1477 ODDALJENOST OD BOGA... SAMOSPOZNANJE... ZDRUŽITEV...

Jun/17/1940: Knjiga 24

Človek, da bi zmanjšal oddaljenost od Boga, se mora zavedati, koliko je oddaljen od Njega in torej to ločenost doživljati kot težko ter bolečo. On bo tedaj težil k spremembi tega zanj nezadovoljujočega stanja in potem zavestno delal na sebi v spoznanju tega, da mora biti njegovo lastno stanje zrelosti izboljšano, da bi se zmanjšala oddaljenost od Boga. Se pravi, da je samospoznanje prvi pogoj za zavestno delo na duši, česar pa je pri ljudeh moč najmanj najti, ker oni o sebi ne mislijo, da so pokvarjeni [[(defektni)]], zaradi česar tudi ne storijo ničesar, da bi izboljšali svoje stanje duha. Izredno težko je v človeku omajati občutek odličnosti [[(oz. omajati to, ko človek misli, da je odličen, najbojši)]], čeprav pa je ravno to tako potrebno, ker se šele tisti človek, ki spozna svoje pomanjkljivosti, trudi, da bi jih odstranil. In zopet je volja za Resnico tista, ki je nujno potrebna, ker človek, ki ljubi Resnico, sam polaga račune za svoje razmišljanje in postopke ter je samokritičen. Zato je torej razumljivo, da je tisti človek, čigar srce teži k Resnici, blizu prave poti, ker bo tok njegovih misli tako usmerjan, da on spozna sebe in da zaradi tega teži k spremembi svojega bitja. In takrat, ko bospoznal svoje pomanjkljivosti, bo postal majhen in ponižen. Želel jih bo odstraniti in bo v molitvi prosil Boga za moč ter se na ta način približeval Večnemu Božanstvu, ker želi priti k Bogu... On spoznava svoje malovredno [[(ničvredno)]] stanje, katerega se želi rešiti... čuti [[(zaveda se)]], da sam ni sposoben za to, tako da prosi za Božjo milost, da tako oddaljenost od Boga postaja vse manjša; ko namreč človeku iz Boga priteka moč, katero on prosi za svoje lastno dobro, ga obenem tudi zajema Božja Ljubezen in njegovo srce oblikuje tako, da je sposobno za Ljubezen... Ljubezen pa ga ponovno vodi vse bližje k Bogu; Ljubezen na koncu popolnoma ukinja oddaljenost od Boga; Ljubezen vzpostavlja združitev(zedinjenje)]]... in tedaj je življenje na Zemlji končno omogočilo to, da je človek odnehal od svoje Bogu-nasprotne volje in se iz lastne volje ponovno povezal s svojim Očetom večnosti, zaradi česar je torej osvobojen od neskončno dolge omejenosti...

AMEN

Ta Objava ni uporabljena v nobeni tematski knjigi.


Prenosi

Ponujeni prenosi za knjigo 24

 ePub
 Kindle
Več prenosov

Ta Objava

Poslušaj
prenesi kot MP3

Predogled tiskanja
Rokopisi