5726 MOČNA VERA.... SLEDITI JEZUSA....

18 julij 1953: Knjiga 62

Sledite Mi in dosegli boste jekleno vero.... Človekova vera ne more postati živa, vse dokler on ne živi življenja Ljubezni; vse dokler se on ne napoti po stezi, po kateri Sem Jaz Osebno hodil na Zemlji, po stezi nesebične Ljubezni do bližnjega....Vi lahko zagotovo dosežete tudi razumsko vero;to pa pomeni, da z logičnim zaključkom dosežete racionalno prepričanje o Meni kot Stvarniku in Vzdrževalcu oz. o Tistemu, Ki je Sebi dovolil, da Ga zaradi vas pribijejo na Križ.... potem boste vi ravno tako verovali. Vendar pa ta vera ni kaj preveč uporabna.... to je namrečlerazglasitev dejstev, ki pa ne morejo biti dokazana, kar je potrebno priznati, vendar pa vas vseeno ne bodo več puščala v dvomih.... Toda kaj je živa vera?

Vera, ki živi in dokazuje oz. potrjuje svoje življenje preko izrednih [[(nenavadnih)]] del.... vera, ki zase verjame, da je sposobna delati izredne stvari v trdnemzavedanju, kakor tudi vnjihovem uresničevanju z Mojo podporo.... živa vera dokazuje svojo moč ter brez dvomov uporablja Mojo pomoč, kot da je to samoumevno. In takšna vera človeškemu bitju omogoča, da doseže stvari, kiso videti kot čudeži, vendar pa so one samo rezultat žive vere. Takšno vero pa se lahko doseže samo preko življenja nesebične Ljubezni do bližnjega na način, kakor Sem toJaz s primerom pokazal na Zemlji, ker je Ljubezen moč, ki doseže vse. Vsak, ki živi v Ljubezni, prejme od Mene toliko moči, da jo on želi na nek način prenesti v delovanje. Kot rezultat njegovega delovanja Ljubezni pa on obenem tudi(ob)čuti Mojo prisotnost, in to spoznanje mu dovoljuje, da uresniči vse, na kar ga njegovo srce spodbuja....

Ljubezen in živa vera se ne moreta ločiti; in to je razlog, da se mora ljudem najprej oznanjati Ljubezen, da bi dosegli to živo vero, ker razumska vera ni zamenjava za živo vero, ker bo ona neuspešna. In čim bodo ljudje soočeni z veliko težavo, se bo ona zmanjšala, ljudje pa bodo v resničnem pomenu besede imeli šibko vero in obstaja možnost, da bodo celo odstopili od svoje vere, ker ji primanjkuje moči Ljubezni.

Boriti se in poizkušati doseči čvrsto vero pomeni: delati vedno več del Ljubezni, premagati sebe in spremeniti sebično ljubezen v nesebično Ljubezen do bližnjega.... To pa zahteva borbo proti vsem skušnjavam, vendar pa mu bo ta borba prinesla velike nagrade.Namreč vsak, ki ima živo vero, ne pozna strahu, skrbi ali dvomov; on se počuti varen in neomajen v Meni, v Katerega on veruje. On se ne počuti več osamljenega, temveč vsak korak naredi z Menoj, Ki živi(m)]] v njemu, Ki deluje(m)]] in dela(m)]] z njim na vsakršen način [[(2 Korinčani 6:16)]].... Vsak, kiima živo vero, je zmagovalec nad življenjem in smrtjo.Onima namreč na razpolago Božjo moč; on je v tako tesnemstiku z Menoj, da bo on tudi vedno uporabljal Mojo moč in bo dosegel vse, ker on veruje.

AMEN

Prevedla: Lorens Novosel

Ta Objava ni uporabljena v nobeni tematski knjigi.

Prenosi

Ponujeni prenosi za knjigo _book
 ePub  
 Kindle  
  Več prenosov

Ta Objava
Poslušaj
prenesi kot MP3
Predogled tiskanja
 Rokopisi