8865 Troostrijke Woorden van de VADER

10. Oct 1964: Boek 93

Als u MIJ maar onvoorwaardelijk zou willen vertrouwen, dan zou er niets in uw leven zijn wat u kon verontrusten, want IK heb uw lot in Handen. En al naar uw vertrouwen in MIJ kan u dan gegeven worden. Een zwak geloof echter verhindert MIJ u zo te bedenken zoals IK het graag zou willen doen.

U moet daarom alles naar u toe laten komen en niet eigenmachtig iets doen, want juist u die MIJ wilt dienen, kunt er verzekerd van zijn dat IK al uw wegen effen, als u zich maar altijd aan Mijn Liefde en Genade toevertrouwt. Want MIJ staan waarlijk alle middelen ter beschikking en IK leid uw lot zoals het goed is voor u en voor de arbeid in de wijngaard die u voor MIJ nog moet verrichten, want u kunt het u toch wel indenken dat IK het Zelf wil dat u het werk niet onderbreekt.

Ook zult u het u kunnen voorstellen dat niets MIJ onbekend is van wat goed is voor u, en daarom zult u ook geleid worden waarheen en hoe het Mijn Wil is. IK zal u de beslissing makkelijk maken, want u zult allen gelijk van zin zijn. Dan weet u ook dat IK het spel in Handen heb, dat u moet meehelpen en geloven dat IK u ook verder bij zal staan.Want IK wil dat er nog veel arbeid verricht wordt en u moet MIJ uw krachten ter beschikking stellen, want het gaat erom nog meer dwaling op te helderen en te bestrijden, wat u echter alleen kunt met Mijn ondersteuning.

En zodoende heb IK ook getrouwe knechten nodig, die ten eerste gewillig zijn geestelijke leringen aan te nemen en ten tweede deze te verbreiden, want de geestelijke nood wordt steeds erger en de mensen hebben dringend opheldering nodig, omdat ze instinctief de dwaalleren afwijzen en tegelijk daarmee ook het ware, en daarom zonder enig geloof zijn. Dat IK u nodig heb voor deze dienst moet voor u al voldoende zijn om ook Mijn zorg voor u en uw aardse behoeften begrijpelijk te maken. Want eenmaal zult u ervaren hoe zegenrijk deze bezigheid van u geweest is, ofschoon ze niet dwingt om te geloven maar dit ieder voor zich vrijstaat. Maar in het hiernamaals is uw werkzaamheid duidelijk zichtbaar door stralen van licht. Daar kan dus iedereen die op het licht afgaat tot het inzien van de waarheid komen, en het zijn er niet weinige die zich kracht en licht verschaffen, zelfs wanneer voor u op aarde vaak uw moeite zonder resultaat schijnt.

Daarom, geloof dat IK Mijn dienaren op aarde door alle gevaren van lichaam en ziel heenleid en Mijn Handen nooit van hen afhoud en alleen maar wens, dat u zich aan MIJ vasthoudt en MIJ vertrouwt. Dan wordt elke knoop ontward, elke voor u hachelijke situatie zo als vanzelf opgeheven, dat u steeds weer Mijn welwillende VADERHand herkent, Die merkbaar beschermend over u waakt en u leidt en u geen schade laat ondervinden. En hoe meer u op MIJ vertrouwt, des te zichtbaarder zal ook Mijn hulp zijn, waaraan dan ook geen beperkingen worden opgelegd.

AMEN

Vertaald door: Gerard F. Kotte
Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
40 Voor de discipelen van de eindtijd ePub  PDF  Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften