Tematické knihy

Priatelia zápisu Berthy Dudde zoskupili tematicky zodpovedajúce Vyhlášky do tematických kníh. Každá tematická kniha obsahuje výber Vyhlášok, ktoré zapadajú do témy knihy. Tematické knihy od čísla 70 boli zostavené Hansom-Willim Schmitzom.

Kniha Názov Sťahovanie