5919 dobrovoľné skutky lásky.... splnenie zákona....

31 marca 1954: Kniha 64

Pre vašu dušu má význam iba to, čo robíte dobrovoľne, aby ste žili Mne na uspokojenie. To čo vám je predpísané zákom, Ja nebudem súdiť ako skutok vykonaný v slobodnej vôli, pretože ani hrozby trestu, ani prísľuby odmeny by vás nemali viesť k tomu, aby ste plnili Moje prikázania.... Len Láska vo vás by toho mala určovať, a to nemožno vynútiť zákonom. Takže môžete robiť rovnaké skutky, no oni nemusia mať rovnakú hodnotu.... Ale Ja poznám úroveň Lásky, ktorá určuje vaše konanie, a skutok sa podľa toho posudzuje. A tak teraz bude pre vás pochopiteľné, že vaša dokonalosť, dozrievanie vašich duší, závisí výlučne od toho, ako ďaleko vo vás rozvíjate Lásku, pretože váš spôsob života by vám mal umožniť dozrieť, takže on musí byť vedený Láskou; všetko, čo robíte, musí byť pôsobenie v Láske.... Cesta Lásky je jediný spôsob, ako dosiahnuť dokonalosť, a cestu vášho pozemského života určujete podľa vašej vlastnej vôle. Takže nemôžete pre seba vytvárať žiadne duchovné výhody tým, že plníte ľudsky uložené prikázania, ktoré boli pridané k Mojim prikázaniam Lásky.... Áno, ani tieto Moje prikázania Lásky nemôžete plniť náležite (ako povinné).... Pretože Lásku nemožno prikázať, Ona má v sebe slobodnú vôľu.... iba vy môžete prebudiť Lásku vo vás prostredníctvom náležitého (povinného) konania týchto akcií, a až potom budú vaše skutky príjemné pred Mojimi očami. Preto vás Ja vždy a neustále nabádam, aby ste konali v Láske, aby ste toho nebrali naľahko a verili, že ste jednoducho urobili dosť skrze skutky, ktoré, pravda, môžu pomôcť, ale pritom im chýba opravdová Láska.... Vy samí sa musíte formovať na bytosti, ktoré sú naplnené Láskou, vtedy tiež pochopíte, prečo je všetko ostatné bezcenné, v čom Láska nebola zahrnutá.... Duša môže dozrieť iba skrze skutky Lásky, pretože zrelosť duše znamená Lásku a pretože vaša jediná úloha na Zemi je navrátiť sa k Láske, z Ktorej ste sa raz vynorili, pretože tento návrat je možný iba v Láske.... pretože Ja, ako Sama Večná Láska, Sa s vami môžem zjednotiť iba vtedy, keď sa znova stanete Láskou.... keď ste sa znova stali božskými skrze Lásku.

AMEŇ

Preložila: Lorens Novosel

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.

Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu _book
 ePub  
 Kindle  
  Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška
Počúvať
stiahni ako MP3
Zobrazenie tlače
 Rukopisy