7950 Numai răscumpărarea prin Iisus Hristos.... Nici o răscumpărare de sine....

iulie 26, 1961: Carte 83

Prin moartea lui Iisus Hristos ați fost răscumpărați, și nici o ființă din întregul univers nu este exclusă de la această răscumpărare, căci El a împlinit lucrarea Sa pentru toți cei care au căzut odată spiritual, a împlinit-o pentru toți oamenii din trecut, din prezent și din viitor.... Dar ființa însăși trebuie să o mărturisească, trebuie să se folosească în mod conștient de harurile actului de mântuire.... Adversarul lui Dumnezeu are dreptul la ființa spirituală care l-a urmat de bunăvoie în adâncuri.... În mod voluntar s-a întors spre el și s-a îndepărtat de Dumnezeu.... În mod voluntar trebuie să se îndepărteze din nou de el și să ceară să se întoarcă la Dumnezeu. Dar nu va avea niciodată puterea de a se despărți de el pentru că voința sa a fost complet slăbită de adversar.... Ea ar rămâne veșnic despărțită de Dumnezeu dacă omul Iisus, în care Dumnezeu S-a întrupat, nu ar fi săvârșit lucrarea de mântuire prin răstignirea Sa, prin care a dobândit binecuvântările unei voințe întărite, care acum întăresc voința ființei căzute și îi permit să se ridice împotriva adversarului și să lupte pentru Dumnezeu..... Nici o ființă nu este forțată să se întoarcă prin actul mântuirii, ci i se face posibilă întoarcerea, care altfel nu ar fi putut avea loc în eternitate. Cu toate acestea, liberul arbitru face întotdeauna parte din ea, altfel toate ființele spirituale căzute ar fi răscumpărate brusc și astfel toate lucrările creației ar fi deja spiritualizate.... Dar răscumpărarea este condiționată de voința liberă a ființei umane care, ca ființă căzută odată, ia calea pământului pentru a deveni liberă dacă se folosește de actul de mântuire al lui Iisus și de harul său dobândit.... Atunci răscumpărarea lui este sigură, atunci el se întoarce la originea lui ca un copil al lui Dumnezeu.... atunci Iisus Hristos nu a murit degeaba pentru el pe cruce.... el se mai poate desăvârși în viața pământească sau poate, de asemenea, să se înalțe în împărăția spirituală și să lucreze din nou în lumină, putere și libertate pentru propria fericire. Este nevoie doar de voință ca el să fie răscumpărat, căci Iisus i-a ispășit vina, Iisus i-a deschis calea spre Tatăl, Iisus i-a deschis ușa spre împărăția luminii..... Dar omul însuși trebuie să dorească ca lucrarea de răscumpărare să se împlinească pentru el, trebuie să se pună în mod conștient sub crucea lui Hristos, trebuie să-L recunoască ca Fiu al lui Dumnezeu și Răscumpărător al lumii, în care Dumnezeu S-a manifestat pentru a putea fi un Dumnezeu "vizibil" pentru toate ființele Sale create..... Dar nu se poate vorbi niciodată de "răscumpărare de sine" dacă voința proprie este prima condiție pentru a intra în binecuvântarea lucrării de răscumpărare..... Omul nu se poate elibera niciodată de marea sa vină a păcatului fără ajutorul lui Iisus Hristos, niciodată nu se poate ridica el însuși în slăbiciunea voinței sale și nu se poate despărți de adversarul lui Dumnezeu.... Numai prin Iisus Hristos este posibilă răscumpărarea spiritualului și, de aceea, omul Iisus a suferit moartea pe cruce pentru tot spiritualul căzut și a dobândit harul voinței sporite, de care acum fiecare ființă se poate folosi de îndată ce a atins din nou stadiul de ființă umană cu voință liberă. Și aceasta este o cunoaștere extrem de fericită care vă este oferită vouă, oamenilor. Pentru că acum veți afla că nu sunteți pierduți fără speranță, că există o cale pe care puteți urca, înapoi în casa Tatălui vostru.... calea crucii lui Hristos, care trebuie neapărat parcursă, dar care vă asigură și răscumpărarea completă. Dar dacă nu urmezi această cale, nici tu nu vei găsi răscumpărarea, nu vei fi eliberat de adversarul tău, ceea ce înseamnă că nici tu nu vei putea intra niciodată în împărăția luminii, pentru că vinovăția păcatului te împiedică să intri. Voi înșivă nu vă puteți elibera de această vină, dar o puteți duce sub cruce la Iisus Hristos, Care Și-a vărsat sângele pentru vina voastră și astfel v-a răscumpărat și pe voi de la adversarul lui Dumnezeu. Doar voința ta trebuie să se folosească în mod conștient de acest har și atunci și vina ta va fi răscumpărată.... sunteți din nou ființe libere, așa cum ați fost la început, și trebuie doar să vă perfecționați în viața pământească, adică să vă remodelați natura în iubire, prin activitate iubitoare.... trebuie doar să căutați cea mai strânsă unire cu Dumnezeu, Tatăl vostru din veșnicie, și vă veți maturiza în sufletul vostru și, ca și copii ai Lui, veți putea intra acum în împărăția luminii și a fericirii....

Amin

Translated by: Ion Chincea

Această comunicare este menționată în următorul caiet tematic:
Caiet tematic Titlu Descarcă
68 Nimeni nu se poate răscumpăra pe sine - răscumpărarea se face numai prin Iisus Hristos ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Oferte de descărcare pentru cartea _book
 ePub  
 Kindle  
  Alte descărcări

Această comunicare
Ascultă
Descarcă ca și MP3
Vizualizare imprimare
 Scrieri de mână