8818 De strijd tegen de dwaling

22 juni 1964: Boek 93

U zult hard moeten vechten tegen de dwaling want ze heeft al over heel de wereld ingang gevonden, zoals het ook niet anders zijn kan, daar de tegenstander GOD's het bewind voert, het verstand echter door hem bedacht wordt volgens de wil van de mens. Maar daar zijn denken al van GOD is afgekeerd, kan hij hem beïnvloeden, en hij zal dit steeds doen om duisternis onder de mensen te brengen, om het Licht van de waarheid uit te doven waar dit hem lukt.

Het zou zo makkelijk zijn in de zuivere waarheid te wandelen, wanneer de mensen zich allen door GOD Zelf lieten onderrichten, wanneer HIJ toegang had tot allen, en dan zou ook het denken van de mensen overeenstemmen - maar zo is er een grote verwarring te constateren. De mensen zijn zich niet van het doel van hun aardse leven bewust, dat het gaat om het rijp worden van de ziel. En alle begrippen zijn door elkaar gehaspeld.Er zijn er maar weinige aan wie GOD de waarheid Zelf kan aanbieden, zodat ze juist denken en op de hoogte zijn van het doel van het aardse leven. Maar dezen zijn niet bij machte bij hun medemensen ingang te vinden en hun opheldering te verschaffen, hun de zuivere waarheid uit GOD aan te bieden en de vele dwalingen bloot te leggen, die hun geest verduisteren.

En niet alleen daar is de waarheid niet meer te herkennen. Ook in de kringen van hen die GOD willen dienen, houdt hij lelijk huis, waar hem dit door mensen mogelijk is in wie nog een aan hem gelijke aard te vinden is. Al dezen streven ook naar de waarheid, maar ze gaan niet rechtstreeks tot GOD, ze trachten de waarheid door omwegen te achterhalen - ze verbinden zich met wezens uit het heelal die de tegenstander evenzo nog toebehoren en dezen wijzen de mensen weer de verkeerde weg. Zodra GOD Zelf de waarheid niet naar de aarde stuurt, wat ook wel door de lichtwezens kan plaatsvinden, die echter een volledig weten bezitten en van GOD toestemming hebben om te onderrichten, zo lang kan hun de zuivere waarheid niet worden gegeven en zullen de mensen zich steeds weer met dwaalleren bezig hebben te houden.

De duisternis strijdt tegen het Licht, en in het geestelijk dieptepunt van de mensen zal ook de duisternis de overwinning behalen; want het einde zal de hernieuwde kluistering zijn. Maar zolang GOD Zelf nog tot de mensen spreekt, geeft HIJ ook aan hen die (Zijn Woord) ontvangen, de opdracht voor HEM en de verbreiding van de waarheid werkzaam te zijn en Zijn Woord overal heen te brengen waar het maar wordt aangenomen. U hoeft niet bang te zijn, ook wanneer u vijandig wordt bejegend, want HIJ Zelf is met u, HIJ Zelf zal u zo leiden dat u al diegenen het Licht brengt die er dringend behoefte aan hebben, die er ook naar streven in de zuivere waarheid te wandelen. U, die rechtstreeks door GOD wordt onderricht of door Zijn boden de geestelijke leringen ontvangt, bent volledig op de hoogte over de misvormde leer, die niet meer overeenstemt met de Woorden van JEZUS CHRISTUS. U is de reden gegeven waarom verkeerde opvattingen zijn binnengeslopen. U zult nu ook de zuivere leer moeten doorgeven zoals ze u werd overgebracht.

Want de waarheid moet baan breken; wie haar ontvangt moet haar ook verbreiden en alles doen om de dwaling te ontmaskeren als werk van de tegenstander van GOD. En u zult ook op elke manier ondersteuning vinden, want daar het Zijn Wil is, zal Hij ook uw gedachten zo sturen, dat al diegenen dat krijgen aangereikt wat hun tot heil van hun ziel dient. Want dwaling leidt niet naar HEM, en of de mensen al goed zijn en bewust geen kwaad doen, ze zullen, wanneer ze onjuiste gedachten hebben, ook in het hiernamaals niet eerder zalig worden, tot ze de zuivere waarheid hebben ingezien en zich vrij hebben gemaakt van dwaling en leugen; want alleen GOD is eeuwige Waarheid en HIJ kan alleen gevonden worden door de WAARHEID. Maar nooit of te nimmer kan dwaling en leugen een mens naar het doel leiden: naar de vereniging met HEM, naar het eeuwige leven in heerlijkheid.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
49 Waarheid - dwaling – leugen ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations