Vyhlášky 5xxx

0xxx - 1xxx - 2xxx - 3xxx - 4xxx - 5xxx - 6xxx - 7xxx - 8xxx - 9xxx
B.D.-č. Názov Dátum Návšteva Commands
5058 zjavenie božej vôle.... prikázania lásky.... 9 feb 1951 106
5081 "VIERA HÝBE HORAMI..." (Marek 11:23) 7 mar 1951 67
5125 Proces vývoja.... zákon prinútenia.... obdobie slobodnej vôle.... 6 máj 1951 101
5153 Vykúpenie duší z priepasti cez Ježiša Krista.... iná ríša.... 17 jún 1951 103
5174 CHARAKTERISTIKA KRISTOVEJ CIRKVI, PôSOBENIE DUCHA... 19 júl 1951 57
5478 Krv Kristova.... Vina za hriech.... 2 sep 1952 116
5481 BOH... OTEC... 6 sep 1952 63
5610 Satanova povaha.... pád a vykúpenie.... 26 feb 1953 114
5612 Prvá stvorená bytosť.... nositeľ Svetla (LUCIFER).... OdpadNUTIE OD Boha. 28 feb 1953 118
5650 DUCHOVNÉ ZNOVUZRODENIE... 12 apr 1953 66
5703 Účel stvorenia.... Proces evolúcie.... 21 jún 1953 107
5710 Kniha kníh... Božie slovo... 28 jún 1953 54
5747 VIERA V POSLANIE JEŽIŠA KRISTA.... PRAVDIVÉ POUČENIE.... 15 aug 1953 119
5800 Stvorenie človeka.... Prvý hriech 31 okt 1953 103
5802 Adam.... Pôvodný duch.... Luciferov test.... Roztrhnutie formy.... 9 nov 1953 104
5824 Svetlo pravdy.... Lampy bez oleja.... Použitý odev.... 12 dec 1953 101
5833 Deň Pána.... prikázanie..? 22 dec 1953 94
5849 Prikázania lásky.... Prekonávanie sebelásky.... 9 jan 1954 110
5873 Plnenie prikázaní lásky 9 feb 1954 101
5919 dobrovoľné skutky lásky.... splnenie zákona.... 31 mar 1954 104
5978 Správne poučenie.... správna vôľa.... Prikázanie lásky.... 16 jún 1954 108
5982 Zmena pravdivého evanjelia.... nasledovníci? 22 jún 1954 110