7834 SLEPA VERA JE BREZVREDNA....

23. Feb 1961: Knjiga 82

Človeško bitje mora verovati.Čeprav pa mu ni potrebno verjeti slepo.... on mora formirati mentalno mišljenje glede vsega, kar se od njega zahteva, da veruje in potem [[(do)pustiti]] njegovemu srcu, da se odloči: ali to zavreči ali pa sprejeti. To je tisto, kar Jaz pričakujem od ljudi; Jaz namreč nisem nikoli zadovoljen s slepo vero, ko zaradi zahtevanjale te to predstavlja prisilo volje, medtem ko Sem Jaz dal ljudem popolnoma svobodno voljo. In vi se bostemoralivedno zavedati svobodne volje človeškega bitja; potem pa boste obenem tudi prepoznali, ali doktrina izvira iz Mene, ker Sem Jaz vam ljudem dal popolno svobodo. Jaz vam poleg Božanskih Zapovedi Ljubezni(Marko 12:28-31)]], katerih izpolnitevobenem predpostavlja tudi svobodno voljo, nisem dal niti ene druge zapovedi. Zato vas Jaz sedaj želim pripeljati do blaženosti,zaradi česar vam Jazponovno dostavljam Mojo Besedo.... Jaz vas poučujem in vas spoznavam z duhovnim znanjem.... in vedno znova je od vas odvisno, ali verujete ali pa ne.... Vendar pa morate vi glede tega formirati svoje lastno svobodno mišljenje; vi morate glede tega razmišljati in imeti dober namen, da prepoznate ter sprejmete to, kar je pravilno. Jaz od vas ne pričakujem, da slepo verujete v to, kar ste prejeli preko Moje Besede. Vendar pa Jaz pričakujem, da to ponovno preučite, preden se odločite. In z resnim proučevanjem boste vi tudi prepoznali Resnico tega, kar vam je predstavljeno, in potem ne boste več verjeli slepo.

Vendar pa Jaz ne morem osvoboditi mnogih ljudi od obtožbe, da so [[(s)prejeli]] duhovne vrednosti, brez da so jih preverili inkaterih sepotem tudi čvrsto držijo.... čeprav bi jih oni z resnim preverjanem morali prepoznati kot neresnične....Mnogi so namreč zadovoljni s tem, kar jim je bilo dano po poti tradicije, in potem smatrajo, da je napačno ukvarjati se s tem, ker so bili o tem ravno tako podučeni na ta način.... Toda na kakšen načinželijo oni sebe nekega dne opravičiti? Vsako človeško bitje je od Mene prejelo dar sposobnosti razmišljanja, toda ali ga on uporablja? Zakaj on podrobno preverja vrednosti zemeljskih stvari, okleva pa to narediti glede duhovnih stvari? Zakaj je zveličanje duše tako malopomebno vsaki posamezni osebi, dase on zaskrbljeno ne vpraša, ali se lahko nasloni na dejstvo, da mu je bila ponujena Resnica?Zakaj jeravnodušen do »Resnice«?Namreč dejstvo je, davsaki, ki hrepeni po Resnici, ne bo živel v temi.... To stanje ravnodušnosti pa se lahko najde povsod tam, kjer je kakršnakoli vrsta duhovnega znanja sprejeta brez zadržkov in brez podrobnega preverjanja, ker le to izhaja iz določenega izvora.... to pa ravno zaradi tega, ker ta izvor ni bil oblikovan tako, da je Meni dostopen, ker bi drugače človeško bitje živelo v Resnici,katero pa bi tudi jasno prepoznalo, čim bi on o njej formiral mišljenje. Vi torej sprejemate in verujete slepo, s čimer krepite moč tistega, ki je Moj nasprotnik [[(Satan)]], ki vas želi pahniti v temo in vas tam tudi(za)držati.... Vi ste se namreč posvetili neki organizaciji in ne Meni, Ki vas pravzaprav želim odpeljati na svetlobo.... Viimate svobodno voljo,zaradi česar Jaz nisem nikoli posredovalnasilno, temveč Sem odločitev vedno prepustil vam. In vse dokler Me v vsej iskrenosti iščete, Jaz Sebi dovoljujem, da Sem najden in v vas prižigam bleščečo svetlobo, ki pa obenem tudi jasno osvetljuje(razkriva)dejavnost Mojega nasprotnika. In to svetlobo lahko poseduje vsaka osebana način, ko hrepeni po svetlobi.... To pa vključuje iskreno voljo, da bo osvobojen izpod Mojega nasprotnika, kar pa nujno zahtevatesno vezo [[(povezanost)]]z Menoj.... Takose morate vi samo vprašati, ali se vi.... ki slepo verujete, ker vam je bilo tako rečeno.... počutite, da vas žene k Meni....Nihče, ki je iskal to tesno vezo z Menoj, ni ostal praznih rok, ker Jaz Sebe razodevam vsakemu in mu podarjam prosvetljenje, katero pred njim razsvetljuje njegovo stezo. Ker če Me on išče, potem je v njemu tudi Ljubezen, ki pa mu bo kmalu podarila pravilno dojemanje. Tako bo on obenem tudi sposoben ločiti zmoto od Resnice. On ne bo več slepo verjel in njegova veza z Menoj ga bo osvobodila izpod Mojega nasprotnika, ki ne bo več mogel osebe držati v temi, ko je on enkrat videl svetlobo, ki mu daje srečo in samo še povečuje njegovo hrepenenje po še večji svetlobi.... In on se bo osvobodil od vpliva tistih, ki se lažno prikazujejo, da so Moji resnični predstavniki na Zemlji; in ki tudisami ne živijo Resnice,zaradi česar je Jaz tudi ne morem razdeljevati.... ki nad njihovimi privrženci vršijo duhovno prisilo, kar pa nikoli ne more biti v skladuz Mojo voljo, ker je zemeljsko življenje stvar svobodne odločitve volje človeškega bitja, ki pa je bila s strani prej omenjenih preprečena.

AMEN

Ta Objava ni uporabljena v nobeni tematski knjigi.

Prenosi

Ponujeni prenosi za knjigo _book
 ePub  
 Kindle  
  Več prenosov

Ta Objava
Poslušaj
prenesi kot MP3
Predogled tiskanja
 Rokopisi