Zvezki od Berthe Dudde

Berthi Dudde je bilo v času življenja dovoljeno prejeti skupno 9030 Objav, katere je ona zapisala v 92 zvezkov. Nekateri od teh dokumentov so se izgubili v času nemirov druge svjetovne vojne.

Naslov Od B.D.# Do B.D.# Številka Prevedeno Prenesi
Knjiga 5/6 0182 0260 11 / 79 13,9 % ePub Kindle
Knjiga 8 0323 0376 3 / 54 5,6 % ePub Kindle
Knjiga 9 0377 0442 1 / 66 1,5 % ePub Kindle
Knjiga 10 0443 0495 1 / 53 1,9 % ePub Kindle
Knjiga 12 0543 0585 1 / 43 2,3 % ePub Kindle
Knjiga 13 0586 0636 3 / 51 5,9 % ePub Kindle
Knjiga 14 0637 0683 1 / 47 2,1 % ePub Kindle
Knjiga 15 0684 0751 5 / 68 7,4 % ePub Kindle
Knjiga 16 0752 0800 1 / 49 2,0 % ePub Kindle
Knjiga 17 0801 0876 6 / 76 7,9 % ePub Kindle
Knjiga 18 0877 0984 8 / 110 7,3 % ePub Kindle
Knjiga 19 0985 1062 3 / 78 3,8 % ePub Kindle
Knjiga 20 1063 1168 5 / 106 4,7 % ePub Kindle
Knjiga 23 1353 1442 9 / 90 10,0 % ePub Kindle
Knjiga 24 1443 1519 4 / 77 5,2 % ePub Kindle
Knjiga 25 1520 1623 4 / 105 3,8 % ePub Kindle
Knjiga 27 1735 1834 5 / 101 5,0 % ePub Kindle
Knjiga 28 1835 1969 4 / 138 2,9 % ePub Kindle
Knjiga 30 2020 2133 11 / 115 9,6 % ePub Kindle
Knjiga 31 2134 2274 5 / 144 3,5 % ePub Kindle
Knjiga 32 2275 2419 15 / 149 10,1 % ePub Kindle
Knjiga 33 2420 2576 12 / 159 7,5 % ePub Kindle
Knjiga 34/35/36 2733 2776 3 / 44 6,8 % ePub Kindle
Knjiga 37 2777 2932 6 / 157 3,8 % ePub Kindle
Knjiga 41 3126 3179 2 / 55 3,6 % ePub Kindle
Knjiga 42 3180 3275 7 / 99 7,1 % ePub Kindle
Knjiga 43 3276 3355 4 / 79 5,1 % ePub Kindle
Knjiga 44 3356 3452 6 / 98 6,1 % ePub Kindle
Knjiga 45 3453 3578 9 / 129 7,0 % ePub Kindle
Knjiga 46 3579 3686 14 / 108 13,0 % ePub Kindle
Knjiga 47 3687 3768 16 / 82 19,5 % ePub Kindle
Knjiga 48 3769 3821 4 / 53 7,5 % ePub Kindle
Knjiga 49 3901 4052 10 / 152 6,6 % ePub Kindle
Knjiga 50 4053 4176 8 / 125 6,4 % ePub Kindle
Knjiga 51 4287 4419 18 / 133 13,5 % ePub Kindle
Knjiga 52 4420 4547 6 / 129 4,7 % ePub Kindle
Knjiga 53 4548 4679 15 / 133 11,3 % ePub Kindle
Knjiga 54 4680 4803 14 / 125 11,2 % ePub Kindle
Knjiga 55 4804 4913 8 / 110 7,3 % ePub Kindle
Knjiga 56 4914 5021 14 / 108 13,0 % ePub Kindle
Knjiga 57 5022 5135 13 / 115 11,3 % ePub Kindle
Knjiga 58 5136 5294 16 / 159 10,1 % ePub Kindle
Knjiga 59 5295 5404 15 / 110 13,6 % ePub Kindle
Knjiga 60 5405 5509 6 / 107 5,6 % ePub Kindle
Knjiga 61 5510 5608 6 / 102 5,9 % ePub Kindle
Knjiga 62 5609 5758 24 / 151 15,9 % ePub Kindle
Knjiga 63 5759 5858 13 / 100 13,0 % ePub Kindle
Knjiga 64 5859 5962 8 / 104 7,7 % ePub Kindle
Knjiga 65 5963 6077 14 / 117 12,0 % ePub Kindle
Knjiga 66 6078 6188 18 / 111 16,2 % ePub Kindle
Knjiga 67 6189 6284 10 / 96 10,4 % ePub Kindle
Knjiga 68 6285 6422 10 / 138 7,2 % ePub Kindle
Knjiga 69 6423 6504 3 / 82 3,7 % ePub Kindle
Knjiga 70 6505 6589 7 / 85 8,2 % ePub Kindle
Knjiga 71 6590 6672 9 / 83 10,8 % ePub Kindle
Knjiga 72 6673 6794 9 / 122 7,4 % ePub Kindle
Knjiga 73 6795 6867 5 / 73 6,8 % ePub Kindle
Knjiga 74 6868 6999 15 / 97 15,5 % ePub Kindle
Knjiga 75 7000 7101 18 / 103 17,5 % ePub Kindle
Knjiga 76 7102 7245 15 / 144 10,4 % ePub Kindle
Knjiga 77 7246 7327 9 / 82 11,0 % ePub Kindle
Knjiga 78 7328 7461 18 / 135 13,3 % ePub Kindle
Knjiga 79 7462 7548 15 / 88 17,0 % ePub Kindle
Knjiga 80 7549 7672 13 / 125 10,4 % ePub Kindle
Knjiga 81 7673 7797 14 / 125 11,2 % ePub Kindle
Knjiga 82 7798 7911 17 / 114 14,9 % ePub Kindle
Knjiga 83 7912 7986 10 / 75 13,3 % ePub Kindle
Knjiga 84 7987 8040 6 / 55 10,9 % ePub Kindle
Knjiga 85 8041 8108 10 / 68 14,7 % ePub Kindle
Knjiga 86 8109 8219 13 / 111 11,7 % ePub Kindle
Knjiga 87 8220 8324 19 / 105 18,1 % ePub Kindle
Knjiga 88 8325 8424 12 / 99 12,1 % ePub Kindle
Knjiga 89 8425 8521 8 / 97 8,2 % ePub Kindle
Knjiga 90 8522 8624 16 / 103 15,5 % ePub Kindle
Knjiga 91 8625 8718 14 / 94 14,9 % ePub Kindle
Knjiga 92 8719 8811 16 / 94 17,0 % ePub Kindle
Knjiga 93 8812 8928 26 / 117 22,2 % ePub Kindle
Knjiga 94 8929 9030 18 / 102 17,6 % ePub Kindle