8908 Opdracht

9 januari 1965: Boek 93

U hebt nog een grote opdracht te vervullen voordat mijn ingreep plaatsvindt waardoor u dan in heel andere omstandigheden terecht komt die uw werkzaam zijn voor mijn rijk moeilijker maken. Maar tevoren moeten nog de zielen worden bereikt die zich tegenover mijn woord niet afwijzend opstellen. Ze moeten te weten komen wat de mensen te wachten staat en al twijfelen ze ook, het grote gebeuren zal hen zeer snel overtuigen dat u de waarheid hebt gesproken. Maak het daarom allen bekend. Wijs de mensen op deze ingreep die steeds dichterbij komt en die hen allen zal treffen, ofschoon het land dat getroffen wordt nog voor u verborgen blijft.

Ik druk u op het hart, door te wijzen op het geweldige natuurgebeuren alle mensen aan te spreken die u mijn woord doet toekomen. Het zal nodig zijn dat ze zich eens daarmee bezig houden, dat ze ook zichzelf voelen aangesproken en al naar hun instelling troost en kracht kunnen putten in de tijd van nood die komt. Overal waar mijn woord wordt gebracht, moet daarvan kennis worden gegeven. Overal moeten de mensen vernemen wat hun te wachten staat, al valt het hun ook moeilijk te geloven. Maar dan zullen ze ook geloven aan het spoedig hierna volgende einde, wanneer eerstgenoemde gebeurtenis werkelijkheid wordt die van boven komt uit de kosmos, die dus niet door menselijke wil is veroorzaakt.

Want door dit gebeuren wil Ik nog eenmaal de mensen aanspreken. Ik wil hen wekken uit hun doodsslaap en hun blik richten op Mij, op Degene die ze door innig gebed kunnen bereiken. Ik wil met luide stem spreken, omdat ze op mijn zachte aanspreken geen acht slaan. Maar Ik wil me ook ontfermen over diegenen die dan nog de weg naar Mij vinden. En al zijn ze direct het slachtoffer van die catastrofe, hun zielen zijn toch gered wanneer ze tevoren nog tot Mij roepen en Mij erkennen als de Macht aan welke ze zijn onderworpen en voor welke ze moeten buigen.

Ik roep u allen op van deze woorden van Mij melding te maken en geen angst te hebben dat u de mensen zou kunnen verontrusten, want het heeft geen enkele zin wanneer ze met hun ogen dicht het ongeluk tegemoet gaan dat hen dan zal verrassen en waarvoor zij voor zichzelf geen verklaring kunnen geven. Maar wanneer u hun tevoren zegt wat Ik daarmee wil bereiken, wanneer u het hun aankondigt als zeker, dan zullen toch vele van hen zich erdoor aangeraakt voelen. En zelfs wanneer ze er niet in geloven, zullen ze het niet uit hun gedachten verliezen. En dan weten ze al dat het een gebeuren is dat door mijn wil over de mensen wordt gezonden en ze zullen weten dat mijn woord waarheid is en ook in het einde geloven.

Alle pogingen moeten worden gedaan om de mensen tot geloof te brengen. En ook dit geweldige natuurgebeuren kan nog mensen tot geloof wekken die anders niet meer zijn aan te spreken en die Ik toch nog zou willen winnen, zelfs wanneer er een groot onheil aan verbonden is. Maar het gevaar van een hernieuwde kluistering ligt voor u en wanneer Ik hieraan nog zielen ontruk, zullen ze Mij er eeuwig dankbaar voor zijn. Want het lot van een hernieuwde kluistering is veel verschrikkelijker, het duurt eeuwigheden, terwijl het natuurgebeuren in één nacht voorbij is. Weliswaar zal dan een onmetelijke ellende beginnen, die u echter, ieder voor zich, tot een draaglijke toestand zult kunnen veranderen wanneer u maar het geloof in Mij zult opbrengen. Want Ik ben Heer over leven en dood. Ik kan ook u geven wat u nodig hebt, zoals Ik echter ook kan ontnemen wat u niet vrijwillig bereid bent op te geven.

Verzuim daarom niet de medemensen in kennis te stellen van wat er gaat gebeuren, want niemand moet kunnen zeggen daar niets van te hebben geweten. Alleen geloven de mensen niet dat ze zich al zo dicht bij het einde bevinden, daar ze anders ook uit de schrift zouden kunnen concluderen dat er een rampzalig gebeuren over de mensen losbreekt. Maar ze geloven dat de tijd nog niet is gekomen waarin vervuld zal worden wat geschreven staat. Doch eens wordt de toekomst tegenwoordige tijd, eenmaal worden de aankondigingen bewaarheid en deze tijd staat vlak voor de deur.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
40 Voor de discipelen van de eindtijd ePub   PDF   Kindle  
70 De arbeid in de wijngaard van de HEER ePub   PDF   Kindle  
114 Toedracht van de catastrofe ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations