6997 LJUBEZEN DO BOGA MORA BITI DOKAZANA PREKO LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA....

19 december 1957: Knjiga 74

Svojo Ljubezen do Mene lahko vedno dokažete edino preko dela Ljubezni do bližnjega.... in te dokaze Jaz zahtevam od vas, ker Očeta, Katerega ne vidite, ne morete ljubiti, če brate, ki jih vidite, prikrajšate za svojo Ljubezen [[(1 Janez 4:20)]]. Vi ste vsi nastali iz Mene; ustvarila vas je Moja Ljubezen, kakor ste bili vi ravno tako Ljubezen v vaši pra substanci. To, ko se je vaša Ljubezen spremenila, je bilo delo, ko ste se obrnili stran od Mene; in to [[(isto)]] delo se je ravno tako ponovilo do vaših padlih bratov, ker niste bili več sposobni za Ljubezen.

Vrnitev k Meni se lahko zgodi edino v [[(preko)]] Ljubezni. Torej vi morate sami v sebi čutiti Ljubezen; in takrat se lahko ponovno združite z Menoj, in tedaj občutek Ljubezni ni omejen.... Ljubezen v vas zajema vsa bitja, in ona se povsem spontano usmerja k vašemu bližnjemu, kakor se bo obenem tudi izrazila na bližnjemu. In šele tedaj dajete dokaz, da je v vas Ljubezen, da ljubite Mene in da je tedaj obenem tudi zagotovljena vrnitev k Meni.

Toda če verjamete, da se edino občutek lahko vzame kot »Ljubezen do Mene«, tedaj se vaša Ljubezen še ni razplamtela, ker le ta zagotovo zajema tudi bližnjega; prava Ljubezen je namreč Moja dediščina in ona ne izključuje nobene od Mojih stvaritev. Meni namreč niso dovolj sami občutki, ki se pri nekaterih ljudeh hitro pojavijo, kakor tudi hitro splahnejo [[(izginejo)]], ko se pojavijo drugi vtisi, ki ženejo človekovo srce. Vendar pa bo bitje tistega, ki popolnoma nesebično prakticira dela Ljubezni do bližnejga, izkusilo spremembo; ta(kšen)]] človek svoje samoljubje postavlja izza nesebične Ljubezni do bližnjega in tako obenem tudi Meni dokazuje, da Me ljubi.... Jaz Sam namreč tedaj lahko delujem in ga ženem [[(spodbujam)]], da povečuje Ljubezen, ker je le ta tudi uporabljena na pravi način.

Čeprav pa je prakticiranje Ljubezni do bližnjega pogosto ovira, na kateri ljudje padajo. Veliko ljudi trdi, da ljubijo Boga, vendar pa same besede nimajo nikakršne koristi. Mora slediti delo [[(Ljubezni)]] do bližnjega; šele tedaj se lahko govori o »Ljubezni do Mene«. Toda vse dokler so človekove misli usmerjene predvsem na izboljšanje lastnega življenjskega standarda [[(luksuza)]], bo ta, če trdi, da Me ljubi, lagal samega sebe.... Veza z Menoj pa bo povsem drugačna pri človeku, ki spoštuje zapoved Ljubezni do bližnjega in ki te zapovedi ne potrebuje, ker je poleg tega sam zelo v skrbeh za svoje bližnje.

Le ta [[(človek)]] bo povsem spontano komunciral z Menoj; nenehno Me bo čutil v svoji bližini, ker v sebi dovoljuje Mojo prisotnost ravno preko svoje Ljubezni do bližnjega. Njemu na nikakršen način ne bo primanjkovalo Moje Ljubezen-ske skrbi; kakor namreč on sam daje, tako bo tudi prejemal [[(Luka 6:38)]], in Ljubezen do bližnjega mu bo vedno znova dajala spodbudo, da se odreka, naj bo to zemeljskim ali pa duhovnim dobrinam.... in zato bo lahko vedno znova prejemal zemeljsko ter duhovno ter bo blažen v Moji Ljubezni, ker on ve, od kje prejema darove; on ve, da Sem Jaz zvest ter »skrben« Oče, Ki njegovo življenje in usodo drži v Svojih rokah.

Ve, da je zaščiten; in to trdno prepričanje mu daje edino Ljubezen, ki zajema vse njegove bližnje in ga vedno spodbuja edino na to, da pomaga, zemeljsko ali pa duhovno. In to Ljubezen Jaz zahtevam od vas ljudi: Ljubezen do vaših sester in bratov, za katere veste, da so v stiski. Šele tedaj dokazujete vašo spremembo bitja, šele tedaj ste na zanesljivi poti do Mene, do Katerega pa lahko pridete edino po poti Ljubezni....

AMEN

Prevedla: Lorens Novosel

Ta Objava ni uporabljena v nobeni tematski knjigi.

Prenosi

Ponujeni prenosi za knjigo _book
 ePub  
 Kindle  
  Več prenosov

Ta Objava
Poslušaj
prenesi kot MP3
Predogled tiskanja
 Rokopisi