Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8845

8845 Het uitleggen van het goddelijke woord

26 augustus 1964: Boek 93

Het "woord Gods" is al aan veel veranderingen blootgesteld geweest en ook nu nog wordt het steeds veranderd, zodat Ik niet voor niets de woorden sprak: "Ik zal u naar de waarheid leiden". Want Ik wist dat er niets onveranderd zou blijven en daarom beloofde Ik mijn geest aan diegenen te zenden, die steeds weer de zuivere waarheid begeerden en het ook mogelijk maakten, dat Ik me aan hen kon openbaren.

Toch heb Ik naar mogelijkheid steeds mijn woord in bescherming genomen, dat het geen verandering onderging en dat mijn uitspraken in hun diepe betekenis behouden bleven.

Maar hoe is mijn woord uitgelegd en welke dwaalleren waren daar het gevolg van, waartegen Ik steeds weer strijd en waarover Ik de mensen de juiste uitleg geef?

En zo zal het er niet meer om gaan of en in hoeverre de schrijvers van de evangeliƫn daartoe door Mij waren opgedragen, maar alleen daarom, wat u mensen van die woorden hebt gemaakt, die met de beste wil en met de bedoeling Mij te dienen werden geschreven. Want zelfs mijn schrijver Johannes heeft het niet kunnen verhinderen, dat de oorspronkelijke tekst werd veranderd door de mensen; dat de vertalingen niet feilloos zijn geweest en daarom vaak verschillend werden uitgelegd. Daarom was het ook mogelijk, een heel andere uitleg te geven aan mijn woorden die in de oorspronkelijke tekst bewaard zijn gebleven, want ze waren meestal tot mijn leerlingen gesproken en dus ook bestemd om door te geven. Maar dezen begrepen mijn woord in zijn geestelijke betekenis. En ze leidden daar geen aardse voorzorgsmaatregelen van af, zoals het zich echter in de loop van de tijd wel heeft voorgedaan en deze boven de eigenlijke betekenis van mijn woord werden geplaatst.

Dat dus de evangeliƫn onveranderd zijn gebleven, is bij de velerlei vertalingen, die in deze tijd werden uitgevoerd, niet mogelijk geweest. En zou nu een mens met gewekte geest dadelijk de dwaling naar voren hebben gebracht, als hij hem herkende, dan zou hij als ketter fel zijn gebrandmerkt. Want waar het de tegenstander lukte zelfs het gebed dat Ik u leerde te misvormen - dat het mijn Wezen verkeerd voorstelde en de mensen niet uit zichzelf daarop gekomen zijn - heeft hij de onwetendheid en de blindheid van geest goed benut.

En zo is nu ook het begrip "het werkzaam zijn van mijn geest in de mens" nog niet zover opgehelderd, zodat mijn "vertegenwoordigers" op aarde er over strijden, of de woorden, die Ik tot de discipelen heb gesproken, alleen voor deze leerlingen van Mij waren bestemd, of dat ze tot alle mensen zijn gericht - dus alle ze ter harte zouden moeten nemen. Maar Ik stuur steeds weer de zuivere waarheid naar de aarde, zodat het ook niet van belang is of alles zuiver is gebleven, omdat Ik wist van welke aard de veranderingen zouden zijn en omdat Ik steeds daar opheldering gaf, waar het nodig was - waar de afscheiding van de kerken optrad, waaraan steeds als verschillend onderkende opvattingen ten grondslag lagen.

Het is steeds tot verdeeldheid van de denkwijzen gekomen, wanneer mijn vertegenwoordigers op aarde het niet eens waren, wanneer ieder geloofde mijn woord juist te begrijpen en er daarover strijd ontstond. Mijn woord konden ze niet verdraaien, maar het lukte hen de betekenis ervan te veranderen. En zo zijn verschillende fundamentele woorden van Mij verkeerd begrepen, zodat de ene afscheiding na de andere volgde en er tenslotte vele sekten ontstonden. Elk daarvan had andere problemen, maar geen van de aanhangers wist iets van het "werkzaam zijn van mijn geest", daar voor hem anders de weg naar Mij om opheldering heel vanzelfsprekend zou zijn geweest. En wil Ik nu weer duidelijkheid verschaffen en de mensen mijn wil bekend maken, dan moet Ik een opnamevat zoeken, dat zich Mij ter beschikking stelt, dat Mij zelf tot zich laat spreken en waardoor Ik de mensen zeg, hoe Ik wil dat mijn woord begrepen wordt. Want de verwarring is nu groter dan ooit en iedere mens legt voor zich het woord uit, zoals het hem bevalt.

En wil de mensen licht worden gebracht, dan kan dit alleen op de manier van innerlijke verlichting gebeuren, opdat de mensen door Mij rechtstreeks worden onderricht en zij dan echter ook overtuigd hun weten tegenover de medemensen kunnen verdedigen. Maar dan zal elke vraag beantwoord en elk probleem opgelost worden. Dan zult u in de waarheid worden ingeleid, zoals Ik het u beloofd heb.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte