6800 OTEC-DIEŤA VSŤAH S BOHOM

7 apríla 1957: Kniha 73

Vy vstúpite do správneho vzťahu so Mnou vtedy, keď vo Mne uvidíte svojho Otca a nielen svojho Boha a Stvoriteľa od večnosti... Lebo chcem, aby ste sa stali deťmi, ktoré sa s Láskou zveria svojmu Otcovi; Nechcem, aby sa Ma len báli a uctievali, ale chcem, aby ste Ma z celého srdca milovali, aby Som vás mohol potešiť Mojou nekonečnou Láskou. Chcem dosiahnuť skutočný vzťah medzi otcom a dieťaťom, pretože tento je podporovaný Láskou ku Mne. Keď Som vás stvoril, mohol som vás iba zovňajšiť (vyjadriť zo seba) ako stvorené bytosti, aj keď Som vás vybavil všetkými darmi v najvyššej miere... Skutočne Som vás dokázal preniknúť Mojou horiacou, všetko pohlcujúcou Láskou, ale bol som znemožnený prinútiť vás, aby ste prijal túto Lásku a odpovedali na ňu rovnako, pretože takáto opätovaná Láska by mi nemohla byť taká príjemná ako Láska, ktorá Mi je úprimne odovzdaná od Mojho dieťaťa... Iba Láska, ktorá Mi je darovaná zo slobodnej vôle, prináša šťastie a Ja neustále pozývam svoje živé stvorenia na Zemi, aby Mi poskytli tento druh Lásky, pretože táto Láska bude mať za následok aj ich nepredstaviteľnú blaženosť. Bytosti, ktoré dobrovoľne zostali pri Mne, keď došlo k veľkému pádu pôvodne stvorených bytostí, možno určite nazvať aj nepredstaviteľne šťastnými, pretože sú neustále preniknuté Mojou Láskou, a tak aj same žiaria Láskou... Napriek tomu stupeň Lásky a blaženosti medzi nimi a Mojimi pravými deťmi sa líši, ale tí prví môžu stále dosiahnuť tento stupeň, ak sa tiež dobrovoľne vydajú na cestu, ktorá im umožňuje stať sa deťmi Božími... cestou na Zemi za účelom misie... V takom prípade sa aj oni na začiatku považujú, ako každá iná osoba, za Božie „živé stvorenia“ a musia z vlastnej vôle nadviazať vzťah „dieťaťa s jeho Otcom“. Každý človek je toho však schopný, každý človek sa musí len odovzdať Sile, ktorú môže uznať za Boha a Stvoriteľa, ak má v sebe dobrú vôľu...

Výsledkom oddanosti človeka k tejto Sile je, že „Otec“ uchopí Svoje dieťa a pritiahne ho k Sebe. Potom dieťa stratí všetok ostych, všetok strach z Neho, potom príde s dôverou ku Mne a začne Ma milovať láskou dieťaťa, ktoré cíti úzke puto so svojím Otcom, ale ktoré sa Mu tiež s hlbokou pokorou podriaďuje. ktoré Ho nechce zarmútiť, ale túži po Jeho Láske, inak ono nie je šťastné... Potom budú všetky jeho myšlienky a úmysly naklonené ku Mne a doterajšie odlúčenie bude zrušené, vtedy sa Moje 'živé stvorenie' stáva Mojím „dieťaťom“ a cieľ, ktorý Som si stanovil, keď Som ho vytvoril, bude dosiahnutý. A cieľ, ktorý vám bol daný pre váš život na Zemi, je nadviazať so Mnou tento skutočný vzťah Otec-diaťa... Pokiaľ som len váš Boh a Stvoriteľ, ktorého si určite vážite a ktorého sa bojíte, budete stále veľmi vzdialení odo Mňa, lebo vám vtedy stále bude chýbať ten správny druh Lásky, ktorý vás pobáda ku Mne a tiež pozná Otca vo Mne... Moje osvietenie Lásky vás ešte nemôže ovplyvniť do takej miery, aby roznietilo vašu Lásku, aby tá Láska usilovala o Lásku. Láska dieťaťa k 'Otcovi' je iná Láska, než akú cítite k svojmu Bohu a Stvoriteľovi. Pravá Láska vždy hľadá zjednotenie a zjednotenie so Mnou bude vždy o jednote dieťaťa so svojím Otcom, pretože Ja Som, koniec koncov, váš Otec, z ktorého Lásky ste vzišli... A keď si vytvoríte správny vzťah, budete tiež vedieť, ako blízko Som k vám a ako veľmi sa podieľam na každej skúsenosti Svojho dieťaťa, dokonca aj na tej najmenšej... A vy sami prídete ku Mne s najmenšou prosbou, pretože stratíte všetku plachosť voči Tomu, ktorého milujete a ctíte si ako svojho Otca... pretože sa Mu odovzdávate s detskou dôverou a táto Láska nemôže zaprieť samú seba, neustále bude robiť radosť dieťaťu, ktoré našlo cestu domov k Otcovi a je Mu oddané v horlivej Láske.

AMEŇ

Preložila: Lorens Novosel

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.

Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu _book
 ePub  
 Kindle  
  Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška
Počúvať
stiahni ako MP3
Zobrazenie tlače
 Rukopisy

Translations