94 Jezus Christus is de goede Herder

Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek  

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Extra
Johannes 10, 11-16; 27-28
4360 De gelijkenis van de goede Herder 2. 7. 1948 3  Afdrukvoorbeeld
Johannes 10, 11
5343 God - Vader 24. 3. 1952 3  Afdrukvoorbeeld
5006 De afval van het geestelijke van God, menselijk voorgesteld 24. 11. 1950 3  Afdrukvoorbeeld
7484 De geboorte van Jezus op de aarde 23. 12. 1959 4  Afdrukvoorbeeld
7485 Kerstmis 24. 12. 1959 5  Afdrukvoorbeeld
5932 Kruisdood - Goede Vrijdag 16. 4. 1954 4  Afdrukvoorbeeld
8893 Jezus Christus moet door de mens worden erkend 13. 12. 1964 2  Afdrukvoorbeeld
Johannes 10, 12-13
5041 Het gelukzalig worden - Vrije wil - Wolf in schaapskleren 14. 1. 1951 5  Afdrukvoorbeeld
2045 Lauwheid - Wilszwakte - Verslappen in gebed 27. 8. 1941 3  Afdrukvoorbeeld
6447 Het oppotten van de materie - Het aansporen door de tegenstander 8. 1. 1956 4  Afdrukvoorbeeld
7215 Verlokkingen van de wereld en overwinning 25. 11. 1958 2  Afdrukvoorbeeld
5038 Het werkzaam zijn van de satan - Ik ben de goede Herder 10. 1. 1951 3  Afdrukvoorbeeld
Johannes 10, 14-15
5376 Ik ken de mijnen - de goede Herder 27. 4. 1952 2  Afdrukvoorbeeld
5865 Twee verschillende werelden - De stem van de goede Herder 31. 1. 1954 1  Afdrukvoorbeeld
8330 De roep van de Herder - Grote geestelijke nood 17. 11. 1962 1  Afdrukvoorbeeld
Johannes 10, 16
6845 De goede Herder 4. 6. 1957 2  Afdrukvoorbeeld
4693 De goede Herder - Leider - Zorgeloze levenswandel 19. 7. 1949 1  Afdrukvoorbeeld
6418 De weg naar het vaderhuis - Gods leiding 5. 12. 1955 2  Afdrukvoorbeeld
7060 Gods leiding - Wil - Geloof - Liefde 9. 3. 1958 4  Afdrukvoorbeeld
7702 Joh. 14:18. - "Ik wil u niet tot wezen laten worden" 17. 9. 1960 6  Afdrukvoorbeeld
Johannes 10, 27
4038 Brood uit de hemel - Geestelijke zon - Stem van de goede Herder 13. 5. 1947 5  Afdrukvoorbeeld
4599 Houd u vast aan Mijn Woord: "Kom allen tot MIJ" 28. 3. 1949 4  Afdrukvoorbeeld
4726 Mijn schapen herkennen Mijn Stem - "Afweer" 28. 8. 1949 7  Afdrukvoorbeeld
6570 Mijn schapen herkennen Mijn stem 12. 6. 1956 6  Afdrukvoorbeeld
6760 Luister onophoudelijk naar Gods Woord - (Ik doe niets verkeerds) 12. 2. 1957 8  Afdrukvoorbeeld
8048 De genade van het aangesproken worden door God 25. 11. 1961 5  Afdrukvoorbeeld
Johannes 10, 28
6108 Het doel van God: eeuwig leven - De vrije wil 14. 11. 1954 4  Afdrukvoorbeeld
6305 Wees werkzaam voor de eeuwigheid 7. 7. 1955 3  Afdrukvoorbeeld
6850 Jezus Christus opent de poort naar de eeuwigheid 12. 6. 1957 5  Afdrukvoorbeeld
Verkondiging van het evangelie van de “Goede Herder”
2561 Een hart dat bereid is te ontvangen - Goede Herder 26. 11. 1942 3  Afdrukvoorbeeld
3689 Dringende noodzaak en zegen van het werk voor het rijk Gods 17. 2. 1946 8  Afdrukvoorbeeld
4295 De goede Herder - "De mijnen herkennen mijn stem" 10. 5. 1948 3  Afdrukvoorbeeld
4304 De zegevierende kerk Een HERDER en een kudde 18. 5. 1948 7  Afdrukvoorbeeld
6301 De gemeenschap van JEZUS CHRISTUS 2. 7. 1955 6  Afdrukvoorbeeld
7455 Jezus, de goede Herder 15. 11. 1959 3  Afdrukvoorbeeld
Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek