Boek 9

book.description

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven label.action
0377 Doorgeven van geestelijke kennis - De Heer stelt grenzen 13. Apr. 1938 265 Afdrukken
0378 Zuivering van de ziel voorwaarde voor de vereniging met God - Hulp aan de dwalenden 14. Apr. 1938 279 Afdrukken
0379 Goddelijke krachten - Uitstroming van de Liefde van God 16. Apr. 1938 286 Afdrukken
0380 Woord van God - Kracht - Genade - Onbegrensde gave van de geest 17. Apr. 1938 269 Afdrukken
0381 Volharden in de wil van God - Openbaring - “Mijn Vader” - Loon 18. Apr. 1938 260 Afdrukken
0382 Weerstand tegen het kwaad door het verlangen naar God - Geest van het licht - Woord van God als wapen 19. Apr. 1938 279 Afdrukken
0383 Zuiverheid van het hart - Innerlijke deemoed - Zelfkennis 20. Apr. 1938 284 Afdrukken
0384 Bloementuin - Hart van de mensen - Deugden - Gedicht 21. Apr. 1938 277 Afdrukken
0385 Geestelijk schouwen - Verspreiding van het Woord van God in zuiverste vorm 22. Apr. 1938 286 Afdrukken
0386 Voorspelling - Wet - Taak op aarde - Leer van Christus 23. Apr. 1938 255 Afdrukken
0387 Voorspelling - Daniel - Strijd van de geestelijke wezens uit de lichtsfeer 24. Apr. 1938 250 Afdrukken
0388 Het geweten 25. Apr. 1938 434 Afdrukken
0389 Mijn leider en beschermer - Controlegeest - Leerling - Leraar 26. Apr. 1938 291 Afdrukken
0390 Voorwaarde voor de graad van rijpheid - Onderzoekingsgeest - Droom? - Zorg van de Vader 27. Apr. 1938 283 Afdrukken
0391 Afzondering van de wereld - Klooster 29. Apr. 1938 415 Afdrukken
0392 Weerleggen van twijfels over schrijven - Geloof - Teken 01. May. 1938 281 Afdrukken
0393 Onderzoeken en dwaling - Liefde en waarheid - Bouwmeester 02. May. 1938 291 Afdrukken
0394 Wereldlijk leven - Geloof - Liefde van God 02. May. 1938 278 Afdrukken
0395 Aanmaning om hen die geestelijk dwalen te helpen 03. May. 1938 258 Afdrukken
0396 Gevoel voor natuurschoon en de bedoeling hiervan voor de mensen 03. May. 1938 281 Afdrukken
0397 Boze gedachten - Bewuste herkenning van God - Graad van rijpheid 04. May. 1938 314 Afdrukken
0398 Rotsvast geloof is noodzakelijk voor de nabijheid van de Heiland 04. May. 1938 316 Afdrukken
0399 Liefdadigheid - Kommer - De Heiland tegenwoordig in liefde 05. May. 1938 408 Afdrukken
0400 Het uittreden uit de moederkerk 05. May. 1938 507 Afdrukken
0401 Beslissing - Liefde op aarde of offer 06. May. 1938 259 Afdrukken
0402 Gevaren van de wereld - Schijnglans 06. May. 1938 275 Afdrukken
0403 Goddelijke kracht - Daadkracht - Het juiste willen 07. May. 1938 279 Afdrukken
0404 “O, komt allen tot Mij” - Zorg van de Heer niet nodig te zijn 07. May. 1938 221 Afdrukken
0405 Nadeel van de culturele ontwikkeling - Wereldwijze - Natuurkrachten - Liefdadigheidsinstellingen 08. May. 1938 307 Afdrukken
0406 Woorden van de Vader 08. May. 1938 256 Afdrukken
0407 Zekerheid van de waarheid - Belang van de kennis - Controlegeesten 09. May. 1938 291 Afdrukken
0408 Werkzaamheid van een vriendin - Effect op zielen in het hiernamaals - IJverige luisteraars 09. May. 1938 285 Afdrukken
0409 Verwijzing naar aardbevingen en rampen 10. May. 1938 255 Afdrukken
0410 Nieuwvorming van wezens - Leger van scheppende geesten - Problemen 11. May. 1938 246 Afdrukken
0411 Werkzaamheid in het hiernamaals - Deelname aan de onderrichtingen - Waarde hiervan 11. May. 1938 296 Afdrukken
0412 Kringloop der dingen - Ritme - Driemaal zonnewerking 12. May. 1938 282 Afdrukken
0413 Troostrijke woorden van de Vader - Aansporing tot vast geloof 12. May. 1938 256 Afdrukken
0414 Liefde - Gods Woord - Veld - Zaad - Gods bescherming 13. May. 1938 295 Afdrukken
0415 Werkzaamheid van de demonen - Liefde als wapen - Gedicht 13. May. 1938 257 Afdrukken
0416 Toestand van bereidwilligheid om te ontvangen - Onderschikking van de wil 14. May. 1938 286 Afdrukken
0417 Koren - Oogst - Maaiers - Wereldlijke vreugden 14. May. 1938 241 Afdrukken
0418 Lieflijk aards dal - Uurwerk 15. May. 1938 301 Afdrukken
0419 Wenk naar werkzaamheid als leraar - Wijze - Onwetende 15. May. 1938 240 Afdrukken
0420 Tegenwoordige tijd en verleden - Verlossing 16. May. 1938 228 Afdrukken
0421 Resultaat van de onderzoeker en innerlijke stem - Schakel - Voorspellingen 16. May. 1938 272 Afdrukken
0422 Verbinding van de aarde met het hiernamaals 17. May. 1938 298 Afdrukken
0423 (Vorderheide) 18. May. 1938 255 Afdrukken
0424 Woorden van de Vader - Liefde - Verschijning - Deelname van degenen in het hiernamaals 18. May. 1938 270 Afdrukken
0425 Ontwikkeling van de jeugd - Ingrijpen van God 20. May. 1938 293 Afdrukken
0426 Wijzen van de oudheid 21. May. 1938 272 Afdrukken
0427 Ondermijnen van de leer van Christus 22. May. 1938 301 Afdrukken
0428 Kennisgeving ter verklaring van 0410 23. May. 1938 313 Afdrukken
0429 Liefde 23. May. 1938 266 Afdrukken
0430 Oneindigheid - Eeuwigheid - Omvang van het scheppingswerk - Scheppende geesten 24. May. 1938 278 Afdrukken
0431 Verschijnen van de Heer - Versterking tijdens het lijden - Zweefbaan 24. May. 1938 295 Afdrukken
0432 Inzicht in het hiernamaals - Vermomming van de lichtwezens - Zelfverwijt 25. May. 1938 245 Afdrukken
0433 De nabijheid van God - Aardse goederen - Onthouding en offer 25. May. 1938 270 Afdrukken
0434 Wil - Geloof - Weten 26. May. 1938 278 Afdrukken
0435 Ompraten door bekenden 26. May. 1938 284 Afdrukken
0436 Secularisatie van de staat 27. May. 1938 300 Afdrukken
0437 Offer en werken van liefde 27. May. 1938 268 Afdrukken
0438 Bloemen - Omvorming van de wezens - Scheppingswerk 28. May. 1938 269 Afdrukken
0439 Gevaar van wereldlijke vreugden 28. May. 1938 287 Afdrukken
0440 Sterk geloof - Vermogen om te oordelen - Voorspelling 29. May. 1938 252 Afdrukken
0441 Geest van God - Kiem van Gods liefde 30. May. 1938 269 Afdrukken
0442 Zon - Geestelijke zon - Goddelijke genadezon 31. May. 1938 293 Afdrukken