119 Innige verbinding met Jezus Christus

Themaboekje downloaden als:

 ePub    Kindle    Luisterboek  

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Extra
3458 God laat zich vinden 7 mrt. 1945 161  Afdrukvoorbeeld
8541 Het geloof aan God in Jezus Christus 26 jun. 1963 350  Afdrukvoorbeeld
5672 De wilsproef op aarde - Het navolgen van Jezus - Verbinding 10 mei 1953 158  Afdrukvoorbeeld
5812 Voortdurende verbinding met God 27 nov. 1953 171  Afdrukvoorbeeld
Innige verbinding met Jezus Christus door middel van gedachten
8954 De wonderen van de schepping zouden tot nadenken moeten stemmen 14 mrt. 1965 180  Afdrukvoorbeeld
6109 Vragende gedachten vormen de eerste stap omhoog 15 nov. 1954 243  Afdrukvoorbeeld
3399 Wil - Gedachte - Daad - Verantwoording 9 jan. 1945 171  Afdrukvoorbeeld
7313 Elke geestelijk gerichte gedachte is een zich losmaken van de tegenstander 21 mrt. 1959 234  Afdrukvoorbeeld
7481 Verbinding met God te midden van de wereld 18 dec. 1959 153  Afdrukvoorbeeld
6859 De zegen van een omgang met God door middel van gedachten 28 jun. 1957 487  Afdrukvoorbeeld
Innige verbinding met Jezus Christus door het gebed
5686 Het ware gebed is de brug naar God - Jezus Christus 27 mei 1953 154  Afdrukvoorbeeld
5653 Gebed in geest en in waarheid 16 apr. 1953 168  Afdrukvoorbeeld
6050 "Trek u terug in uw binnenkamer" 13 sep. 1954 186  Afdrukvoorbeeld
7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus 24 mei 1958 344  Afdrukvoorbeeld
7473 Kom tot Mij 7 dec. 1959 148  Afdrukvoorbeeld
6956 Zegen van de verbindingen van de aarde met het lichtrijk - Stralen 27 okt. 1957 170  Afdrukvoorbeeld
2813 Het belang van het nog op aarde tot stand brengen van de verbinding met God 16 jul. 1943 175  Afdrukvoorbeeld
Innige verbinding met Jezus Christus door in liefde werkzaam te zijn
6575 De vereniging van de geestvonk met de geest van de Vader - Jezus 17 jun. 1956 239  Afdrukvoorbeeld
6553 De verbinding met God: in liefde werkzaam zijn 23 mei 1956 173  Afdrukvoorbeeld
7294 De strijd tegen de eigenliefde 27 feb. 1959 246  Afdrukvoorbeeld
2893 Onbaatzuchtig in liefde werkzaam zijn - De juiste wandel voor God 24 sep. 1943 150  Afdrukvoorbeeld
4868 Liefde voor de naaste 29 mrt. 1950 170  Afdrukvoorbeeld
5690 Rijp worden alleen door liefde 1 jun. 1953 210  Afdrukvoorbeeld
Leed en nood als middel om de band met Jezus Christus aan te knopen
4117 Groot leed - Grote genade 7 sep. 1947 317  Afdrukvoorbeeld
6290 Slagen van het lot - Geneesmiddel 21 jun. 1955 464  Afdrukvoorbeeld
6355 Het doel van de nood: de verbinding met God 14 sep. 1955 243  Afdrukvoorbeeld
6421 Innige verbinding met God - De innerlijke stem 10 dec. 1955 213  Afdrukvoorbeeld
6143 De roep tot Jezus Christus is redding - Gods woord 23 dec. 1954 133  Afdrukvoorbeeld
Het bewust aannemen van het goddelijk woord
5829 God is het woord - Het aangesproken worden door God 17 dec. 1953 157  Afdrukvoorbeeld
8544 Naar het woord Gods moet aandachtig worden geluisterd 30 jun. 1963 225  Afdrukvoorbeeld
7258 De voorwaarde om Gods stem te horen is het loslaten van de wereld 17 jan. 1959 372  Afdrukvoorbeeld
5056 "Waar twee of drie verzameld zijn in mijn naam ...." 7 feb. 1951 166  Afdrukvoorbeeld
7245 Het benutten van het goddelijk woord betekent ontvangst van kracht 4 jan. 1959 158  Afdrukvoorbeeld
8076 De zegen uit de verbinding met God 10 jan. 1962 150  Afdrukvoorbeeld
7191 De kracht van de naam Jezus 19 okt. 1958 143  Afdrukvoorbeeld
7589 "Zie, Ik sta voor de deur" 28 apr. 1960 134  Afdrukvoorbeeld
Themaboekje downloaden als:

 ePub    Kindle    Luisterboek