Prameň: https://www.bertha-dudde.org/sk/proclamation/5873

5873 Plnenie prikázaní lásky

9 februára 1954: Kniha 64

Jednoducho žite v láske.... Nežiadam od vás nič iné, no tým spôsobom dosiahnete jeden, zatieľ ešte nevyspytateľný cieľ, úroveň dokonalosti, ktorá pre vás následne znamená najjasnejšiu realizáciu, pretože vaša duša potom bude schopná dosiahnuť duchovné videnie a získa nahliadnutie do Môjho kráľovstva so všetkým jeho majestátom (vznešenosťou). Ja iba vyžadujem od vás, aby ste miloval, pretože láska je kľúčom k realizácii (uskutočneniu), k sile a k najvyššiemu šťastiu. Ktokoľvek môže byť dobrý, ale či on to chce byť, či sa riadi jemným nutkaním vo svojom vnútri, je rozhodujúcim faktorom pri dosahovaní jeho cieľa na Zemi. Preto musí byť neustále nabádaný k tomu, aby praktizoval lásku, znovu a znovu musí byť upomínaný, aby konal skutky lásky a varovaný ohľadne toho, aby nekonal bezcitne.... Preto boli človeku odo Mňa dané prikázania lásky, aby nezabudol na to, čo je v pozemskom živote najdôležitejšie.... aby využil svoj zdravý rozum, ktorý by mu pomohol, keď je nutkanie jeho srdca už príliš slabé.... Potom by ste mali pamätať, že Moja vôľa očakáva iba splnenie Mojich prikázaní lásky a racionálne sa pokúsiť zistiť, prečo Som vydal tieto prikázania.... Mali by ste zvážiť slová „Ten, kto zostáva v láske, zostáva vo Mne a ja v ňom....“, teda ak túži po kontakte so Mnou, bude musieť žiť život lásky.... V takom prípade však bude zaistený jeho duchovný vzostup, vtedy splní účel svojho pozemského života. Láska je Najvyššia.... Láska je sila, bez ktorej nemôže žiť žiadna duchovná bytosť, ktorá sa musí chápať ako život duše, ktorá je večná, ale ktorá môže podľahnúť duchovnej smrti, ak jej chýba láska, sila, ktorá na prvom mieste dáva opravdový život. Každý, kto chce žiť vo večnosti, musí milovať všetkých (dať lásku všetkým), ktorí k nemu pristupujú, všetkým tým, ktorí si žiadaju jeho lásku.... len potom bude schopný stvárať v sile a svetle, a až potom môže byť blažene šťastný.

Avšak bez lásky je duša v tme a slabá, pretože ani život tela neznamená život pre dušu bez lásky, hoci ona môže dočasne používať život tela, avšak bez lásky vždy nesprávnym smerom, čo len zosilňuje vrstvy/sloje, ktoré ju obklopujú, aby na konci svojho pozemského života vstúpila do duchovného kráľovstva úplne bez sily a svetla, kde jej už nie je udelené privilégium, že telo môže zmeniť jej stav, pretože nevyužila telesnú energiu života pre seba, nepodľahla jemným nutkaniam a prinútila telo uskutočňovať skutky lásky.... Pretože kým žila na Zemi, jej myšlienky a zámery určovali činnosti tela, využitie vitality a jej zlé/pochybné úmysly a myšlienky následne spôsobili aj jej stav smrti v duchovnom kráľovstve.... Znovu a znovu ste napomínaní k láske (= aby ste milovali), vy, ľudia ste konfrontovaní s toľkým súžením a bezmocnosťou, ktoré tak často prichádzajú k vám pre pomoc, že by ste boli neustále schopní vykonávať skutky lásky, pretože vy máte schopnosť to robiť, ale či k tomu máte vôľu, jedného dňa určí stav vašej duše po smrti.

Činy lásky v súlade s Mojou vôľou nikdy nemôžu spôsobiť nepriaznivé účinky, pretože všetko, čo dáte s láskou, sa vám vráti rôznymi spôsobmi duchovne aj pozemsky. Nikdy vám to neuškodí, pretože podiel, ktorý získate plnením Mojich prikázaní, bude neobmedzený, pretože keď dávate, Ja neviem za obmedzenia tam, kde Ma láska motivuje vyjadrovať Moju lásku....

Konajte v láske.... nevypočitujte kým dávate, ale nechajte svoje srdce, aby vás povzbudilo chcieť sa zdieľať a potešovať.... Potom sa vo vás láska roznieti a jej oheň rozpustí všetky nečistoty, ktoré sa stále držia vašej duše. Vďaka láske sa duša stáva skvelou a jasnou a Moja sila lásky ju môže preniknúť, ona bude žiť večne a poznať všetko, uvedomí si, že jedine láska môže dosiahnuť jednotu so Mnou, že jedine láskou môže dosiahnuť večné blaho.

AMEŇ

Preložila Lorens Novosel