Prameň: https://www.bertha-dudde.org/sk/proclamation/0922

0922 Plnenie prikázaní v stave prinútenia....

19 mája 1939: Kniha 18

Božie prikázania ležia pred vami jasné ako slnko.... Nie je potrebné žiadne ďalšie vysvetlenie, ako to, že sa vám Moja vôľa oznamuje kdekoľvek ju chcete počuť. Žiadna bytosť nemá moc žiadať si zastaviť hlas vo vás, budete ho vnímať znova a znova a on vám bude dávať správne pokyny, ako máte žiť podľa Božej vôle. Ak však človek sám prispieva k umlčaniu tohto hlasu vo svojom vnútri, potom je opäť jeho vôľa tá, ktorá koná proti Mojim prikázaniam. Pretože každý môže žiť v Božskom poriadku, ak to naozaj chce.... Iba vôľa je rozhodujúca, ale ona je úplne slobodná, takže nasledovaniu Mojich prikázaní v určitom nútenom stave nemôže mať žiadnu hodnotu, ktorú u Mňa najde ich dobrovoľné dodržiavanie. Existuje teda obrovský rozdiel, či pozemské dieťa formuje zo seba poslušnú, pokornú bytosť, ktorá miluje Boha nadovšetko, alebo či je také prispôsobenie vyvolané namáhavim stavom prinútenia, no vtedy aj to druhé potom bude potešením pred Mojími očami, iba keď Mi pozemské dieťa úplne dobrovoľne prinesie v ústrety svoje srdce.... keď donucovacie opatrenia do určitej miery pomohli dosiahnuť, aby bol rozpoznateľný správny vzťah dieťaťa k Otcovi, a teraz sa snaží z vlastnej iniciatívy o hlboké spojenie so svojím Stvoriteľom a Vykupiteľom. Mať na pamäti tento správny vzťah je prvé a najdôležitejšie prikázanie.... Dieťa, ktoré hľadá svojho Otca, tým už vyznáva svoju vôľu, že Mu chce slúžiť, a preto neodmieta vyhovieť všetkým Otcovým prikázaniam. Ono bude nenávidieť všetko, čo hreší proti Božským prikázaniam.... Preto je nevýslovne cenné pokorne sa podriadiť Božej vôli, aby Vyhlášky o tejto vôli.... Božie slovo.... prijalo.... Človek je slobodný to urobiť, takže to nie je prikázanie samé osebe, ale nepopierateľné požehnanie.... A tak Ja všetkým ľuďom vždy odovzdávam iba Moju vôľu, ale im neprikazujem.... Čo on robí, mal by to urobiť dobrovoľne z Lásky ku Mne az vlastnej potreby zostať v Božskom poriadku. Dané sú mu pokyny, ako by mal plniť Moju vôľu a ktorá je správna cesta ku Mne, k Pravde a k večnému životu.... Nemôže mať však význam to, čo vás okráda o vnútornú slobodu.... Duch Lásky musí byť vo vás aktívny.... dovoľte mu aby sa rozvinul vo vás, potom budete žiť úplne podľa Mojej vôle, potom bude pre vás ľahké plniť Moje prikázania, tj aby ste žili úplne podľa Mojej vôle, potom urobíte všetko, čo vám predpíše cirkev, ale nie preto, že vám to ona predpisuje, ale preto, že chcete slúžiť Mne, a preto je správne všetko, čo robíte z Lásky pre Mňa.... A bez hodnoty je všetko, čo je len splnením vašej povinnosti, ale chýba Láska ku Mne. Budúcnosť vás naučí, aké opatrenia budú prijaté na to, aby otriasli cirkvou. Ten, kto stojí pri Mne, bude stále stáť ako skala uprostred vĺn, pretože on nestratí nič, pretože to, čo nesie vo svojom srdci, nemôže mu byť vziate.... ale ten, ktorý bol iba slovom Môj sledovateľ, nestály a bez vonkajšej ochrany bude odfúknutý ako plevy vo vetre. Všetko mu bude znieť prázdno, pretože jeho srdce bolo ďaleko odo Mňa, hoci on z povinnosti splnil to, čo podľa zákona bolo považované za Božie prikázanie. Vezmi na vedomie toto a neobťažuj svoju dušu. Vyjadrenia Mojej vôle vám majú byť ponúkané tak jasne ako slnko, aby ste sa nenechali oklamať ohľadom Mňa a Mojej Láske.

AMEŇ

Preložila Lorens Novosel