8487 Falošní Kristovia a proroci....

04/May/1963: Kniha 89

Dajte si pozor na falošných Kristov a falošných prorokov.... Varoval Som vás o ních, keď Som žil na Zemi, pretože som vedel o činnosti Môjho protivníka, o jeho pascách a bezohľadných machináciách, ktorými sa vás, ľudí snaží vtiahnuť do priepasti. Využíva všetky prostriedky, a to najmä v posledných dňoch, aby zvýšil temnotu, v ktorej ľudstvo vädne. Všade budú ľudia, ktorí tvrdia, že poznajú a sú uvedení do tajomstiev stvorenia, ktorí požadujú uznanie a vieru ľudí v ich duchovné skúsenosti a ktorí sú iba nástrojmi Môjho protivníka, pretože podporujú a rozširujú duchovné poznanie, ktoré je úplne v rozpore s Pravdou. Falošní kristovia a falošní proroci sa objavia vo veľkom počte.... Všetci budú nosiť plášť Božských poslov, všetci budú tvrdiť, že majú vedomosti a sú v kontakte s najvyššími predstaviteľmi.... Budú predstierať, že sú poslovia svetla, a napriek tomu kráčajú v hlbokej tme, a preto šíria temnotu medzi svojimi blížnymi. Nemôžu vyžarovať svetlo, pretože sami nevlastnia svetlo, napriek tomu sú ich spôsoby a správanie takí istí, že sa ľudia neodvážia spochybniť božské poslanie tých, ktorí však v skutočnosti pracujú pre Môjho protivníka. Ale iba ľudia, ktorí sami žijú v Pravde, to dokážu spoznať a oni ich zase budú označovať za falošných prorokov.... A bude ťažké presvedčiť sa o skutočnej Božskej misii pravých prorokov, no predsa nie je to nemožné.... Skutočnosť, že existujú praví proroci, dokazuje Moje varovanie pred falošnými prorokmi....

Vy však potrebujete vždy len vážnu túžbu, aby ste sa im nestali korisťou a skutočne budete vedieť, na koho sa obrátiť. Moji poslovia vám prinesú správu, ktorá sa dotkne vašej duše upokojujúcim a užitočným spôsobom, ktorý vás ovplyvní ako výživné jedlo a osviežujúci nápoj, ktorý si budete aj naďalej priať, a tým budete výrazne posilnení na ceste vášho pozemského života. Zatiaľ čo údajné vedomosti, ktoré vám sprostredkujú nesprávne učenia, vás nemôžu presvedčiť o Pravde a nevedú k žiadnemu osvieteniu alebo povzbudeniu vašej duše.... Je to a zostane neplodné poznanie, ktoré pre vás bude sotva dôveryhodné a málo užitočné. Je pravdepodobnejšie, že vám spôsobí strach a hrôzu, pretože v ňom nedokážete zistiť milujúceho Boha, ktorý sa správa ako Otec so Svojím dieťaťom. Falošní proroci nikdy nedokážu ľuďom ponúknuť Čistú Pravdu a jedinými úmyslami protivníka je podkopať Pravdu, zapliesť ľudí do omylov. Jeho najhorlivejšia snaha spočíva v zadržaní Pravdy o Ježišovi Kristovi a Jeho diele Spásy, o ľudskom prejave Boha v Ježišovi alebo o zmätení ich myšlienok tak, aby sa nedostáli ku Kríž a tým zostane ich pozemská cesta neúspešá pre ich duše.... A ani jeden prostriedok nie je pre neho príliš zlý, aby ho použil na svoju korisť, pretože Ježiš ho porazil Svojim ukrižovaním, a on sa snaží znovu získať späť plody Jeho víťazstva.... Duše, ktoré sa obracajú k Ježišovi, sú jemu stratené; následne sa pokúsi uviesť úplne nesprávny opis Ježiša, aby neuvideli žiaden dôvod, prečo by mali ísť cestou ku Krížu. Pravdivé zobrazenie diela Spásy má tiež vykúpiteľný účinok, a to znamená, že Môj protivník stratí svojich nasledovníkov, čomu sa snaží zabrániť prefíkaným konaním a podvodom. A vy, ľudia, môžete skutočne ľahko spoznať každého falošného proroka tým, že od vás odopiera poznanie Spásy skrze Ježiša Krista, a preto máte právo ho odhodiť ako „falošného proroka“.... a to najmä počas posledných dní si môžete stále častejšie všimnúť, že najrôznejšie opisy duchovných predmetov dávajú tí, ktorí sa prezentujú ako proroci Pravdy. V jednom prípade sa však všetci zhodujú na tom, že spasenie je skrze Ježiša Krista.... obeť na Kríži skrze človeka Ježiša, aby vykúpil ohromnú vinu za hriech.... je však spochybnená, pretože viera v to znamená stratu nasledovníkov pre Môjho protivníka a on ich nechce stratiť....

O Ježišovi Kristovi sa argumentovalo cez stáročia, pretože znova a znova sa objavili falošní proroci, ktorí už preukázali svoju príslušnosť k Môjmu protivníkovi a boli ním ovplyvnení, aby konali proti Ježišovi.... Hoci nedokázali úplne spochybniť pozemský život človeka Ježiša a tým úplne odstrániť Jeho poznanie, skutočný účel Jeho pozemskej existencie.... Jeho vykupiteľnej mísie.... bola opakovane vykreslená ako zavádzajúce učenie, ktoré odstránilo nádej ľudí na to, že budú kedykoľvek prepustení z viny za hriech, pokiaľ oni sami neposkytnú odškodnenie.... pokiaľ oni tak neverili týmto falošným prorokom. Avšak žiadna ľudská bytosť sa nikdy nebude môcť zbaviť svojej nesmiernej viny za hriech bez pomoci Ježiša Krista; žiadnej ľudskej bytosti sa nikdy nepodarí zdokonaliť sa svojou vlastnou silou bez Ježiša Krista, pretože pôvodný hriech tomu absolútne bráni.... Preto je „samo-vykúpenie“ nemožné, bez ohľadu na to, ako sa to úprimne túži, pretože je vôľa ľudskej bytosti príliš slabá a zlyhávala by znova a znova.... Bez ohľadu na to, ako ste poučení.... ak nie je Ježiš Kristus vykreslený ako Syn Boží a Spasiteľ sveta, v Ktorom Som sa Ja Sám vtelil, nie ste učení v úplnej pravde a nebudete večne slobodní, pretože iba pravda vás oslobodí. A Ja Sám odovzdávam túto pravdu vám, Ja sám, váš Boh a Stvoriteľ od večnosti, najväčší a najdokonalejší Duch v nekonečnosti.... odovzdávam vám zjavenia priamo a uvádzam vás do Pravdy (Ján 16:13), pretože vám znova chcem dať svetlo povedomia (poznania), ktorého ste sa kedysi dobrovoľne vzdali a ktoré vám bude vrátené, pokiaľ to budete ochotne prijímať, za predpokladu, že sa necháte Mnou učiť a odovzdáte sa mi s Láskou, čím tiež naplníte Moju vôľu.... pod podmienkou že seba zmeníte na Lásku a prijmete svoju pôvodnú prirodzenosť, v ktorej ste boli nepopisateľne šťastní. To všetko vám môže sľúbiť iba Jeden, a Jediný vám môže pomôcť to dosiahnuť, a tým je Ježiš, ktorý sa úplne zjednotil so Mnou, takže On a Ja sme jedno.... Boh od večnosti do večnosti.

AMEŇ

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.


Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu 89

Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška

Počúvať
stiahni ako MP3

Zobrazenie tlače
Rukopisy