3714 MOLITEV ZA MILOST IN MOČ....

15 marec 1946: Knjiga 47

Ko iz globine vašega srca prihajate k Meni s prošnjo za moč in milost, boste vi to zagotovo prejeli, celo če to ni takoj prepoznavno kot pomoč, ker milost in moč delujeta bolj na dušo kot pa na telo. Človeško bitje je kot takšno lahko še vedno predmet težave in žalosti, toda to duše ne bo tako zelo prizadelo, tako da človeško bitje zahvaljujoč njegovi duševni moči ostaja spokojno (mirno) in osredotočeno (koncentrirano), četudi je še vedno potrebno premagati fizično težavo. Jaz je tako ne umikam vedno od človeka, vendar pa mu bom dal moč, da prestane to, kar sem mu dal (namenil). On tega ne bo doživel tako težko kot nekdo, ki je brez vere, ki ne hrepeni po Mojem daru moči in ne prosi zanj. Ni sama nesreča ta, ki ji daje surovost, temveč je človeško bitje, ker je šibko, toliko bolj prizadeto z vsako težavo (nesrečo) zaradi njenega stanja. Vendar pa sta vam Moja milost in moč vedno na razpolago; in pod pogojem, da ju izkoristite, bo celo najtežje zemeljsko življenje znosno za vas in bo vedno koristno za vašo dušo, ker bo zaradi Moje moči in milosti njena ljuska ravno tako razkrojena.... Čim se namreč človeško bitje združi z Menoj, čim vzpostavi povezanost v molitvi za moč in milost, se mu bom Jaz lahko razodel tako, ko mu bom dal moč; in odvisno od tega, koliko lahko razvijem njegovo dušo, bo glede na to zmanjšana njegova zemeljska ambicija.... Moč Moje milosti spodbuja dušo k duhu v njej in kolikor je mogoče stran od materialnih lastnin (imetij). Moja milost in moč delujeta tako, da človek postane okrepljen znotraj, da se ločuje od zunanjega sveta in poizkuša vstopiti v stik z duhom v sebi, in tako doseže duhovni napredek, ko poizkuša zmanjšati svetovno težavo z Mojo podporo, z Mojo oskrbo milosti in moči. Vendar pa takšna prošnja ne bo nikoli ostala neizpolnjena; človek, ki pride k Meni s takšno prošnjo, bo vedno izvlekel koristi. In ravno tako bo tudi vedno opazil, kako močnejši je po iskreni molitvi k Meni, četudi svetovna težava še ni odpravljena.

Namen tega je ta, da se po eni strani človek zaveda njegove šibkosti in pomanjkanja moči ter da ga opogumi, da pristopi k Tistemu, Ki to lahko popravi (odpravi), po drugi strani pa bi moralo to, ko prejema očitno pomoč po iskreni molitvi k Meni, ravno tako okrepiti njegovo vero. Duša, ki teži k Meni, bo iz telesne težave vedno izvlekla duhovno korist, ker se bo vedno zatekla k Meni. In vsaka iskrena molitev ji bo zagotovila moč in milost, ki pa bosta potem postali učinkoviti v skladu z njenim stanjem zrelosti.... ravno tako vidno in opazno na telesu ali pa samo zaznavno na duši odvisno od tega, koliko Jaz z Mojo modrostjo in Ljubeznijo smatratam, da je to ustrezno. Čeprav pa Jaz ne bom nikoli pustil brez moči nekoga, ki prosi od Mene zanjo.... Jaz bom namreč izpolnil vsako prošnjo za duhovno blaginjo pod pogojem, da je to koristno za vas, kakor tudi za olajšanje v zemeljskem smislu. In tako Me boste vi lahko (ob)čutili celo v času velikega trpljenja. Ni potrebno, da ste potrti in obupani pod pogojem, da se predate Moji Ljubezni in milosti, pod pogojem da želite sprejeti Mojo moč in to potrditi (dokazati) v iskrenem pogovoru z Menoj. Jaz vem za vse vaše težave, vaše slabosti in dvome. Vendar pa Jaz želim, da Mi to predate v molivi, da tako veste, kdaj je to odstranjeno z Mojo Ljubeznijo, oskrbo Moje moči in milosti.... Tako da se Me boste naučili prepoznati v vsemu, kar vas doleti (prizadene). Jaz vam govorim preko težave, kakor se vam obenem tudi razodevam preko pomoči.... In če ostanete v tesnem stiku z Menoj, se ne boste bali nobene težave na glede na to, kako težka se ona zdi, ker sta vam zaradi Moje Ljubezni na razpolago celotna moč in milost. Jaz bom (po)skrbel za vas do konca vašega življenja fizično in duhovno; in pod pogojem, da brez dvomov verjamete v to, boste izgubili ves strah pred vsako težko težavo, s katero se soočate, ker jo boste vedno lahko premagali z Mojo milostjo in močjo.

AMEN

Prevod: Lorens Novosel

Ta Objava ni uporabljena v nobeni tematski knjigi.

Prenosi

Ponujeni prenosi za knjigo _book
 ePub  
 Kindle  
  Več prenosov

Ta Objava
Poslušaj
prenesi kot MP3
Predogled tiskanja
 Rokopisi

Translations