8566 Proces stvorenia a ODPADNUTIA bytostí....

22 júla 1963: Kniha 90

Verte mi, Ja vás rád poučím, keď uznám vašu túžbu po pravdivom poznaní, pretože iba Ja vyžarujem svetlo a toto svetlo preniká do tmy.... Ale vy ste stále v oblasti bez svetla, kde sa to svetlo musí privádzať dovtedy, kým nie ste tak naplnení, aby ste ho mohli preniesť ďalej.... Ale vy budete vnímaví na lúč svetla odo Mňa, akonáhle túžite po osvietení oblastí, ktoré sú pre vás ešte stále v tme.... A potom vás môžem osvietiť, môžem vás pomaly dostať späť do stavu poznania a predstaviť vám vedomosti, ktoré vás urobia šťastných. A vo vás bude svetlo, vy budete vedieť, odkiaľ ste prišli a aký je váš konečný cieľ na Zemi.... Túto znalosť vy môžete prijať iba odo Mňa Samého, ktorý Som vás stvoril na Svoje potešenie....

Vy ste vznikli odo Mňa Osobne.... Moja sila lásky externalizovala živé bytosti, ktoré boli ako Ja Sám, ktoré boli nezávislými bytosťami.... Ja Som ich vytvoril ako miniatúry Mňa Samého. Týmto stvoreniam Som dal život, to znamená, že boli schopné tvoriť a pracovať ako Ja, oni tiež mohli počuť Môj hlas, a preto o Mne vedeli ako o Bohu a Stvoriteľovi, oni boli ku Mne verne oddané a veľmi šťastné.... Ale vy ľudia viete málo alebo takmer nič o kráľovstve týchto kedysi blažených duchov.... Toto kráľovstvo bolo pôvodne stvorené, keď Som sa chcel spoznať v obrazoch Mňa Samého, keď Som pre Mňa vytvoril nádoby, do ktorých by Som mohol vyliať Svoju lásku.... Stvoril Som duchovné bytosti, pretože Moja nekonečná láska sa chcela odovzdať, chcela prúdiť do podobných bytostí, ktorých dokonalosť mi dala nepredstaviteľnú blaženosť.... Vytvoril Som duchovný svet so živými obyvateľmi pre Svoje potešenie, naplnil Som ho stvoreniami najkrajších druhov a radoval Som sa z blaženosti bytostí, ktorým Som dal také šťastie, pretože láska, ktorá bola a zostáva Mojou základnou prirodzenosťou, Ma motivovala to urobyť....

Tento duchovný svet existoval nekonečné časy v harmónii a najintímnejšom spojení (jednote) všetkých bytostí so Mnou, ich Stvoriteľom a Udržiavateľom.... Nekonečné časy, vôla a láska týchto bytostí bola v úplnej zhode s Mojou.... Pretože prvá stvorená bytosť, ktorú som Ja Osobne zvnútornil v úplnej dokonalosti, Ma hlboko a oddane milovala. Ona našla neobmedzenú blaženosť v neustálom vytváraní nových bytostí oživených jeho vôľou a použitím Mojej sily.... čo korešpondovalo s Mojou vôľou, pretože láska, ktorú cítila pre Mňa, mala rovnakú vôľu. Preto v duchovnom svete nedošlo k žiadnej nezhode, nič nebolo v rozpore s Mojou vôľou, bol to svet neobmedzeného šťastia, pretože všetky duchovné bytosti sa hemžili svetlom a silou a dokázali vytvárať pomocou ich vlastnej vôle.... čo bola tiež Moja vôľa, pokiaľ sila Mojej lásky prenikla do všetkých mojich živých stvorení.... Ale tento dokonalý stav netrval navždy.... Lebo Ja Som nezaviazal duchovné bytosti Svojou vôľou, dal Som každej jednotlivej bytosti slobodnú vôľu ako prejav jej božstva....

Prvá vytvorená bytosť.... Lucifer.... mal tiež túto slobodnú vôľu.... a zneužil ju.... Lucifer však mohol dobrovoľne chcieť to isté ako Ja Sám a bol by nekonečne šťastný a zostal tak navždy.... Zneužil však svoju slobodu vôle a nesprávne ju nasmeroval, čo malo za následok duchovnú vzburu, ktorej následky vy nemôžete pochopiť. Napriek tomu ste vy ľudia produktmi tejto duchovnej vzbury v minulosti.... Prvé stvorenie, Lucifer, s ktorým som bol neustále v kontakte Slovom, vlastnilo, rovnako ako všetky stvorené bytosti, schopnosť myslieť, a preto bolo možné vložiť nesprávny význam do môjho Slova (v zmysle „urobiť nesprávny záver).... Mal slobodnú vôľu, a preto mohol zmeniť smer svojej mysle. Bol schopný opustiť zákon večného poriadku a zostaviť úplne nesprávne koncepty, čím spôsobil zmätok v sebe, ako aj v bytostiach, ktoré ho nasledovali, čo vyprodukovalo ťažké následky.... On tiež preniesol svoje nesprávne myslenie k bytostiam, ktoré sa vynorili z jeho vôle za použitia Mojej sily.... Bola tu všeobecná vzbura proti Mne, bytosti odo Mňa odporovali, už viac neakceptovali Moje osvietenie lásky, a tak sa stali slabšími a temnejšími.... Vzbúrili sa proti zákonu večného poriadku, ich myšlienky sa vydali vlastnou cestou....

To viedlo k neuveriteľnému chaosu v množstve pôvodne vytvorených duchov, ktorí sa potom museli rozhodnúť, koho majú nasledovať.... čo malo za následok odpadnutia nespočetných bytostí odo Mňa. Napriek tomu Som tomu nebránil, videl Som v tom iba spôsob, ktorý by viedol k ešte väčšej blaženosti, akú by Som mohol dať „stvoreným“ bytostiam....ktoré zaiste pochádzali odo Mňa vo všetkej dokonalosti, ale napriek tomu boli vždy iba Mojim „dielom“.... Teraz po odpadnutí odo Mňa mali opäť možnosť vrátiť sa ako" deti ", čo ďaleko presahovalo ich blaženosť, pretože návrat ku Mne ako „dieťa“ musí byť dosiahnutý úplne dobrovoľne, ale potom bude bytosť úplne nezávislá odo Mňa, Mojej moci a Mojej vôle, napriek tomu bude existovať úplne v Mojej vôle, pretože vďaka svojej dokonalosti ono bude úplne prijímať Moju vôľu.... Vy, ľudia, ste na tejto ceste návratu ku Mne, kým ešte žijete na tejto Zemi, a ak ste dobrej vôle, môže vás Moje večné svetlo lásky znova preniknúť a všetky vedomosti, ktoré ste kedysi mali, ale dobrovoľne ste sa ich vzdali, môžete získať znova.... A Ja nepoznám väčšej blaženosti, než aby Som vám dal toto poznanie, než aby Som vám ponúkol Moju nesmiernu lásku a zmenil váš stav temnoty a nevedomosti, aby ste sa stali takí, akými ste boli na začiatku, aby ste dosiahli neobmedzené šťastie, aby ste dosiahli svoj cieľ a vrátili sa ku Mne ako opravdové deti, vášmu Otcovi večnosti, Ktorého láska patrí a večne bude patriť vám, ktorí ste kedysi vyšli zo Jeho lásky....

AMEŇ

Preložila: Lorens Novosel

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.

Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu _book
 ePub  
 Kindle  
  Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška
Počúvať
stiahni ako MP3
Zobrazenie tlače
 Rukopisy

Translations