5144 RAZVOJ JE STVAR SVOBODNE VOLJE IN NE SAMOVOLJE BOGA ....

6/4/1951: Knjiga 58

Božanska iskra v človeku je njegov kažipot na tej Zemlji, ker vodi človeka delati to, kar je dobro, in ga opozarja pred zlobnimi dejanji in mislimi.... toda vedno le nežno, tako, da se ona lahko sliši in čuti, ne pa tudi mora slišati in čutiti, ker sebe ne vsiljuje, temveč zahteva, da oseba posluša navznoter, da bi (ta Božanska iskra) bila opažena. Torej se zopet najprej zahteva človekova volja, da bi se zavedal nežnega notranjega glasu. Volja je torej prva (najvažnejša), in vsi ostali blagoslovi začnejo veljati v skladu s tem, kar prav tako vključuje manifestacijo (izražanje) Božanske iskre v človeku. Volja pa je svobodna, ona ni pod prisilnim vplivom, niti od zgoraj niti od spodaj.... niti Bog niti Njegov nasprotnik ne določata hotenja človeka, vendar pa skladno z njegovo svobodno voljo ona vršita svoj vpliv na njega.

To mora biti še posebej omenjeno, saj podobo večnega Božanstva, Katera je v Sebi sama Ljubezen, popolnoma spremeni, ko se uči, da je smer volje določena od Boga, ko se uči, da človek ne more uporabljati svoje volje svobodno, temveč, da je odvisen od Božje milosti in usmiljenja, katero smer bo ta volja izbrala. Dejstvo, da je človeku sploh ponujena priložnost preizkusiti svojo voljo in dokazati svojo, Bogu naklonjeno voljo, je zagotovo dejanje Božje milosti in usmiljenja, čeprav, kakšno korist bi imelo življenje človeka na Zemlji, če bi njegova volja bila omejena in njegov razvoj na Zemlji bil v celoti Božje delo, oziroma od Njega določen na uspeh ali neuspeh.... *Takšno učenje* (doktrina o predestinaciji-vnaprejšnji določitvi) daje povod, da se dvomi v Božjo modrost in Ljubezen, in zato nikoli ne more ustrezati Resnici.

Človek znotraj v sebi nedvomno vedno nosi budilko, Božje usmiljenje je vedno prepoznavno, saj je tudi ta nežni glas dar milosti, pripomoček, da človeka priganja-žene tja, kjer mora v skladu z Božjo voljo pristati.... toda v polni svobodi je prepuščeno njemu, kako bo on uporabil ta dar milosti, sicer bi budilka (krivda) v srcu zvonila tako glasno in opazno, da bi se ona morala slišati, da bi oseba nato prisilno delovala, kot bi se od nje zahtevalo.

Človek ima svobodno voljo.... to je za njegov duhovni razvoj ključnega pomena in tega ni mogoče nikoli zanikati; kljub temu pa so lahko besede (Svetega Pisma) napačno razumljene ali napačno interpretirane, če za to manjka potrebno razumevanje, kakšna je sploh dejanska naloga človeka na Zemlji in kateri cilj mora on doseči. Vsak kdor to ve, takoj prepozna zmoto nauka-doktrine, četudi jo zagovarjajo, da je božanskega porekla. Božja Ljubezen in Modrost morata biti vedno poudarjeni, vse mora prikazovati Božjo Ljubezen in Modrost, in kjer se (v) to lahko dvomi, je v nauku odsoten Božanski izvor, saj Bog, ki želi biti ljubljen, ne prikazuje Samega Sebe tako, da se Ga moramo bati....

A Bog Kateri se poteguje za Ljubezen svojih živih stvaritev, da bi jih za večno osrečil s Svojo Ljubeznijo, ne bo Sebe prikazal kot Boga jeze in samovolje, in vso Ljubezen do Sebe zatrl v kali (na začetku). Poskusite najti pravi pomen in ne sodite v skladu s črko, saj črka ubija, a Duh daje življenje (2. Korinčanom 3:6). In kjer je Božji Duh na delu, je vsaka tančica dvignjena, in vsaka oseba napolnjena z Božjim duhom, bo prav tako razumela Njegovo Besedo. AMEN

Ta Objava ni uporabljena v nobeni tematski knjigi.

Prenosi

Ponujeni prenosi za knjigo _book
 ePub  
 Kindle  
  Več prenosov

Ta Objava
Poslušaj
prenesi kot MP3
Predogled tiskanja
 Rokopisi