8815 De voorloper

19 juni 1964: Boek 93

Ook op deze vraag wil Ik u antwoord geven, want ze is zeer belangrijk, opdat u die mijn woord ontvangt, niet tot een verkeerd denken vervalt. Want er zijn velen die geloven zelf de lang verwachte voorloper te zijn die mijn komst moet aankondigen. Maar steeds weer zeg Ik u dat hij in de tijd van de antichrist zal komen, dat zijn optreden met het verschijnen van de antichrist zal samenvallen en dat u hem dan ook zult herkennen. Zijn optreden zal maar van korte duur zijn en hij zal verschijnen wanneer de mensen hem nodig hebben, wanneer zij zich troost en hulp willen verschaffen. U zult hem dus pas kunnen verwachten wanneer de laatste fase is aangebroken, wanneer de natuurcatastrofe voorbij is, wanneer zich een heerser op de troon gezet heeft die u duidelijk als de antichrist kunt herkennen, en hij de geloofsstrijd laat ontbranden. Pas dan zal mijn roepende op de voorgrond treden en openlijk getuigen van Mij en mijn rijk.

Maar vermoed hem niet nu al, want nog is hij zich van zijn missie niet bewust. Als hij echter zal optreden herkent ieder mens hem aan de kracht van zijn stem en zijn spreken. Hij heeft dan ook niet het verlangen erkend te worden als "roepende in de woestijn" - maar hij is het. En hij zal spreken, gedreven door de geest in hem, omdat zijn verlangen voor Mij te getuigen, mijn komst te verkondigen en de mensen tot ommekeer te bewegen, zo sterk in hem is, dat hij elke toegeeflijkheid buiten beschouwing laat en hij spreekt te midden van vijanden die trachten hem onschadelijk te maken. Maar bedenk dat de tijd van het einde nog niet gekomen is, dat er nog altijd een tijd van vrijheid van meningsuiting is, wat echter spoedig zal veranderen wanneer mijn ingreep heeft plaatsgevonden, wanneer de nood onder de mensheid zo groot is dat iemand zich bereid zal verklaren om deze grote nood tegen te gaan. Dan echter is ook zijn tijd aangebroken, want hij is de laatste der profeten en wie hem aanhoort zal grote kracht ontvangen. Het is u toch steeds weer gezegd dat hij een onopvallend mens zal zijn, wiens zeggingskracht u niet vermoedt zolang hij zelf in alle deemoed zijn weg gaat.

Maar plotseling breekt het in hem door. Hij ziet heel plotseling zijn missie in en hij wordt een redenaar die geweldig voor God spreekt. Die iedereen mijn naam zal verkondigen en er niet voor zal terugschrikken voor mijn naam te strijden. Hij zal duidelijk maken dat Ik de Verlosser der wereld ben en hij zal strijden voor Mij en mijn rijk. En daaraan zult u hem kunnen herkennen, dat hij Mij zelf als het vlees-geworden Woord erkent - dat hij mijn menswording in Jezus Christus duidelijk uiteenzet, dat hij geen onderscheid maakt tussen Mij en Jezus, dat hij Jezus als God erkent.

En zijn redevoeringen zullen overeenstemmen met mijn leer die van boven tot u is gekomen. En dat is het teken dat hij "Johannes de doper, de roepende in de woestijn" is, mijn voorloper, die weer gekomen is om mijn komst aan te kondigen. Niet lang daarna zal Ik zelf komen om de mijnen weg te nemen wanneer zij zich in grootste zielenood bevinden. Steeds weer zullen er mensen zijn die zich inbeelden de belichaming van Johannes te zijn. Steeds weer zal Ik ze inlichten en hen zeggen dat hij zich laat herkennen op ongebruikelijke wijze en dat hij niet gezocht kan worden in kringen die zichzelf daartoe geroepen voelen. Vanwaar u hem niet vermoedt, zal hij komen. En dit moet voldoende zijn voor u die hem vervroegd verwachten, want nog is de tijd niet gekomen. Maar zij zal niet lang meer op zich laten wachten en dan volgt alles snel op elkaar, want voor hem is er geen lange levensduur. Hij zal zijn missie op aarde met zijn dood betalen, zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
33 De voorloper van CHRISTUS ePub   Kindle  
N2 Terugkeer naar God Deel II ePub   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften