Zošity Berthy Dudde

Berthe Dudde bolo počas jej života dovolené prijať celkovo 9030 Vyhlášok, ktoré zapísala do 92 zošitov. Niektoré z týchto dokumentov sa stratili počas nepokojov v druhej svetovej vojne.

Názov Od B.D.# Do B.D.# Číslo Preložené Sťahovanie
Kniha 5/6 0182 0260 1 / 79 1,3 % ePub Kindle
Kniha 8 0323 0376 0 / 54 0,0 % ePub Kindle
Kniha 9 0377 0442 1 / 66 1,5 % ePub Kindle
Kniha 10 0443 0495 0 / 53 0,0 % ePub Kindle
Kniha 12 0543 0585 0 / 43 0,0 % ePub Kindle
Kniha 13 0586 0636 0 / 51 0,0 % ePub Kindle
Kniha 14 0637 0683 0 / 47 0,0 % ePub Kindle
Kniha 15 0684 0751 1 / 68 1,5 % ePub Kindle
Kniha 16 0752 0800 0 / 49 0,0 % ePub Kindle
Kniha 17 0801 0876 2 / 76 2,6 % ePub Kindle
Kniha 18 0877 0984 1 / 110 0,9 % ePub Kindle
Kniha 19 0985 1062 2 / 78 2,6 % ePub Kindle
Kniha 20 1063 1168 0 / 106 0,0 % ePub Kindle
Kniha 23 1353 1442 1 / 90 1,1 % ePub Kindle
Kniha 24 1443 1519 1 / 77 1,3 % ePub Kindle
Kniha 25 1520 1623 0 / 105 0,0 % ePub Kindle
Kniha 27 1735 1834 1 / 101 1,0 % ePub Kindle
Kniha 28 1835 1969 0 / 138 0,0 % ePub Kindle
Kniha 30 2020 2133 1 / 115 0,9 % ePub Kindle
Kniha 31 2134 2274 0 / 144 0,0 % ePub Kindle
Kniha 32 2275 2419 2 / 149 1,3 % ePub Kindle
Kniha 33 2420 2576 0 / 159 0,0 % ePub Kindle
Kniha 34/35/36 2733 2776 1 / 44 2,3 % ePub Kindle
Kniha 37 2777 2932 3 / 157 1,9 % ePub Kindle
Kniha 41 3126 3179 0 / 55 0,0 % ePub Kindle
Kniha 42 3180 3275 1 / 99 1,0 % ePub Kindle
Kniha 43 3276 3355 1 / 79 1,3 % ePub Kindle
Kniha 44 3356 3452 2 / 98 2,0 % ePub Kindle
Kniha 45 3453 3578 1 / 129 0,8 % ePub Kindle
Kniha 46 3579 3686 0 / 108 0,0 % ePub Kindle
Kniha 47 3687 3768 2 / 82 2,4 % ePub Kindle
Kniha 48 3769 3821 0 / 53 0,0 % ePub Kindle
Kniha 49 3901 4052 2 / 152 1,3 % ePub Kindle
Kniha 50 4053 4176 0 / 125 0,0 % ePub Kindle
Kniha 51 4287 4419 1 / 133 0,8 % ePub Kindle
Kniha 52 4420 4547 0 / 129 0,0 % ePub Kindle
Kniha 53 4548 4679 2 / 133 1,5 % ePub Kindle
Kniha 54 4680 4803 0 / 125 0,0 % ePub Kindle
Kniha 55 4804 4913 2 / 110 1,8 % ePub Kindle
Kniha 56 4914 5021 5 / 108 4,6 % ePub Kindle
Kniha 57 5022 5135 3 / 115 2,6 % ePub Kindle
Kniha 58 5136 5294 2 / 159 1,3 % ePub Kindle
Kniha 59 5295 5404 0 / 110 0,0 % ePub Kindle
Kniha 60 5405 5509 2 / 107 1,9 % ePub Kindle
Kniha 61 5510 5608 0 / 102 0,0 % ePub Kindle
Kniha 62 5609 5758 6 / 151 4,0 % ePub Kindle
Kniha 63 5759 5858 5 / 100 5,0 % ePub Kindle
Kniha 64 5859 5962 2 / 104 1,9 % ePub Kindle
Kniha 65 5963 6077 6 / 117 5,1 % ePub Kindle
Kniha 66 6078 6188 5 / 111 4,5 % ePub Kindle
Kniha 67 6189 6284 0 / 96 0,0 % ePub Kindle
Kniha 68 6285 6422 1 / 138 0,7 % ePub Kindle
Kniha 69 6423 6504 0 / 82 0,0 % ePub Kindle
Kniha 70 6505 6589 0 / 85 0,0 % ePub Kindle
Kniha 71 6590 6672 4 / 83 4,8 % ePub Kindle
Kniha 72 6673 6794 4 / 122 3,3 % ePub Kindle
Kniha 73 6795 6867 6 / 73 8,2 % ePub Kindle
Kniha 74 6868 6999 5 / 97 5,2 % ePub Kindle
Kniha 75 7000 7101 3 / 103 2,9 % ePub Kindle
Kniha 76 7102 7245 3 / 144 2,1 % ePub Kindle
Kniha 77 7246 7327 2 / 82 2,4 % ePub Kindle
Kniha 78 7328 7461 6 / 135 4,4 % ePub Kindle
Kniha 79 7462 7548 1 / 88 1,1 % ePub Kindle
Kniha 80 7549 7672 3 / 125 2,4 % ePub Kindle
Kniha 81 7673 7797 4 / 125 3,2 % ePub Kindle
Kniha 82 7798 7911 2 / 114 1,8 % ePub Kindle
Kniha 83 7912 7986 0 / 75 0,0 % ePub Kindle
Kniha 84 7987 8040 0 / 55 0,0 % ePub Kindle
Kniha 85 8041 8108 2 / 68 2,9 % ePub Kindle
Kniha 86 8109 8219 0 / 111 0,0 % ePub Kindle
Kniha 87 8220 8324 6 / 105 5,7 % ePub Kindle
Kniha 88 8325 8424 2 / 99 2,0 % ePub Kindle
Kniha 89 8425 8521 7 / 97 7,2 % ePub Kindle
Kniha 90 8522 8624 3 / 103 2,9 % ePub Kindle
Kniha 91 8625 8718 7 / 94 7,4 % ePub Kindle
Kniha 92 8719 8811 2 / 94 2,1 % ePub Kindle
Kniha 93 8812 8928 1 / 117 0,9 % ePub Kindle
Kniha 94 8929 9030 0 / 102 0,0 % ePub Kindle