108 Vormchristenen – Levende christenen

Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek  

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Extra
9002 Waarom steeds weer nieuwe openbaringen? 25. 6. 1965 5  Afdrukvoorbeeld
Misleidende uitleg van de bijbel
5957 De letter doodt - De geest maakt levend 14. 5. 1954 3  Afdrukvoorbeeld
8845 Het uitleggen van het goddelijke woord 26. 8. 1964 2  Afdrukvoorbeeld
Voorbeelden van misleidende uitleg van de woorden van Jezus
2056 Drie-eenheid 3. 9. 1941 6  Afdrukvoorbeeld
4379 Avondmaal - Geestelijke betekenis - Vlees - Bloed 18. 7. 1948 3  Afdrukvoorbeeld
8688 Verkeerde uitleg van de woorden van Jezus 29. 11. 1963 6  Afdrukvoorbeeld
Geestelijke dwang
4840 Kerkelijke geboden 16. 2. 1950 3  Afdrukvoorbeeld
4993 Geestelijke dwang - Dogma 2. 11. 1950 5  Afdrukvoorbeeld
6640 Twijfel aan geloofsleren - Geestelijke dwang 9. 9. 1956 1  Afdrukvoorbeeld
Voorbeelden van geestelijke dwang
1375 Menselijke bijzaken - Kerkbezoek 8. 4. 1940 2  Afdrukvoorbeeld
1482 Vergeving van zonden - Onfeilbaarheid - Handelingen volgens een schema 20. 6. 1940 3  Afdrukvoorbeeld
2383a De leer van de onfeilbaarheid van het hoofd van de kerk (1) 25. 6. 1942 6  Afdrukvoorbeeld
2383b De leer van de onfeilbaarheid van het hoofd van de kerk (2) 25. 6. 1942 3  Afdrukvoorbeeld
Ceremonies en gebruiken
2522 Bij ceremoniële handelingen wordt de wil beoordeeld 24. 10. 1942 2  Afdrukvoorbeeld
3139 Ceremonies en uiterlijkheden werken belemmerend 30. 5. 1944 4  Afdrukvoorbeeld
7246 Gebruiken en woorden die men zich heeft aangewend 5. 1. 1959 2  Afdrukvoorbeeld
Vormgeloof - Vormchristenen
2254 Traditioneel geloof - Gehoorzaamheid - Vrije beslissing 9. 3. 1942 2  Afdrukvoorbeeld
3529 Vormgeloof - Overtuigd geloof 30. 8. 1945 2  Afdrukvoorbeeld
6309 Het niet benutten van het leven - Kerkelijke christenen 11. 7. 1955 2  Afdrukvoorbeeld
7690 Bestemd voor vormchristenen 3. 9. 1960 2  Afdrukvoorbeeld
Levend geloof - Levende christenen
2300 Levend geloof 13. 4. 1942 4  Afdrukvoorbeeld
6427 Levend geloof in Jezus Christus 16. 12. 1955 1  Afdrukvoorbeeld
7266 Kenmerk van de levende christen 26. 1. 1959 2  Afdrukvoorbeeld
7779 De “levende christen” 22. 12. 1960 3  Afdrukvoorbeeld
De kerk van Christus
4721 Christus hoofd van Zijn kerk - Leden van de ware kerk 22. 8. 1949 2  Afdrukvoorbeeld
4942 „Jij bent Petrus, de rots, op jou wil…“ 27. 7. 1950 3  Afdrukvoorbeeld
7072 De ware kerk - Sekten - Het werkzaam zijn van de geest 24. 3. 1958 3  Afdrukvoorbeeld
Het priesterambt
2379 Predikambt - Ware predikers - Opnamevaten 23. 6. 1942 3  Afdrukvoorbeeld
5669 Het werkzaam zijn van de geest in alle geestelijke richtingen - Ware vertegenwoordigers 6. 5. 1953 4  Afdrukvoorbeeld
7903 Priesterambt - De ware discipelen 28. 5. 1961 5  Afdrukvoorbeeld
Moet men uittreden uit de kerk?
0400 Het uittreden uit de moederkerk 5. 5. 1938 11  Afdrukvoorbeeld
5571a Uiterlijkheden, Ceremonies - Ware godsdienst (1) 6. 1. 1953 3  Afdrukvoorbeeld
5571b Uiterlijkheden, Ceremonies - Ware godsdienst (2) 7. 1. 1953 3  Afdrukvoorbeeld
Het belijden van Jezus Christus in de geloofsstrijd
4012 Het belijden van Christus - Levend christendom 31. 3. 1947 4  Afdrukvoorbeeld
4768 Het ineenstorten van kerkelijke organisaties - De ware kerk 28. 10. 1949 3  Afdrukvoorbeeld
7216 Wie Mij voor de wereld belijdt 28. 11. 1958 1  Afdrukvoorbeeld
8723 Het belijden voor de wereld in de laatste geloofsstrijd 12. 1. 1964 2  Afdrukvoorbeeld
3618 Vrije wilsbeslissing - Kerkelijke organisatie 2. 12. 1945 4  Afdrukvoorbeeld
5982 Verandering van het zuivere evangelie - Navolgers 22. 6. 1954 10  Afdrukvoorbeeld
8796 Ieder mens moet voor zichzelf uit zijn weten de consequenties trekken 2. 4. 1964 2  Afdrukvoorbeeld
Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek