4646 BOŽJA VOLJA – ŽIVLJENJSKO VODILO…

May/20/1949: Knjiga 53

Kdor ne naredi tega, da je Moja volja vodilo njegovega življenja, njegova pot ne bo prava; on namreč živi v nasprotju z Mojo voljo in ne spoštuje Mojih zapovedi, katere jim objavljajo Mojo voljo. Če želite slediti Moji volji, vam jo moram Jaz na nek način oznaniti; in Jaz [[(po)skrbim]] za to, da vam je dan dostop do znanja o tem, vendar pa je vse to odvisno od vaše volje, ali vi to sprejemate ali zavračate. Vsaka Beseda od Mene vam mora služiti kot vodilo; in resnično ni težko živeti v skladu z Mojo voljo, ker je Moj jarem prijeten in Moje breme je lahko [[(Matej 11:30)]]...

Jaz od vas ne zahtevam ničesar, kar bi bilo neizvedljivo. Vendar pa obstaja neka ovira, katera povzroča, da se vam to, kar je lahko izvedljivo, zdi da je težko… vaša volja, katera se mora popolnoma podrediti Moji volji. In če se vaša volja še ni združila [[(zedinila)]] z Mojo, morate uporabiti silo [[(Matej 11:12)]]... tako boste pridobili Nebeško Kraljestvo. Tedaj se morate boriti znotraj vas, da bi voljo, ki je še vedno usmerjena stran od Mene, spremenili v tisto, ki je Meni povsem podrejena; tedaj pa boste to, kar preko Moje Besede zahtevam, da naredite, z lahkoto storili.

Jaz ne morem odnehati od Mojih pogojev za doseganje zrelosti duše. Vendar pa vam Jaz olajšam in vam dajem moč, da jih lahko lažje izpolnite. Toda to morate vedeti in se znotraj [[(vas)]] ne smete upirati Mojim zahtevam. Moje zapovedi morajo postati vaša lastna namera; iz svobodne volje se morate truditi živeti v Ljubezni. In tako so izpolnjene vse zapovedi, katere vam dajem v času vašega zemeljskega življenja.

Vaše življenje mora biti utemeljeno na Moji Besedi; to je vse, kar zahtevam od vas. Vendar pa to zahteva, da poznate Moje Besede; to zahteva notranje življenje tako, ko se ukvarjate z duhovnimi vprašanji tam, kjer morate zavzeti stališče glede tega, kar Jaz zahtevam od vas. Zato vi, če želite doseči cilj, ne smete iz dneva v dan nepremišljeno živeti; v mislih se morate ukvarjati s smislom vašega življenja in z vašo nalogo, kakor morate biti ravno tako kritični do sebe glede tega, v kolikšni meri vi izpolnjujete vam postavljeno življenjsko nalogo. In vi si boste potem vedno pred vas postavili Mojo Besedo. Moja Beseda vam namreč daje vse smernice, in vedno vam bo [[(po)kazala]] pravo pot… pot, ki vodi do cilja, do zedinjenja z Menoj, vašim Bogom in Očetom Večnosti…

AMEN

Ta Objava ni uporabljena v nobeni tematski knjigi.


Prenosi

Ponujeni prenosi za knjigo 53

 ePub
 Kindle
Več prenosov

Ta Objava

Poslušaj
prenesi kot MP3

Predogled tiskanja
Rokopisi