7788 Duchovný nátlak....

4/1/1961: Kniha 81

Moja vôľa je, aby sa váš duch slobodne rozvíjal, aby ste nepodliehali žiadnemu duchovnému nátlaku, pretože on brzdí váš rozvoj a nikdy vás nebude viesť k dokonalosti. Ja môžem hodnotiť len to, čo urobí vaša slobodná vôľa, čo robíte z Lásky ku Mne a k svojmu blížnemu, čo zo žiadnej strany nie ste nútení robiť....

Ale ak máte prikázania s prísľubmi odmeny alebo hrozbou trestu.... či už pozemského alebo duchovného.... vtedy každé dielo, každé splnenie prikázaní nemá pre dušu žiadny význam. Pretože život na Zemi je o slobodnom rozhodnutí vôle človeka, čomu sa však zabráni, ak bude človek vystavený nátlaku. A to sa deje zo strane cirkevných vodcov, keď je človek nútený vstúpiť do určitého systému, keď sa od neho požaduje konanie, ktoré nemá žiadny vplyv na dušu človeka, ktoré je bezcenné práve preto, lebo vôľa sa tým stáva neslobodnou.

Slobodu vôle kladiem nado všetko, pretože by sa ona mala prejaviť v tuzemskom živote.... Vôľa človeka by mala byť schopná vyvoliť si v každom smere bez toho, aby sa jej bránilo. Preto by ste mali mať možnosť uveriť alebo odmietnuť duchovné učenia, tak ako to slobodná vôľa vo vás považuje za správne, ale mali by ste sa z vlastnej iniciatívy pokúsiť zistiť, čo sa vám zdá, že je dôveryhodné.... Mali by ste sa tiež zoznámiť s najrôznejšími učeniami, a potom sa sami rozhodnúť; mali by ste si svoju dušu formovať úplne slobodne, tj. pomôcť jej aby dosiahla najvyššiu možnú zrelosť.... A podarí sa vám to iba skrze Lásku....

Dal Som vám prikázania Lásky, ale aj napriek tomu nemôžete byť nútení milovať, vždy to bude záležitosť vašej vlastnej vôle, ale tiež aj jediný spôsob, ktorý vedie k pravej viere a k vašej dokonalosti. A ak sa vy, ľudia, na cirkevné organizácie pozeráte na tento spôsob, vyberte tú, ktorá vám zaručuje slobodu myslenia.... Otestujte všetky duchovné smery a pripojte sa k tomu, ktorý vám umožňuje slobodu, ktorá si nevyžaduje nič iné ako živé spojenie so Mnou ako vaším Bohom a Stvoriteľom, Ktorý sa vám chce zjaviť ako Otec....

Pripojte sa ku „Kristovej Cirkvi“, ktorú On Sám založil na Zemi, ktorá od vás vyžaduje iba jednu živú vieru, ktorá sa získava prostredníctvom Lásky.... Vtedy budete mať tiež zaručenú úplnú slobodu vo vašom myslení, pretože Ja presne viem, že vy dosiahnete správne myslenie, keď žijete Lásku, keď spĺňate iba tieto dve prikázania Lásky, ktoré vám dávajú Pravdu a spoznanie, a vtedy premýšľate v slobodnej vôli a konáte tak, ako je to spravodlivé pred Mojimi očami....

Pretože ak máte Lásku, tak naozaj nepotrebujete byť podnecovaní k vaším skutkom sľubami odmeny alebo hrozbami trestu, pretože budete žiť životom Lásky podľa Mojej vôle a napriek tomu sa v sebe budete vždy slobodne rozhodovať, pretože vtedy vás motivuje Láska vo vás, ktorá je slobodná, ale ktorá vás učiní tiež nevýslovne šťastnými, ktorá vám dáva živú vieru, ktorá je sila sama osebe a spája vás najintímnejšie (najdôveryhodnejšie) s vaším Otcom od Večnosti....

A potom budete tiež schopní spoznať každú doktrínu viery ako Pravdu alebo omyl, a budete sa vždy obracať iba ku Mne, ako Večnej Pravde a túžiť aby ste odo Mňa boli správne poučení.... Vtedy je váš pozemský život slobodný, nejednáte v nátlaku, ku všetkému, čo chcete, o čom premýšľate, alebo čo robíte, poháňaní ste Láskou ku Mne a k svojmu blížnemu.... A vtedy môžete tiež dosiahnuť dokonalosť, ale toto nie je nikdy možné pod duchovným nátlakom....

AMEŇ

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.

Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu _book


  Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška
Počúvať
stiahni ako MP3
Zobrazenie tlače
 Rukopisy