8893 Jezus Christus moet door de mens worden erkend

13. Dec 1964: Boek 93

U bent de kring van Mijn Liefdelicht binnengegaan, zodra Ik u kan toespreken. Want dan opent u uw hart voor Mij en bent u bereid Mijn Liefdekracht te ontvangen. Eens sloot u zich af voor de lichtstraal van Liefde. En uw wezen was alleen maar weerstand tegen datgene wat u tot nu toe mateloos gelukkig maakte. U verloor daardoor elk inzicht, dat u nu weer wordt toegestuurd. U werd krachteloos en zult nu weer kracht in overvloed in ontvangst kunnen nemen. Alle tekenen van achteruitgang waren in u aanwezig, maar nu zal de weg u omhoog leiden.

Alles waar u naar streefde was negatief. Maar nu zult u alleen maar positieve invloed kunnen hebben op al het nog onvolmaakte geestelijke, dat - net als u - als mens over de aarde gaat. U was eindeloos ver van Mij verwijderd. Maar nu komt u steeds dichter bij me. De brede kloof die ons scheidde is overwonnen. Want uw wil is weer op Mij gericht, zoals hij het was in het allereerste begin. U staat dicht voor uw doel: de algehele vereniging met Mij.

Maar één ding is daarvoor noodzakelijk: dat u Mij Zelf weer erkent, dat u in Mij de goddelijke Verlosser ziet die voor uw vroegere zonde heeft geleden en is gestorven aan het kruis, om boete te doen voor dit vergrijp. Het zou voor u niet mogelijk zijn deze band met Mij tot stand te brengen, wanneer u nog onder de last van de oerzonde gebukt ging. Want dan zou Mijn tegenstander u nog in zijn macht hebben, die elke band met Mij zou verhinderen, wanneer u zich niet tot Jezus Christus wendt die hem weerstand bood en hem heeft overwonnen, wanneer niet Ik Zelf u zou helpen, die in Jezus “Mens” geworden ben.

Een positieve ontwikkeling als mens kan alleen plaatsvinden, wanneer eerst de schuld is vergeven, daar het u anders niet mogelijk zou zijn dat u Mij weer zult horen, zoals in het allereerste begin; dat u door Mij bekend wordt gemaakt met de zuivere waarheid; dat uw kennis toeneemt en u dus duidelijk met Mij in verbinding staat. En daarom is het voornaamste in het aardse bestaan, dat de mens uitsluitsel krijgt, waarom hij Jezus Christus moet erkennen, omdat pas dan de positieve ontwikkeling kan beginnen, daar hij anders het aardse bestaan weer net zo verlaat als hij het is binnengegaan.

De zonde van de opstand tegen Mij is geschied en kan niet eerder worden geschrapt tot Hij wordt erkend die de zondeschuld voor u heeft betaald. Dus kan Ik tevoren een mens geen opheldering geven en hem niet naar waarheid onderrichten, voordat hij de weg naar het kruis is gegaan, voordat hij zijn zondeschuld heeft overgedragen aan Hem die ze voor hem teniet heeft gedaan. Maar dan is het ook niet moeilijk opwaarts te klimmen, want hij kan weer de kring van Liefde binnengaan en zich dus positief ontwikkelen. Het zal hem gemakkelijk vallen, want aan kracht zal het hem waarlijk niet ontbreken, omdat Mijn Woord de kracht is die hij nu ontvangt.

Doch het is niet mogelijk zonder Jezus Christus dezelfde weg te gaan, die omhoog voert. Want de oerschuld belast hem en elke klim omhoog zal worden verhinderd door Mijn tegenstander, die dan nog steeds de macht over hem heeft, die hij ook waarlijk gebruikt. Daarom is er in de eindtijd ook weinig geestelijk succes te boeken, want het geloof in Jezus Christus is nog maar zelden te vinden. En al belijdt een mens Hem ook, dan is dit meer voor de vorm, om niet tegen te spreken. Maar in geval van nood zal hij geen openlijke bekentenis afleggen en Hem gemakkelijk opgeven.

En toch moet er van de kant van de verkondigers van Mijn Woord uitsluitsel worden gegeven aan ieder mens die daar ontvankelijk voor is, dat hij tenminste de bekendheid met Hem meeneemt naar het rijk hierna, omdat het ook dan nog kan leiden tot verlossing uit de duisternis.

Zodra dus een mens bewust met Mij de diepe, innige band tot stand brengt, kan Ik hem ook onderwijzen en hem over alles in kennis stellen. Maar dan zal hij niet moe moeten worden ook zijn medemensen hetzelfde over te brengen. Weliswaar zullen nu ook alleen diegenen dat aannemen, die niet onwillig zijn zich te laten verlossen, die de gang naar het kruis aanvaarden en die Ik dan ook verder kan helpen, tot zij ook de band met Mij zijn aangegaan en steeds dichter bij hun voltooiing komen. Want het is het geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus, dat pas de deur opent naar het lichtrijk, omdat Hij de strijd is aangegaan met hem die u allen in zijn macht heeft en houden wil, maar van wie Jezus Christus de zielen heeft gekocht. En dus is er alleen nog de eigen wil voor nodig, zich ook te laten vrijkopen.

Probeer aan allen de reden en betekenis van het verlossingswerk duidelijk te maken, u die van Mij Zelf kennis hebt genomen. Want aan dit vraagstuk mag geen mens voorbijgaan, wil diens aards bestaan succesvol zijn, zodat hij kan binnengaan in het rijk van licht en gelukzaligheid.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte
Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
94 Jezus Christus is de goede Herder ePub  PDF  Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften