Prameň: https://www.bertha-dudde.org/sk/proclamation/0865

0865 Potlačenie túžby prospešné pre dušu.... prikázania.... zrieknutie sa....

15 apríla 1939: Kniha 17

Pôsobiť proti Božskej vôli nemôže nikdy slúžiť v prospech duši, hoci to aj prospieva telu. A preto Božské prikázania takmer vždy sú obmedzením lahodného pozemského života; oni vždy budú od človeka požadovať určitú zdržanlivosť alebo vzdanie sa, a preto si len zriedka nájdu schválenie tam, kde sa človek bude snažiť naplno využívať pohodlie svojho života. Ale nepochybne je to pre dušu požehnaním, keď sa plnia prikázania, zatiaľ čo je telesné pohodlie zanedbávané. Duša sa snaží odhodiť všetko, čo jej prekáža a v slobodnom stave cíti sa nevysloviteľne dobre, čo však pre telo nie je prospešné počas pozemského času, pretože všetky výhody duše majú iba čisto duchovný účinok, a preto ich nemôže pozemské telo vnímať. Preto musí byť život duše úplne oddelený od zmyslového života tela.

No každé zváženie tela však bude dušu do určitej miery poškodzovať, pretože ak je uspokojená pozemská túžba tela, matéria sa množí, a tým aj otroctvo, v ktorom duša stále trpí. A človek by sa mal uvoľniť z matérie, mal by sa vyhýbať a popierať telu všetko, aby bol oslobodený od matérie, ktorá ho držala v zajatí tisícročiami. Kto to vezme do úvahy, bude tiež schopný zmerať nebezpečenstvo, ktoré spočíva v naplnení pozemských túžob.... On použije všetkú silu, aby mohol odolať túžbe tela, a pomôže duši v jej súžení a bude jej k pomoci v jej vyslobodení od matérie.

V každej situácii pozemského života sa človek prirodzene snaží využiť pre seba tú najväčšiu možnú výhodu, on sa predovšetkým snaží, aby si svoj život na Zemi učinil únosným a nevidí nebezpečenstvo, ktoré spočíva práve v takomto úsilí. Keby chcel najprv brať do úvahy svoju dušu a zvážiť pre ňu možné následky, určite by pre neho bolo oveľa ľahšie vzdať sa nejakých pozemských výhod a nasmerovať sa ohľadom potreby svojej duše.

Ak však človek venuje malú alebo žiadnu pozornosť všetkým duchovným myšlienkam, bude sa zaujímať iba o to, aby urobil svoj pozemský život čo najpohodlnejším a bezstarostným, kým inak odmietne všetko duchovné podľa nesprávneho názoru, že je tým zbavený akejkoľvek zodpovednosti. Preto je aj usilovná práca mimozemských bytostí vždy zameraná na vzdelávanie ľudí o skutočnom osude človeka. Keď sa to stane človeku zrejmé, uvidí výhodu pre dušu v potláčaní vlastných túžob, bude viac pracovať práve pre duševné zdravie, v rovnakom rozsahu stratí túžbu po svete a kvôli svojej duši vzdá sa aj túžob k napĺňaniu svojích želaní....

AMEŇ

Preložila Lorens Novosel