79 God zet dwaalleren en misvattingen recht – Deel 3

Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek  

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Extra
2524 Verkeerde uitleg van de heilige Schrift - Dwaalleren 26. 10. 1942 1  Afdrukvoorbeeld
Dogma’s - Geboden van de kerken - Geestelijke dwang
2412 Geestelijke dwang - Menselijke geboden - Het bestrijden van de leer van Christus 17. 7. 1942 3  Afdrukvoorbeeld
3329 Eigen verantwoording - Dogma 14. 11. 1944 5  Afdrukvoorbeeld
4294 Dogma 9. 5. 1948 3  Afdrukvoorbeeld
4993 Geestelijke dwang - Dogma 2. 11. 1950 5  Afdrukvoorbeeld
6967 Geestelijke dwang 13. 11. 1957 2  Afdrukvoorbeeld
6813 Het vervullen van door mensen uitgevaardigde geboden vervangt geen werkzaam zijn in liefde 23. 4. 1957 4  Afdrukvoorbeeld
Sacramenten
6732 Overlevering - Sacramenten - Sacramentele werking 10. 1. 1957 1  Afdrukvoorbeeld
8688 Verkeerde uitleg van de woorden van Jezus 29. 11. 1963 6  Afdrukvoorbeeld
Godsdienst - Ceremoniën
1375 Menselijke bijzaken - Kerkbezoek 8. 4. 1940 2  Afdrukvoorbeeld
1376 Ceremoniën - Kindschap Gods 8. 4. 1940 3  Afdrukvoorbeeld
1377 Ceremoniën - Kindschap Gods 9. 4. 1940 2  Afdrukvoorbeeld
1814 Gemeenschappelijke godsdienst - Traditie 16. 2. 1941 1  Afdrukvoorbeeld
4519 GOD is niet in dode materie 21. 12. 1948 3  Afdrukvoorbeeld
5571a Uiterlijkheden, Ceremonies - Ware godsdienst (1) 6. 1. 1953 3  Afdrukvoorbeeld
5571b Uiterlijkheden, Ceremonies - Ware godsdienst (2) 7. 1. 1953 3  Afdrukvoorbeeld
6280 Het ware gebed en de ware godsdienst 9. 6. 1955 1  Afdrukvoorbeeld
8829 Schijngodsdienst 14. 7. 1964 3  Afdrukvoorbeeld
Eucharistie
8673 De verhouding van kind tot Vader waarborgt pas levende godsdienst 14. 11. 1963 1  Afdrukvoorbeeld
0764 Avondmaal 29. 1. 1939 2  Afdrukvoorbeeld
4379 Avondmaal - Geestelijke betekenis - Vlees - Bloed 18. 7. 1948 3  Afdrukvoorbeeld
5384 Communie 6. 5. 1952 2  Afdrukvoorbeeld
6717 De Woorden bij de instelling van het Avondmaal 18. 12. 1956 2  Afdrukvoorbeeld
Doop
8728 Opheldering over het “zegenen” 17. 1. 1964 5  Afdrukvoorbeeld
6611 Wat is onder doop te verstaan? 2. 8. 1956 2  Afdrukvoorbeeld
6769 Over de doop - De doop van volwassenen 24. 2. 1957 3  Afdrukvoorbeeld
8643 Uitleg over de waterdoop 13. 10. 1963 0  Afdrukvoorbeeld
Boete
8941 1 Korintiers 15 vers 29: Doophandeling voor een dode 22. 2. 1965 0  Afdrukvoorbeeld
1482 Vergeving van zonden - Onfeilbaarheid - Handelingen volgens een schema 20. 6. 1940 3  Afdrukvoorbeeld
6709 Aan wie ge de zonden zult vergeven 8. 12. 1956 2  Afdrukvoorbeeld
Huwelijk
8373 “Wie u de zonden zult kwijtschelden” 6. 1. 1963 2  Afdrukvoorbeeld
4834 Het ware, voor God geldige huwelijk 10. 2. 1950 2  Afdrukvoorbeeld
Priesterwijding
6940 Gods zegen over al ons doen - Huwelijken 9. 10. 1957 1  Afdrukvoorbeeld
8692 Opheldering over sacramenten 4. 12. 1963 2  Afdrukvoorbeeld
7448 God verlangt nadenken 6. 11. 1959 4  Afdrukvoorbeeld
8796 Ieder mens moet voor zichzelf uit zijn weten de consequenties trekken 2. 4. 1964 2  Afdrukvoorbeeld
8651 De ware kerk van CHRISTUS 21. 10. 1963 1  Afdrukvoorbeeld
Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek