4983 Deviate a desiate prikázanie....

15/Oct/1950: Kniha 56

Ľudia, ktorí stále hynú (odumierajú) v hmote (matérii), tiež túžia po nej v každom zmysle. Účelom pozemského života ľudskej bytosti je však prekonať hmotu, oddeliť sa od nej, odstrániť všetko, čo môže svet ponúknuť ľuďom, pretože jedine jej prekonaním dosiahne duša potrebnú zrelosť, aby vstúpila do duchovného kráľovstva. Túžiť po svetských veciach nemusí byť hriechom, hoci brzdí vyšší vývoj človeka, ale môže ľahko vyústiť do hriechu, pretože chamtivosť sa snaží získať predmet svojej túžby a to často nečestnými prostriedkami. Čím väčšia a silnejšia vášeň pre veci, ktoré dávajú telu pocit pohody, tým viac sa na to jeho myseľ sústredí a môže v ňom vyvolať zlé inštinkty a charakteristiky, čo bude mať za následok poškodenie iných ľudí.

Z tohto dôvodu som ti dal prikázanie: „Nepožiadaš manželku svojho blížneho, jeho dom, sluhu alebo čokoľvek, čo mu patrí....“ Všetko, čo patrí vaším blížnym ľudským bytostiam, by malo byť posvätné, nemali by ste sa o to pokúšať chopiť sa akéhokoľvek vlastníctva od vášho blížneho a dokonca aj myšlienka jeho pozbavenia je hriech, pretože zrádza vašu vôľu, temnotu vašej duše, ktorá stále nepozná Lásku. A hoci sa snažíte skrývať svoje chladné srdce pred ostatnými ľuďmi, je Mi zrejmé kvôli vašej túžbe a akonáhle budete chamtivo premýšľať o majetku svojho blížneho, neuvidíte v druhej osobe svojho brata, ktorého by ste mali milovať ako samého seba. Mali by ste mu udeliť rovnaké právo, aké požadujete pre seba, aby ste rešpektovali svoje bohatstvo; malo by vám byť potešením, keď je váš blížny úspešný, a pomôcť mu zvýšiť jeho bohatstvo; potom vyhráte boj o premáhanie hmoty, potom získate viac bohatstva, ako ste si kedy mohli vziať od iných ľudí, pretože vaša Láska k vášmu blížnemu bude odmenená Mojou Láskou, a to vám skutočne dá večný poklad milosti. ktorý nahradí všetky svetské majetky a radosti.

Preto by ste mali rešpektovať a chrániť majetok svojich blížnych a strániť sa chamtivosti, ak nechcete zasahovať proti prikázaniu Lásky k svojmu blížnemu, ktoré Som vám dal iba preto, aby ste uľahčili svoj výstup, pretože iba prostredníctvom Lásky k svojmu blížnemu môžete získate Moju Lásku a jedine skrze Lásku sa môžete stať požehnaní....

AMEŇ

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.


Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu 56

Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška

Počúvať
stiahni ako MP3

Zobrazenie tlače
Rukopisy