7423 God alleen is Heer van de schepping - Ster

5 oktober 1959: Boek 78

Eeuwig doorlopen de hemellichamen al hun baan die ze door de goddelijke Schepper werd voorgeschreven en waaraan in het scheppingsplan ook wordt vastgehouden naar Zijn wil. En het is een onmogelijke onderneming de voorgeschreven baan van een hemellichaam te willen veranderen, een ster uit zijn baan weg te dringen en anders te willen sturen dan het door de goddelijke Schepper is bepaald. En evenzo is het onmogelijk de loop van een hemellichaam tegen te houden, hem tijdelijk in zijn loop te beperken, dus het op een of andere manier te verhinderen zijn weg te gaan. Dit zij gezegd aan allen die menen door eigen uitvindingen een andere ordening in Gods scheppingswerk aan te kunnen brengen, die geloven menselijke voortbrengselen in het goddelijke scheppingswerk te kunnen voegen, die aannemen dat zulke pogingen zonder ernstige schade berokkenende gevolgen het universum kunnen worden ingestuurd.

Over de kosmos ben Ik nog altijd de Heer. En Ik zal ook elk willen binnendringen in mijn werk daarbij passend beantwoorden. Er zal een nieuwe poging worden gedaan en er zullen er meerdere volgen, zolang de mensen niet worden gehinderd. En Ik laat zoiets ook toe, maar Ik antwoord wanneer de tijd daar is. Want er kan niet meer veel worden aangericht in het heelal door de handelwijze van de mensen, omdat de tijd is afgelopen waar de mensheid al met al nog op mag rekenen. En alle ervaringen die ze nog willen verzamelen zullen hun van geen enkel nut meer zijn, want Ik zelf roep ze een halt toe.

Maar Ik zal op dezelfde manier antwoorden, want dit antwoord zal eveneens uit het heelal komen waarin ze trachten binnen te dringen. En al hun uitvindingen om het hemellichaam dat hen zelf in het grootste gevaar brengt af te weren en om te leiden, zullen nutteloos zijn. En zo blijft het aan Mij overgelaten hoe lang Ik de praktijken van de mensen duld, maar Ik duld het maar beperkt. Ik kan me niet akkoord verklaren met zulke proefnemingen die geen geestelijk doel hebben en die de mensen alleen nog maar meer sterken in hun geloof, "heer" van het heelal te zijn of te worden.

Maar het einde komt spoedig en in deze eindtijd zullen de mensen nog van alles proberen, wat alleen hun goddeloosheid, hun geestelijke verwaandheid en hun geestelijke armoede bewijst. Er zullen nog velerlei experimenten worden ondernomen die aanzienlijk bijdragen aan de ontbinding van de aarde, aan het laatste vernietigingswerk en dus aan het beëindigen van een verlossingsperiode die moet wijken voor een nieuwe, willen mijn schepselen niet totaal verloren gaan.

Maar u mensen die de mijnen bent door uw wil, laat u niet imponeren door alles wat er ook mag gebeuren. Denk er steeds aan dat de Schepper van hemel en aarde zich niet laat verdringen en dat Hij Zijn macht duidelijk zal tonen zonder daarin door de mensen te kunnen worden gehinderd. Ik zie toe en wacht af tot de dag is gekomen die sinds eeuwigheid is voorbestemd. Want er is een grens gesteld aan de tijd die mijn tegenstander op zodanige wijze gebruikt dat de mensen, als van hem afhankelijk, alles doen wat hij verlangt, wat hun echter niet zal lukken.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
59 Voorspellingen over veranderingen in de kosmos ePub   PDF   Kindle  
N2 Terugkeer naar God Deel II ePub   PDF   Kindle  
114 Toedracht van de catastrofe ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften