Vyhlášky 6xxx

0xxx - 1xxx - 2xxx - 3xxx - 4xxx - 5xxx - 6xxx - 7xxx - 8xxx - 9xxx
B.D.-č. Názov Dátum Návšteva Commands
6036 NIE JE ROZHODUJÚCI LEN SKUTOK, ALE VÔĽA... 28 aug 1954 64
6038 NOVÉ ZJAVENIA... DôVOD... BIBLIA... 30 aug 1954 61
6054 OSUD NA DRUHEJ STRANE ZODPOVEDÁ MYŠLIENKÁM A ŽELANIAM NA ZEMI 16 sep 1954 65
6070 "Nebudeš mať iných bohov okrem mňa...." 5 okt 1954 122
6086 poZemská úloha: Plnenie prikázaní lásky.... 22 okt 1954 111
6087 Pôvodný hriech.... vyžarovanie lásky.... Ježiš Kristus.... 23 okt 1954 104
6118 DUCH LÁSKY CHRÁNI PRED POKUŠENÍM A PRED BOŽÍM PROTIVNÍKOM 24 nov 1954 59
6130 Dôvod Kristovho narodenia.... čin milosrdenstva.... 9 dec 1954 115
6156 „nezabiješ....“ 6 jan 1955 107
6295 vývoj Zeme a človeka.... 26 jún 1955 110
6610 NEVYHNUTNE JE potrebné ohlasovať Ježišovo EVANJELIUM lásky.... 31 júl 1956 105
6611 O KRSTE 2 aug 1956 59
6618 Božia vôľa.... Ľudské prikázania.... 10 aug 1956 108
6621 Vynútené činy sú pre večnosť BEZCENNé.... 14 aug 1956 105
6695 POUČENIE ZVNÚTRA... (Ján 14:15-26) 21 nov 1956 61
6702 Boh hodnotí iba vôľu.... najVnútornejší pocit.... 30 nov 1956 106
6719 „Prišiel som na svet....“ 20 dec 1956 116
6751 Každý človek vie o Božích prikázaniach lásky.... 1 feb 1957 105
6800 OTEC-DIEŤA VSŤAH S BOHOM 7 apr 1957 57
6813 Plnenie ľudsky nariadených prikázaní nenahradí skutky lásky 23 apr 1957 104
6825 Význam prikázaní lásky a ICH naplnenia.... 9 máj 1957 99
6850 Ježiš Kristus otvára brány do večného života.... 12 jún 1957 111
6852 “NA POČIATKU BOLO SLOVO.... “ 15 jún 1957 62
6860 nejestvuje oslobodenie bez Ježiša Krista.... 29 jún 1957 101
6938 Nedovoľte aby obeť na kríži bola márna.... 7 okt 1957 96
6950 iba „Láska“ otvára vedomosti.... Ľudské prikázania nepodstatné.... 20 okt 1957 101
6973 Boží plán Spásy.... Pôvodný hriech.... Adamov pád.... Dielo vykúpenia.... 20 nov 1957 103
6985 EŽIŠOVO DUCHOVNÉ POSLANIE.... 5 dec 1957 103
6988 Agónia bytostí bez sebavedomia.... Rim. 8, 19:22.... 8 dec 1957 102