5314 Liefde is de sleutel tot het geestelijke rijk

10 februari 1952: Boek 59

U zult Mij alleen maar kunnen verstaan door de liefde. Ik ben niet anders te winnen, niet anders te herkennen dan alleen door de liefde. En zo hebt u nu de sleutel die u de deur naar mijn hart opent, de poort naar het geestelijke rijk, naar uw vaderhuis. Zonder deze sleutel blijft elke toegang voor u versperd, alles blijft voor u verborgen wat mijn liefde, wijsheid en almacht heeft geschapen in het geestelijke rijk. Zonder deze sleutel blijft elk weten van de waarheid voor u verborgen. Elke goddelijke wijsheid ontbreekt u, omdat zonder liefde duisternis u omgeeft, omdat liefde alleen u het licht geeft, u dus ook tot het inzicht leidt. U zou onbeschrijfelijk machtig zijn als u deze woorden van Mij ter harte nam en in de liefde zou leven. Want de liefde is ook kracht en niets is voor u onmogelijk te volbrengen als uw wezen zich tot liefde veranderde. Ik geef u dus door deze woorden de belofte van licht en kracht in alle volheid, van gelukzaligheid door het toestromen van mijn vaderliefde, als u zich maar met Mij aaneensluit door werken van liefde, als u maar mijn liefde voor u beantwoordt. Maar u gelooft mijn woorden niet, daar u allen anders uw best zou doen een leven in liefde te leiden.

Neem toch de proef op de som, stroop alle eigenliefde van u af, kijk om u heen en waar u nood ziet, probeer daar hulp te brengen. Waar u zieke mensen ziet die lijden aan lichaam of ziel, probeer ze te genezen. Geef hun aards en geestelijk wat ze nodig hebben. Geef ze te eten en te drinken en ontdoe u van uw bezittingen wanneer u daarmee noodlijdenden zult kunnen helpen. Probeer het en u zult de waarheid van mijn woord ondervinden. U zult toenemen in kracht en licht, u zult u verheffen boven het aardse leed dat uzelf betreft. Niets zal u deren wat u tevoren als een druk voorkwam. U zult de kracht van de liefde bij uzelf bemerken. En de gelukzaligheid van de aaneensluiting met Mij die u door elk werk van liefde tot stand brengt, zal duizendvoudige vergoeding voor u zijn, voor dat wat u hebt weggegeven. U zult Mij herkennen en mijn hand voelen die u vasthoudt. U zult de stroom van de kracht van de liefde in u binnen voelen vloeien en met een helder verlichte geest horen en zien wat voor u mensen anders is verborgen.

Neem de proef, geloof mijn woord. Beoefen de liefde en u zult Mij winnen en u zult Mij eeuwig niet meer verliezen. Geloof Mij, want Ik wil u waarlijk niet verkeerd onderrichten. Ik wil dat u gelukzalig zult worden en daar alleen de liefde u tot gelukzalige wezens kan maken, predik Ik u onophoudelijk de liefde.

Maar u zult dan de geest in u moeten bestrijden die zonder enige liefde is en aan wie u uw aards bestaan te danken hebt. Hij spoort u aan tot eigenliefde, hij wil de goddelijke vonk in u verstikken, hij wil u van de liefde afhouden. Daarom zult u tegen hem moeten strijden, dat wil zeggen, tegen uw eigen begeerten welke de eigenliefde alleen maar sterker maken en de ware liefde voor Mij en voor de naasten verzwakken zodat u de kracht van de liefde niet zult kunnen ervaren. Strijd tegen hem en volg Mij, neem deze woorden op in uw hart en handel ernaar en uw lot zal een totale vereniging met Mij en onbegrensde gelukzaligheid zijn.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
N2 Terugkeer naar God Deel II ePub   PDF   Kindle  
113 Het evangelie van de liefde ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations