7608 LÁSKA A UTRPENIE OČISŤUJÚ DUŠU...

26 mája 1960: Kniha 80

Láska a utrpenie očisťujú ľudskú dušu, Láska a utrpenie sú prostriedky očisty, ktoré robia dušu priepustnou pre svetlo, ktoré z nej odmietajú všetky nečistoty a formujú dušu tak, aby mohla vstúpiť do ríše svetla bez toho, aby musela zmiznúť od svetelného žiarenia, ktoré by na ňu pôsobilo. Takúto očistu duše mohla dosiahnuť jedine Láska, keďže Láska je žiarivé svetlo, ktoré požiera všetko, čo je jej vystavené, takže zostáva len duchovná substancia, ktorá ako dokonalá bytosť kedysi pochádzala od Boha. Láska samotná by teda priniesla zmenu duše, aby táto úplne zduchovnená a jasná mohla vstúpiť do duchovnej sféry. Lásku však ľudia nepraktikujú v takej miere, ktorá by viedla k takejto premene duše... A preto Lásku musí sprevádzať utrpenie, ktoré je tiež istým prostriedkom na jej očistenie. A preto musí človek pokorne a mierne znášať utrpenie, aby sa duša mohla úspešne úplne očistiť a stať sa duchovne priehľadnou a svetlopriepustnou bytosťou. A preto aj vy potrebujete žehnať utrpeniu a prijať ho ako dar milosti z Božej ruky. Neviete nič o účinku Lásky a utrpenia, naozaj sa vám stále znova a znova prezentuje, aký úspech môžete dosiahnuť, ak budete žiť v Láske a trpezlivo znášať utrpenie, ktoré je vám určené na pozemský čas. Ale toto poznanie si nevážite, ste neopatrný v praktikovaní Lásky a často sa sťažujete, keď vás tlačí utrpenie... Chcete to zo seba striasť, nie ste pripravení dobrovoľne znášať utrpenie, takže vaša duša potrebuje dlhý čas, aby sa úplne očistila, čím ona to na Zemi často nedosiahne a potom vstúpi do nadpozemského kráľovstva bez toho, aby bola dostatočne pripravená... Na Zemi ešte nebola celkom očistená, a preto cez ňu nemôže tak ľahko žiariť jasné svetlo, pre nečistoty, ktoré znovu a znovu zatemňujú svetlo a opakovane bránia tomu, aby sa ju dotkli svetelné lúče Lásky, ktoré vždy rozhodujú o jej blaženosti. Láska a utrpenie sú v pozemskom živote nevyhnutné, pretože pomáhajú duši dozrieť... Mieru utrpenia si však duša môže kedykoľvek znížiť, ak vo väčšej miere praktizuje Lásku, ak je jej miera Lásky taká vysoká, že všetky nečistoty duše sú rozložené cez Lásku... ak teda cez Lásku prebehol proces premeny a duša je úplne očistená, keď sa oddelí od tejto Zeme. Ale za blažene šťastného možno považovať človeka, ktorého ani utrpenie nedokáže zraziť, keďže duša odmieta stále viac nečistôt a slobodne prijíma stále viac svetla, ktoré cez ňu môže teraz žiariť už na Zemi a ktoré potom rozhoduje o jej blaženosti v duchovné kráľovstvo.

Všetky duchovné častice potrebujú dozrieť, telo i duša sa počas pozemského života potrebuje zduchovniť, a to sa môže stať rýchlo vtedy, ak sa človek vždy snaží žiť v Láske a ak znáša utrpenie, ktoré mu bolo pridelené s ohľadom na jeho vplyv na duša... ak to znesie bez reptania a bez pochybovania... ak to vždy budeme vnímať len ako Bohom určený prostriedok na očistenie, ktorý môže duši priniesť pokrok, ktorý ju urobí veľmi šťastnou po smrti tela, kde len zrelosť duše určuje jej osud... kde sa duša posudzuje len podľa jej stavu zrelosti, a to si preto vyžaduje úplné očistenie, ktoré môže dosiahnuť len vôľa človeka.  Lebo musí byť pripravený milovať a trpieť na Zemi... Potom bude duša čoraz citlivejšia na svetlo, potom bude jej duchovný osud spečatený... ožije a tento život teraz nestratí na večnosť. 

AMEŇ

Preložila: Lorens Novosel

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.

Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu _book
 ePub  
 Kindle  
  Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška
Počúvať
stiahni ako MP3
Zobrazenie tlače
 Rukopisy