4982 Siedme a ôsme prikázanie....

15/Oct/1950: Kniha 56

Pre moje dieťa, ktoré mi slúži s oddanosťou a vytrvalosťou, ďalšie znamenie Mojej Lásky a milosti: Dostalo sa vám tiež prikázanie: „Neukradneš.“ Ak vezmete čokoľvek, čo mu patrí, očividne zanedbávate prikázanie Lásky k vášmu blížnemu. Mali by ste rešpektovať majetok svojho blížneho, ba dokonca ho chrániť pred jeho nepriateľmi, inak necítite Lásku k nemu, ktorú od vás vyžadujem. Mali by ste milovať svojho blížneho ako samého seba.... a budete vďační každému, kto rešpektuje váš majetok; preto by ste mali urobiť to isté, aby ste tiež získali Lásku vášho blížneho. Čokoľvek získate nezákonne, nebude mať za následok žiadne požehnanie pre vás, skôr vás zaťaží a pritlačí vašu dušu, ktorá chce stúpať. Neukradneš.... To sa netýka iba pozemských vecí, ktoré by ste nemali brať od iných ľudí. Môžete mu tiež spôsobiť duchovnú škodu tým, že mu odmietnete dať to, čo prospieva jeho duši a čo Moja milosť dáva všetkým ľuďom a čo mu môže dať každá z jeho blížnych ľudských bytostí. Takže každý, kto vlastní duchovné bohatstvo, to dostal odo Mňa.... Avšak aj váš blížny má rovnaké právo podieľať sa na ňom.... a toto právo by ste nemali obmedzovať tým, že mu odoprete veci, ktoré sú tiež určené pre neho. V takom prípade viac ako menej beriete to, čo mu patrí, aj keď ho ešte stále nezískal. Vaše správanie potom neodhalí žiadnu Lásku k vášmu blížnemu a ešte menej Lásku ku Mne, vášmu Bohu a Stvoriteľovi večnosti. Toto prikázanie sa preto vzťahuje na každé zníženie duchovného alebo pozemského bohatstva a akákoľvek nedbanlivosť Lásky k iným ľuďom sa odzrkadlí na vás samých, ktorí budete prijímať tak, ako dávate, a ktorí stratíte to, čo beriete od iných ľudí. A tak duchovne a pozemsky dostanete odmenu, ktorú si zaslúžite....

A v rovnakom duchu by ste mali pochopiť nasledujúce prikázanie: „Nevydáš falošného svedectva proti svojmu blížnemu.“ Vaše ústa by mali vždy hovoriť úprimnú Pravdu, nikdy by ste nemali poškodzovať povesť svojho blížneho, jeho postavenie medzi svojimi blížnymi ľudskými bytosťami, hovorením lži. Akékoľvek ohováranie je hriechom proti tomuto prikázaniu, pričom každým klamstvom osoba spôsobuje škodu iným ľuďom a koná bezcitne a nespravodlivo, za čo on musí byť zodpovedný. Keď vás požiadajú, aby ste svedčili svojmu blížnemu, buďte k nemu pravdiví a plní Lásky. Pokúste sa pochopiť jeho chyby a láskavo ho upozornite na ne, ale nevyužívajte jeho slabosti tým, že sa ho pokúsite potlačiť pre svoj osobný zisk. Môžete druhého poškodiť bezohľadným (unáhleným) slovom a prebudiť v ňom pomstichtivé myšlienky, ktoré potlačia všetkú Lásku a urobia osobu hriešnou. Určite by ste mali zostať pravdiví, preto by ste nemali chváliť osobu, ktorá toho nie je hodná a čo by bolo v rozpore s vašim presvedčením a svedomím, ale stráňte sa každého činu neľútosti, stráňte sa každého ponižovania iných ľudí, pre svoj vlastný prospech. Akýkoľvek úsudok o vašom blížnom, ktorý nezodpovedá Pravde, je zjavným porušením tohto prikázania, pretože mu chýba všetka Láska a neprináša vám, ľuďom, nijakú česť. Každá lož musí byť odsúdená, ale ak je zrejmé, že má za cieľ poškodiť inú osobu, stáva sa dvojitým hriechom, hriechom proti inej osobe a hriechom proti Mne, Ktorý Som Sám večná Pravda.... Je to porušenie proti prikázaniu Lásky ku Mne a k vášmu blížnemu....

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.


Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu 56

Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška

Počúvať
stiahni ako MP3

Zobrazenie tlače
Rukopisy