7898 De VADER spreekt tot ZIJN kinderen

22. May 1961: Boek 82

Mocht u toch maar tevreden zijn met Mijn aanspreken, mocht u toch Mijn Woord aannemen - het in uw hart overwegen en er dan ook naar leven. U zou dan zeker de Kracht van Mijn Woord ervaren en zou bemerken dat het uw VADER is DIE tot u gesproken heeft, DIE Zijn kinderen liefheeft en hun het beste geven will opdat zij zalig worden.

Steeds weer zeg IK u dat alleen Mijn grote Liefde MIJ ertoe brengt tot u te spreken. Mijn onbegrensde Liefde is de motivatie van alles wat u ziet, wat u omgeeft en wat u ondervindt. IK toon u voortdurend Mijn Liefde maar u herkent Ze niet en u verlangt andere bewijzen om Mijn boodschappen als waarheid aan te kunnen nemen. Een ieder van u wil persoonlijk aangesproken worden, maar IK spreek toch tot u allen wanneer Mijn Woord van boven weerklinkt.

Bedenk dat u eens als Mijn schepselen van MIJ bent uitgegaan, dat u echter als Mijn kinderen tot MIJ terug moet keren. Maar deze verandering tot kinderen zult door uzelf volbracht worden omdat het aan u zelf ligt of, en in hoeveel tijd u dit volbrengt. En als het uw oprechte wil is tijdens uw aardse leven dit doel te bereiken, dan zult u in uw diepste wezen deze verandering ook teweeg brengen. In uw hart zult u deze verbinding met MIJ tot standbrengen en u zult dan ook in uw hart Mijn Spreken zelf kunnen vernemen en zalig zijn. Dan brengt u zelfde juiste verhouding van kind tot de VADER tot stand, waarbij de VADER Zijn kind ook zal aanspreken. En het kind dat de Stem van de VADER in zich hoort zal er niet meer aan twijfelen, dat het werkelijk de VADER is DIE tot hem spreekt.

Deze rijpheid van ziel moet eerst in ieder mens aanwezig zijn voordat hij door MIJ aangesproken kan worden, maar woorden alleen kunnen deze innige verhouding niet aantonen. U moet niet alleen geloven Mijn kinderen te zijn, u moet er ook naar streven Mijn ware kinderen te zijn. En bijgevolg heeft Mijn aanspreken van boven tot doel u, Mijn schepselen tot een levenswandel te bewegen die van u ware kinderen maakt, die in alles de Wil van de VADER vervullen en die IK dan ook zal aanspreken zoals een VADER zijn kinderen aanspreekt.

Mijn Woord dat van boven tot u klinkt geeft u steeds weer inzicht in Mijn oneindige Liefde voor u, dus is het vanuit Mijn Liefde dat IK u de onverdiende genade van Mijn aanspreken laat toekomen. U bent immers nog lang niet in een staat van rijpheid dat u waardig zou zijn MIJ rechtstreeks te kunnen horen, maar omdat Mijn Liefde voor u niet minder is dan voor uw afval van MIJ - ziet ze uw gebrekkige toestand over het hoofd en geeft u genaden in overvloed.

Het ontvangen van Mijn Woord moet door u mensen echter ook opgevat worden als een overgrote genade, waardoor u een inzicht verkrijgt in Mijn WEZEN dat LIEFDE, WIJSHEID en MACHT is. Wie Mijn Woord dus aanneemt weet dat hij door Mijn Liefde omringd wordt, dat ze hem verzorgt en behoedt en hem niet verloren laat gaan, en dat ze hem eeuwige zaligheid wil bereiden.

Zo’n mens hoeft geen bewijzen van Mijn Liefde want zijn hart voelt die Liefde, zodra het zich opent voor MIJ in vrije wil. Dan weet hij ook Mijn kind te zijn en eeuwig Mijn kind te blijven, omdat hij er dan gestadig naar streeft dichter bij MIJ te komen. Hij beantwoordt dan ook de Liefde die IK hem schenk en is dan innig met MIJ verbonden, want elk uiterlijk vertoon is hem vreemd omdat zijn innerlijk leven geheel gericht is op het geestelijke omdat de wereld, zijn aantrekkingskracht verloren heeft. Zijn zielerijpheid is daaraan te herkennen, dat hij nu zelf liefde uitstraalt - niet echter door woorden en gebaren die iedereen kan aanwenden, ook als hij de zielerijpheid nog niet bereikt heeft.

Wees dus voorzichtig met het al te snel afgaan op uiterlijkheden, want daarachter kan zich een innerlijk leven verbergen dat voor u niet valt na te gaan dat MIJ echter van iedereen bekend is. Evenzo mag u zich niet ergeren aan Mijn uiterlijk Woord en het alleen met uw verstand begrijpen, maar u moet het diep in uw hart overwegen, want pas dan zal het in u werkzaam worden als u er naar leeft en Mijn Wil vervult. Mijn Woord Zelf moet u overtuigen en zal dat ook doen zodra uw wil MIJ geheel toegewijd is, zodra u ernstig op MIJ uw VADER aanstuurt, van WIE u eens bent uitgegaan.

AMEN

Vertaald door: Gerard F. Kotte
Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
25 Wie was Bertha Dudde ? ePub  PDF  Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften