8909 GOD's Woord is waarheid (Lorber)

10 januari 1965: Boek 93

U hoeft niet te twijfelen aan de geestelijke leringen die u van MIJ ontvangt, want IK laat het niet bij eenvoudige beweringen, maar IK motiveer alles en dat moet u de overtuiging geven dat u in de waarheid onderwezen wordt. Maar IK weet dat u op weerstand stuit, en dit zal MIJ aanleiding geven u een bewijs te schenken zoals IK dit al eenmaal gedaan heb, doordat IK u op een andere verklaring (bij Gottfried Mayerhofer) gewezen heb die hetzelfde probleem aanroert. En door deze, Mijn schrijfknecht, zult u een licht ontvangen. (Schöpfungsgeheimnisse blz 91) Omdat u zich in de laatste tijd bevindt, geef IK u daarom de volle waarheid, die u zonder bezwaar zou kunnen verbreiden met de wenk dat niets onveranderd blijft zodra het onder de mensheid komt, die zelf nog niet voltooid is.

En u kunt geloven dat ook het werk van Jakob Lorber een verandering heeft ondergaan en daarom niet meer zuiver bewaard is gebleven. Bovendien was Mijn knecht ook maar een mens, die zich vergissen kon en ook gedwaald heeft, toen zijn verstand alleen een probleem probeerde op te lossen, omdat toen Mijn tegenstander zijn verstand kon beïnvloeden.

Wel stond hij onder Mijn bescherming en hij heeft waarlijk de wereld een weten nagelaten, zodat hij wel de grootste ziener en profeet genoemd kan worden Maar zijn vrije wil moest IK hem laten, die alleen aanleiding was dat de tegenstander tussenbeide kon komen, anders zou er niet zo'n duidelijke tegenspraak hebben kunnen ontstaan zoals zich, bij de beschrijving van Mijn WEZEN - dat alle tegenstellingen in MIJ aanwezig zouden zijn - voordeed.

Maar IK zal geen enkele ontvanger van Mijn Woord Mijn bescherming onthouden, die waarlijk worstelt om het juiste inzicht, die steeds alleen de zuivere waarheid te weten wil komen en verbreiden. En dat moet voor u voldoende zijn en u sterken in de strijd tegen de dwaling, want IK zal met u gaan en u ook de bewijzen van uw juiste denken nog laten vinden.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
17 De oorsprong van het kwade ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations