4359 Een lichtgestalte voor de catastrofe

1 juli 1948: Boek 51

Vooruitlopend op mijn ingrijpen is er een grote geestelijke actie die het geloof van de mijnen moet versterken en die een laatste verwijzing is naar het komende natuurgeweld. Mijn hemelse boden zijn aangewezen zich aan de mijnen te vertonen in de vorm van lichtgestalten die u zo helder en duidelijk zult zien aan het firmament dat elk zelfbedrog is uitgeschakeld. En de mijnen zullen dezelfde verschijning waarnemen, terwijl ongelovigen niets zien en verwijzingen ernaar belachelijk maken als fantasieën.

En dit is het laatste teken. Dan zult u zich zeker kunnen voorbereiden op het ogenblik dat Ik me openbaar door de elementen van de natuur. Laat dan al het aardse zijn beloop nemen en zorg alleen nog voor uw ziel. Neem dan mijn woord met volle aandacht in u op, laat Mij in het woord tot u spreken en verbind u diep en innig met Mij opdat Ik bij u aanwezig kan zijn in de diepste nood die heel spoedig over u zal losbarsten. Bekommer u dan om degenen die rondom u zijn en vol vrees de veranderingen in de natuur gade slaan. Geef ze een korte opheldering en wijs ze op Mij. Spreek over Mij als over een God van liefde die zich ontfermt over ieder mens en niemand zal laten gaan die tot Hem om hulp roept.

En wacht dan op Mij. Wees niet bang als mijn stem weerklinkt in zo een hevigheid dat de mensen zullen trillen en beven. Blijf rustig en bezonnen en weet dat er u niets gebeurt als Ik het niet wil en dat Ik u mijn bescherming heb beloofd als u zich met Mij verbindt in gebed. Dan zal Ik bij u zijn en u zult mijn nabijheid duidelijk voelen. En dan wordt vervuld wat Ik u door mijn geest verkondigd heb. Want mijn woord is en blijft eeuwige waarheid.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
N2 Terugkeer naar God Deel II ePub   PDF   Kindle  
114 Toedracht van de catastrofe ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften