8064 SAMOPREVERJANJE IN SAMOKRITIKA...

Dec/16/1961: Knjiga 85

Vi, Moji izbrani služabniki, morate ravno tako od Mene prejeti opomin in nasvet, da bolj goreče delate na napredku in oplemenitenju vaše duše, ker vse dokler živite na Zemlji, vi znotraj vas samih še naprej nosite nezrele substance. Vi vsi se morate še naprej bolj ali manj boriti proti strastem, hlepenju in vsakovrstnim slabostim, zaradi česar bi morali vedno misliti na to, da morate te substance poduhoviti v času vašega zemeljskega življenja. Morala se bo odvijati nenehna borba, in vi bi jih morali premagati; vi bi morali z veliko Ljubezniposkušati vplivati na substance, ki niso poduhovljene, da vas pustijo [[(da va ne nadlegujejo)]], da se združijo s hrepenenjem duha znotraj vas, da prenehajo nadlegovati [[(trpinčiti)]] vašo dušo, da se bo ona lahko vse lažje dvignila do vrhunca, brez da bi bila pri tem zaustavljena in ovirana.

Jaz želim omogočiti, da bo vaša steza do sreče lažja za vse vas. Vendar pa morate vi ravno tako delati na sebi. Vi se morate resno preveriti glede slabosti in napak, ki vas še naprej obremenjujejo. Vi se morate vprašati, ali je vaša duša še naprej omejena s strani kakršnihkoli strastnih želja(strasti)]]... vi se morate boriti proti vsakršni nečisti težnji, odstraniti vsakršno razdraženo čustvo [[(emocijo)]]. Vi ne smete nameniti nobene neplemenite misli in nobenemu človeškemu bitju zanikati vaše Ljubezni… vi morate poizkušati popraviti vsako krivico, s katero ste prizadeli bližnje človeško bitje…

Vaše razmišljanje mora biti vedno dostojanstveno in čisto, kar izključuje vsako misel o sovraštvu in maščevanju… Vi bi se morali izogibati vsaki neljubeznivi besedi in vedno misliti na to, da vi od Mene pričakujete Ljubezen, sočutje in odpuščanje, zaradi česar bi morali ravno tako to isto podariti vašemu bližnjemu človeškemu bitju… Morali bi vedeti, da Jaz ravno tako vem o vsemu, kar vi razmišljate ali izgovorite, in morali bi se vprašati, ali se pravilno obnašate v Moji prisotnosti…

Jaz vem, da ste vi še naprej šibki, da je borba proti vas samih resnično najtežja… Vendar pa vam je Moja moč vedno na razpolago; in vi Mi morate samo nameniti miselno prošnjo, in Jaz vam bom dal moč in vi boste zmagali… Vi boste lahko umirili zle duhove znotraj vas samih. Oni vas bodo vedno bolj putili pri miru. Oni bodo postali čedni ter umirjeni in bodo obenem tudi zadovoljili hrepenenje duše, da se umiri, da bodo oni celo izkoristili to moč za njihovo lastno [[(o)čiščenje]]… Oni imajo namreč to možnost, da sami dosežejo zrelost znotraj zemeljskega telesa in da se pridružijo duši, ker bo ona vse popolnoma dozrele duhovne substance vzela s seboj v kraljestvo onostranstva, ko bo potrebno zapustiti njeno zemeljsko telo.

Sama duša ima iz njenih prejšnjih utelešenj še naprej različne instinkte znotraj sebe, katere bi morala spremeniti na bolje… in ona je ravno tako oblegana s telesom iz mesa, ker je le to oblikovano iz substanc, ki niso poduhovljene… Toda človeško bitje ima možnost, da na te zle duhove izvrši odrešujioči vpliv… če on vse negativne kvalitete poizkuša spremeniti v nasprotne(v vrline)]], vse dokler ne postane ponižen, nežen, miroljuben, sočuten in pravičen… vsa dokler sam ne postane Ljubezen, ki vključuje vse te vrline; in potem bo človeško bitje tudi sposobno vstopiti v duhovno kraljestvo popolnoma dozorelo.

In glede na to se morate vi resno vprašati o tem, katerih vrlin vam še naprej primanjkuje… raziščite(poglejteznotraj sebe)]], ali ste že povsem spremenili vašo naravo… preverite, kaj je še potrebno storiti in resno delajte na napredku vas samih… In vi boste povsem zagotovo uspešni, če le imate resen namen in če Me prosite, da vam dam moč, ker ste prepuščeni sami sebi prešibki.[[(Po)kličite]] Me v Jezusu, da bom Jaz tako okrepil vašo voljo, da boste tako izgubili vašo šibkost volje, da vam bom Jaz tako odpustil, ko postanete grešni. In Moja pomoč vam je dejansko zagotovljena, ker je Moja lastna volja ta, da bodo duše dozorele; in Jaz Sem resnično zadovoljen s tistimi, ki resno jemljejo spremembo njihove narave v Ljubezen…

Čim ste namreč vi polni Ljubezni, bodo vse nezrele substance [[(ki niso poduhovljene)]] znotraj vas ravno tako postale poduhovljene, ker se le te ne morejo upreti moči Ljubezni. Toda kjerkoli so ti zli duhovi še naprej dejavni, tam Ljubezen še ni dovolj globoka oz. Jaz še ne morem delovati v vas v vsej polnosti, in vi se boste morali boriti, da postanete čisti, da se tako Jaz lahko nastanim v vas… In potem ste bili vi tudi odrešujoče dejavni znotraj vas samih.

AMEN

Ta Objava ni uporabljena v nobeni tematski knjigi.


Prenosi

Ponujeni prenosi za knjigo 85

 ePub
 Kindle
Več prenosov

Ta Objava

Poslušaj
prenesi kot MP3

Predogled tiskanja
Rokopisi