3802 UČINKOVIT NASVET ZA POSEDOVANJE VERE…

16. Jun 1946: Knjiga 48

Vi ste tako neodločni in boječi, pa vendarle bi morali biti tako močni, s trdno vero v Mene in Mojo pripravljenost za pomoč… Nič ni nemogoče, ker Moja moč doseže vse; in celoče se vam zdi, da je pomoč nemogoča, pa vam je le ta lahko zagotovljena, samo če imate vero. In glede na to se vam ni potrebno ničesar bati in vam ni potrebno dovoliti, da vam težave ali pa skrbi odvzamejo pogum, ko jih enkrat izročite Meniv trdni veri v Mojo Ljubezen in vsemogočnost…Potem vam bom Jaz pomagal rešiti celo najtežji zemeljski problem… Jaz namreč ne bom zapustil Svojih Lastnih in bom njihov pomagač v vsaki težavi in nevarnosti. Kje drugje naj bi se Moja Ljubezen in moč izrazili, če ne pri tistih, ki sami od sebe stremijo k Meni in z otrokovo Ljubeznijopolagajo zaupanje v Očeta, da jim bo pomagal v vsaki situaciji?... Kje drugje naj bi bila uporabljena moč vere, če ne pri tistih, ki so Moji resnični otroci, ker Me oni priznajo in Ljubijo ter vedno poizkušajo izpolniti Mojo voljo?

Kadar govorite o Božji večji od največje Ljubezni, potem bo ona zagotovo segla do Njegovih živih stvaritev, ker Ljubezen zajema vse in hrepeni po združitvi. Takó Očetovo srce seže tudi do Njegovih otrok in jim želi dati neomejeno Ljubezen, da bi jim tako ustregel sedaj in za vekomaj.Očetova Ljubezen se izraža v pomoči, ki se nikoli ne konča, v tem,da umakne vskaršno nevarnost, da daje otroku zelo globoke modrosti in znanja… Vendar pa mora otrok brez odpora sprejeti darove njegovega Očeta, da bo potem on dozorel in se s srčno Ljubeznijo držal svojega Očeta ter bo nepopisno srečen. Ali bi potem vi lahko doživeli kakršnokoli vrsto težave, katere Oče ne bi mogelodstraniti? Zato bi vi morali imeti popolno zaupanje v Mene in se ne bi smeli bati, ko se vam približujejo težave zaradi Mojega dovoljenja ali Moje volje …

Jaz namreč želim preizkusiti in okrepiti vašo vero, da bo tako ona postala rastoče vse bolj neomajna. In kolikor manjkrat doživite neuspeh, tolikobolj bom Jaz blizu vas, ker vas Jaz ne bom nikoli več pustil, ko ste Me enkrat našli. In karkoli se zgodi, bo to za vas dobro [[(Rimljanom 8:28)]], ker vi dejansko ne prepoznate resnosti in namena vaše zemeljske usode. Vendar pa Jaz vem, kakšna pomoč je za vas najboljša, tako da Mi vi lahko odkrito zaupate; nikoli se vam namreč ni potrebno bati, temveč vedno najdite zavetje v Moji Ljubezni, ki pase ne bo nikoli več ponovno oddaljila od vas. Trdno in neomajnoverujte, da vam bom Jaz pomagal… in Moja pomoč se bo uresničila, tako da boste jasno prepoznali moč vere, tako da boste [[(ob)čutili]] Mene in Mojo dejavnost ter se Mi boste kot Moji otroci vse bolj intimno pridružili, vse dokler vas nič več ne more ločiti od Očetovega srca ne glede na to, kaj se dogaja okoli vas… In glede na to vi lahko sleherni dan pričakujete s popolnim zaupanjem, ker bi vi morali trdno verovati celo takrat, ko okoli vas občutite velik nemir;vi boste namreč z vašo vero pregnali vsakršno težavo, ki vam grozi, kakor Sem vam tudi obljubil, da bo moč vere sposobna narediti vse… da za Boga ni nič nemogoče.

AMEN

Ta Objava ni uporabljena v nobeni tematski knjigi.


Prenosi

Ponujeni prenosi za knjigo 48

 ePub
 Kindle
Več prenosov

Ta Objava

Poslušaj
prenesi kot MP3

Predogled tiskanja
Rokopisi