosť sa vyvinula alebo bola novým stvorením?.... 9 aug 1962 108
8251 POCHYBNOSTI O BOŽÍCH ZJAVENIACH 25 aug 1962 65
8252 Časová koncepcia evolúcie Zeme.... 26 aug 1962 101
8298 "Nebudete mať iných bohov okrem mňa...." 14 okt 1962 94
8346 ŽIVOT PODĽA BOŽÍCH PRIKÁZANÍ LÁSKY... 3 dec 1962 107
8397 Duchovný stav pred ukrižovaním.... Kniha kníh.... 30 jan 1963 109
8459 Vysvetlenie týkajúce sa pôvodného ducha a odpadnutia 5 apr 1963 102
8465 Prečo ľudstvo všeobecne nevie o Božom pláne spásy.... neodvratný/skorý koniec pozýva na vysvetlenie 12 apr 1963 108
8473 Prikázania pod nátlakom NIE sú Božou vôľou 20 apr 1963 97
8475 Boh nechce donucovanie.... Pravda oslobodzuje.... 22 apr 1963 105
8487 Falošní Kristovia a proroci.... 4 máj 1963 103
8507 Správna bohoslužba... 24 máj 1963 65
8521 Falošní Kristovia a proroci.... Charakteristika: Spása.... 7 jún 1963 99
8566 Proces stvorenia a ODPADNUTIA bytostí.... 22 júl 1963 106
8600 Ježišovo dielo spásy bolo začiatkom novej fázy v diele návratu.... 29 aug 1963 100
8613 Stvorenie je Božie dielo.... 11 sep 1963 95
8634 Historický dôkaz o Ježišovi a jeho diela Spásy neexistuje.... 3 okt 1963 97
8646 Evanjelium lásky sa musí kázať.... 16 okt 1963 104
8652 veľkosť pôvodného hriechu vyžaduje spasenie skrze Ježiša Krista 22 okt 1963 109
8678 Najdôležitejšie prikázanie musí byť splnené: Láska.... 19 nov 1963 108
8696 POZNANIE O JEŽIŠOVI KRISTOVI JE NAJDÔLEŽITEJŠIE.... 10 dec 1963 100
8712 nízka Duchovná úroveň... nedostatok lásky... sebecká láska... (Matúš 24:12) 31 dec 1963 60
8715 Často kladená otázka: Prečo Boh lásky ľudskú bytosť nechal tak trpieť? 4 jan 1964 99
8731 SKUTOČNÝ OPIS DIELA SPÁSY.... 20 jan 1964 93
8806 Poznanie pôvodného hriechu je nevyhnutné na pochopenie diela Spásy a na uznanie Ježiša Krista ako Vykupiteľa 26 máj 1964 83
8880 hriech bol v OdmietnutÍ sily lásky 8 nov 1964 100